Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Projekts noslēdzies 2021. gada 31. martā.


Projekts “BALTPREP” – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

Projekta Nr.: 826529

Projekta partneri, 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts, Dānijas Sarkanais Krusts.

Krievijas Sarkanais Krusts un Zviedrijas Sarkanais Krusts ir aicināti piedalīties īstenošanā.

Vispārējais mērķis: uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projekts tiek īstenots Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Konteksts un vispārējie mērķi

Baltijas jūras reģionā (BJR) ietilpst ievērojama Ziemeļeiropas un tās ES dalībvalstu daļa, kas pārstāv gandrīz piekto daļu ES iedzīvotāju. Pēdējo dažu laikā reģionā ir radušies nopietni jautājumi par gatavību. BALTPREP – reģionālās gatavības un reaģēšanas spēju uz smagām avārijām stiprināšana Baltijas reģionā projekts uzlabo un optimizē Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Projekts stiprina sadarbību 7 ES dalībvalstu starpā: Somijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.

Plānotais darbs un galvenie sasniegumi

BALTPREP aptver plašu aktivitāšu spektru reģionālās gatavības jomā. Projekta beigās dalībvalstis gūs labumu no labākas sapratnes par esošajām reaģēšanas spējām un līdzekļiem reģionā, labāk apmācītiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, un vissvarīgāk – stabilu subreģionālu gatavības sistēmu, nodibinot darba grupas (t.i. DM-TWG) un plānojot gatavību, lai nodrošinātu ilgtspēju. Projekta beigās reģionālās reaģēšanas spējas tiek pārbaudītas simulācijas vingrinājumā, lai nostiprinātu secinājumus un apgūtās zināšanas turpmākai reģionālai attīstībai.

Rezultāti un ietekme

BALTPREP rezultātā pieaug spējas un sadarbība Psihosociālajā atbalstā (PSS) ārkārtas gadījumos, tiek paplašināta sadarbība starp civilās aizsardzības un humanitārās palīdzības dalībniekiem un tiek uzlabota pārrobežu un makroreģionālā sadarbība. Aktivitātes notiek dalībvalstīs. Projektā ir iesaistīti darbinieki, brīvprātīgie un starptautiskie palīdzības sniegšanas darbinieki no katras SKNB papildus civilās aizsardzības iestādēm. Civilās aizsardzības iestādes, kopienas un Sarkanā Krusta Nacionālās biedrības gūst labumu no uzlabotas koordinēšanas, kvalitātes un sadarbības esošo reaģēšanas spēju jomā un saņem efektīvāku un standartizētu palīdzību ārkārtas gadījumā.

Projekta vadītāja LSK:  Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Agnese Trofimova, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv, tālr.: + 371 67686312

Projektu finansē Eiropas Savienība no humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas. Budžets: 0,6 milj. EUR (75 % ES ieguldījums, 25 % Sarkanā Krusta nacionālo biedrību finansējums).


Veiksmīgi noslēgusies projekta “BALTPREP” izvērtēšana

Ziņa publicēta 26.03.2021.

19. martā notika starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” tiešsaistes izvērtēšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta vadības grupa no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK), kā arī LSK darbinieki un brīvprātīgie, kuri 2019. un 2020. gadā piedalījās starptautiskajās apmācībās par reaģēšanu ārkārtējās situācijās un psihosociālā atbalsta sniegšanu.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta laikā izstrādātajām vadlīnijām reaģēšanai ārkārtējās situācijās un psihosociālā atbalsta sniegšanai, kā arī kopīgas diskusijas veidā atskatījās uz projekta laikā īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Dalībnieki dalījās pieredzē, kas gūta, piedaloties starptautiskajās apmācībās. 2019. gadā tās notika klātienē Somijā un Vācijā, bet 2020. gadā – tiešsaistē. Sanāksmes laikā notika apmācību izvērtēšana – izmantotās apmācību metodes, sniegtā teorētiskā bāze, praktiskie uzdevumi, klātienes un attālināto apmācību priekšrocības un trūkumi.

Viedokļu apmaiņas rezultātā, sanāksmē tika izstrādātas rekomendācijas turpmākai LSK attīstībai ārkārtējo situāciju jomā. Diskusiju laikā pozitīvu atbalstu guva arī psihosociālā atbalsta sniegšanas iekļaušana LSK Pirmās palīdzības un ārkārtējo situāciju programmā un tās stiprināšana. Tāpat, psihosociālā atbalsta un psiholoģiskās pirmās palīdzības tēma tika novērtēta kā aktuāla un vērtīga, lai to kā vienu no galvenajiem tematiem iekļautu vietējo un starptautisko LSK projektu izstrādē un īstenošanā nākotnē. Izstrādātās rekomendācijas tika balstītas uz objektīvām projekta laikā gūtām atziņām un praktisko pieredzi, izvērtējot LSK darbībā veiksmīgi integrējamas idejas. Tāpat, tika definēti arī galvenie izaicinājumi.

LSK projektu “BALTPREP” īsteno divus gadus, aktīvi sadarbojoties ar citu Baltijas jūras reģionu valstu Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām – Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas. Krievijas un Zviedrijas SK nacionālo biedrību pārstāvji projektā piedalījās kā novērotāji.

 


Video: starptautiskais projekts “BALTPREP” – pieredze un ieguvumi

Ziņa publicēta 01.03.2021.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, kopā ar citām Baltijas jūras reģiona valstu Sarkanā Krusta biedrībām jau divus gadus īsteno projektu “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”. Tā mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projekts tiek īstenots Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Projektā iesaistījušās arī katras valsts civilās aizsardzības institūcijas. Video projekta pārstāvji no katras valsts dalās ar ieguvumiem un projekta laikā gūtajām mācībām.

 


Februārī turpinās starptautiskā projekta “BALTPREP” īstenošana

Ziņa publicēta 26.02.2021.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) arī februāra mēnesī aktīvi turpināja īstenot starptautisko projektu “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”. Tā mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. 

Ņemot vērā vispārējo COVID-19 pandēmiju gan Latvijā, gan pasaulē, projekta aktivitātes tiek īstenotas, izmantojot tiešsaistes platformas. 

Februārī notikušas vairākas projekta sanāksmes, kurās diskutēts par projekta noslēguma periodu, dokumentu un atskaišu sagatavošanu, kā arī veikti projekta izvērtēšanas pasākumi “BALTPREP” projekta dalībvalstīs. Kā piemēram, LSK darbinieki, kuri 2020. gada oktobra beigās piedalījās Dānijas SK organizētajās starptautiskajās apmācībās par psihosociālā atbalsta sniegšanu ārkārtējās situācijās, 24. februārī piedalījās Dānijas SK organizētajā diskusijā par tiešsaistes apmācību rīkošanu saistībā ar psihosociālā atbalsta tēmu. Diskusijas laikā galvenokārt notika noritējušo apmācību izvērtēšana un īss tiešsaistes apmācībās izmantoto metožu un aktivitāšu apskats – rīki, ko izmantot nākotnē, lai pēc iespējas atraktīvāk uzturētu dalībnieku uzmanību, tādējādi motivējot iegūt jaunas zināšanas. Savukārt 25. februārī, saistībā ar dalību ārkārtējo situāciju izspēles vingrinājumā, ar savu vērtējumu par iegūto pieredzi dalījās LSK brīvprātīgā.

Tāpat tika strādāts pie projekta gala video izveides, kurā projekta līderi no katras valsts dalās ar iegūto pieredzi un zināšanām, kas iegūtas, pateicoties projekta īstenošanai. Plašākai apskatei tas būs skatāms LSK komunikācijas kanālos jau marta sākumā.


Projekta “BALTPREP” līderi piedalās starptautiskajā projekta vadības grupas sanāksmē

Ziņa publicēta 27.01.2021.

26. janvārī norisinājās projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” vadības grupas sanāksme.
Projekta līderi no katras dalībvalsts diskutēja un dalījās pieredzē par sasniegto projekta laikā un plāniem saistībā ar projekta pagarinājumu līdz 2021. gada martam. Vācijas Sarkanā Krusta pārstāvis vadīja diskusiju par atjaunoto plānu sagatavotībai katastrofām un ārkārtējām situācijām.

Tāpat, projekta līderi no katras valsts dalījās pieredzē par darbu COVID-19 krīzes apstākļos, sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm.


SK ES birojs publicējis pārskatu “Sarkanā trauksme. Sarkanā Krusta nacionālo biedrību katastrofu risku pārvaldība Eiropā”

Ziņa publicēta 11.12.2020.

Eiropa pēdējo gadu desmitu laikā piedzīvo klimata pārmaiņu radītās sekas, kā piemēram, karstumu, ārkārtējas lietusgāzes, sausumu, mežu ugunsgrēkus un citus. Katrs notikums sniedz ieskatu un izpratni par to, kā šie riski attīstās un pieaug.  Piemēram, rekordlielie karstuma viļņi, kas bija vieni no pasaules visnāvējošākajām katastrofām, parāda ne tikai to, kā mainās klimats, bet arī to, ka sabiedrība joprojām nav gatava tikt galā ar pieaugošajiem ārkārtējiem laika apstākļiem.

Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojs izstrādājis pārskatu “Sarkanā trauksme. Sarkanā Krusta nacionālo biedrību katastrofu risku pārvaldība Eiropā”. Tajā ietverta vispārēja informācija par sagatavotību ārkārtējās situācijās un tās plānošanas procesiem. Pārskata sadaļā “Ceļā uz gudru sagatavotības plānošanu Baltijas jūras reģionā” lasāms gan par vispārējo sagatavotības plānošanas procesu Baltijas jūras reģionā, gan arī to, kā COVID-19 pandēmija pierādījusi to, ka katastrofu sagatavotības plānošanas procesi ir jāpārskata, īpaši ņemot vērā pārrobežu un starpnozaru apdraudējumus. Vairāk par LSK un citu reģionu SK nacionālo biedrību pieredzi aicinām lasīt pārskatā, sākot no 31. līdz 33. lapaspusei. Pārskats angļu valodā pieejams ŠEIT!

Kopš 2019. gada janvāra LSK īsteno starptautisku projektu “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”, kura vispārējais mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu katastrofu gadījumā.

Projekts tiek īstenots Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.


Četru dienu apmācībās LSK pārstāvji apgūst psihosociālā atbalsta sniegšanu ārkārtas situācijās

Ziņa publicēta 12.11.2020.

No 27. līdz 30. oktobrim starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” ietvaros LSK pārstāves piedalījās Dānijas Sarkanā Krusta organizētajās starptautiskajās tiešsaistes apmācībās par psihosociālā atbalsta sniegšanu cilvēkiem ārkārtas un krīzes situācijās.

Četru dienu laikā kopā ar Dānijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Krievijas SK pārstāvjiem izzinātas tādas tēmas kā nacionālo biedrību loma valstī ārkārtas situāciju kontekstā, psihosociālā (PSSA) atbalsta un psiholoģiskās pirmās palīdzības pamatprincipi un sniegšana iedzīvotājiem ārkārtas situācijās un personām, kas nonākušas krīzes situācijā. Tāpat, tika izzināta SK meklēšanas dienesta darbība, palīdzības sniegšanas praktiskās pieejas, bērnu aizsardzība, ārkārtas situāciju īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes valsts teritorijā un reģionā kopumā.

Apmācību galvenais fokuss bija dažādu ārkārtas situāciju scenāriju izspēle, kurās, dalībniekiem sadaloties mazākās grupās, ar lomu spēļu pieeju bija kopīgi jāmeklē iespējas praktiskas palīdzības sniegšanas aktivitātēm dažādu iedzīvotāju grupām. Kopīgās mācīšanās laikā tika apgūta jautājumu formulēšanas, secīgas sakārtošanas un to uzdošanas principiem, ņemot vērā ārkārtas situācijās cietušo mērķa grupas. Uzmanība tika pievērsta ne tikai vietējai sabiedrībai, bet arī iebraucējiem no citām valstīm, tai skaitā, bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Apmācību laikā dalībnieki apguva dažādus ētikas aspektus, sniedzot psihosociālo atbalstu. Tika izzinātas pieejas, kā sagatavot SK brīvprātīgos, kuri potenciāli būtu tie, kas sniegtu psiholoģisko un psihosociālo palīdzību tiem, kam ārkārtas situācijās tā nepieciešama visvairāk, ne tikai brīvprātīgo mītnes valstī, bet arī citās valstīs notiekošās ārkārtējās situācijās.

Šīs apmācības bija īpašas ar to, ka četru dienu laikā dalībnieki mācījās, lielākoties praktiski darbojoties grupās, veidojot prezentācijas, apmainoties ar viedokļiem un savas valsts pieredzi palīdzības nodrošināšanā iedzīvotājiem.

Dalībnieku pārdomas:

Evija Semule

“Kopumā jāteic, ka četru dienu tiešsaistes apmācības par psiholoģiskā atbalsta sniegšanu krīzes situācijās noteikti bija vienas no interesantākajām un izaicinošākajām apmācībām manā pieredzē. Nereti dzirdot jēdzienu “tiešsaistes apmācības” iedomājamies nogurdinošas un vienmuļas lekcijas video formātā, bet mūs sagaidīja ļoti pārdomāts un dinamisks darbs individuāli, pāros un grupās, tostarp izspēlējot dažādas lomu spēles ar mainīgu ārējo izskatu un situāciju aprakstiem. Apmācību laikā guvām vērtīgu pieredzi un padomus, kā sniegt psiholoģisko atbalstu krīzes situācijās. Lai arī LSK pieredze palīdzības sniegšanā ārkārtas situācijās citās valstīs ir neliela, apmācību laikā tika apskatīti temati, kas aktuāli un ir pieredzēti arī mūsu ikdienas darbā (Covid-19 pandēmija, pirmās palīdzības sniegšana masu pasākumos, ikdienas darbs ar sociāli neaizsargātām grupām un darbs ar bērniem un jauniešiem u.c.). Līdz ar to ikvienā grupu darbā centos domāt par to, kā šo varam adaptēt un pielietot Latvijā. Piemēram, izspēlējot lomu spēli un iejūtoties veca, vājdzirdīga un sprādzienā cietuša vīra ādā, kas nogādāts nometnē, kas izveidota skolā, uzreiz vizualizēju Latvijas mūzikas festivālus Positivus, SummerSound u.c.: ko mēs darītu, ja būtu tur uz vietas un nodrošinātu pirmo palīdzību, kādu palīdzību esam gatavi nekavējoties sniegt un kādu varam piesaistīt no tuvākajām komitejām. Aizvadītās apmācības noteikti bija ļoti vērtīgas un deva jaunas zināšanas un izpratni par psiholoģiskā atbalsta sniegšanu.”

Solvita Bespalova

“Šī bija pirmā reize, kad piedalījos tiešsaistes starptautiskās apmācībās par tēmu, kurā nav lielas praktiskas pieredzes. Pateicoties organizatoru profesionalitātei un atbalstam apmācības, bija ļoti interesantas, vērtīgas, taču arī ļoti spraigas un intensīvas. Apmācību noslēgumā nonācu pie atziņas, ka psihosociālā atbalsta sniegšanas un mentālās veselības tēmas attīstīšana un aktivitātes Latvijas Sarkanā Krusta darbības ietvaros būtu ļoti atbalstāmas, vēl jo vairāk tādēļ, ka LSK starptautiskās sadarbības tīkls ir gana plašs, lai jaunu projektu, citu aktivitāšu organizēšanā un brīvprātīgo apmācībā piesaistītu PSSA speciālistus no citām SK nacionālajām biedrībām, piemēram, Dānijas, Vācijas, Somijas un citām. Paldies par iespēju piedalīties projektā un šajās apmācībās.”

 

VAIRĀK PAR PROJEKTU “BALTPREP” ŠEIT

 


LSK piedalās starptautiskās apmācībās par reaģēšanu ārkārtas situācijās

Ziņa publicēta 11.11.2020.

No 26. līdz 29. oktobrim starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” ietvaros LSK pārstāve piedalījās Somijas Sarkanā Krusta organizētajās starptautiskajās tiešsaistes apmācībās par reaģēšanu ārkārtas situācijās.

Četru dienu laikā kopā ar Dānijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas un Krievijas SK pārstāvjiem mācījās par tādām tēmām kā Baltijas jūras reģions ārkārtas situāciju kontekstā, Sarkanā Krusta riska novērtējums, gūtās mācības no notikušajām ārkārtas situācijām, psihosociālā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem, kas cietuši ārkārtas situācijās. Tāpat, dalībnieki apguva informāciju par SK nacionālo biedrību kapacitāti un sagatavotību ārkārtas situācijām.

Apmācību laikā tika diskutēts par katras SK nacionālās biedrības sadarbību ar valsts institūcijām, brīvprātīgo piesaisti un uzskaiti, sagatavotību naftas noplūžu gadījumiem un to seku novēršanas kapacitāti. Dalībniekiem bija iespēja saņemt informāciju par starptautisko pieredzi saistībā ar brīvprātīgo glābšanas servisu kā sadarbības metodi lielāka un mazāka mēroga negadījumos.

Apmācību noslēguma dienā lielāka uzmanība tika pievērsta Starptautiskā SK un SP nacionālo biedrību federācijas humanitārās palīdzības sniegšanas mehānismiem, tai skaitā divpusējā atbalsta mehānismam starp Baltijas jūras reģiona nacionālajām biedrībām.

Dalībnieces pārdomas

Alise Jonāte

“Apmācības deva iespēju iepazīt gan mūsu, gan citu valstu sagatavotības līmeni dažādu ārkārtas situāciju gadījumos. Iespēja ielūkoties jau reālos gadījumos un saprast, kādas ir mūsu lomas šādās situācijās un ko no tām varam mācīties. Mācības ne tikai deva iespēju rast jaunus kontaktus un apmainīties ar pieredzēm, bet arī atrast kopīgu un vienotu komunikācijas veidu, kas ir saprotams ikvienam komandas dalībniekam.

Lai saprastu, kā rīkoties šādās situācijās, ir jāsaprot kādi ir pieejamie resursi, Sarkanā Krusta kapacitāte, kā arī jāzina, kāda situācija ir kaimiņvalstīs, lai vajadzības gadījumā meklētu nepieciešamo palīdzību.

Daudz dažādi faktori ietekmē katru situāciju un ir nepieciešams sagatavoties savlaicīgi, lai spētu reaģēt un sniegt vajadzīgo atbalstu un palīdzību.

Svarīgi ir ne tikai būt nodrošinātiem resursu un zināšanu līmenī, bet arī psiholoģiski, jo tas ir viens no vissvarīgākajiem atbalstiem krīzes situācijās.

Šīs mācības ir milzīgs ieguldījums katras valsts Sarkanā Krusta attīstībā, jo tās ļauj saprast gan stiprās, gan vājās puses, meklēt jaunas pieejas un skatīties uz katru situāciju no cita rakursa, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu maksimāli atbilstoši situācijai un nepieciešamajai palīdzībai.”


LSK piedalās tiešsaistes apmācībās – ārkārtējo situāciju izspēles vingrinājumā

Ziņa publicēta 04.11.2020.

3. novembrī biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) pārstāvji piedalījās starptautiskās, Vācijas Sarkanā Krusta vadītās tiešsaistes apmācībās – ārkārtējo situāciju izspēles vingrinājumā. Apmācības rīkotas starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” ietvaros. Tajās piedalījās 7 projekta dalībvalstu darbinieki, brīvprātīgie un valsts iestāžu pārstāvji, kuri ikdienā darbojas ārkārtējo situāciju programmās.

Tika izspēlēta ārkārtējā situācija – kuģa uzsēšanās uz sēkļa Baltijas jūrā Lietuvas teritorijā, un bija nepieciešams evakuēt uz kuģa esošos cilvēkus un apkalpi. Tika pārrunāts, kāda rīcība būtu Lietuvas SK un Lietuvas valdībai, sniedzot tūlītējo palīdzību, un kāda ir sistēma citu kaimiņvalstu starptautiskās palīdzības piesaistīšanai – gan no SK nacionālajām biedrībām, gan valsts iestādēm.


LSK darbinieki un brīvprātīgie uzzina aktuālo informāciju par starptautisko projektu “BALTPREP”

Ziņa publicēta 23.10.2020.

8. oktobrī Talsu novadā norisinājās LSK komiteju, sociālo centru un programmu pārstāvju seminārs. Tā laikā pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar dažādām LSK aktivitātēm, pakalpojumiem un projektiem.

Kā viens no starptautiskajiem projektiem tika prezentēts projekts “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”. Projekta vadītāja Agnese Trofimova iepazīstināja dalībniekus ar projekta aktualitātēm, līdz šim sasniegtajiem rezultātiem un plānotajām aktivitātēm, piemēram:

  • Somijas Sarkanā Krusta organizētajām tiešsaistes apmācībām par reaģēšanu ārkārtas situācijās (26. – 29. oktobris);
  • Dānijas Sarkanā Krusta organizētajām tiešsaistes apmācībām par psihosociālā atbalsta sniegšanu ārkārtas situācijās (27. – 30. oktobris); 
  • Jaunajām psihosociālā atbalsta un reaģēšanas ārkārtējās situācijās vadlīnijām. 

Tāpat, pasākuma apmeklētāji varēja iepazīties ar projekta gaitā izstrādāto pārskatu par katras valsts Sarkanā Krusta kapacitāti saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā

 


LSK pārstāvji piedalās starptautiskā projekta “BALTPREP” tiešsaistes sanāksmē

Ziņa publicēta 27.08.2020.

21. augustā LSK pārstāvji piedalījās starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” tiešsaistes sanāksmē, kurā piedalījās arī 6 citu projekta dalībvalstu pārstāvji.

Sanāksmes laikā tika diskutēts par starptautiskajām apmācībām par reaģēšanu ārkārtas situācijās un psihosociālo atbalstu un to organizēšanu. Saskaņā ar projekta plānu apmācībām jānotiek oktobra beigās Latvijā. Tomēr, saistībā ar COVID-19 izplatības mazināšanu vēl aizvien spēkā esoši ir dažādi ierobežojumi, it īpaši ceļošanas, kuri tiešā veidā ietekmē apmācību plānošanu. Lai pasargātu sevi un citus, projekta darba grupa nolēma, ka apmācības notiks tiešsaistē.

Projekta komanda ir apņēmusies darīt visu, kas nepieciešams, lai tiešsaistē organizētās apmācības būtu pēc iespējas interaktīvākas un saistošākas visiem to dalībniekiem.

LSK turpinās apmācību organizēšanu, bet nu fokusējoties uz to, ka tās notiks tiešsaistes formātā, izmantojot citādāku pieeju (dažādu tiešsaistes rīku izmantošana, tehniskais nodrošinājums u.tt.), tādā veidā nodrošinot kopīgu darbošanos – vienlaicīgi, taču attālināti.


LSK aktīvi turpina strādāt, lai īstenotu starptautisko projektu “BALTPREP”

Ziņa publicēta 06.06.2020.

10. un 12. jūnijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāvji, kuri aktīvi piedalās starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” īstenošanā, piedalījās projekta darba grupas sanāksmēs.

Pirmā bija Baltijas jūras reģiona ārkārtas situāciju pārvaldības tehniskās darba grupas sanāksme. Tā tika organizēta kā platforma, kurā sanāksmes dalībnieki varēja dalīties pieredzē un izvērtēt gūtās mācības saistībā ar COVID-19 pandēmiju un tās izplatības mazināšanu.  

Otrās tikšanās laikā partneri pārrunāja sagatavotības plānu reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas tiks atjaunināts līdz projekta beigām.

Lai arī ārkārtas situācija Latvijā ir atcelta kopš 9. jūnija, Latvijā un citās projekta valstīs joprojām pastāv dažādi drošības ierobežojumi, tāpēc projekta sanāksmes notika caur tiešsaistes saziņas kanāliem.

Paralēli LSK strādā pie starptautisko apmācību reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas Latvijā notiks 2020. gada oktobrī, plānošanas.


LSK turpina īstenot starptautisko projektu “BALTPREP” un piedalās darba grupas tiešsaistes sanāksmē

Ziņa publicēta 21.05.2020.

Lai arī ar COVID-19 saistītie ierobežojumi nav atcelti, turpinās darbs pie projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”, kurā ieguldītais darbs tiek veikts ar mērķi palielināt sagatavotību un reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā.

Projekta komanda, 7 valstu Sarkanā Krusta pārstāvji, turpina strādāt pie projekta aktivitāšu plānošanas un izvirzīto mērķu īstenošanas, taču, sargājot sevi un savus līdzcilvēkus, projekta komanda aktīvi sazinās, izmantojot tiešsaistes komunikācijas kanālus.

2020. gada 20. maijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) projektā iesaistītie pārstāvji piedalījās tiešsaistes projekta darba grupas sanāksmē, kurā tika plānotas starptautiskās apmācības reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas Latvijā notiks 2020. gada oktobrī.

Sanāksmē tika:

  1. pārrunāta informācija par apmācību norises lokāciju, dažādi ar to saistīti aspekti;
  2. plānotas apmācību aktivitātes: lekcijas, praktiskās nodarbības;
  3. apspriestas citas plānotās projekta aktivitātes un katras valsts SK reaģēšana ar COVID-19 izplatību saistītas palīdzības sniegšanā.


Reaģēšana uz COVID-19 pandēmiju Baltijas jūras reģionā – dalībvalstu pieredze

Ziņa publicēta 16.04.2020.

Jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmija visas pasaules nesenā vēsturē ir precedenta gadījums. Slimība izraisījusi ne tikai globālu sabiedrības veselības krīzi, bet arī humāno  krīzi, kas ietekmē cilvēku dzīvi, veselību un iztiku. Baltijas jūras reģionā Sarkanā Krusta (SK) nacionālās biedrības atbalsta valstu varas iestādes, sniedzot informatīvu un praktisku palīdzību pandēmijas izraisīto seku mazināšanai.

Nacionālās biedrības dalās pieredzē

Reaģēšana uz COVID-19 pandēmiju ir ilgtermiņa izaicinājums SK nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā, jo nepieciešams pildīt likumdošanas prasības un noteiktos ierobežojumus, kas būtiski ietekmē SK darbu.

Baltijas jūras reģionā SK nacionālās biedrības krīzes laikā ieņem būtisku lomu psiho-sociālā atbalsta nodrošināšanā un palīdzības sniegšanā mazāk aizsargātākajiem iedzīvotājiem, vienlaikus nodrošinot savu brīvprātīgo aizsardzību un drošību. Projektā “BALTPREP” iesaistītās nacionālās biedrības ir dalījušās ar savu pieredzi vīrusa izplatības mazināšanas aktivitātēs un palīdzības sniegšanas aktivitātēs. Projekta mērķis ir uzlabot reģionu sadarbību un spēju reaģēt ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā. Atkarībā no nepieciešamības, SK nacionālās biedrības īsteno dažādas aktivitātes, kā arī iesaistās valsts institūciju rīkotajos atbalsta pasākumos.  

Vācijā strauji palielinājies inficēto iedzīvotāju skaits. Līdz šim Vācijas Sarkanā Krusta sekretariāts, galvenokārt, ir bijis iesaistīts aktivitātēs, kuras ir pasūtījušas valsts federālās iestādes. Piemēram, SK brīvprātīgie un darbinieki ir izmitinājuši no ceļojumiem atgriezušās personas, kurām pēc atgriešanās 14 dienas jāatrodas obligātajā karantīnā vai obligātajā pašizolācijā. Cilvēkiem tika nodrošināta ēdināšana un psiho-sociālais atbalsts, kā arī organizētas un atpūtas aktivitātes. Tāpat, Vācijas SK minētajām personām nodrošināja medicīniskos pakalpojumus. Vācijas SK komitejas palīdz organizēt bērnu dienas aprūpi un temperatūras mērīšanu. Vācijas iedzīvotāji tiek iedrošināti veikt COVID-19 testus. Iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams, tiek nodrošināts transports uz karantīnas mītnes vietu. Tāpat, karantīnā savās mājās esošiem cilvēkiem tiek sniegta nepieciešamā palīdzība.

Latvijā ārkārtas stāvoklis tika izsludināts marta sākumā. LSK aktīvi strādā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Sadarbībā ar Starptautisko SKSP federāciju un valsts institūcijām, aktīvi tiek atlasīta un izplatīta informācija par inficēšanās riska mazināšanu, kā rīkoties, ka persona tomēr inficējusies u.tml. LSK piedāvā brīvprātīgo palīdzību iedzīvotājiem obligātajā karantīnā vai obligātajā pašizolācijā (bez tuviniekiem, kas var palīdzēt), nodrošinot pārtikas produktu sagādi un nogādāšanu personai. Jāatzīst, ka šobrīd pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir neliels. Arī krīzes laikā LSK turpina sniegt ierastos pakalpojumus, kurus digitāli nav iespējams nodrošināt – darbojas LSK birojs “Aprūpe mājās”, sociālie centri un patversmes, Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta paku izdale u.c.

Igaunijā SK nacionālā biedrība darbojās kā valsts palīgs, monitorējot termokameras, izplatot informatīvos materiālus un sniedzot konsultācijas Tallinas ostas pasažieru termināļos un Tallinas lidostā, ja tas nepieciešams. Igaunijas SK atbalsta arī vietējās pašvaldības atkarībā no vajadzīgās palīdzības, piemēram, pārtikas piegādē vientuļiem vecākiem cilvēkiem, informatīvo materiālu izplatīšanā un citos sabiedrības atbalsta pasākumos, kas vērsti uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām.

Polijā SK komiteju aktivitātes vērstas uz bezatlīdzības asinsdonoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju aicināšanu ziedot asinis. Informatīvās aktivitātes tiek īstenotas interneta vidē, tai skaitā, sociālajos tīklos. Tāpat, Polijas SK aktīvi turpina nodrošināt iedzīvotājus ar pārtikas paku komplektiem. Krīzes laikā Polijas SK turpina nodrošināt mājas aprūpes pakalpojumu un psiho-sociālo atbalstu, tas tiek nodrošināts arī telefoniski. Tiek organizēti vebināri, īpaši, lai piesaistītu jaunus brīvprātīgos un lai aicinātu iedzīvotājus palikt mājās.

Dānija pandēmijas laikā ieviesusi vairākus būtiskus ierobežojumus. Dānijas SK, tāpat kā citas SK biedrības Baltijas jūras reģionā, darbojas kā palīgs valsts institūcijām īstenojot patstāvīgās aktivitātes. Krīzes laikā SK darbinieki un brīvprātīgie darbojas zvanu centrā, kuru izveidojušas dažādas valsts institūcijas, veidojot vienotu zvanu līniju, kur iedzīvotājiem ir iespēja zvanīt un uzdot sev interesējošus jautājumus saistībā ar COVID-19.  Aktuālākās tēmas, par kurām tiek saņemti zvani, ir slimības simptomi, risks inficēties u.tt.. Tāpat, tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts personām, kurus krīzes situācija uztrauc. Dānijas SK ir izveidojis arī sociālu tiešsaistes tīklu cilvēkiem, kuri inficējušies ar COVID-19. Liela daļa inficēto personu ir no mazākaizsargātākām sabiedrības grupām.  Dānijas SK brīvprātīgie sniedz atbalstu personām, kurām tas nepieciešams, saskaņojot sniegto palīdzību un koordinējot iedzīvotājus, kuri vēlas iesaistīties palīdzības sniegšanā un kļūt par brīvprātīgajiem.  Dānijas SK izsniedz atbalsta pakas ieslodzītajiem un bezpajumtniekiem un nodrošina veselības aprūpi un drošas karantīnas iespējas nelegālajiem imigrantiem.

Somijā SK atkarībā no valsts iestāžu pieprasījuma, sniedz palīdzību mazāk aizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Pēc nepieciešamības, Somijas SK ārkārtas situāciju vienību darbinieki slimnīcās palīdz novērtēt to, kāda palīdzība nepieciešama pacientiem. SK brīvprātīgie sniedz atbalstu vecāka gadagājuma un citiem mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem. Šis atbalsts tiek sniegts tiešsaistē vai telefoniski – brīvprātīgie ir apmācīti psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Somijas Sarkanā Krusta Jaunatnes patversmes, sadarbībā ar divām citām asociācijām, vada tērzēšanas pakalpojumu jauniešiem. Svarīgu lomu ikdienas aktivitātēs ieņem arī sabiedrības informēšana par COVID-19 aktualitātēm, daloties ar valsts institūciju oficiāli sniegto informāciju.

BALTPREP projekts ir stiprinājis Sarkano Krustu spējas Baltijas jūras reģionā

Baltijas jūras reģiona Sarkanā Krusta nacionālo biedrību projekts “BALTPREP” stiprina reģionālo sagatavotību un reaģēšanas spējas Baltijas jūras reģionā. Projekts ir arī stiprinājis nacionālo biedrību spējas sniegt psihosociālu atbalstu un koordinēt spontānos brīvprātīgos. Šīs zināšanas un pieredze ir īpaši noderīgas, reaģējot uz COVID-19, jo valstīs ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri vēlas palīdzēt un spontānie brīvprātīgi iesaistās Sarkanā Krusta kustībā. Šajā ārkārtas situācijā un krīzes laikā iedzīvotājiem īpaši nepieciešams psihosociāls atbalsts.

Projekts ir stiprinājis sadarbību un sadarbību starp nacionālajām biedrībām un ar civilās aizsardzības iestādēm reģionā, un tādā veidā ir veicinājis dalīšanos ar mācībām, kas pozitīvi ietekmē reakciju dažādās valstīs.


LSK piedalās starptautiskā projekta “BALTPREP” darba grupas tiešsaistes sanāksmē

Ziņa publicēta 06.04.2020.

Šobrīd, kad visu pasauli, tai skaitā, Latviju, skārusi koronavīrusa COVID-19 pandēmija, Sarkanā Krusta nacionālās biedrības turpina nerimstoši strādāt, lai palīdzētu ikvienam, kas nonācis krīzes situācijā. Tāpat, nav apstājies darbs pie starptautisku projektu īstenošanas. Kā viens no tiem ir projekts “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”, kurā ieguldītais darbs tiek veikts ar mērķi palielināt sagatavotību un reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā.

Projekta komanda turpina aktīvi strādāt pie projekta aktivitāšu plānošanas un izvirzīto mērķu īstenošanas, taču saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem un ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, sargājot sevi un savus līdzcilvēkus, projekta komanda aktivitātes un pasākumus plāno attālināti, izmantojot pieejamos tiešsaistes rīkus.

2020. gada 24. – 25. martā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” projektā iesaistītie pārstāvji piedalījās tiešsaistes projekta darba grupas sanāksmē.

Divu dienu garumā sanāksmē:

  1. tika pārrunātas katras dalībvalsts aktualitātes “BALTPREP” projekta ietvaros;
  2. notika informācijas un pieredzes apmaiņa par projekta partneru aktivitātēm saistībā ar COVID-19 pandēmiju;
  3. projekta koordinatori informēja par projektam “BALTPREP” piešķirto “Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam” (EUSBSR) kvalitātes zīmi;
  4. plānotas projekta aktivitātes saistībā ar projektā ietverto pasākumu plānu.

Pieejams pārskats par Sarkanā Krusta kapacitāti saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā

Ziņa publicēta 03.04.2020.

Starptautiskā projekta “BALTPREP” – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” ietvaros Vācijas Sarkanais Krusts, sadarbībā ar projekta partneriem, izstrādājis informatīvu pārskatu par Sarkanā Krusta kapacitāti saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā un sadarbību ar valsts institūcijām.

Dokumenta mērķis ir iepazīstināt ar Sarkanā Krusta starptautiskās organizācijas darbību Baltijas jūras reģionā un to kapacitāti, kā arī veidot pamatu diskusijām starp vietējām ārkārtas situāciju vadības institūcijām, civilās aizsardzības iestādēm un Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām kā valdību palīgiem. Pārskatā diagrammas veidā sniegts salīdzinājums par katras SK nacionālās biedrības aktivitātēm un resursiem.

Tāpat, pārskats atsevišķi izveidotu profilu veidā sniedz plašu aprakstu par Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas SK nacionālo biedrību vispārējiem datiem, aktivitātēm un programmām, īpaši fokusējoties uz civilās drošības, aizsardzības kapacitāti un reaģēšanas spējām katastrofās un ārkārtas situācijās.

Pārskatā lasāms arī par Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības vēsturi, lai lasītājs iegūtu plašāku izpratni par kustības unikalitāti.

Informatīvajā materiālā apskatīta arī Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR), kuras kvalitātes zīmi projekts “BALTPREP” saņēma 2020. gada februārī, kas nozīmē, ka projekta mērķi un uzdevumi atbilsti Eiropas Savienības stratēģiskajiem mērķim: stiprināt sadarbību starp valstīm, kas robežojas ar Baltijas jūru, lai risinātu kopīgās problēmas un izmantotu kopīgās iespējas, ar kurām saskaras reģionā esošās valstis. Vairāk par piešķirto kvalitātes zīmi aicinām lasīt zemāk.

 


Starptautiskais Sarkanā Krusta projekts “BALTPREP” saņēmis “ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam” izsniegtu kvalitātes zīmi

Ziņa publicēta 31.03.2020.

Šobrīd, kad visu pasauli, tai skaitā, Latviju, skāris koronavīrusa Covid-19 pandēmija, Sarkanā Krusta nacionālās biedrības turpina nerimstoši strādāt, lai palīdzētu ikvienam, kas nonācis krīzes situācijā. Tāpat, nav apstājies darbs pie starptautisku projektu īstenošanas. Kā viens no tiem ir projekts “BALTPREP”, kurā ieguldītais darbs tiek veikts ar mērķi palielināt sagatavotību un reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā.

2020. gada 5. februārī “Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam” (EUSBSR) nacionālie koordinatori izlēma starptautiskajam projektam “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” piešķirt EUSBSR kvalitātes zīmi, kas nozīmē, ka projekta mērķi un uzdevumi atbilsti Eiropas Savienības stratēģiskajiem mērķim: stiprināt sadarbību starp valstīm, kas robežojas ar Baltijas jūru, lai risinātu kopīgās problēmas un izmantotu kopīgās iespējas, ar kurām saskaras reģionā esošās valstis.

“Šis statuss ir kā novērtējums tam, ka projektā īstenotās aktivitātes ir efektīvas un ka projekts stiprina valstu reģionālās reaģēšanas spējas un sadarbību starp Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un civilās aizsardzības institūcijām Baltijas jūras reģionā’, skaidro Ēva Maijala (Eeva Maijala), projekta “BALTPREP” vadītāja (Somijas Sarkanais Krusts). Projektā, kopā ar citām Baltijas jūras reģiona SK nacionālajām biedrībām, iesaistījusies arī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Projekta galvenie sagaidāmie rezultāti ir civilo aizsardzības iestāžu, Sarkanā Krusta nacionālo biedrību un sabiedrības uzlabotās un jauniegūtās zināšanas un spējas kvalitatīvi un efektīvi sniegt koordinētu palīdzību ārkārtas situācijās.

EUSBSR ir pirmā makroreģionālā stratēģija Eiropā. Stratēģija ir vienošanās starp astoņām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisiju par sadarbības stiprināšanu starp valstīm, kas robežojas ar Baltijas jūru.

Stratēģijai ir trīs galvenie mērķi, kas atspoguļo galvenos izaicinājumus: 1) jūras glābšanu, 2) reģiona valstu sadarbības stiprināšana un 3) labklājības palielināšana. Katrs mērķis ir saistīts ar plašu politikas jomu klāstu un ietekmē pārējos mērķus. Stratēģijā ir 13 jomas, BALTREP projekts attiecināms uz tēmu “Drošība”.

Šobrīd nav jaunu finansējuma avotu vai institūciju, kas atbalstītu šīs stratēģijas īstenošanu, jo tās pamatā ir efektīva un koordinēta esošo finanšu avotu izmantošana. EUSBSR tiek īstenota konkrētos kopīgos projektos un procesos.


LSK piedalās starptautiskā projekta BALTPREP darba grupas sanāksmē Berlīnē

Ziņa publicēta 09.10.2019.

2019. gada 27.septembrī Berlīnē, Vācijā notika kārtējā starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” darba grupas tikšanās.

Tikšanās laikā tika uzsākts darbs pie reģionāla līmeņa gatavības plāna izstrādes, kas būtu kā rīks savstarpējās sadarbības stiprināšanai starp Sarkanā Krusta (SK) nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā.

Gatavības plānā paredzēts iekļaut kārtību, kādā katastrofu, ārkārtas situāciju vai to draudu gadījumā tiktu organizēta informācijas apmaiņa, palīdzības pieprasīšana un saņemšana. Tāpat, tajā plānots ietvert reaģēšanas pasākumu koordinācijas vadlīnijas starp SK nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā.

Sanāksmē piedalījās Baltijas jūras reģiona Sarkanā Krusta nacionālo biedrību pārstāvji. Savukārt, citi projekta sadarbības partneri, kuri neapmeklēja tikšanos klātienē, izmantoja tiešsaistes iespēju, lai attālināti piedalītos sarunās.

Projekta partneri ir 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts un Dānijas Sarkanais Krusts.

Starptautiskā projekta “BALTPREP – Sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”  mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projektu finansē Eiropas Savienība no humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas.

 


2019. gada 4. – 11. augustā, starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” ietvaros, 22 dalībnieki no 8 Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām piedalījās Reģionālo ārkārtas situāciju reaģēšanas komandu apmācībās, lai mācītos par reaģēšanu katastrofās un ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā. Apmācības notika Somijas Sarkanā Krusta Apmācību centrā “Ninas” (“Nynäs”) Heniolā, Somijā.

SK Reģionālo ārkārtas situāciju reaģēšanas komandas ir Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federācijas (SKSPF) standartizēts instruments, kuru SKSPF var aktivizēt pēc nepieciešamības, kad kāda no SK nacionālajām biedrībām lūdz palīdzību ārkārtas situācijās un to nacionālie resursi un kapacitāte ir nepietiekama. Komandas sastāv no SK nacionālās biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem ar svešvalodu zināšanām un izpratni par kultūru un tās kontekstu.

Apmācībās īpaši uzmanība tika pievērsta Baltijas jūras reģionam, kas ir nozīmīga Eiropas daļa ar lielu teritoriālo pārklājumu un Eiropas Savienības dalībvalstis šajā reģionā kopumā sastāda vienu piektdaļu no Eiropas Savienības populācijas.

Baltijas jūras reģionā (BJR) ietilpst ievērojama Ziemeļeiropas un tās ES dalībvalstu daļa, kas pārstāv gandrīz piekto daļu ES iedzīvotāju. Pēdējo dažu gadu laikā reģionā ir radušies nopietni jautājumi par gatavību. Baltijas reģionā projekts uzlabo un optimizē Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Projekts stiprina sadarbību 7 ES dalībvalstu starpā: Somijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.

Pēdējos gados reģionā ir konstatēti vairāki šķēršļi gatavībai ārkārtas situācijās. Reģionam ir kopīgas iezīmes un izaicinājumi, tostarp līdzīgi ārkārtas situāciju un krīzes riski, kuriem var būt ne tikai nacionālā, bet arī reģionālā ietekme. Šādas reģionālas katastrofas piemērs bija pasažieru prāmja “MS Estonia” nogrimšana 1994. gadā.

Plašāk par apmācību norisi aicinām skatīt zemāk pievienotajā video.

 

Ziņa publicēta 08.08.2019.

7. jūnijā, Helsinkos (Somija) notika pirmā starptautiskā projekta “BALTPREP” (sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā) menedžmenta tehniskās darba grupas tikšanās.

Tikšanās mērķis bija savstarpējā mācīšanās, zināšanu un atbalsta apmaiņa, kā arī sadarbības stiprināšana starp Baltijas reģiona Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, īpašu uzmanību pievēršot tieši katastrofu un ārkārtas situāciju pārvaldībai.

Visu Baltijas jūras reģiona SK nacionālo biedrību pārstāvji bija ieradušies klātienē, kā arī pievienojās sanāksmei izmantojot tiešsaistes rīkus.
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Pirmajā tikšanās reizē tika apspriesti sadarbības dokumenti un SK nacionālo biedrību izstrādātie plāni reaģēšanai katastrofās un ārkārtas situācijās, sperot arvien jaunus soļus pretī sadarbības tīkla stiprināšanai vietējā un reģionālā līmenī.

Projekta partneri ir 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts, Dānijas Sarkanais Krusts.

Krievijas Sarkanais Krusts un Zviedrijas Sarkanais Krusts ir aicināti piedalīties īstenošanā.


Projekts BALTPREP atklāts ar starptautisku sanāksmi par projekta idejām un mērķiem

Ziņa publicēta 17.04.2019.

26. martā, Helsinkos biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) pārstāvji piedalījās projekta BALTPREP (Sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā) atklāšanā. Projekta komanda tikās ar civilās drošības amatpersonām un citiem jomas speciālistiem. Pasākumā piedalījās Igaunijas glābšanas dienesta, Dānijas ārkārtas situāciju menedžmenta aģentūras DEMA (DEMA), Somijas Iekšlietu ministrijas, Somijas Robežsardzes, Sociālā ārkārtas un krīzes centra, un Somijas vājredzīgo federācijas pārstāvji.

BALTPREP komanda, kas sastāv no septiņām Baltijas jūras reģiona Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, prezentēja projektu, apsprieda dažādus jautājumus, kas saistīti ar civilo drošību un reģionālo sadarbību starp civilās drošības institūcijām Dānijā, Igaunijā un Somijā.

Tikšanās laikā tika izcelts, ka ir būtiski un ļoti svarīgi sadarboties citam ar citu vietējā un reģionālā līmenī.

Civilās aizsardzības institūciju pārstāvji uzsvēra informācijas apmaiņas svarīgumu un informācijas nodošanu pārējai sabiedrībai. Tāpat, institūciju pārstāvji augsti novērtēja kopīgo projekta aktivitāšu plānošanu un reālās apmācības, kas tiks realizētas kopā ar Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, kā arī ieraudzīja sadarbības stiprināšanas potenciālu.

Piemēram, SK nacionālās biedrības var būt kā potenciālais partneris spontāno brīvprātīgo piesaistē un procesu vadībā. Tikšanās laikā tika pozitīvi atzīts atbalsts, ko brīvprātīgo organizācijas var sniegt civilās drošības institūcijām, neskatoties uz to, ka katras valsts pieredze brīvprātīgo piesaistē un vispārējais brīvprātīgo darbības stāvoklis atšķiras. Piemēram, juridiskie pamati, kas nosaka un reglamentē sadarbību veidošanu, katrā valstī Baltijas jūras reģionā atšķiras.

Civilās drošības institūciju paneļdiskusiju par sadarbību ar SK nacionālajām biedrībām vadīja Somijas Iekšlietu ministrijas vecākais speciālists Jari Honkanen. Paneļdiskusijā piedalījās DEMA vadītāja Stine Bentien Hundebol, Rietumu glābšanas centra speciālists Eimar Täht no Igaunijas un Sociālā ārkārtas un krīžu centra pārstāve Reetta Voutilainen.

Pasākumu atklāja Somijas Sarkanā Krusta Starptautisko operācju un programmu direktors Kalle Löövi, kurš pauda nodomu palielināt informācijas apmaiņu Ziemeļvalstu un Baltijas reģionos. Savukārt, noslēgumā klātesošos uzrunāja Somijas Sarkanā Krusta Starptautiskā Ārkārtas situāciju programmas vadītāja Tiina Saarikoski, kas atzīmēja, ka BALTPREP uzsāktais reģionālais darbs turpināsies arī pēc projekta.

Kopš 2019. gada 1. janvāra LSK piedalās starptautiskā projektā “BALTPREP – Sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”, kura mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projekta partneri ir 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts, Dānijas Sarkanais Krusts.


LSK, kopā ar citām SK nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā, uzsāk starptautiska projekta īstenošanu

Ziņa publicēta 10.01.2019.

2019. gada 1. janvārī Somijas Sarkanais Krusts, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, uzsāka starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Tas tiek īstenots Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Baltijas jūras reģionā (BJR) ietilpst ievērojama Ziemeļeiropas un tās ES dalībvalstu daļa, kas pārstāv gandrīz piekto daļu ES iedzīvotāju. Pēdējo dažu laikā reģionā ir radušies nopietni jautājumi par gatavību. “BALTPREP” projekts uzlabo un optimizē Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Projekts stiprina sadarbību 7 ES dalībvalstu starpā: Somijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.

Projekts aptver plašu aktivitāšu spektru reģionālās gatavības jomā. Projekta beigās dalībvalstis gūs labumu no labākas sapratnes par esošajām reaģēšanas spējām un līdzekļiem reģionā, labāk apmācītiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, un vissvarīgāk – stabilu subreģionālu gatavības sistēmu, nodibinot darba grupas (t.i. DM-TWG) un plānojot gatavību, lai nodrošinātu ilgtspēju. Projekta beigās reģionālās reaģēšanas spējas tiek pārbaudītas simulācijas vingrinājumā, lai nostiprinātu secinājumus un apgūtās zināšanas turpmākai reģionālai attīstībai.