BaltPrep-photoProjekts “BALTPREP” – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta Nr.: 826529

Projekta partneri, 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts, Dānijas Sarkanais Krusts.

Krievijas Sarkanais Krusts un Zviedrijas Sarkanais Krusts ir aicināti piedalīties īstenošanā.

Vispārējais mērķis: uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projekts tiek īstenots Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Konteksts un vispārējie mērķi

Baltijas jūras reģionā (BJR) ietilpst ievērojama Ziemeļeiropas un tās ES dalībvalstu daļa, kas pārstāv gandrīz piekto daļu ES iedzīvotāju. Pēdējo dažu laikā reģionā ir radušies nopietni jautājumi par gatavību. BALTPREP – reģionālās gatavības un reaģēšanas spēju uz smagām avārijām stiprināšana Baltijas reģionā projekts uzlabo un optimizē Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Projekts stiprina sadarbību 7 ES dalībvalstu starpā: Somijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.

Plānotais darbs un galvenie sasniegumi

BALTPREP aptver plašu aktivitāšu spektru reģionālās gatavības jomā. Projekta beigās dalībvalstis gūs labumu no labākas sapratnes par esošajām reaģēšanas spējām un līdzekļiem reģionā, labāk apmācītiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, un vissvarīgāk – stabilu subreģionālu gatavības sistēmu, nodibinot darba grupas (t.i. DM-TWG) un plānojot gatavību, lai nodrošinātu ilgtspēju. Projekta beigās reģionālās reaģēšanas spējas tiek pārbaudītas simulācijas vingrinājumā, lai nostiprinātu secinājumus un apgūtās zināšanas turpmākai reģionālai attīstībai.

Rezultāti un ietekme

BALTPREP rezultātā pieaug spējas un sadarbība Psihosociālajā atbalstā (PSS) ārkārtas gadījumos, tiek paplašināta sadarbība starp civilās aizsardzības un humanitārās palīdzības dalībniekiem un tiek uzlabota pārrobežu un makroreģionālā sadarbība. Aktivitātes notiek dalībvalstīs. Projektā ir iesaistīti darbinieki, brīvprātīgie un starptautiskie palīdzības sniegšanas darbinieki no katras SKNB papildus civilās aizsardzības iestādēm. Civilās aizsardzības iestādes, kopienas un Sarkanā Krusta Nacionālās biedrības gūst labumu no uzlabotas koordinēšanas, kvalitātes un sadarbības esošo reaģēšanas spēju jomā un saņem efektīvāku un standartizētu palīdzību ārkārtas gadījumā.

Projekta vadītāja: LSK Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Agnese Trofimova, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv, tālr.: + 371 67686312

Projektu finansē Eiropas Savienība no humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas. Budžets: 0,6 milj. EUR (75 % ES ieguldījums, 25 % Sarkanā Krusta nacionālo biedrību finansējums).

Fundedby_CP-HA_Color_EN