oranzs

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” kopš 15. maija realizē starptautisku jauniešu apmaiņu “Doing local, changing global” (Nr. 2017-1-LV02-KA105-001517)

Projekta īstenošanas periods: 2017. gada 15. maijs – 2017. gada 14. septembris

Projekta mērķis: sniegt iespēju jauniešiem no dažādām valstīm mācīties un vairāk iepazīt brīvprātīgā darba iespējas un to dažādību atsevišķās valstīs, tāpat, izveidot platformu vienotai starptautiskai brīvprātības aktivitātei projekta dalībvalstīs.

Projekta galvenie uzdevumi:

  • sniegt apmaiņas dalībniekiem iespēju iepazīt brīvprātīgā darba aktivitāšu daudzveidību dažādās valstīs, dalīties pieredzē un mācīties vienam no otra;
  • dāvāt izpratni par to, cik svarīgs un nozīmīgs ir brīvprātīgais darbs, sniedzot pozitīvu ieguldījumu nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • attīstīt jauniešos savstarpējās komunikācijas, sadarbības, lēmumu pieņemšanas, problēmu risināšanas un prezentācijas prasmes;
  • veicināt sadraudzību starpt jauniešiem, sapratni un cieņu pret kultūru dažādību, mazināt stereotipus un izstrādād jaunas iniciatīvas lokālā un starptautiskā līmenī.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Šarlotes iela 1B, atpūtas komplekss “Purgaiļi” Smiltenes novadā (Latvija)

Projekta īstenošanas laikā tiks organizētas:

  • Plānošanas vizīte 7. – 10. jūnijā, kurā piedalīsies divi jaunatnes apmaiņas dalībnieki (dalībnieks un līderis) no katras dalībvalsts (Latvija, Austrija, Vācija, Nīderlande, Igaunija, Portugāle). Vizītes laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar jauniešu apmaiņu “Doing local, changing global”, tās mērķi, uzdevumiem, praktisko informāciju, notiek apmaiņas plānošanas.
  • Jauniešu apmaiņas nometne 2. – 12. jūlijā. Tajā piedalās jauniešu grupas no katras dalībvalsts Sarkanā Krusta nacionālās biedrības (1 grupas līderis un 5 jaunieši).

Projekta kopējais budžets: EUR 27 602.00

Projekta vadītāja: Agnese Trofimova, biedrības “Latvijas Sarkanā Krusts” Starptautisko un Sabiedrisko attiecību programmas vadītāja,  tālr.: +371 67686312, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” jauniešu apmaiņas projekts “Doing local, changing global” tiek īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.

Norit starptautiskās jauniešu apmaiņas plānošanas vizīte

7. – 10. jūnijā Rīgā notika LSK organizētā starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta “Doing local, changing global” plānošanas vizīte, kurā piedalījās 12 Sarkanā Krusta jaunieši no sešām dalībvalstīm -Nīderlandes, Austrijas, Vācijas, Portugāles, Igaunijas un Latvijas.

Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jūlijā plānotās jauniešu apmaiņas mērķi, uzdevumiem, praktisko informāciju. Tāpat, jauniešus uzrunāja LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops. Dalībnieki tika iepazīstināti ar LSK darbības jomām, vēsturi un attīstības gaitu. Piedaloties vairākās komandas saliedēšanas aktivitātēs, jaunieši vairāk uzzināja un iepazina viens otru. Vizītes gaitā dalībvalstu pārstāvji plašāk iepazinās ar jūlijā plānotas apmaiņas 12 dienu programmu un apmainījās idejām, kā padarīt “Doing local, changing global” pieredzi vēl efektīvāku un interesantāku visiem dalībniekiem.

Pēc vizītes informatīvās daļas jaunieši devās apskatīt apmaiņas norises vietu – atpūtas kompleksu “Purgaiļi” Smiltenes novadā. Dodoties ceļā, tika apciemoti arī LSK sociālie centri – LSK ĪUM “Burtnieks”, LSK Krīzes centrs “Burtnieks”, kur jaunieši klātienē iepazinās ar to darbību.

7-10 jūnijs APV ERASMUS plus youth exchange (2)

7-10 jūnijs APV ERASMUS plus youth exchange (7)