36 jaunieši no 6 valstīm piedalās starptautiskā jauniešu apmaiņā “Doing local, changing global”

Ziņa publicēta 01.08.2017.

LOGO

No 2. līdz 12. jūlijam Smiltenes novadā 36 jaunieši no Latvijas, Igaunijas, Portugāles, Nīderlandes, Vācijas un Austrijas piedalījās starptautiskā apmaiņā “Doing local, changing global” (tulk. “Dari šeit, maini globāli”), ko organizēja biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” programmas Erasmus+ ietvaros.

Apmaiņas galvenais mērķis bija sniegt Sarkanā Krusta jauniešiem iespēju iepazīt atšķirīgus brīvprātīgā darba veidus daloties pieredzē, kā ikdienā savā valstī realizē dažādas brīvprātīgā darba (BD) aktivitātes.

Apmaiņas laikā dalībnieki iepazina pavisam sešus BD paveidus:

  • brīvprātīgais darbs ar vecāka gada gājuma cilvēkiem;
  • brīvprātīgais darbs ar bērniem un jauniešiem;
  • brīvprātīgais darbs ar bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām;
  • brīvprātīgais darbs veselības aprūpē un pirmās palīdzības sniegšanas programmā;
  • brīvprātīgais darbs ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem;
  • brīvprātīgais darbs ar dzīvniekiem un dabas/vides projektiem.

Apmaiņas laikā pirmajā dienas daļā jaunieši prezentēja savas valsts pieredzi minētajos BD veidos, apmainījās viedokļiem un diskutēja, taču pēcpusdienās dalībnieki kopā ar organizatoriem praktiski iepazina dienas pirmajā daļā iepazīto tematu, apmeklējot Latvijas pansionātus, jauniešu centrus, nepilngadīgo ieslodzījuma vietu u.c. institūcijas. Tāpat, jaunieši apguva pirmās palīdzības sniegšanas prasmes, piedalījās izglītojoši informatīvā seminārā par darbu ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, kā arī devās pārgājienā.

Lai iepazītu citu valstu kultūru, katras valsts grupa organizēja “Kultūras vakarus”, kur prezentēja savas valsts nacionālos ēdienus, mūziku, literatūru, dejas u.tml., tādējādi dodot iespēju citiem iepazīt savas valsts tradīcijas.

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changingglobal” norisinājās Latvijā, Smiltenes novada Grundzāles pagastā, atpūtas kompleksā “Purgaiļi”.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” jauniešu apmaiņas projekts “Doing local, changing global” tiek īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.

_______________________

Noderīgas saites:

Projekts “Doing local, changing global”

Norit starptautiskās jauniešu apmaiņas plānošanas vizīte