Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Latvijas Sarkanā Krusta likums

1.pants. (1) Likuma mērķis ir veicināt sociālo labklājību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, atbalstot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk — Latvijas Sarkanais Krusts) sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedrības iesaistīšanos minētās organizācijas darbā un nodrošinot Sarkanā Krusta emblēmas izmantošanu.

(2) Šis likums nosaka Latvijas Sarkanā Krusta tiesisko statusu, darbības pamatuzdevumus, Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma “Sarkanais Krusts” lietošanas pamatu.

2.pants. (1) Latvijas Sarkanais Krusts ir biedrība, kas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(2) Latvijas Sarkanais Krusts darbojas visā Latvijas teritorijā kā brīvprātīgs palīgs valsts institūcijām un pašvaldībām humānās darbības jomā, sniedzot palīdzību katastrofu, tajā skaitā bruņotu konfliktu gadījumos.

3.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ietilpst Starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustībā. Šajā kustībā apvienojušās Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija un Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālās biedrības.

4.pants. Latvijas Sarkanā Krusta darbību regulē 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvencijas (turpmāk — Ženēvas konvencijas) un šo konvenciju 1977.gada 8.jūnija un 2005.gada 8.decembra papildprotokoli (turpmāk — papildprotokoli), Biedrību un nodibinājumu likums, šis likums un citi normatīvie akti.

5.pants. Latvijas Sarkanajam Krustam ir šādi darbības pamatuzdevumi:

1) sniegt palīdzību bruņotos konfliktos cietušajiem;

2) būt gatavam reaģēt ārkārtējās situācijās, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;

3) veikt humāno darbu sabiedrības labā;

4) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Ārlietu ministriju veikt pazudušo personu meklēšanu, bruņotu konfliktu laikā kritušo personu apbedījuma vietu apzināšanu, saziņu ar personām, kuras atrodas bruņotu konfliktu darbības zonā, un veicināt ģimeņu atkalapvienošanos;

5) popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un Starptautiskās Sarkanā Krusta kustības pamatprincipus;

6) popularizēt un veicināt bezatlīdzības asins donoru kustību, piešķirt Goda donora nosaukumu daudzkārtējiem asins donoriem. Goda donora nosaukuma piešķiršanas kritērijus un Goda donora apliecības piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

6.pants. Sarkanā Krusta emblēma, kā arī nosaukums “Sarkanais Krusts” ir izmantojams saskaņā ar Ženēvas konvencijām un to papildprotokoliem, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

7.pants. Sarkanā Krusta emblēmai ir divas funkcijas:

1) aizsargājošā;

2) norādošā.

8.pants. Sarkanā Krusta emblēmu kā aizsargājošu zīmi izmanto:

1) Latvijas Sarkanais Krusts;

2) Nacionālie bruņotie spēki, lai apzīmētu medicīnisko personālu un karavīrus, kuri iesaistīti ievainoto, slimo un cietušo meklēšanā, savākšanā, transportēšanā vai citas palīdzības sniegšanā tiem, kapelānus, medicīniskās vienības, to ekipējumu un dislokācijas vietas, transportlīdzekļus uz sauszemes, ūdens un gaisā;

3) ārstniecības iestādes, ārstniecības personas un citas personas, kas bruņota konflikta gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību, kā arī uz transportlīdzekļiem, kas bruņota konflikta gadījumā pārvadā ievainotos, slimos un cietušos;

4) citas personas, kuras iesaistītas palīdzības sniegšanā ievainotajiem, slimajiem un cietušajiem.

9.pants. Bruņota konflikta gadījumā ārstniecības personas un citas personas, kas sniedz medicīnisko palīdzību, Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kuri iesaistīti ievainoto, slimo un cietušo meklēšanā, savākšanā, transportēšanā vai citas palīdzības sniegšanā tiem, kapelāni, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta biedri un citas personas, kuras iesaistītas palīdzības sniegšanā ievainotajiem, slimajiem un cietušajiem, nēsā roku apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsēju un identifikācijas karšu izgatavošanas un izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

10.pants. Latvijas Sarkanais Krusts kā norādošo Sarkanā Krusta emblēmu un nosaukumu “Sarkanais Krusts” izmanto:

1) lai popularizētu zināšanas par Starptautisko Sarkanā Krusta kustību un starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

2) veicot saimniecisko darbību un vācot ziedojumus Latvijas Sarkanā Krusta darbības nodrošināšanai;

3) lai atzīmētu labdarības kravas sūtījumus:

a) katastrofu, tajā skaitā bruņotu konfliktu gadījumos,

b) trūcīgām un maznodrošinātām personām;

4) uz Latvijas Sarkanā Krusta izsniegtajām pateicībām un apbalvojumiem.

11.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir tiesīgs izsniegt rakstveida atļauju citām personām izmantot Sarkanā Krusta emblēmu mērķiem, kas atbilst Latvijas Sarkanā Krusta darbības pamatuzdevumiem un Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem un veicina Latvijas Sarkanā Krusta darbību.

12.pants. Par Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma “Sarkanais Krusts” lietošanas pārkāpumiem persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 8.aprīlī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2009.gada 29.aprīlī