Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Projekts “BALTPREP” – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta Nr.: 826529

Projekta partneri, 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts, Dānijas Sarkanais Krusts.

Krievijas Sarkanais Krusts un Zviedrijas Sarkanais Krusts ir aicināti piedalīties īstenošanā.

Vispārējais mērķis: uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projekts tiek īstenots Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Konteksts un vispārējie mērķi

Baltijas jūras reģionā (BJR) ietilpst ievērojama Ziemeļeiropas un tās ES dalībvalstu daļa, kas pārstāv gandrīz piekto daļu ES iedzīvotāju. Pēdējo dažu laikā reģionā ir radušies nopietni jautājumi par gatavību. BALTPREP – reģionālās gatavības un reaģēšanas spēju uz smagām avārijām stiprināšana Baltijas reģionā projekts uzlabo un optimizē Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Projekts stiprina sadarbību 7 ES dalībvalstu starpā: Somijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.

Plānotais darbs un galvenie sasniegumi

BALTPREP aptver plašu aktivitāšu spektru reģionālās gatavības jomā. Projekta beigās dalībvalstis gūs labumu no labākas sapratnes par esošajām reaģēšanas spējām un līdzekļiem reģionā, labāk apmācītiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, un vissvarīgāk – stabilu subreģionālu gatavības sistēmu, nodibinot darba grupas (t.i. DM-TWG) un plānojot gatavību, lai nodrošinātu ilgtspēju. Projekta beigās reģionālās reaģēšanas spējas tiek pārbaudītas simulācijas vingrinājumā, lai nostiprinātu secinājumus un apgūtās zināšanas turpmākai reģionālai attīstībai.

Rezultāti un ietekme

BALTPREP rezultātā pieaug spējas un sadarbība Psihosociālajā atbalstā (PSS) ārkārtas gadījumos, tiek paplašināta sadarbība starp civilās aizsardzības un humanitārās palīdzības dalībniekiem un tiek uzlabota pārrobežu un makroreģionālā sadarbība. Aktivitātes notiek dalībvalstīs. Projektā ir iesaistīti darbinieki, brīvprātīgie un starptautiskie palīdzības sniegšanas darbinieki no katras SKNB papildus civilās aizsardzības iestādēm. Civilās aizsardzības iestādes, kopienas un Sarkanā Krusta Nacionālās biedrības gūst labumu no uzlabotas koordinēšanas, kvalitātes un sadarbības esošo reaģēšanas spēju jomā un saņem efektīvāku un standartizētu palīdzību ārkārtas gadījumā.

Projekta vadītāja LSK:  Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Agnese Trofimova, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv, tālr.: + 371 67686312

Projektu finansē Eiropas Savienība no humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas. Budžets: 0,6 milj. EUR (75 % ES ieguldījums, 25 % Sarkanā Krusta nacionālo biedrību finansējums).


LSK aktīvi turpina strādāt, lai īstenotu starptautisko projektu “BALTPREP”

Ziņa publicēta 06.06.2020.

10. un 12. jūnijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāvji, kuri aktīvi piedalās starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” īstenošanā, piedalījās projekta darba grupas sanāksmēs.

Pirmā bija Baltijas jūras reģiona ārkārtas situāciju pārvaldības tehniskās darba grupas sanāksme. Tā tika organizēta kā platforma, kurā sanāksmes dalībnieki varēja dalīties pieredzē un izvērtēt gūtās mācības saistībā ar COVID-19 pandēmiju un tās izplatības mazināšanu.  

Otrās tikšanās laikā partneri pārrunāja sagatavotības plānu reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas tiks atjaunināts līdz projekta beigām.

Lai arī ārkārtas situācija Latvijā ir atcelta kopš 9. jūnija, Latvijā un citās projekta valstīs joprojām pastāv dažādi drošības ierobežojumi, tāpēc projekta sanāksmes notika caur tiešsaistes saziņas kanāliem.

Paralēli LSK strādā pie starptautisko apmācību reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas Latvijā notiks 2020. gada oktobrī, plānošanas.


LSK turpina īstenot starptautisko projektu “BALTPREP” un piedalās darba grupas tiešsaistes sanāksmē

Ziņa publicēta 21.05.2020.

Lai arī ar COVID-19 saistītie ierobežojumi nav atcelti, turpinās darbs pie projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”, kurā ieguldītais darbs tiek veikts ar mērķi palielināt sagatavotību un reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā.

Projekta komanda, 7 valstu Sarkanā Krusta pārstāvji, turpina strādāt pie projekta aktivitāšu plānošanas un izvirzīto mērķu īstenošanas, taču, sargājot sevi un savus līdzcilvēkus, projekta komanda aktīvi sazinās, izmantojot tiešsaistes komunikācijas kanālus.

2020. gada 20. maijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) projektā iesaistītie pārstāvji piedalījās tiešsaistes projekta darba grupas sanāksmē, kurā tika plānotas starptautiskās apmācības reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas Latvijā notiks 2020. gada oktobrī.

Sanāksmē tika:

  1. pārrunāta informācija par apmācību norises lokāciju, dažādi ar to saistīti aspekti;
  2. plānotas apmācību aktivitātes: lekcijas, praktiskās nodarbības;
  3. apspriestas citas plānotās projekta aktivitātes un katras valsts SK reaģēšana ar COVID-19 izplatību saistītas palīdzības sniegšanā.


Reaģēšana uz COVID-19 pandēmiju Baltijas jūras reģionā – dalībvalstu pieredze

Ziņa publicēta 16.04.2020.

Jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmija visas pasaules nesenā vēsturē ir precedenta gadījums. Slimība izraisījusi ne tikai globālu sabiedrības veselības krīzi, bet arī humāno  krīzi, kas ietekmē cilvēku dzīvi, veselību un iztiku. Baltijas jūras reģionā Sarkanā Krusta (SK) nacionālās biedrības atbalsta valstu varas iestādes, sniedzot informatīvu un praktisku palīdzību pandēmijas izraisīto seku mazināšanai.

Nacionālās biedrības dalās pieredzē

Reaģēšana uz COVID-19 pandēmiju ir ilgtermiņa izaicinājums SK nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā, jo nepieciešams pildīt likumdošanas prasības un noteiktos ierobežojumus, kas būtiski ietekmē SK darbu.

Baltijas jūras reģionā SK nacionālās biedrības krīzes laikā ieņem būtisku lomu psiho-sociālā atbalsta nodrošināšanā un palīdzības sniegšanā mazāk aizsargātākajiem iedzīvotājiem, vienlaikus nodrošinot savu brīvprātīgo aizsardzību un drošību. Projektā “BALTPREP” iesaistītās nacionālās biedrības ir dalījušās ar savu pieredzi vīrusa izplatības mazināšanas aktivitātēs un palīdzības sniegšanas aktivitātēs. Projekta mērķis ir uzlabot reģionu sadarbību un spēju reaģēt ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā. Atkarībā no nepieciešamības, SK nacionālās biedrības īsteno dažādas aktivitātes, kā arī iesaistās valsts institūciju rīkotajos atbalsta pasākumos.  

Vācijā strauji palielinājies inficēto iedzīvotāju skaits. Līdz šim Vācijas Sarkanā Krusta sekretariāts, galvenokārt, ir bijis iesaistīts aktivitātēs, kuras ir pasūtījušas valsts federālās iestādes. Piemēram, SK brīvprātīgie un darbinieki ir izmitinājuši no ceļojumiem atgriezušās personas, kurām pēc atgriešanās 14 dienas jāatrodas obligātajā karantīnā vai obligātajā pašizolācijā. Cilvēkiem tika nodrošināta ēdināšana un psiho-sociālais atbalsts, kā arī organizētas un atpūtas aktivitātes. Tāpat, Vācijas SK minētajām personām nodrošināja medicīniskos pakalpojumus. Vācijas SK komitejas palīdz organizēt bērnu dienas aprūpi un temperatūras mērīšanu. Vācijas iedzīvotāji tiek iedrošināti veikt COVID-19 testus. Iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams, tiek nodrošināts transports uz karantīnas mītnes vietu. Tāpat, karantīnā savās mājās esošiem cilvēkiem tiek sniegta nepieciešamā palīdzība.

Latvijā ārkārtas stāvoklis tika izsludināts marta sākumā. LSK aktīvi strādā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Sadarbībā ar Starptautisko SKSP federāciju un valsts institūcijām, aktīvi tiek atlasīta un izplatīta informācija par inficēšanās riska mazināšanu, kā rīkoties, ka persona tomēr inficējusies u.tml. LSK piedāvā brīvprātīgo palīdzību iedzīvotājiem obligātajā karantīnā vai obligātajā pašizolācijā (bez tuviniekiem, kas var palīdzēt), nodrošinot pārtikas produktu sagādi un nogādāšanu personai. Jāatzīst, ka šobrīd pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir neliels. Arī krīzes laikā LSK turpina sniegt ierastos pakalpojumus, kurus digitāli nav iespējams nodrošināt – darbojas LSK birojs “Aprūpe mājās”, sociālie centri un patversmes, Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta paku izdale u.c.

Igaunijā SK nacionālā biedrība darbojās kā valsts palīgs, monitorējot termokameras, izplatot informatīvos materiālus un sniedzot konsultācijas Tallinas ostas pasažieru termināļos un Tallinas lidostā, ja tas nepieciešams. Igaunijas SK atbalsta arī vietējās pašvaldības atkarībā no vajadzīgās palīdzības, piemēram, pārtikas piegādē vientuļiem vecākiem cilvēkiem, informatīvo materiālu izplatīšanā un citos sabiedrības atbalsta pasākumos, kas vērsti uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām.

Polijā SK komiteju aktivitātes vērstas uz bezatlīdzības asinsdonoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju aicināšanu ziedot asinis. Informatīvās aktivitātes tiek īstenotas interneta vidē, tai skaitā, sociālajos tīklos. Tāpat, Polijas SK aktīvi turpina nodrošināt iedzīvotājus ar pārtikas paku komplektiem. Krīzes laikā Polijas SK turpina nodrošināt mājas aprūpes pakalpojumu un psiho-sociālo atbalstu, tas tiek nodrošināts arī telefoniski. Tiek organizēti vebināri, īpaši, lai piesaistītu jaunus brīvprātīgos un lai aicinātu iedzīvotājus palikt mājās.

Dānija pandēmijas laikā ieviesusi vairākus būtiskus ierobežojumus. Dānijas SK, tāpat kā citas SK biedrības Baltijas jūras reģionā, darbojas kā palīgs valsts institūcijām īstenojot patstāvīgās aktivitātes. Krīzes laikā SK darbinieki un brīvprātīgie darbojas zvanu centrā, kuru izveidojušas dažādas valsts institūcijas, veidojot vienotu zvanu līniju, kur iedzīvotājiem ir iespēja zvanīt un uzdot sev interesējošus jautājumus saistībā ar COVID-19.  Aktuālākās tēmas, par kurām tiek saņemti zvani, ir slimības simptomi, risks inficēties u.tt.. Tāpat, tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts personām, kurus krīzes situācija uztrauc. Dānijas SK ir izveidojis arī sociālu tiešsaistes tīklu cilvēkiem, kuri inficējušies ar COVID-19. Liela daļa inficēto personu ir no mazākaizsargātākām sabiedrības grupām.  Dānijas SK brīvprātīgie sniedz atbalstu personām, kurām tas nepieciešams, saskaņojot sniegto palīdzību un koordinējot iedzīvotājus, kuri vēlas iesaistīties palīdzības sniegšanā un kļūt par brīvprātīgajiem.  Dānijas SK izsniedz atbalsta pakas ieslodzītajiem un bezpajumtniekiem un nodrošina veselības aprūpi un drošas karantīnas iespējas nelegālajiem imigrantiem.

Somijā SK atkarībā no valsts iestāžu pieprasījuma, sniedz palīdzību mazāk aizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Pēc nepieciešamības, Somijas SK ārkārtas situāciju vienību darbinieki slimnīcās palīdz novērtēt to, kāda palīdzība nepieciešama pacientiem. SK brīvprātīgie sniedz atbalstu vecāka gadagājuma un citiem mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem. Šis atbalsts tiek sniegts tiešsaistē vai telefoniski – brīvprātīgie ir apmācīti psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Somijas Sarkanā Krusta Jaunatnes patversmes, sadarbībā ar divām citām asociācijām, vada tērzēšanas pakalpojumu jauniešiem. Svarīgu lomu ikdienas aktivitātēs ieņem arī sabiedrības informēšana par COVID-19 aktualitātēm, daloties ar valsts institūciju oficiāli sniegto informāciju.

BALTPREP projekts ir stiprinājis Sarkano Krustu spējas Baltijas jūras reģionā

Baltijas jūras reģiona Sarkanā Krusta nacionālo biedrību projekts “BALTPREP” stiprina reģionālo sagatavotību un reaģēšanas spējas Baltijas jūras reģionā. Projekts ir arī stiprinājis nacionālo biedrību spējas sniegt psihosociālu atbalstu un koordinēt spontānos brīvprātīgos. Šīs zināšanas un pieredze ir īpaši noderīgas, reaģējot uz COVID-19, jo valstīs ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri vēlas palīdzēt un spontānie brīvprātīgi iesaistās Sarkanā Krusta kustībā. Šajā ārkārtas situācijā un krīzes laikā iedzīvotājiem īpaši nepieciešams psihosociāls atbalsts.

Projekts ir stiprinājis sadarbību un sadarbību starp nacionālajām biedrībām un ar civilās aizsardzības iestādēm reģionā, un tādā veidā ir veicinājis dalīšanos ar mācībām, kas pozitīvi ietekmē reakciju dažādās valstīs.


LSK piedalās starptautiskā projekta “BALTPREP” darba grupas tiešsaistes sanāksmē

Ziņa publicēta 06.04.2020.

Šobrīd, kad visu pasauli, tai skaitā, Latviju, skārusi koronavīrusa COVID-19 pandēmija, Sarkanā Krusta nacionālās biedrības turpina nerimstoši strādāt, lai palīdzētu ikvienam, kas nonācis krīzes situācijā. Tāpat, nav apstājies darbs pie starptautisku projektu īstenošanas. Kā viens no tiem ir projekts “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”, kurā ieguldītais darbs tiek veikts ar mērķi palielināt sagatavotību un reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā.

Projekta komanda turpina aktīvi strādāt pie projekta aktivitāšu plānošanas un izvirzīto mērķu īstenošanas, taču saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem un ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, sargājot sevi un savus līdzcilvēkus, projekta komanda aktivitātes un pasākumus plāno attālināti, izmantojot pieejamos tiešsaistes rīkus.

2020. gada 24. – 25. martā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” projektā iesaistītie pārstāvji piedalījās tiešsaistes projekta darba grupas sanāksmē.

Divu dienu garumā sanāksmē:

  1. tika pārrunātas katras dalībvalsts aktualitātes “BALTPREP” projekta ietvaros;
  2. notika informācijas un pieredzes apmaiņa par projekta partneru aktivitātēm saistībā ar COVID-19 pandēmiju;
  3. projekta koordinatori informēja par projektam “BALTPREP” piešķirto “Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam” (EUSBSR) kvalitātes zīmi;
  4. plānotas projekta aktivitātes saistībā ar projektā ietverto pasākumu plānu.

Pieejams pārskats par Sarkanā Krusta kapacitāti saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā

Ziņa publicēta 03.04.2020.

Starptautiskā projekta “BALTPREP” – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” ietvaros Vācijas Sarkanais Krusts, sadarbībā ar projekta partneriem, izstrādājis informatīvu pārskatu par Sarkanā Krusta kapacitāti saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā un sadarbību ar valsts institūcijām.

Dokumenta mērķis ir iepazīstināt ar Sarkanā Krusta starptautiskās organizācijas darbību Baltijas jūras reģionā un to kapacitāti, kā arī veidot pamatu diskusijām starp vietējām ārkārtas situāciju vadības institūcijām, civilās aizsardzības iestādēm un Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām kā valdību palīgiem. Pārskatā diagrammas veidā sniegts salīdzinājums par katras SK nacionālās biedrības aktivitātēm un resursiem.

Tāpat, pārskats atsevišķi izveidotu profilu veidā sniedz plašu aprakstu par Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas SK nacionālo biedrību vispārējiem datiem, aktivitātēm un programmām, īpaši fokusējoties uz civilās drošības, aizsardzības kapacitāti un reaģēšanas spējām katastrofās un ārkārtas situācijās.

Pārskatā lasāms arī par Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības vēsturi, lai lasītājs iegūtu plašāku izpratni par kustības unikalitāti.

Informatīvajā materiālā apskatīta arī Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR), kuras kvalitātes zīmi projekts “BALTPREP” saņēma 2020. gada februārī, kas nozīmē, ka projekta mērķi un uzdevumi atbilsti Eiropas Savienības stratēģiskajiem mērķim: stiprināt sadarbību starp valstīm, kas robežojas ar Baltijas jūru, lai risinātu kopīgās problēmas un izmantotu kopīgās iespējas, ar kurām saskaras reģionā esošās valstis. Vairāk par piešķirto kvalitātes zīmi aicinām lasīt zemāk.

 


Starptautiskais Sarkanā Krusta projekts “BALTPREP” saņēmis “ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam” izsniegtu kvalitātes zīmi

Ziņa publicēta 31.03.2020.

Šobrīd, kad visu pasauli, tai skaitā, Latviju, skāris koronavīrusa Covid-19 pandēmija, Sarkanā Krusta nacionālās biedrības turpina nerimstoši strādāt, lai palīdzētu ikvienam, kas nonācis krīzes situācijā. Tāpat, nav apstājies darbs pie starptautisku projektu īstenošanas. Kā viens no tiem ir projekts “BALTPREP”, kurā ieguldītais darbs tiek veikts ar mērķi palielināt sagatavotību un reaģēšanu ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā.

2020. gada 5. februārī “Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam” (EUSBSR) nacionālie koordinatori izlēma starptautiskajam projektam “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” piešķirt EUSBSR kvalitātes zīmi, kas nozīmē, ka projekta mērķi un uzdevumi atbilsti Eiropas Savienības stratēģiskajiem mērķim: stiprināt sadarbību starp valstīm, kas robežojas ar Baltijas jūru, lai risinātu kopīgās problēmas un izmantotu kopīgās iespējas, ar kurām saskaras reģionā esošās valstis.

“Šis statuss ir kā novērtējums tam, ka projektā īstenotās aktivitātes ir efektīvas un ka projekts stiprina valstu reģionālās reaģēšanas spējas un sadarbību starp Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un civilās aizsardzības institūcijām Baltijas jūras reģionā’, skaidro Ēva Maijala (Eeva Maijala), projekta “BALTPREP” vadītāja (Somijas Sarkanais Krusts). Projektā, kopā ar citām Baltijas jūras reģiona SK nacionālajām biedrībām, iesaistījusies arī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Projekta galvenie sagaidāmie rezultāti ir civilo aizsardzības iestāžu, Sarkanā Krusta nacionālo biedrību un sabiedrības uzlabotās un jauniegūtās zināšanas un spējas kvalitatīvi un efektīvi sniegt koordinētu palīdzību ārkārtas situācijās.

EUSBSR ir pirmā makroreģionālā stratēģija Eiropā. Stratēģija ir vienošanās starp astoņām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisiju par sadarbības stiprināšanu starp valstīm, kas robežojas ar Baltijas jūru.

Stratēģijai ir trīs galvenie mērķi, kas atspoguļo galvenos izaicinājumus: 1) jūras glābšanu, 2) reģiona valstu sadarbības stiprināšana un 3) labklājības palielināšana. Katrs mērķis ir saistīts ar plašu politikas jomu klāstu un ietekmē pārējos mērķus. Stratēģijā ir 13 jomas, BALTREP projekts attiecināms uz tēmu “Drošība”.

Šobrīd nav jaunu finansējuma avotu vai institūciju, kas atbalstītu šīs stratēģijas īstenošanu, jo tās pamatā ir efektīva un koordinēta esošo finanšu avotu izmantošana. EUSBSR tiek īstenota konkrētos kopīgos projektos un procesos.


LSK piedalās starptautiskā projekta BALTPREP darba grupas sanāksmē Berlīnē

Ziņa publicēta 09.10.2019.

2019. gada 27.septembrī Berlīnē, Vācijā notika kārtējā starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” darba grupas tikšanās.

Tikšanās laikā tika uzsākts darbs pie reģionāla līmeņa gatavības plāna izstrādes, kas būtu kā rīks savstarpējās sadarbības stiprināšanai starp Sarkanā Krusta (SK) nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā.

Gatavības plānā paredzēts iekļaut kārtību, kādā katastrofu, ārkārtas situāciju vai to draudu gadījumā tiktu organizēta informācijas apmaiņa, palīdzības pieprasīšana un saņemšana. Tāpat, tajā plānots ietvert reaģēšanas pasākumu koordinācijas vadlīnijas starp SK nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā.

Sanāksmē piedalījās Baltijas jūras reģiona Sarkanā Krusta nacionālo biedrību pārstāvji. Savukārt, citi projekta sadarbības partneri, kuri neapmeklēja tikšanos klātienē, izmantoja tiešsaistes iespēju, lai attālināti piedalītos sarunās.

Projekta partneri ir 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts un Dānijas Sarkanais Krusts.

Starptautiskā projekta “BALTPREP – Sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”  mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projektu finansē Eiropas Savienība no humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas.

 


2019. gada 4. – 11. augustā, starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” ietvaros, 22 dalībnieki no 8 Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām piedalījās Reģionālo ārkārtas situāciju reaģēšanas komandu apmācībās, lai mācītos par reaģēšanu katastrofās un ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā. Apmācības notika Somijas Sarkanā Krusta Apmācību centrā “Ninas” (“Nynäs”) Heniolā, Somijā.

SK Reģionālo ārkārtas situāciju reaģēšanas komandas ir Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federācijas (SKSPF) standartizēts instruments, kuru SKSPF var aktivizēt pēc nepieciešamības, kad kāda no SK nacionālajām biedrībām lūdz palīdzību ārkārtas situācijās un to nacionālie resursi un kapacitāte ir nepietiekama. Komandas sastāv no SK nacionālās biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem ar svešvalodu zināšanām un izpratni par kultūru un tās kontekstu.

Apmācībās īpaši uzmanība tika pievērsta Baltijas jūras reģionam, kas ir nozīmīga Eiropas daļa ar lielu teritoriālo pārklājumu un Eiropas Savienības dalībvalstis šajā reģionā kopumā sastāda vienu piektdaļu no Eiropas Savienības populācijas.

Baltijas jūras reģionā (BJR) ietilpst ievērojama Ziemeļeiropas un tās ES dalībvalstu daļa, kas pārstāv gandrīz piekto daļu ES iedzīvotāju. Pēdējo dažu gadu laikā reģionā ir radušies nopietni jautājumi par gatavību. Baltijas reģionā projekts uzlabo un optimizē Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Projekts stiprina sadarbību 7 ES dalībvalstu starpā: Somijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.

Pēdējos gados reģionā ir konstatēti vairāki šķēršļi gatavībai ārkārtas situācijās. Reģionam ir kopīgas iezīmes un izaicinājumi, tostarp līdzīgi ārkārtas situāciju un krīzes riski, kuriem var būt ne tikai nacionālā, bet arī reģionālā ietekme. Šādas reģionālas katastrofas piemērs bija pasažieru prāmja “MS Estonia” nogrimšana 1994. gadā.

Plašāk par apmācību norisi aicinām skatīt zemāk pievienotajā video.

 

Ziņa publicēta 08.08.2019.

7. jūnijā, Helsinkos (Somija) notika pirmā starptautiskā projekta “BALTPREP” (sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā) menedžmenta tehniskās darba grupas tikšanās.

Tikšanās mērķis bija savstarpējā mācīšanās, zināšanu un atbalsta apmaiņa, kā arī sadarbības stiprināšana starp Baltijas reģiona Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, īpašu uzmanību pievēršot tieši katastrofu un ārkārtas situāciju pārvaldībai.

Visu Baltijas jūras reģiona SK nacionālo biedrību pārstāvji bija ieradušies klātienē, kā arī pievienojās sanāksmei izmantojot tiešsaistes rīkus.
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Pirmajā tikšanās reizē tika apspriesti sadarbības dokumenti un SK nacionālo biedrību izstrādātie plāni reaģēšanai katastrofās un ārkārtas situācijās, sperot arvien jaunus soļus pretī sadarbības tīkla stiprināšanai vietējā un reģionālā līmenī.

Projekta partneri ir 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts, Dānijas Sarkanais Krusts.

Krievijas Sarkanais Krusts un Zviedrijas Sarkanais Krusts ir aicināti piedalīties īstenošanā.


Projekts BALTPREP atklāts ar starptautisku sanāksmi par projekta idejām un mērķiem

Ziņa publicēta 17.04.2019.

26. martā, Helsinkos biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) pārstāvji piedalījās projekta BALTPREP (Sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā) atklāšanā. Projekta komanda tikās ar civilās drošības amatpersonām un citiem jomas speciālistiem. Pasākumā piedalījās Igaunijas glābšanas dienesta, Dānijas ārkārtas situāciju menedžmenta aģentūras DEMA (DEMA), Somijas Iekšlietu ministrijas, Somijas Robežsardzes, Sociālā ārkārtas un krīzes centra, un Somijas vājredzīgo federācijas pārstāvji.

BALTPREP komanda, kas sastāv no septiņām Baltijas jūras reģiona Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, prezentēja projektu, apsprieda dažādus jautājumus, kas saistīti ar civilo drošību un reģionālo sadarbību starp civilās drošības institūcijām Dānijā, Igaunijā un Somijā.

Tikšanās laikā tika izcelts, ka ir būtiski un ļoti svarīgi sadarboties citam ar citu vietējā un reģionālā līmenī.

Civilās aizsardzības institūciju pārstāvji uzsvēra informācijas apmaiņas svarīgumu un informācijas nodošanu pārējai sabiedrībai. Tāpat, institūciju pārstāvji augsti novērtēja kopīgo projekta aktivitāšu plānošanu un reālās apmācības, kas tiks realizētas kopā ar Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, kā arī ieraudzīja sadarbības stiprināšanas potenciālu.

Piemēram, SK nacionālās biedrības var būt kā potenciālais partneris spontāno brīvprātīgo piesaistē un procesu vadībā. Tikšanās laikā tika pozitīvi atzīts atbalsts, ko brīvprātīgo organizācijas var sniegt civilās drošības institūcijām, neskatoties uz to, ka katras valsts pieredze brīvprātīgo piesaistē un vispārējais brīvprātīgo darbības stāvoklis atšķiras. Piemēram, juridiskie pamati, kas nosaka un reglamentē sadarbību veidošanu, katrā valstī Baltijas jūras reģionā atšķiras.

Civilās drošības institūciju paneļdiskusiju par sadarbību ar SK nacionālajām biedrībām vadīja Somijas Iekšlietu ministrijas vecākais speciālists Jari Honkanen. Paneļdiskusijā piedalījās DEMA vadītāja Stine Bentien Hundebol, Rietumu glābšanas centra speciālists Eimar Täht no Igaunijas un Sociālā ārkārtas un krīžu centra pārstāve Reetta Voutilainen.

Pasākumu atklāja Somijas Sarkanā Krusta Starptautisko operācju un programmu direktors Kalle Löövi, kurš pauda nodomu palielināt informācijas apmaiņu Ziemeļvalstu un Baltijas reģionos. Savukārt, noslēgumā klātesošos uzrunāja Somijas Sarkanā Krusta Starptautiskā Ārkārtas situāciju programmas vadītāja Tiina Saarikoski, kas atzīmēja, ka BALTPREP uzsāktais reģionālais darbs turpināsies arī pēc projekta.

Kopš 2019. gada 1. janvāra LSK piedalās starptautiskā projektā “BALTPREP – Sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā”, kura mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā.

Projekta partneri ir 7 ES dalībvalstis Baltijas jūras makroreģionā: Somijas Sarkanais Krusts (vadošā organizācija), Igaunijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Lietuvas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts, Vācijas Sarkanais Krusts, Dānijas Sarkanais Krusts.


LSK, kopā ar citām SK nacionālajām biedrībām Baltijas jūras reģionā, uzsāk starptautiska projekta īstenošanu

Ziņa publicēta 10.01.2019.

2019. gada 1. janvārī Somijas Sarkanais Krusts, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, uzsāka starptautiskā projekta “BALTPREP – sagatavotības un reaģēšanas spēju palielināšana ārkārtas situācijās Baltijas jūras reģionā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot un optimizēt Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Tas tiek īstenots Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Baltijas jūras reģionā (BJR) ietilpst ievērojama Ziemeļeiropas un tās ES dalībvalstu daļa, kas pārstāv gandrīz piekto daļu ES iedzīvotāju. Pēdējo dažu laikā reģionā ir radušies nopietni jautājumi par gatavību. “BALTPREP” projekts uzlabo un optimizē Sarkanā Krusta un civilās aizsardzības iestāžu kvalitāti un savstarpējo sadarbību reģionālās reaģēšanas spēju jomā smagu avāriju un nopietnu traucējumu gadījumā. Projekts stiprina sadarbību 7 ES dalībvalstu starpā: Somijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.

Projekts aptver plašu aktivitāšu spektru reģionālās gatavības jomā. Projekta beigās dalībvalstis gūs labumu no labākas sapratnes par esošajām reaģēšanas spējām un līdzekļiem reģionā, labāk apmācītiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, un vissvarīgāk – stabilu subreģionālu gatavības sistēmu, nodibinot darba grupas (t.i. DM-TWG) un plānojot gatavību, lai nodrošinātu ilgtspēju. Projekta beigās reģionālās reaģēšanas spējas tiek pārbaudītas simulācijas vingrinājumā, lai nostiprinātu secinājumus un apgūtās zināšanas turpmākai reģionālai attīstībai.