Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 5. diena

Ziņa publicēta 10.08.2017.

Piektā jauniešu apmaiņas (JA)”Doing local, changing global” diena tika veltīta pasaulē tik ļoti aktuālajai tēmai “Bēgļi un patvēruma meklētāji”. “Doing local, changing global” dalībnieki mēroja ceļu no Smiltenes novada uz Rīgu, kur jaunieši tikās ar ANO Bēgļu aģentūras pārstāvi Didzi Melbiksi, kurš jauniešiem izklāstīja ANO Bēgļu aģentūras pieredzi un statistiku, kas saistīta ar migrāciju pasaulē, Eiropā. Tāpat, jauniešus uzrunāja arī Sabiedrības Integrācijas Fonda pārstāve Karīna Dzene, kura pastāstīja par atbalsta programmu bēgļiem un patvēruma meklētājiem “Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”, kā arī par aktuālajiem statistikas datiem.

Pēc institūciju pārstāvju uzrunām jaunieši no Austrijas un Vācijas prezentēja savas valsts realizētajām aktivitātēm, programmām un aktivitātēm, lai atbalstītu un krīzē nonākušos bēgļus un patvēruma meklētājus. Tāpat tika sniegts ieskats Vācijas un Austrijas bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas programmās un veiktajos uzdevumos.

Pēc iekārtošanās naktsmītnē, jaunieši devās iepazīt Vecrīgas skaistākas vietas – Brīvības pieminekli, Strēlnieku, Līvu un Doma laukumus, Melngalvju namu, mazās Vecrīgas ieliņas.

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global” norisinājās Latvijā, Smiltenes novada Grundzāles pagastā, atpūtas kompleksā “Purgaiļi”.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” jauniešu apmaiņas projekts “Doing local, changing global” tiek īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.

Noderīgas saites:

Projekts “Doing local, changing global”

Norit starptautiskās jauniešu apmaiņas plānošanas vizīte

36 jaunieši no 6 valstīm piedalās starptautiskā jauniešu apmaiņā “Doing local, changing global”

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 1. diena

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 2. diena

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 3. diena

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 4. diena