Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Projekts noslēdzies 2020. gada 11. februārī. 


“AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” (Nr. 776175)

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 12. februāris – 2020. gada 11. februāris

Mērķis: veicināt bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju sabiedrībā ar mācīšanās palīdzību, iekļaujot pārbaudītus un jaunus darba modeļus, kuru pamatā ir līdzdalības, vienaudžu atbalsta un kopienas pieejas.

Projekta partneri: biedrība “Lielbritānijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Itālijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Īrijas Sarkanais Krusts”; projekta ietvaros realizēto pieredzes apmaiņas virsvadību uzņēmusies Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federācija (IFRC). Projekta aktivitātes tiek realizētas visās projekta partnervalstīs.

Projekta uzdevumi:

 • Attīstīt vienaudžu atbalstu starp BPM;
 • Sekmēt BMP sociālo iekļaušanos sabiedrībā;
 • Stiprināt pakalpojumu sniedzēju, valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti palīdzības sniegšanā un situācijas izpratnē;
 • Iedrošināt medijus ieklausīties BPM viedokļos un tos nodot plašākai sabiedrībai;
 • Apkopot un dalīties ar informāciju Eiropas līmenī.

Projekts veicina Eiropas Komisijas mērķa “Izstrādāt un aprobēt inovatīvas pieejas un metodes, lai palielinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību” sekmīgu realizēšanu, izmantojot:

 • izglītojošas, sociālas un kultūras aktivitātes (vienaudžu sadarbība, dzīves prasmes, treniņi, izglītojoši pasākumi u.tml.);
 • brīvprātīgo sektoru (BPM vienaudži, “draugi”*, bēgļu vēstnieki);
 • mediji (apmācot BPM, lai runātu ar plašsaziņas līdzekļiem un dalītos personīgajos stāstos)
 • konsultācijas par lēmumu pieņemšanu un informāciju par pārstāvības sistēmām (bēgļu vēstniekiem, ja iespējams, ieguldījumiem projekta partneru un valsts iestāžu sabiedrības integrācijas stratēģijās).

*”Draugi” – vietējās sabiedrības loceklis, brīvprātīgais, kurš tiek piešķirts bēglim vai patvēruma meklētājam, kas tikko ieradies valstī un kurš palīdz iejusties, integrēties, saņemt informāciju par dzīvi Latvijā.

Izglītojošie pasākumi bēgļiem, patvērumu meklētājiem un sabiedrībai Latvijā

LSK organizē izglītojošus interaktīvus pasākumus bēgļiem, patvēruma meklētājiem un Latvijas iedzīvotājiem. Šīs aktivitātes ietver kultūras pasākumus, diskusijas, mācīšanos par vietējiem paradumiem, sociālās integrācijas aktivitātēm u.tml. Tāpat, šajos pasākumos BPM saņem informatīvus materiālus, kas sniedz papildus informāciju par integrēšanos un iejušanos sabiedrībā (temati: darba tiesības, veselības un sociālā atbalsta pakalpojumi un to sniedzēji, izglītība Latvijā, Latvijas nevalstisko organizāciju aktivitātes un iespējas piedalīties tajās).

Latvijā “draugu” programma tiek realizēta, lai iepazīstinātu BPM ar vietējās sabiedrības locekļiem. BPM, kas tikko ieradušies Latvijā, tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar brīvprātīgo “draugu” (Latvijas iedzīvotāju), kurš piedāvā dažāda veida praktisku palīdzību un norādījumus, “atver durvis” vietējiem komunikācijas un sadarbības tīkliem un kultūras un valodas interpretācijām, kas atvieglo BMP integrēšanos un veiksmīgāku iejušanos vietējā sabiedrībā. “Draugi” un BPM tiek “savesti kopā”, ņemot vērā viņu dzimti, vecumu, kopīgās intereses utt. BPM tiek iepazīstināti ar jauno vidi, savukārt, “draugs” mācās un padziļināti izzina BMP dzīves stāstus, pieredzi, tādējādi veidojot lielāku izpratni par šo sabiedrības grupu. Lai saņemtu informāciju, kā pievienoties “draugu” programmai, aicinām sazināties ar Aiju Strazdu, rakstot uz aija.strazda@redcross.lv .

Projekta ietvaros biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sadarbojoties ar dažādu jomu speciālistiem ir izdevusi izglītojošus materiālus brošūru veidā bēgļiem, patvēruma meklētājiem un trešo valstu valstspiederīgajiem. Piedāvājam ar tiem iepazīties un lejupielādēt izmantošanai!

Materiāli latviešu valodā

Materiāli angļu valodā (English)

Materiāli krievu valdodā (Russian)

Materiāli arābu valodā (اللغة العربية)

NVO un brīvprātīgais darbs Latvijā (LV) NGOs and Volunteering in Latvia (ENG) Неправительственные организации  и волонтерская работа в Латвии (RU) عمل المنظمات غير الحكومية في لاتفيا وإشراكها في العمل
Izglītība Latvijā (LV) Education in Latvia (ENG) Образование в Латвии (RU) التعليم في لاتفيا
Darba tiesības (LV) Employment Rights (ENG) Права наемного работника (RU) حقوق العمالة
Sociālā palīdzība, aizsardzība un veselības aprūpe (LV) Social Assistance and Health Care (ENG) Социальная помощь, защита и здравоохранение (RU) المساعدة الاجتماعية، والحماية، والرعاية الصحية

Projekta vadītāja biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts”: Agnese Trofimova, tālr.: + 371 67686312, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv

Vairāk par projekta realizāciju visās partnervalstīs var iepazīties Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas mājaslapā ŠEIT!

Projekta: “AVAIL” statistika: 2018. gada 12. februāris – 2020. gada 11. februāris

2020. gada 11. februārī noslēdzās starptautiskais projekts “AVAIL  – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai”, kura īstenošana tika uzsākta 2018. gada 12. februārī. Projekta ietvaros bēgļiem, patvēruma meklētājiem un personām ar alternatīvo statusu, bija iespēja piedalīties gan individuālās, gan grupas integrācijas aktivitātēs.

Kopā projektā iesaistījās 169 personas, no tām 154 personas jeb 91% bēgļi, patvēruma meklētāji vai personas ar alternatīvo statusu un 15 personas jeb  9% Latvijas iedzīvotāji.

154 personu skaitā bija 65% patvēruma meklētāju, kuri gaidīja sava statusa izskatīšanu, 23%  personas, kas bija saņēmušas bēgļa statusu un 12% personas ar alternatīvo statusu.

Tai skaitā, 41% personu Latvijā bija uzturējušies mazāk kā 6 mēnešus, 30% uzturējušies no 6 -12 mēnešiem un 29% uzturējušies ilgāk kā 1 gadu.

Projekta dalībnieki, t.sk. arī projektā iesaistītie Latvijas iedzīvotāji bija 53% vīrieši un 47% sievietes.

Projekta dalībnieku vecums, t.sk. arī projektā iesaistītie Latvijas iedzīvotāji: 39% bērni vecumā līdz 16 gadiem, 9% jaunieši vecumā no 16-20 gadiem, 17% vecumā no 20-29 gadiem, 19% vecumā no 30-39 gadiem un 16% personas vecumā virs 40 gadiem.

Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties gan  grupas, gan individuālās integrācijas aktivitātes.

Grupas integrācijas aktivitāšu mērķis bija dot iespēju projekta dalībniekiem kopā ar vietējiem iedzīvotājiem iepazīt Latvijas kultūru, tradīcijas un iesaistīties kvalitatīva brīvā laika pavadīšanā. Aktivitātes tika organizētas, ņemot vērā mērķa grupas specifiku, vēlmes un intereses.

Aktivitātēs kopā piedalījās 169 unikālie dalībnieki, kurās piedalījās katrs no viņiem vairrākātīgi piedalījās tādās aktivitātēs:

 • Rīgas zoodārza apmeklējums, kura laikā uzzināja vairāk par Latvijā mītošiem dzīvniekiem un putniem (2018. gada augusts);
 • Latvijas valsts simtgades un LSK simtgades atzīmēšana kopā ar LSK darbiniekiem, brīvprātīgiem un sadarbības partneriem (2018. gada novembris)
 • Kino apmeklējums un kopīgas pusdienas skolēnu brīvlaikā (2018. gada oktobris);
 • Ziemassvētku pasākums sadarbībā ar LSK sadarbības partneriem un atbalstītājiem (2018. gada decembris);
 • Leļļu teātra apmeklējums un pusdienas (2019. gada marts);
 • Šokolādes muzeja apmeklējums (2019. gada marts);
 • Brīvdabas muzeja apmeklējums un kopīgas pusdienas (2019. gada maijs);
 • Stikla apgleznošanas darbnīca (2019. gada jūnijs)
 • Izglītojoša ekskursija uz Tērvetes dabas parku (2019. gada jūlijs)
 • Izglītojoša ekskursija uz Siguldu (2019. gada augusts)
 • Boulinga centra apmeklējums (2019. gada decembris)
 • Ziemassvētku pasākums sadarbībā ar LSK sadarbības partneriem un atbalstītājiem (2019. gada decembris);
 • Mākslas nodarbības (2019. gada decembris – 2020.gada janvāris)
 • Atrakciju parka “Džungļi” apmeklējums un kopīgas pusdienas (2020. gada janvārī);
 • Projekta noslēguma pasākums, kura laikā bēgļi un patvēruma meklētāji prezentēja savu nacionālo virtuvi (2020. gada janvāris).

No 154 personām ar bēgļa, alternatīvā vai patvēruma meklētāju statusu, kuras piedalījās projekta aktivitātēs,  43 personas iesaistījās arī  individuālajās “draugu” programmas aktivitātēs un tikās ar savu atbalsta personu (Latvijas iedzīvotāju) vienu vai vairākas reizes.

Projekta laikā notikušas 359 individuālās “draugu” programmas tikšanās, no kurām: (1) 203 reizes jeb 56 % Latvijas iedzīvotāji, tiekoties ar bēgļiem, patvēruma meklētājiem vai personām ar alternatīvo statusu, pavadīja laiku, iepazīstot viens otru, kopīgi gatavojot maltīti vai  pusdienojot ārpus mājas, (2) 52 reizes jeb 15% projekta dalībnieki devās ekskursijās ārpus galvaspilsētas, iepazīstot skaistākās Latvijas vietas un vietējo iedzīvotāju dzīvi, t.sk. arī bērnu atpūtas un izklaides parkus, t.sk. ūdens atrakcijas  (3) 45 reizes jeb 13%  projekta dalībnieki apmeklēja dažādu kultūras pasākumus un kopā svinēja svētkus (teātri, leļļu teātri, sajūtu teātri, operu, Iluzionistu šovu, izstādes, gadatirgus, festivālus, deju izrādes, boulingu, dzimšanas dienas, Āzijas jaunā gada svinības  utt.), (4) 34 reizes jeb 9% reižu projekta dalībnieki devās uz kino, (5) 25 reizes jeb 7% projekta dalībnieki apmeklēja muzejus (Dabas muzeju, mākslas muzeju, šokolādes muzeju, ūdens muzeju utt.).

Paldies sadarbības partneriem – Patvēruma meklētāju izmitināšanas centram “Mucenieki”, Sabiedrības integrācijas fondam, Ropažu novada domei, organizācijai “Gribu palīdzēt bēgļiem” un ANO Bēgļu aģentūrai par atbalstu projekta aktivitāšu realizācijā!

Ar pasākumu “Starpkultūru virtuve” noslēdzas starptautiskais projekts AVAIL

2020. gada 24. janvārī notika projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” noslēguma pasākums “Starpkultūru virtuve”. Tā laikā projekta vadītāja Agnese Trofimova prezentēja projekta aktivitātes, sasniegtos rezultātus un iegūtās mācības. Tāpat, bija iespēja noskatīties projekta laikā sagatavotos video no visām projektā iesaistītajām valstīm. Pasākuma dalībnieki savā īpašumā varēja iegūt projekta laikā izstrādātās informatīvās brošūras par tādiem tematiem kā NVO Latvijā un brīvprātīgais darbs, sociālā aizsardzība, veselība, nodarbinātība, izglītība. Brošūru elektroniskās versijas atrodamas ŠEIT

Projektā iesaistītie neformālā gaisotnē kopā ar projekta komandu varēja pārrunāt divu gadu laikā apmeklētās aktivitātes un piedzīvoto.

Pateicoties projektam, LSK bija iespēja organizēt daudz un dažādas integrācijas aktivitātes bēgļiem un patvēruma meklētājiem, kas palīdzēja viņiem labāk iepazīt Latvijas kultūru un integrēties sabiedrībā. Integrācijas aktivitātes bija īpaši nozīmīgas ģimenēm ar bērniem, kas palīdzēja uz brīdi aizmirst pārdzīvoto un kvalitatīvi pavadīt laiku ar savām ģimenēm.

Tāpat, noslēguma pasākumā bēgļi un patvēruma meklētāji, kopā ar sociālajiem mentoriem, gatavoja un prezentēja savus nacionālos ēdienus, ar kuriem cienāja pasākuma dalībniekus.

Paldies visiem projektā iesaistītajiem par aktīvu dalību tajā!

Bēgļi un patvēruma meklētāji apciemo atrakciju parku un bauda latviešu tradicionālo virtuvi

2020. gada 8. janvārī bēgļi un patvēruma meklētāji devās uz atrakciju parku Džungļi, kas ir pirmais piepūšamo atrakciju parks telpās Latvijā visai ģimenei. Gan mazie, gan lielie pasākumu dalībnieki ar lielu prieku lēkāja pa piepūšamām atrakcijām, “peldējās” bumbu baseinā un baudīja kopā būšanas prieku.

Pēc sportiskās atpūtas bēgļi un patvēruma meklētāji apmeklēja LIDO, kur kavējās atmiņās par gada miju un baudīja latvisko virtuvi.

Aktivitātes tika organizētas starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” (Nr. 776175)” ietvaros.
Paldies LSK sociālajiem mentoriem, kas palīdzēja organizēt pasākuma norisi!

Projektu finansē Eiropas Savienība. 

 

 

Notikušas apmācības “Sociālais darbs ar dažādu etnisko grupu pārstāvjiem”

3. janvārī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros organizēja apmācības “Sociālais darbs ar dažādu etnisko grupu pārstāvjiem”.

Apmācībās dalībniekiem bija iespēja uzlabot zināšanas par starpkultūru komunikāciju, kā arī pilnveidot prasmes, veicot praktisko darbu (t.sk. organizēt starpinstitucionālo sadarbību) ar citu etnisko grupu pārstāvjiem, t.sk. bēgļiem un patvēruma meklētājiem.  

Apmācības vadīja mg.soc. Inese Lazda – Mazula, eksperte starpkultūras kompetencēs un dažādības vadībā ar vairāku gadu starptautisku praktiskā darba pieredzi. Lektore Berlīnē ieguvusi maģistra grādu sociālajā darbā ar specializāciju starpkultūru komunikācijā un konfliktu vadībā. 

Projektu finansē Eiropas Savienība. 

Noris Ziemassvētku pasākums bēgļu un patvēruma meklētāju ģimenēm

17. decembrī notika Ziemassvētku pasākums bēgļu un patvēruma meklētāju ģimenēm, kas to apmeklēja kopā ar saviem mentoriem.
Ģimenēm bija iespēja kinoteātrī noskatīties sirsnīgo animācijas filmu “Sarkanās kurpītes un septiņi rūķīši” un pēc tam satikt Ziemassvētku vecīti, kurš pasniedza Latvijas iedzīvotāju ziedotās dāvanas un LSK sarūpētās saldumu paciņas bērniem.

Pasākuma apmeklētājus sveica biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) īstenotā starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” vadītāja Agnese Trofimova. Tāpat, klātesošos uzrunāja pārstāves no biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem”.

Pasākums organizēts sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”.

Sirsnīgs paldies Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brīvprātīgajiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā un palīdzēja Ziemassvētku vecītim izdalīt dāvanas!

Foto: biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

Veiksmīgi noslēgušās 5 reģionālās apmācības par bēgļu un imigrantu integrāciju

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR), 2019. gada septembrī Rēzeknē, Puikulē, Bauskā, Saldū un Rīgā organizēja reģionālās apmācības “Darbs bēgļu un imigrantu integrācijai: starpkultūru saskarsme, labās prakses piemēri un pieredze”. To mērķis bija stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu, pakalpojumu sniedzēju, kā arī vietējo kopienu pārstāvju kapacitāti un veicināt situācijas izpratni.

Apmācības tika organizētas Sarkanā Krusta starptautiska projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros.

Par vispārējo situāciju saistībā par patvēruma, migrācijas un pārvietojuma jautājumiem, likumdošanas izmaiņu ietekmi uz bēgļu un imigrantu integrācijas rezultātiem, integrācijas politiku un procesiem nacionālā un reģionālā līmenī stāstīja Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) pārstāvji Marsels Koluns (Marcel Colun) un Karolis Žibas.

Tamims Nešeds (Tamim Nashed), apmācību vadītājs no Austrijas, kurš ir neatkarīgs eksperts integrācijas un starpkultūru kompetenču jautājumos un iepriekš ir strādājis Eiropas bēgļu lietu un trimdā esošo padomē (ECRE), iepazīstināja ar starpkultūru kompetenču aspektiem. Cits runātājs bija Latvijā aktīvi praktizējošs ārsts, bēglis no Sīrijas Suleimans Alzouabi (Sulaeman Alzouabi), kurš dalījās ar savu dzīvesstāstu un bēgļa pieredzi.

Dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus lektoriem, izrādot interesi padziļināti izprast apmācību tematus, tāpat, diskutēja savā starpā par dzirdēto. Apmācību auditorija bija valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, t.sk. politikas plānotāji, skolu pārstāvji, sociālā darba un aprūpes speciālisti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopā apmācības apmeklēja 100 cilvēku. Pārstāvētas tika Rīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Valmieras un Jūrmalas pilsētu pašvaldības, Balvu, Rēzeknes, Alojas, Valkas, Burtnieku, Bauskas un Baldones novadu pašvaldībām. Tāpat, pārstāvētas tika izglītības un veselības aprūpes iestādes, Valsts darba inspekcija, Sabiedrības integrācijas fonds, Latgales plānošanas reģions un Alojas pašvaldības policija.

Pēc apmācībām apmeklētāji atzina, ka uzzinājuši daudz jaunas, svarīgas un interesantas informācijas, kas turpmāk noderēs gan ikdienas darbā, gan komunicējot ar cittautiešiem, tāpat, cilvēki atklāja, ka turpmāk daudz kritiskāk vērtēs medijos pausto informāciju saistībā ar migrācijas krīzi, bēgļiem un dažādu kultūru mijiedarbību.

Projektu finansē Eiropas Savienība Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda ietvaros (AMIF).

 

Sarakanais Krusts piedāvā unikālu pieredzi mācīties eksotiskas valodas tiešsaistē un bez maksas

Piedāvājam unikālu pieredzi: mācīties eksotiskas valodas tiešsaistē un bez maksas: ARĀBU, SPĀŅU, FRANČU, MANDARĪNU, KOREJIEŠU, PERSIEŠU, TURKU, SVAHILI, HINDI, URDU UN SOMĀĻU valodas!

Eiropas Savienības finansēts starptautiskais projekts AVAIL īsteno dažādas integrācijas un aizstāvības iniciatīvas Lielbritānijā, Īrijā, Itālijā un Latvijā. Apvienotajā Karalistē tas ietver sadarbību starp Lielbritānijas Sarkano Krustu un uzņēmumu “Chatterbox Languages”, kas nodrošina valodu mācīšanu ar skolotāju-bēgļu palīdzību. Apzinot britu bēgļu kopienā neizmantotos talantus un prasmes, šīs iniciatīvas mērķis ir savienot bēgļu valodu trenerus un valodu apguvējus visā Eiropas Savienībā, lai pārbaudītu un novērtētu jaunus valodu apguves modeļus un izmērītu treneru integrācijas pieredzi.

JAU MĀCIES VALODU (ar vidēja vai augsta līmeņa priekšzināšanām)? Saņem bezmaksas tiešsaistes sarunu praksi, izvēloties no arābu, spāņu, franču, mandarīnu, korejiešu, persiešu, turku, svahili, hindi, urdu un somāļu valodām.
VĒLIES SĀKT MĀCĪTIES VALODU (bez priekšzināšanām)? Saņem bezmaksas tiešsaistes apmācību arābu vai spāņu valodas apguvei.
Valodas mācību procesā kā pamatvaloda tiks izmantota angļu valoda. Apmācības plānotas caur telesakaru programmu “Skype”, plānotais apmācību garums ir 5-10 stundas.

Lūdzu, apmeklējiet CHATTERBOX vietni, lai iepazītos ar noteikumiem un pieteiktos apmācībām!

Foto:

Lielbritānijas Sarkanais Krusts

LSK piedalās starptautiskā projekta “AVAIL” sanāksmē Bulgārijā

10.-12. septembrī Bulgārijā norisinājās starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” partnervalstu (Lielbritānijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas Sarkanais Krusts, SKSP federācija) dalībnieku kopsapulce. Tajā piedalījās arī cita starptautiska projekta “ARCI – Sarkanā Krusta darbība pārvietoto personu integrācijai” komanda (Bulgārijas SK, Horvātijas SK, Vācijas Sarkanais Krusts, SKSP federācija), lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi un iegūtajām zināšanām, strādājot ar bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas jautājumiem katrā valstī un Eiropā kopumā.

Abu projektu komandas strādā pie vienotas konferences organizēšanas, kas norisināsies 2019. gada decembrī Briselē, lai prezentētu abu 2 gadu ilgo projektu īstenošanas pieredzi un rekomendācijas situācijas uzlabošanai bēgļu un patvēruma meklētāju integrēšanai un sadarbībai ar uzņemošo valstu iedzīvotājiem.

Bēgļu un patvēruma meklētāju ģimenes viesojās Siguldā

Noslēdzot aktīvo vasaru, 29. augustā patvēruma meklētāju un bēgļu ģimenes ar bērniem devās eksursijā uz Siguldu. Ekskursijas laikā tika apmeklēta Krimuldas muiža, gaisa tramvajs, izstaigāts serpentīna ceļš un iepazīta Gūtmaņa ala.

Tāpat, Siguldā ģimenes apmeklēja Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupas un noslēgumā devās uz bērnu spēļu laukumu Raiņa parkā.

Ekskursija tika organizēta starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros.

Paldies Ropažu novada domei, kas nodrošināja ekskursijas transportu, Siguldas Tūrisma informācijas centram par bezmaksas ieeju Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupās un LSK sociālajiem darbiniekiem un mentoriem, kas palīdzēja ekskursijas organizēšanā!

Lielbritānijā norisinājusies starptautiskā projekta AVAIL sanāksme

2019. gada 21.-23. augustā Lielbritānijā norisinājās starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” partnervalstu dalībnieku pieredzes apmaiņa. Šī mācību vizīte tika organizēta Birmingemā (Anglija) un Ņūportā (Velsa), lai projekta partnervalstu Sarkanā Krusta pārstāvji iepazītos ar dažādo situāciju saistībā ar bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) integrāciju sabiedrībā, darba un izglītības pieejamību, dzīves apstākļiem pirms un pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas, Sarkanā Krusta mentoru – kultūras mediatoru pakalpojuma un dažādu BPM iesaistes mehānismu nodrošināšanu, un citu sociālo pakalpojumu pieejamību dažādos Lielbritānijas reģionos.

Sanāksmes laikā tikās projekta partneri – Lielbritānijas, Īrijas, Itālijas un Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji, kas ne tikai pārrunāja katras valsts līdzšinējo pieredzi AVAIL projekta aktivitāšu īstenošanā, bet arī plānoja turpmākās sadarbības aktivitātes šī gada rudenim. Sapulču laikā interneta tiešsaistē ar savu darba pieredzi dalījās arī starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas un Grieķijas Sarkanā Krusta darbinieki.

Izglītojoša ekskursija bēgļiem un patvēruma meklētājiem uz Tērvetes dabas parku

2019. gada 24. jūlijā, LSK starptautiskā projekta “AVAIL-bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros, bēgļu un patvērumu meklētāju ģimenēm organizēja izglītojošu ekskursiju uz Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, lai iepazītu Latviju un pavadītu laiku ar ģimenēm. Ekskursijas laikā ap 40 bēgļiem un patvēruma meklētājiem, sociālo mentoru pavadībā, bija iespēja uzzināt vairāk par latviešu literatūru, iepazīt pasaku burvību un tikties ar dabas parka pārsteidzošiem iemītniekiem.

Gida pavadībā bija iespēja iepazīties ar Latvijas literatūras tēliem “Sīkstuli”, raganu, Lutausi u.c., kā arī pavadīt laiku sportiskās aktivitātēs. Liels bija bērnu prieks un pārsteigums gan par dabas bagātībām (sēnēm, ogām, augu daudzveidību), gan pasaku tēliem un to piedzīvojumiem. Īpaši liela interese bija par Annas Brigaderes pasaku “Sprīdītis” un tās galvenā varoņa lielo drosmi!

Liels paldies par sadarbību un transporta pakalpojumu nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldībai!

Bēgļi un patvēruma meklētāji apgūst stiklu rotu gatavošanu

2019. gada 4.jūnijā starptautiskā projekta “AVAIL” ietvaros bēgļi un patvēruma meklētāji mācījās darināt savas stikla rotas – gredzenus, kulonus, auskarus, piespraudes. Griežot krāsaino stiklu un kārtojot to dažādās formās, projekta mērķauditorijai bija iespēja veidot savu dizainu un kļūt par stikla mākslinieku. Darbnīcā ar lielu interesi darbojās gan bērni, gan pieaugušie.  Izgatavotās rotas tiks karsētas stikla kausēšanas krāsnī 800 grādu karstumā, kur stikls ieņem savu apaļīgo formu un tad būs gatavas lietošanai.

LSK atbalsta patvēruma meklētāja dalību skriešanas maratonā
 

Sākoties siltākam laikam, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, starptautiskā projekta “AVAIL” ietvaros, aicina bēgļus un patvēruma meklētājus aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un piedalīties publiskos pasākumos, piemēram, dodoties pie dabas vai pavadot laiku aktīvā atpūtā.

Ezekiel no Nigērijas, kurš ir viens no patvēruma meklētājiem Latvijā, izrādīja vēlmi startēt Tet Rīga Maratonā. LSK sniedza praktisku un emocionālu atbalstu viņa dalībai tajā. Ezekiel bija apņēmies startēt 42km distancē, jo, kā pats atzīst, “trenējos 4-5 reizes nedēļā un man patīk sevi izaicināt”.

Kājas traumas dēl Ezekiel plānoto 42 km vietā godam noskrēja vairāk kā 30 km. Pēc dalības pasākumā viņš bija ļoti lepns par paveikto. Maratona laikā iegūtās emocijas puisis sauc par neaizmirstamām un ļoti svarīgām savai personiskai izaugsmei. Tāpat, Ezekiel ļoti priecājas par maratona laikā pieredzēto multikulturālo vidi un vasarīgajiem laikapstākļiem.

AVAIL projekta ietvaros organizēta ekskursija uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju

18. maijā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) starptautiskā projekta “AVAIL” ietvaros organizēja integrācijas  pasākumu – ekskursiju uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Pasākumā piedalījās patvēruma meklētāji no Krievijas, Kubas,  Azerbaidžānas, Kazahstānas, Turcijas, Ēģiptes, Bangladešas, Sīrijas, Irānas un LSK sociālie darbinieki un mentori (kopā 55 personas).

Muzeja darbinieces un  lībiešu kultūras mantojuma un valodas zinātājas Zojas Sīles vadībā patvēruma meklētāji iepazinās ar Latvijas etnogrāfisko kultūras mantojumu un stāstiem par novadu  atšķirībām.

Arī Zojai Sīlei šī bija pirmā saskarsme ar patvēruma meklētājiem, kas bija visnotaļ pozitīva, kā pati atzīst: “Vēl arvien man patīk mācīties, apgūt un uzzināt ko jaunu. Šoreiz ieguvu reālu  priekšstatu par ļaudīm, kuri meklē sev jaunas mājas visplašākajā nozīmē.”

Pēc garas pastaigas pa vēsturisko novadu sētām, pasākuma dalībnieki nonāca kafejnīcā “Pūnīte”, kur saimnieces bija pagatavojušas gardu zupu, plātsmaizes un kausos salējušas atspirdzinošu sulu. Pusdienas patvēruma meklētājus un darbiniekus patīkami stiprināja gan garīgi,  gan fiziski, par ko vēlreiz jāsaka liels paldies  kafejnīcas darbiniekiem.

Pēc pusdienām dalībnieki laiku pavadīja atpūšoties pie Juglas ezera, aplūkojot keramikas izstrādājumus un pārrunājot redzēto un dzirdēto.

Patvēruma meklētājiem patika gan pati ekskursijas ideja, gan arī senās un autentiskās ēkas un saimniecības lietas, daži bija pārsteigti par latviešu tradīciju bēniņos turēt zārku, par skalu gaismu un vēl citām kultūras kopīgajām vai atšķirīgajām iezīmēm.

Pasākums izdevās arī pateicoties turku, spāņu, krievu un angļu valodas tulkiem (mentoriem), kuri  draudzīgā gaisotnē tulkoja pasākumu – ekskursiju, kā arī palīdzēja uzdot dalībnieku sagatavotos jautājumus muzeja darbiniekiem.

Notikusi LSK organizētā starptautiskā pieredzes apmaiņas vizīte projekta AVAIL ietvaros

28. martā LSK, kopā ar kolēģiem no Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas un Īrijas Sarkano Krustu biedrībām, kā arī starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas un ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) pārstāvjiem, devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Ropažu novada pašvaldību, Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki” un Rīgas 93. vidusskolu. Vizītes mērķis bija iepazīstināt starptautiskos partnerus ar situāciju Latvijā saistībā ar bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) integrāciju sabiedrībā, izglītības pieejamību, īpaši bērniem, dzīvi pirms un pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas.

Pirmā pieturvieta bija Ropažu novada pašvaldība, kur tās izpilddirektore Signe Grūbe iepazīstināja ar pašvaldības darbu, tai skaitā projektiem, kuros tiek veikta BMP integrācija vietējā sabiedrībā. Pēc prezentācijas notika diskusija un pieredzes apmaiņa par izglītības, veselības aprūpes un citu sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritorijā, tai skaitā, kas attiecas uz BMP.

Tālāk ceļš turpinājās uz Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki”, kura ir galvenā mītnes vieta, kad patvēruma meklētāji ierodas Latvijā un gaida lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanu. Centra vadītājs Pēteris Grūbe iepazīstināja ar centra iemītnieku ikdienas dzīvi, iekšējiem kārtības noteikumiem, sniegtajiem pakalpojumiem un brīvā laika pavadīšanas veidiem. Tāpat, LSK sociālais darbinieks un sociālie mentori prezentēja jaunāko informāciju par darbu ar BPM. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī par “draugu” programmu, kas kā integrācijas veicināšanas atbalsta mehānisms sadarbībai ar vietējiem iedzīvotājiem tiek īstenots projekta AVAIL ietvaros.

Kā pēdējais pieturas punkts bija Rīgas 93. vidusskola, kurā laika gaitā mācības uzsākuši vairāki bēgļu bērni. Skolas mācībspēku pārstāves pastāstīja par reālo mācību procesu, bēgļu bērnu sadraudzību, komunikāciju un sadarbību ar skolotājiem un citiem bērniem, pieeju, kā strādāt ar bērnu, kurš nācis no citas kultūras un kuram nav latviešu valodas zināšanu. Tāpat, skolotājas iepazīstināja ar labās prakses piemēriem, kad bēgļu bērni, uzsākot mācības, iegūst zināšanas un veiksmīgi tiek galā ar uzdevumiem, un, nokārtojot pārbaudes darbus, tiek pārcelti uz nākamo klasi.

Dienas beigās pieredzes apmaiņas dalībnieki atzina, ka šāda vizīte bijusi ļoti vērtīga un noderīga, īpaši salīdzinot Latvijas un citu valstu pieredzi un izvērtējot kopīgo un atšķirīgo.

LSK ir viena no 191 Sarkanā Krusta starptautiskās kustības nacionālajām biedrībām, kas savas valsts teritorijā mazaizsargātākajām sabiedrības grupām sniedz dažādus sociālos pakalpojumus, tai skaitā dažāda veida atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Kopš 2018. gada februāra LSK, sadarbībā ar Lielbritānijas, Itālijas, Īrijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federāciju, īsteno starptautisku projektu “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai”. Projektu finansē Eiropas Savienība Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda ietvaros (AMIF).

Notikusi starptautiska konference par bēgļu integrācijas procesiem Eiropā “IntegRĪGĀcija: humānisms kā integrācijas instruments”

2019. gada 27. martā Eiropas Savienības mājā, Rīgā notika biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” organizētā starptautiskā konference “IntegRĪGĀcija: humānisms kā integrācijas instruments”.

Pasākuma mērķis bija apzināt bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas pasākumu nozīmi un praksi dažādās Eiropas valstīs, kā arī sniegt iespēju partneriem – valsts un nevalstisko iestāžu pārstāvjiem no Latvijas, Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un Itālijas – dalīties ar pieredzi bēgļu integrācijas pasākumu organizēšanā un izvērtēšanā, tādējādi dodot iespēju Latvijas auditorijai uzzināt Eiropas praksi un kolēģiem no citām valstīm iepazīties ar situāciju Latvijā, kopīgi formulēt labo praksi katras valsts kontekstā.

Konferencē ar savu pieredzes stāstu dalījās Latvijā dzīvojošie bēgļi, kā arī ar dažādo valstu pieredzi bēgļu integrācijas aktivitāšu organizēšanā uzstājās Itālijas, Latvijas, Vācijas un Lielbritānijas Sarkano Krustu pārstāvji. Tāpat kopīgo pārskatu un jaunāko informāciju par situāciju Baltijas valstīs un Eiropā sniedza Apvienoto Nāciju organizācijas augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) un Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pārstāvji. Pasākuma apmeklētāju vidū bija Iekšlietu, Ārlietu, Kultūras, Labklājības ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Sabiedrības integrācijas fonda, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” u.c. pārstāvji.

Konferences apmeklētāji paneļa diskusijas laikā apmainījās ar viedokļiem un pieredzi, secinot, ka vairākas valstis vieno līdzīgi šķēršļibēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas sekmēšanai. Būtiskākie secinājumi:

 1. uz īstermiņa integrācijas projektu balstīta pieeja ir mazāk efektīva kā stratēģiska atbalsta sniegšana ilgtermiņā;
 2. aktuāls ir mājokļu risināšanas jautājums, it sevišķi pirmā gada laikā pēc statusa saņemšanas;
 3. apgrūtināta ir darba atrašana uzņemošās valsts valodas zināšanu trūkuma dēļ, nepietiekams uzņemošās valsts valodas apmācību apjoms;
 4. ierobežota pieejamība izglītībai atšķirīgā bērnu izglītības līmeņa un valodas zināšanu dēļ;
 5. atbalsta programmā ir vēlams iesaistīt pašvaldības un privāto sektoru;
 6. NVO un valsts institūciju sadarbībai nevis konkurencei ir būtiska loma integrācijas procesa veiksmīgai virzībai;
 7. Starptautisks sadarbības tīkls sniedz iespēju iepazīt citu valstu labās prakses piemērus, tādējādi atrodot risinājumus līdzīgu problēmjautājumu risināšanā.

LSK ir viena no 191 Sarkanā Krusta starptautiskās kustības nacionālajām biedrībām, kas savas valsts teritorijā mazaizsargātākajām sabiedrības grupām sniedz dažādus sociālos pakalpojumus, tai skaitā dažāda veida atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Kopš 2018. gada februāra LSK, sadarbībā ar Lielbritānijas, Itālijas, Īrijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federāciju, īsteno starptautisku projektu “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai”. Projektu finansē Eiropas Savienība Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda ietvaros (AMIF). Pilna foto galerija ŠEIT!

Arī martā turpinās integrācijas aktivitātes starptautiskā projekta “AVAIL” ietvaros

Arī martā turpinās integrācijas aktivitātes starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros.

1. martā bēgļu un patvēruma meklētāji kopā ar atbalsta personām apmeklēja leļļu teātri un noskatījās izrādi par diviem pelēniem “Koko un Riko”.

Bērnu smiekli izrādes laikā un spēlēšanās kopa ar citiem Leļļu teātra apmeklētājiem, bija vislabākais apliecinājums tam, ka viņi neizjūt šķēršļus komunicēt ar bērniem ar piederību citai rasei, tautībai un kultūrai. Pirms leļļu teātra, bēgļiem un patvēruma meklētājiem kopā ar atbalsta personām bija iespēja arī apmeklēt ēdināšanas uzņēmumu “LIDO”, iepazīties un izgaršot latviešu virtuvi.

Skolēnu brīvlaika ietvaros 13. martā bēgļi un patvēruma meklētaji kopā ar atbalsta personām apmeklēja Laimas šokolādes muzeju un radošajās darbnīcās mācījās izgatavot saldumus un iepazīties ar kakaokoku augļu sēklu ceļu līdz saldai šokolades tāfelītei.

Norisinājies LSK izglītojošais integrācijas pasākums bēgļiem un patvēruma meklētājiem “Latvijai un Latvijas Sarkanajam Krustam 100”

2018. gada 15. novembrī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros kopā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem atzīmēja Latvijas valsts un arī LSK 100gadi.

Pasākuma sagatavošanā iesaistījās bēgļi un patvēruma meklētāji, gatavojot savas dzimtenes tradicionālos ēdienus un palīdzot iekārtot pasākuma norises vietu.

LSK darbinieki un brīvprātīgie, sadarbībā ar Ropažu novada domi un Sabiedrības integrācijas fondu, bēgļus un patvēruma meklētājus cienāja ar siltu, uz ugunskura gatavotu pupiņu zupu, priecēja ar koncertu un aicināja piedalīties kopējās latviskās rotaļās.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 50 bēgļi un patvēruma meklētāji no Irākas, Turcijas, Palestīnas un Gruzijas.

LSK vārdā sakām paldies Sabiedrības integrācijas fondam, Ropažu novada domei un Patvēruma meklētāju centram “Mucenieki” par atbalstu pasākuma sagatavošanā un realizēšanā!

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” izglītojošais integrācijas pasākums kino un pusdienas

2018. gada 24. oktobrī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) starptautiskā projekta “AVAIL –bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” organizēja ģimenisku pēcpusdienu bēgļiem un patvēruma meklētājiem – kino apmeklējumu un kopīgas pusdienas. Pirms pasākuma bēgļi kopā ar LSK darbiniekiem izvēlējās filmu, ko vēlētos skatīties un vienojās par kopīgām pusdienām pēc kino apmeklējuma. Bēgļi un patvēruma meklētāji kopā ar savām atbalsta personām apmeklēja filmu “Viesnīca Transilvānija 3”: Mošķu brīvdienas. Liels bija prieks bērnu un pieaugušo acīs par iespēju skatīt filmu uz lielā ekrāna, daudziem tas bija pirmais kino seansa apmeklējums mūžā. Pasākumā piedalījās 60 bēgļi un patvēruma meklētāji kopā ar atbalst personām vecumā no 4 līdz 60 gadiem.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” izglītojošais integrācijas pasākums “Latvijas daba un dzīvnieki”

2018. gada 18. augustā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) starptautiskā projekta “AVAIL -bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” organizēja zoodārza apmeklējumu un nodarbību par Latvijas dabu un dzīvniekiem.

Pasākuma dalībnieki, īpaši bērni un pusaudži, bija ļoti priecīgi apskatīt Zoodārza iemītniekus un uzzināt vairāk par to, kādi dzīvnieki visbiežāk dzīvo Latvijas lauku sētā. Daudziem tas bija pirmais zoodārza apmeklējums un viņi izteica lūgumu biežāk organizēt pasākumus zoodārzā.

Iespaidīgs bija žirafu mājas apmeklējums un tikšanās ar balto lāci, kas draudzīgi māja ar ķepu. Pasākumā piedalījās 37 bēgļi un patvēruma meklētāji kopā ar atbalsta personām vecumā no 4 līdz 60 gadiem.