Organizējam dažādas pasākumus, seminārus, apmācības, nometnes, kampaņas u.c. aktivitātes šādās programmās: pirmā palīdzība, veselības veicināšana un atbildība par ilgtspējīgu vidi, sociālā integrācija, vardarbības un diskriminācijas mazināšana, LSK un LSKJ ideju popularizēšana un reģionālā un starptautiskā sadarbība.