Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 2. diena

Ziņa publicēta 07.08.2017.

Otrā jauniešu apmaiņas (JA)”Doing local, changing global” diena sākās ar pirmās dienas izvērtēšanu un otrās dienas programmas izskatīšanu. Otrā JA diena tika veltīta tēmai “Brīvprātīgais darbs ar bērniem un jauniešiem”. Dienas pirmajā pusē komandas prezentēja savas valsts pieredzi brīvprātīgajā darbā ar bērniem un jauniešiem, aktuālos projektus un aktivitātes, ko JA dalībvalstīs realizē institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Tāpat, dalībnieki diskutēja un apmainījās viedokļiem par kopīgo un atšķirīgo, plusiem un mīnusiem darbā ar bērniem un jauniešiem.

Taču jau pēcpusdienā JA dalībnieki kopā ar organizatoriem devās uz Alūksni, kur viesojās sporta skolā, organizējot bērniem kopīgas sporta spēles. Pēc tam jaunieši devās tālāk – uz Multifunkcionālajo Jaunatnes iniciatīvu centru.

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global” norisinājās Latvijā, Smiltenes novada Grundzāles pagastā, atpūtas kompleksā “Purgaiļi”.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” jauniešu apmaiņas projekts “Doing local, changing global” tiek īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.

Noderīgas saites:

Projekts “Doing local, changing global”

Norit starptautiskās jauniešu apmaiņas plānošanas vizīte

36 jaunieši no 6 valstīm piedalās starptautiskā jauniešu apmaiņā “Doing local, changing global”

Jauniešu apmaiņa “Doing local, changing global”: 1. diena