Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 4. diena

Ziņa publicēta 09.08.2017.

Kā ceturtā tēma, kas tiek apskatīta jauniešu apmaiņā (JA)”Doing local, changing global” ir brīvprātīgais darbs veselības aprūpē un pirmās palīdzības aktivitātēs. Tāpat kā iepriekšējās dienās, arī šajā jaunieši no katras valsts uzstājās ar prezentācijām, kas saistītas ar dalībvalstu līdzšinējo pieredzi un spilgtākajiem piemēriem brīvprātīgā darba organizēšanā veselības aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas kontekstā.

Pie jauniešiem viesojās LSKJ padomes priekšsēdētāja Alma Egle, kura dalībniekiem vadīja aktivitātes un pirmās palīdzības demonstrācijas, kā arī praktiski apmācīja jauniešus pašiem sniegt pirmo palīdzību. Apmācības laikā jaunieši aktīvi piedalījās un demonstrēja savas PP sniegšanas prasmes kā arī apguva jaunas un papildināja esošās zināšanas.

Pēcpusdienā jaunieši devās uz lauku mājām “Kalbakas”, kur norisinājās nometne bērniem. Jaunieši kopā ar mazajiem spēlēja spēles, piedalījās dažādās aktivitātēs, kā arī kopā praktiski mācījās pirmās palīdzības sniegšanas pamatus.

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global” norisinājās Latvijā, Smiltenes novada Grundzāles pagastā, atpūtas kompleksā “Purgaiļi”.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” jauniešu apmaiņas projekts “Doing local, changing global” tiek īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.

Noderīgas saites:

Projekts “Doing local, changing global”

Norit starptautiskās jauniešu apmaiņas plānošanas vizīte

36 jaunieši no 6 valstīm piedalās starptautiskā jauniešu apmaiņā “Doing local, changing global”

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 1. diena

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 2. diena

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 3. diena