Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja, tādējādi nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.

LSK dibināšana un darbības attīstība

1918. gada 20. novembrī (2 dienas pēc Latvijas Republikas proklamēšanas) Latvijā pazīstami ārsti, juristi, inženieri un sabiedriskie darbinieki parakstīja protokolu par LSK biedrības dibināšanu, kopš šī brīža tā savu darbību nav pārtraukusi. Par LSK pirmo vadītāju ievēlēja ārstu – ķirurgu Jāni Jankovski. 1922. gadā tika izveidotas LSK jaunatnes un žēlsirdīgo māsu apvienības, 1923. gada 10. janvārī Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja (SSKK) uzņēma LSK nacionālo biedrību SSKSP biedrību līgā (tagad federācijā).

1940. gadā LSK vardarbīgi tika iekļauts PSRS SK/SP biedrību savienībā, pēc LR neatkarības atjaunošanas 1991. gada 26. aprīlī LSK XI kongress atjaunoja biedrības darbību, atzīstot to par 1918. gadā dibinātās LSK biedrības saistību un tiesību pārmantotāju. 1991. gada novembrī LSK nacionālā biedrība tika atjaunota Starptautiskajā Sarkanā Krusta Komitejā (SSKK) un SSKSP nacionālo biedrību Federācijā (SSKSP NBF).

Laika gaitā LSK ir saglabājusi uzticību SK kustības pamatprincipiem, tās galvenais mērķis joprojām ir – darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, sniedzot palīdzību tiem, kam tā vajadzīga visvairāk bez jebkādas diskriminācijas.

LSK darbības misija: profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas, vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, neatkarīgi no viņu tautības, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskajiem uzskatiem.

LSK darbības vīzija: kļūt par Latvijā un pasaulē atpazīstamu, labi organizētu, ekonomiski patstāvīgu organizāciju, kura operatīvi un profesionāli risina krīzes situācijā nonākušu Latvijas un citu valstu iedzīvotāju problēmas.

LSK mērķtiecīgi attīsta un pilnveido savu darbību un piedāvātos humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. Saskaņā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem, LSK darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem. LSK aktivitātes tiek īstenotas, saglabājot neitralitāti un veicinot humānismu, ar mērķi atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, kā arī sabiedrībā veicināt savstarpējo sapratni, iecietību un sadarbību.

LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valsts piederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu u.c., tādejādi sekmējot klienta krīzes situācijas pārvarēšanu un veicot šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

LSK ir vienīgā ar likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (trupmāk – SSKSP) organizācijas nacionālā biedrība, kas ar SSKSP kustības mandātu veic darbību Latvijas Republikā. Saskaņā ar 1949.g. Ženēvas konvencijām un to 1977.g. un 2005.g. papildprotokoliem, LSK darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā.

 LSK statūtos un stratēģijā noteiktie pamatuzdevumi:

  • popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipus;
  • būt gataviem reaģēt ārkārtas un krīzes situācijās, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;
  • pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīvesveidu, attīstīt un pilnveidot LSK palīdzību sociālajā un veselības jomā;
  • nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu;
  • nodrošināt jauniešiem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
  • sekmēt jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu;
  • īstenot integrācijas projektus, veicot darbu ar migrantiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, dažāda veida diskriminācijai un vardarbībai pakļautām sabiedrības grupām;
  • īstenot apmācības, projektus, pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par būtiskiem sociāliem jautājumiem, to cēloņiem un sekām.

LSK darbība balstās uz Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības 7 pamatprincipiem:

Starptautiskās SK kustības vēsture:

Sarkanā Krusta kustības pirmsākumi meklējami 1859. gada 24. jūnijā Solferīno, Ziemeļitālijā, kur apvienotais franču un itāļu karaspēks cīnījās pret austriešiem, kaujā dažu stundu laikā tika ievainoti un nogalināti ap 40 000 karotāju. Notikušais dziļi iespaidoja nejaušu aculiecinieku – šveiciešu uzņēmēju Anrī Dinānu, kura grāmata Atmiņas par Solferīno kļuva par pamatu plašām sabiedriskām diskusijām, kas 1863. gada 9.februārī vainagojās ar “Starptautiskās palīdzības organizācijas ievainotajiem” dibināšanu. Jau 1863. gada oktobrī Ženēvā notika 16 dalībvalstu starptautiska konference, kas apstiprināja atšķirības zīmi – sarkanu krustu uz balta fona. 1919. gadā tika izveidota Sarkanā Krusta biedrību līga (vēlāk federācija). Ik gadu 8.maijs – Anrī Dināna dzimšanas diena – tiek atzīmēta kā Starptautiskā Sarkanā Krusta diena.

 

Starptautiskā sadarbība mūsdienās

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ietilpst Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību Federācijā (turpmāk – SKSPNB Federācija), kuras misija ir, mobilizējot humānisma spēkus, aizsargāt un uzlabot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, kuru izdzīvošanas, sociālo un ekonomisko drošību un cilvēka cieņu visvairāk ietekmē dažādas riska situācijas. SKSPNB Federācija koordinē un vada starptautisko palīdzību dabas un cilvēku darbības izraisīto katastrofu upuriem, bēgļiem, kā arī slimību un epidēmiju laikā. Federācijas misija ir organizēt palīdzības sniegšanu, strādāt pie Nacionālo biedrību kapacitātes palielināšanas un ar Nacionālo biedrību palīdzību sniegt atbalstu cilvēkiem, kam tā nepieciešama. Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības (turpmāk – SSKSP) plašais tīklojums ļauj nogādāt vai sniegt palīdzību līdz ikvienai vietai, sabiedrībai, cilvēkam. Kopumā SSKSP kustībā ir 192 nacionālās biedrības, t.sk., LSK.

Latvijas un starptautiskā līmenī LSK jau ilgstoši un regulāri iesaistās dažāda mēroga starptautiskos pasākumos un aktivitātēs, t.sk., konferencēs, pieredzes apmaiņā, darba grupās, kā arī, apkopojot un nosūtot informāciju par esošo situāciju Latvijā un veiktajām aktivitātēm LSK darbības programmās. Tādējādi LSK pauž savu viedokli un iesaistās starptautiskās diskusijās un lēmumu pieņemšanas procesā.

Sarkanā Krusta emblēma (sarkans krusts uz balta fona) ir radusies, apvēršot Šveices karoga krāsas. Tas bija veltījums Anrī Dinānam, Sarkanā Krusta kustības dibinātājam.
Kustības emblēma tika apstiprināta 1864. gadā Pirmajā Ženēvas konvencijā. 155 gadu garumā šī emblēma kalpo kā miera, aizsardzības un cerības simbols.

 

Aicinām noskatīties video par Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības vēsturi. 

Ceļojošā izstāde

2013. gada 20. novembrī LSK atzīmēja 95 gadskārtu kopš tās dibināšanas. Šā notikuma kontekstā 2013. gada novembrī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tika atklāta izstāde par LSK darbību, kas sniedz iespēju iepazīties ne tikai ar LSK vēsturi, bet arī paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību no humānisma skatupunkta. 2014.gada laikā ceļojošā izstāde priecējusi Rīgas, Alūksnes, Madonas, Olaines, Krimuldas, Gulbenes un Liepājas iedzīvotājus un viesus, un tā tiks eksponēta visā Latvijas teritorijā līdz pat LSK simtgadei 2018. gada 20. novembrī, kad tā, papildināta ar materiāliem no LSK 27 komitejām, atgriezīsies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. LSK saņēmis daudz pozitīvu iedzīvotāju atsauksmju, un tas ir stiprinājis komiteju atpazīstamību dažādās Latvijas pilsētās.LSK ir uzkrājusi ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. LSK jau vairāku gadu garumā cieši sadarbojas ar valsts institūcijām un pašvaldībām, īstenojot dažādu donoru finansētus projektus. Regulāra sadarbība ar pašvaldībām ir izveidojusies LSK komitejām, sniedzot pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un aktivizējot iedzīvotājus, lai veidotu noturīgu saikni starp indivīdu un valsti, tādējādi vairojot cilvēku atbildību par sabiedrību, kurā viņi dzīvo. Tas palīdz mazināt šķēršļus Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei un veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā.