Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Latgales komiteja jūnija sākumā parakstīja sadarbības līgumu ar Aktīvo Iedzīvotāju fondu (AIF), lai īstenotu projektu “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana”.

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 05. maijs – 2022. gada 30. aprīlis. 

Projekta mērķis: stiprināt LSK Latgales komitejas kapacitāti un ilgtspēju, lai nodrošinātu komitejas patstāvīgu attīstību un jaunu pakalpojumu uzsākšanu.

Projekta īstenošanas vieta: Rēzekne, Latgales reģions

Projekta galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:

Galvenās aktivitātes: 

 • Pētījuma izstrāde gan par jau veikto sociālo pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamību, gan arī par jaunu pakalpojumu ieviešanu komitejā;
 • Vadības procesu uzlabošanas aktivitātes, izmantojot biznesa kouča mentoringa metodes;
 • Saliedēšanās pasākums starp brīvprātīgajiem un darbiniekiem vietējā līmenī, lai veicinātu turpmāko sadarbību;
 • Darbinieku un brīvprātīgo apmācības par sociālo tīklu izmantošanu komitejas atpazīstamības veicināšanā;
 • Pieredzes apmaiņas brauciens, lai Rēzeknes novadā uzsāktu jauna pakalpojuma īstenošanu- sociālā centra izveidi Adamovas muižā;
 • Informatīvā stenda uzstādīšana Adamovas muižas teritorijā, kur tiks atspoguļota informācija par organizācijas darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Plānotie galvenie rezultāti:

 • LSK komiteja varēs plānot savu darbu un attīstīt jaunus pakalpojumus;
 • LSK komitejas vadība būs ieguvusi jaunas zināšanas un prasmes par biznesa ideju attīstīšanu un izstrādājusi plānu komitejas izaugsmei;
 • Tiks veicināta darbinieku un brīvprātīgo piederības sajūta organizācijai;
 • LSK Latgales komitejas pārstāvji būs ieguvuši zināšanas un praktisku pieredzi no kolēģiem par sociālā centra izveides principiem un darbības nodrošināšanu, kā arī tiks veicināta organizācijas sniegto pakalpojumu atpazīstamību, uzstādot informatīvo stendu Adamovas muižas teritorijā.

Projekta kopējais budžets: EUR 12763,49

Projekta vadītāja: Gunta Stepiņa  biedrības “Latvijas Sarkanā Krusts” Latgales komitejas izpilddirektore,  tālr.: +371 64625292, e-pasts: gunta.stepina@redcross.lv.

Projekts “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana.” tiek finansēts Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas ietvaros.


Ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu stiprina LSK darbu Ziemeļlatgalē

Ziņa publicēta 31.03.2022.

Laika posmā no 2021. gada maija līdz 2022. gada aprīlim biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Latgales komiteja, pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumam, īstenoja projektu “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana”.

Projekta mērķis bija stiprināt LSK Latgales komitejas kapacitāti un ilgtspēju, lai nodrošinātu komitejas patstāvīgu attīstību un jaunu pakalpojumu uzsākšanu.

Projekta ietvaros tika realizētas šādas aktivitātes:

 • sadarbībā ar Vidzemes augstskolu tika veikts pētījums par nepieciešamiem un pieejamiem sociāliem pakalpojumiem Ziemeļlatgales reģionā,
 • vadības procesu uzlabošana/ biznesa kouča mentorings, kuru sniedza drosmes trenere un integrālais koučs Agnija Šmite;
 • darbinieku un brīvprātīgo saliedēšanās pasākums, kuru vadīja piedzīvojuma organizācija “Lūzumpunkts”;
 • darbinieku un brīvprātīgo apmācības par darbu ar sociālajiem tīkliem, kuru vadīja sociālo tīklu saturu un apmācību vadītāja Sindija Bokāne;
 • pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana LSK sociālo centru darbiniekiem, lai  sekmētu informācijas un zināšanu apguvi par sociālā centra izveidošanu Rēzeknes novadā.

Projektā kopā iesaistījās 59 LSK brīvprātīgie un darbinieki. Realizējot projekta aktivitātes, LSK Latgales komiteja ir  ieguvusi būtisku resursu – pētījumu, uz sabiedrības vajadzībām balstītu, jaunu  sociālo pakalpojumu attīstībai.  Tāpat tā kļuvusi stiprāka un drosmīgāka, attīstījusi prasmes un rīkus informēt sabiedrību par savu darbu,  ir apzināti LSK Latgales komitejai piemēroti mērķu izstrādes un sasniegšanas vadības rīki, apzinātas komitejas darbības programmu stiprās un vājās puses, kā arī  attīstības iespējas.


LSK sociālo centru darbinieki dalās pieredzē Latgalē

Ziņa publicēta 31.03.2022.

2022. gada 22.-23. martā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Latgales komitejā notika reģionālo komiteju un sociālo centru darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens. Tā laikā LSK Vidzemes komitejas, Daugavpils komitejas, LSK sekretariāta, krīzes centra “Burtnieks” un sociālā centra “Gaiziņš” pārstāvji tika iepazīstināti ar Latgales komitejas darbību,  Adamovas muižu, kur plānota jaunu pakalpojumu attīstība un pētījuma “Sociālo pakalpojumu pieejamība Ziemeļlatgales pašvaldībās” rezultātiem un rekomendācijām.

Tāpat pieredzes apmaiņas laikā LSK darbiniekiem bija iespēja savstarpēji dalīties ar labās prakses piemēriem darbā ar klientiem, pakalpojuma ieviešanas un izvērtēšanas laikā.

Pieredzes apmaiņas brauciens organizēts Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētā projekta “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana” (Nr.AIF/2021/IK/177) ietvaros, lai sekmētu informācijas un zināšanu apguvi par Sociālā centra izveidošanu Rēzeknes novadā.

Projekts “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana”


Pētījums “Sociālo pakalpojumu pieejamība Ziemeļlatgales pašvaldībās”

Ziņa publicēta 16.03.2022.

Projekta “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana” Nr.AIF/2021/IK/177 ietvaros tika veikts pētījums “Sociālo pakalpojumu pieejamība Ziemeļlatgales pašvaldībās”, lai LSK Latgales  komiteja varētu veiksmīgāk plānot savu darbu un attīstīt jaunus pakalpojumus, balstoties uz pētījuma ietvaros iegūtajiem datiem un analītiskiem secinājumiem.

Pētījums „Sociālo pakalpojumu pieejamība Ziemeļlatgales pašvaldībās” tika veikts laika periodā no 2021. gada 12. augusta līdz 2021. gada 30. oktobrim. Kā galvenie mērķi tika izvirzīti:

 1. izvērtēt pašvaldībās pieejamos sociālos pakalpojumus, novērtēt to pieprasījumu un apzināt aktuālās vajadzības;
 2. sniegt ieteikumus jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanas iniciatīvām.

Ziemeļlatgales pašvaldībās ir vairāki sociālā rakstura izaicinājumi, tādi kā, augsts bezdarba līmenis, zems atalgojuma līmenis, augsts vientuļo senioru skaits, manāmas sabiedrības novecošanās tendences, augsts trūcīgo iedzīvotāju īpatsvars un citi.

Lai gan sociālās jomas pārstāvji Ziemeļlatgales teritorijā sniegtos sociālos pakalpojums vērtē kā “labus” (6-8 baļļu robežās 10 ballu skalā), tomēr viņi iezīmē, ka iedzīvotāju vēlme izmantot šos pakalpojumus un iesaistīties savas problēmas risināšanā ir viduvēja, sevišķi Rēzeknes un Balvu novados.

Pozitīvais aspekts  – visās pētītajās administratīvajās teritorijās sociālo pakalpojumu klāstam ir bijusi tendence lielākā vai mazākā mērā palielināties. Lai pakalpojumus varētu turpināt sniegt efektīvāk un visaptverošāk būtu nepieciešams: lielāks finansiālais atbalsts (dalības maksai projektos, atbilstošam sociālās jomas darbinieku atalgojumam, speciālistu apmācībām); papildus medicīnas un sociālās jomas speciālisti teritorijā; infrastruktūras uzlabošana (t.sk. invalīdu un pensionāru); atbalsts no LM darba slodzes definēšanā sociālās jomas speciālistam.

Pētījuma ietvaros notika vairākas intervijas ar Ziemeļlatgales pašvaldību (Rēzeknes, Preiļu, Ludzas, un Balvu novadu) pārstāvjiem un Sociālo dienestu vadītājiem, ar kuru palīdzību tika izstrādāti vairāki ieteikumi jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanai. Vadoties pēc intervijām, bezdarbnieki, nodarbinātie ar zemu atalgojumu, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie seniori, pensionāri ar zemām pensijām, personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, sociālā riska ģimenes, bāreņi, personas ar nopietnām veselības problēmām, personas ar atkarībām, ilgstošie sociālo pabalstu un pakalpojumu saņēmēji, iedzīvotāji ar zemu/ darba tirgum neatbilstošu izglītības līmeni/ kvalifikāciju, kā arī, bērni ar uzvedības traucējumiem, ir galvenās iedzīvotāju grupas Ziemeļlatgales teritorijā, kurām nepieciešama palīdzība sociālo pakalpojumu veidā.

Ir izkristalizējušās vairākas jaunas idejas sociālo pakalpojumu attīstīšanai un esošo pakalpojumu pieejamības paplašināšanai, tādas kā, palīdzības istaba vecākiem ar bērniem invalīdiem, rehabilitācijas/atpūtas pakalpojums invalīdu ģimenes locekļiem un daudzas citas.

Plašāka informācija par pētījumu: aija.strazda@redcross.lv

 


Kouča atbalsts LSK Latgales komitejai

Ziņa publicēta 01.12.2021.

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” projekta “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana” ietvaros LSK Latgales komitejas  darbinieki piedalās individuālās un grupas koučinga sesijās – vadības procesu uzlabošanas aktivitātēs, izmantojot biznesa kouča mentoringa metodes.

Mūsdienīgas organizācijas struktūrvienības ilgtspējīgai attīstībai vairs nepietiek ar akadēmiskām zināšanām un pieredzi, bet ir nepieciešams arī papildus atbalsts no cilvēka, kas ikdienā nav no organizācijas vides vai reģiona. Tāpēc aktivitātes īstenošanai tika noslēgts līgums ar biznesa vadības konsultanti un drosmes treneri Agniju Šmiti. Projektā līdz šim notikušas 4 tikšanās – 3 individuālās tikšanās struktūrvienības vadītājai un viena komandas tikšanās.

Tikšanās reizēs biznesa kouča konsultācijas sekmēja organizācijas piedāvāto pakalpojumu attīstību, uzlaboja darba plānošanu, sniedza ieskatu tieši konkrētai organizācijai piemērotu mērķu izstrādes un sasniegšanas vadības rīku lietošanā. Tika runāts par tādām tēmām:

 • stratēģiskā ilgtermiņa dzīves plānošana,
 • taktiskā plānošana un mērķu sasniegšana,
 • laika plānošana,
 • karjeras izaugsme,
 • spēju un iemaņu attīstība,
 • ieradumu pārvarēšana,
 • savstarpējo attiecību uzlabošana. 

Saziņai: projekta vadītāja Gunta Stepiņa, LSK Latgales komitejas izpilddirektore,  tālr.: +371 64625292, e-pasts: gunta.stepina@redcross.lv.


LSK Latgales komiteja organizējusi komandas saliedēšanas pasākumu

Ziņa publicēta 28.07.2021.

No 23. līdz 25. jūlijam trīs dienas Adamovas muižā, Rēzeknes novadā notika biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Latgales komitejas darbinieku un brīvprātīgo saliedēšanas pasākums.

Apzināmies, ka ir svarīgi atbilstoši novērtēt darbiniekus un brīvprātīgos, kuri arī krīzes situācijās sniedz atbalstu cilvēkiem. Liela nozīme ir izpratnei par spēcīgu komandu, kas organizācijas ietvaros veic humanitāro darbu. Nepieciešams apzināties, ka bez brīvprātīgajiem nebūtu iespējams sniegt palīdzību sabiedrības mazāk aizsargātajai daļai.

Šis pasākums veicināja darbinieku un brīvprātīgo piederības sajūtu organizācijai, kas turpmāk paaugstinās darbinieku produktivitāti un uzlabos darba efektivitāti. Tā laikā darbinieki un brīvprātīgie veicināja savas spējas sadarboties, komunicēt, risināt problēmas, vienlaikus iepazīstot labāk viens otru.

Pasākums bija kā platforma jaunu ideju ģenerēšanai un to īstenošanai nākotnē. Pasākumā piedalījās darbinieki un brīvprātīgie no Rēzekne, Preiļiem, Ludzas.

Liels paldies par komandas saliedēšanu un programmas pilnu nodrošināšanu piedzīvojumu organizācijai “Lūzumpunkts” un Mārim Resnim!

LSK Latgales komiteja īsteno projektu “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana”. Finansētājs AIF.


LSK Latgales komitejā norisinājušās apmācības par sociālajiem tīkliem

Ziņa publicēta 22.06.2021.

19. jūnijā LSK Latgales komitejas telpās norisinājās apmācības par darbu ar sociālajiem tīkliem projekta “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana” ietvaros. Projektu finansē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Apmācībās dalībnieki guva zināšanas par:

 • profila optimizāciju (galvenie uzstādījumi un digitālā vizītkarte);
 • satura veidošanu (teksts, tēmtura lietošana, foto, stratēģija un dizains);
 • video tehniku apgūšanu (video ieraksti, īsie stāsti, tiešsaistes video, IGTV, 15 sekunžu video veidošanas aktualitātes);
 • Sociālo tīklu Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok lietošanas atšķirībām.

Papildus apgūtajām zināšanām tika izveidots LSK Latgales komitejas Instagram konts.

Apmācību saturu un metodiku veidoja un apmācības vadīja Sindija Bokāne, kurai ir ilgstoša pieredze darbā ar sociālo tīklu optimizāciju, satura veidošanu. Viņa ir arī Latvijas Blogeru un Influenceru asociācijas biedrs.

Paldies Sindijai par mūsdienās noderīgajām un aktuālajām zināšanām! Paldies Balvu komitejas, Krāslavas, Dagdas, Aglonas komitejas un Latgales komitejas darbiniekiem, brīvprātīgajiem par izrādīto interesi un dalību apmācībās!