Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Pamatojoties uz 2020. gada 29. septembra noslēgto līgumu Nr. S-SIF-2020-28  starp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Sabiedrības integrācijas fondu, Vidzemes reģionā tiek turpināta Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojuma nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām. 

Īstenošanas periods: 2020. gada septembris – 2022. oktobris (3 posmi)

Mērķa grupa: katrā posmā 60 diskriminācijas riskam pakļautās personas

Projekta mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus MK noteikumos un profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi pieejami bez maksas:

  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ;
  • personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības  cietušām personām, personām, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvjiem;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personām pēc 50 gadu vecuma);
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

2020. gadā Motivācijas programma Vidzemes reģionā tiks īstenota Limbažos, Pālē un Staicelē.
Lai iegūtu vairāk informācijas par Motivācijas programmas realizēšanu Vidzemes reģionā, lūdzam sazināties ar reģionālo koordinatori Sandru Našenieci, rakstot uz  e-pastu: lsk.vidzeme@redcross.lv vai pa tālruni: 26547927

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.


LSK ģenerālsekretāra Ulda Līkopa viedoklis par programmas realizāciju:

LSK jau vairāk kā 100 gadus sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk. Motivācijas programmas realizācija sniedz papildus resursus, kā atbalstīt iedzīvotājus un sekmēt viņu dzīves apstākļu uzlabošanos, papildus piesaistot kvalificētus speciālistus – psihologu, juristu un karjeras speciālistu situācijas kompleksai apzināšanai un risināšanai. Turklāt, tas veikts veiksmīgā sadarbībā ar pašvaldības sociālā atbalsta sniedzējiem, kas nodrošina sniegtā atbalsta ilgtspēju.

LSK Motivācijas programmas koordinatores Aijas Strazdas viedoklis par programmas realizāciju:

LSK īsteno Motivācijas programmu, sākot no 2018. gada februāra. Programmas īstenošana sniedz iespēju apzināt diskriminācijas riskam pakļautās personas, kurām bieži vien nav cita veida atbalsta no valsts un pašvaldības iestādēm vai arī ir zaudēta uzticība pašvaldības sociālā atbalsta institūcijām. Motivācijas programmas speciālisti ir kā “universālie kareivji”, kuri dalībniekiem sniedz zināšanas un atbalstu dažādu problēmu risināšanai un virza tos uz pozitīvām pārmaiņām dzīvē.
Aptaujājot Motivācijas programmas dalībniekus par nozīmīgākiem ieguvumiem, visbiežāk sniegtās atbildes ir atbalsta un iedrošinājuma saņemšana, ieilgušu problēmu risināšana, pašapziņas paaugstināšana un iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas, kas veicina iekļaušanos nodarbinātībā vai izglītībā. Tas gan nenozīmē, ka vienmēr izmaiņas dalībnieku dzīvē notiek programmas laikā, dažkārt ir jāpaiet ilgākam laikam, lai tie apzinātos savus resursus un būtu gatavi pārmaiņām, t.sk. arī uzlabot savu sociālekonomisko situāciju.


Limbažu, Alojas, Staiceles un Pāles novados vēl 48 cilvēki no jauna iekļāvušies izglītībā vai nodarbinātībā

Ziņa publicēta 15.11.2022.

Noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” īstenotā motivācijas un atbalsta programma cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem, iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ Limbažu, Alojas, Staiceles un Pāles novados. Laika posmā no 2022. gada marta – augustam motivācijas programmas noslēdzošajā periodā no 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās programmā, atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā 48 cilvēkiem jeb 80%.

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizpriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.

Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu un mazinātu sociālo atstumtību, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Motivācijas programma ir īstenota no 2018.gada, dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta pakalpojumus – sociālo darbinieku, karjeras konsultantu, psihologu, juristu u.tml pēc iespējas tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvēkam. Saņemtais atbalsts ir neatsverams un ir bijis būtisks pagrieziens pozitīvām pārmaiņām, palīdzot dalībniekiem apzināties risināmās problēmas, piedāvājot situācijai atbilstošākos risinājumus un iespējamās izaugsmes iespējas,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Limbažu, Alojas, Staiceles un Pāles novados kopš 2020.gada atbalsts kopā sniegts 180 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem  121 jeb 67% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. 

Pārmaiņu aģents jeb sociālais darbinieks katram dalībniekam bija ne tikai kā iedvesmotājs un motivētājs, bet bieži vien arī kā vistuvākais cilvēks, kam varēja uzticēt lietas, kuras ilgi bijušas nepateiktas. Piemēram, kāda daudzbērnu mamma lauku reģionā pēc vairākkārtējiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem atgriezās darba tirgū un nav vairs atkarīga no sociālās  un humānās palīdzības. 

“Dalība Motivācijas programmā vairākiem dalībniekiem bija iespēja izkļūt no ikdienas rutīnas un paplašināt savu komforta zonu. Programmas laikā iegūtās zināšanas un pieredze ļāva dalībniekiem paskatīties uz savu dzīvi no malas un izvirzīt jaunus mērķus, par ko pirms tam pat nespēja sapņot. Vairāki programmas dalībnieki apsver iespēju savu hobiju pārvērst par peļņas avotu un plašākam klientu lokam sākt piedāvāt konditorejas izstrādājumus un rokdarbus. Tāpat programmas ietvaros daudz tika diskutēts par sociāli politiskām izmaiņām pasaulē un to, kādas sekas tās atstās uz  ik vienu no mums,” stāsta reģionālā koordinatore Sandra Našeniece.

Motivācijas programma Latvijā tiek īstenota kopš 2018. gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros, un šogad programma noslēgsies. Šajā laikā visā Latvijā dažāda veida motivācijas un atbalsta pakalpojumus ir saņēmuši 3240 iedzīvotāju.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

 

Plašāka informācija:

Zane Jēkabsone

Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrisko attiecību speciāliste

zane.jekabsone@sif.gov.lv

+371 22811020

 

 


Motivācijas programma kā integrācijas un socializēšanās rīks: atskats uz 2021. gadu programmā

Ziņa publicēta 11.02.2022.

LSK sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu  īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ Vidzemes un Pierīgas reģionos.

Kopā 2021. gadā atbalstu Pierīgas un Vidzemes reģionos saņēmuši 238 iedzīvotāji – 55% no viņiem izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. 

Vidzemes reģions

2021.gadā  Vidzemes reģionā sniegts  atbalsts 119 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 73 jeb 61% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Motivācijas programmā Vidzemes reģionā galvenokārt piedalās vīrieši vecumā pēc 55 gadiem. Sniedzot pakalpojumu attālajos novados, novērots, ka daudzi vīrieši paliek kopā ar saviem vecākiem līdz mūža beigām viensētās, neuzdrīkstas paši uzsākt savu dzīvi ārpus vecāku mājām, bieži lieto alkoholu un ir vientuļi, ar zemu pašvērtējumu un nepietiekamām sociālām prasmēm. Vairums ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri saņem sociālo palīdzību, t.sk. Eiropas Atbalsta fonda pārtikas pakas. Programmas laikā klienti tiek sagatavoti pārmaiņām, tomēr dzīvesvieta nav pārmaiņu veicinoša ilgtermiņā – nav darbavietu, trūkst sakārtotas infrastruktūras. Papildus izaicinājums bija attālinātā mācīšanās klientu bērniem un mazbērniem. Novērots, ka lielākās problēmas ģimenēm bija pārtikas sagāde pietiekamā apjomā un ēdiena pagatavošana mājās bērniem darbadienās, kā arī kvalitatīva bērnu pieskatīšana apstākļos, kad daļai vecāku arī jāstrādā no mājām,” atzīst LSK pārstāve, Vidzemes reģionālā koordinatore Sandra Našeniece.

Pierīgas reģions

Pierīgas reģionā no 119 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās programmā 57 jeb 48% iesaistījās nodarbinātībā vai izglītībā.

“Motivācijas programmā Pierīgas reģionā klientu galvenie izaicinājumi bija saistīti ar sociālo prasmju trūkumu un emocionālās un fiziskās veselības problēmām, kas mazina iespēju pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un izglītībā. Jūtams, ka dalībniekiem, kas jau ir darba attiecībās, ir ļoti liela pārslodze un novērojams izdegšanas sindroms, kā rezultātā viņiem samazinās darba spējas, un ir vēlme mainīt darba jomu. Programmas laikā klienti bija pateicīgi par iespēju apmeklēt speciālistus un risināt sarežģītas, ilgstošas problēmas. Protams, problēmu risināšana ir emocionāli smags darbs, īpaši, ja šī problēma ir aktuāla daudzus gadus,” atzīst LSK pārstāve, Pierīgas reģionālā koordinatore Aija Strazda.

Kopš 2018. gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros jau vairāk nekā 2400 cilvēku saņēmuši atbalstu, lai atkal iekļautos nodarbinātībā vai izglītībā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.


Limbažu novadā 60 cilvēku no jauna iekļāvušies izglītībā vai nodarbinātībā

Ziņa publicēta 11.02.2022.

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Vidzemes reģionā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ.

Laika posmā no 2021. gada augusta līdz decembrim atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem no Limbažiem, Staiceles un Pāles apkaimes, no kuriem 30 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtītās aptaujas, ko veica pētījumu centrs SKDS, dati liecina, ka vismaz 28% Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar diskrimināciju darba tirgu. Visizplatītākie iemesli – vecuma (45%), valodu zināšanu (32%), tautības (24%) un dzimuma (24%) dēļ. Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Vēl joprojām daļa cilvēku Latvijā sastopas ar dažādiem šķēršļiem un aizspriedumiem. SIF ir apņēmies izskaust diskriminācijas radītās negatīvās sekas un sekmēt tai pakļauto cilvēku iekļaušanos. Vienlaikus strādājam pie sabiedrības informētības un vispārējās izpratnes par diskriminācijas novēršanas ieguvumiem, Motivācijas programma ir būtisks instruments, lai sniegtu gan atbalstu diskriminētajām grupām, gan lai informētu šos cilvēkus par savām tiesībām,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros ir izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās pārmaiņu aģentam – sociālajam darbiniekam, tiek piesaistīti dažādi speciālisti, piemēram, sociālais darbinieks, psihologs, jurists u.c.. Darbs notiek gan individuāli, izzinot katra programmas dalībnieka problēmas, vajadzības un iespējamās izaugsmes iespējas, gan arī grupu nodarbībās – klātienē un attālināti. Tādā veidā tiek veidots kontakts gan ar speciālistiem, gan pašiem dalībniekiem savā starpā.

Programmas īstenošanas pieredze apliecina, cik svarīgi ir katram cilvēkam, ejot cauri grūtiem savas dzīves posmiem, saņemt atbalstu no speciālistiem un saviem līdzcilvēkiem – tas dod stimulu viņiem atsākt mācības, iesaistīties nodarbinātībā vai vienkārši uzdrošināties kaut ko mainīt savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Iesaistoties projektā, izmantojot pārmaiņu aģenta, psihologa un karjeras speciālista konsultācijas, kādai sievietei tika pacelts pašvērtējums un atbildēti neskaidrie jautājumi saistībā ar bērnu audzināšanu un uzvedību. Pēc projekta pabeigšanas sieviete iestājās augstskolā, lai studētu sociālo darbu un varētu sniegt atbalstu citiem krīzes situācijās nonākušajiem. Savukārt, kāda sieviete, kas visu dzīvi veltījusi bērnu audzināšanai, nekur iepriekš nav strādājusi, atzīstot, ka dalība programmā palīdzējusi ģimenei resocializēties, iegūti jauni draugi un daudz vairāk sociālo kontaktu.

“Šajā programmas posmā varēja pieredzēt to, ka vairāki lauku reģiona iedzīvotāji reģionālās reformas ietekmē zaudē darba vietu un viņiem pazūd pamats zem kājām, cilvēkiem būtiski pazeminās pašvērtējums: viņiem nepieciešams profesionāls speciālistu atbalsts pārmaiņu pieņemšanai un jaunu mērķu izvirzīšanai. Tāpat skaidri novērojam, ka būtiski pieaug digitālo prasmju nepieciešamība darba veikšanai dažādos amatos un ka vienlaikus mazinās nepieciešamība pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, jo daudzus darbu var veikt attālināti no jebkuras vietas. Prieks, ka parādās tendence, ka lauku apvidos dzīvi uzsāk jaunas ģimenes, kurās vecāki darbu veic attālināti, tādēļ viņiem nav jādzīvo pilsētā, bet tai pašā laikā, cilvēki augsti novērtē lauku apvidus piedāvātos izglītības pakalpojumus un reģiona infrastruktūras attīstību,” norāda LSK Motivācijas programmas koordinatore Aija Strazda.

Kopš 2018.gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros jau vairāk nekā 2400 cilvēku saņēmuši atbalstu, lai atkal iekļautos nodarbinātībā vai izglītībā. Plānots, ka 2022.gadā šāda palīdzība tiks sniegta aptuveni 600 cilvēkiem visā Latvijā, tostarp 60 cilvēkiem no Vidzemes reģiona.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.


Vidzemes reģionā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā 59 diskriminācijai pakļautām personām

Publicēts: 16.07.2021.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Vidzemes reģionā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā 2020.gada novembra līdz 2021.gada aprīlim atbalsts sniegts 59 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Limbažu un Alojas novadā, no kuriem 43 jeb 73% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Esam patiesi priecīgi, ka pakalpojuma īstenošanas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās mērķa grupās, no kurām vairākas visbiežāk nesaņem pienācīgu atbalstu vai vīlušās līdz šim sniegto atbalsta pakalpojumu kvalitātē un nav informētas par tām pieejamiem nozīmīgiem atbalsta pakalpojumiem. Sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas mazināšanai ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas. Pārmaiņu aģenti un citi speciālisti strādā ar cilvēku, kas pakļauti sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, rīcībspēju, spēju apzināties problēmu cēloņus un savus resursus, saprast, kur meklēt palīdzību, un rosināt vēlmi mainīt savu līdzšinējo situāciju,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.
 

“Šajā motivācijas programmas posmā Vidzemes reģionā piedalījās 59 personas, no kurām vairāk kā puse bija vīrieši vecumā līdz 55 gadiem. Šī ir iezīme, ko varam novērot, sniedzot pakalpojumu attālajos novados – daudzi vīrieši paliek kopā ar saviem vecākiem līdz mūža beigām viensētās, neuzdrīkstas paši uzsākt savu dzīvi ārpus vecāku mājām, bieži lieto alkoholu un savos sirds dziļumos ir vientuļi, nomākti, ar zemu pašvērtējumu un nepietiekamām sociālām prasmēm. Vairums no viņiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri saņem sociālo palīdzību, t.sk. Eiropas Atbalsta fonda pārtikas pakas. Izaicinoši ir tas, ka programmas laikā klienti tiek sagatavoti pārmaiņām, tomēr dzīvesvieta nav pārmaiņu veicinoša ilgtermiņā – nav darbavietu, trūkst sakārtotas infrastruktūras, t.sk. nav pietiekoši reģionālie sabiedrisko transporta reisi, slikts interneta pārklājums un nepietiekama digitālo prasmju pratība utt. Tāpat papildus izaicinājums bija attālinātā mācīšanās klientu bērniem un mazbērniem, kas būtiski ietekmēja visu ģimenes dzīvi un paradumus. Novērojām, ka lielākās problēmas ģimenēm nebija ar viedierīču pieejamību, jo skolas un pašvaldības par to rūpējās, bet tieši pārtikas sagāde pietiekamā apjomā un ēdiena pagatavošana mājās bērniem darbadienās, kā arī kvalitatīva bērnu pieskatīšana apstākļos, kad daļai vecāku arī jāstrādā no mājām,” atzīst biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāve, Vidzemes reģionālā koordinatore Sandra Našeniece.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji, personas pēc 50 gadu vecuma, invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni, etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas. Tas sniedz iespēju ne tikai strādāt grupu nodarbībās, tādējādi motivējot cilvēkus uz tālāku darbību, bet arī apzināt un rast risinājumus katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Kā atzīst pārmaiņu aģenti, kas ar šiem cilvēkiem bija ciešā tiešsaistē visu atbalsta programmas īstenošanas laiku no pirmās dienas, speciālistu konsultācijas maina ne vien paša cilvēka, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni, gan nodrošinot bērniem labākas iespējas izglītības apguvei un dažādām ārpusskolas nodarbībām.

Vairumā gadījumā pārmaiņu aģentiem sadarbībā ar citiem programmas speciālistiem izdevās paaugstināt klientu dzīves kvalitāti, veicināt pozitīvas pārmaiņas, kā arī atbalstīt viņus jaunu prasmju un zināšanu apguvē. 43 klienti mēnesi pēc programmas beigām apguva apmācību programmu “Darba aizsardzība un drošība”, kuras laikā tiem bija iespēja apzināties, kā sevi pasargāt darba vidē un, kāpēc darba aizsardzības pasākumi ir būtiski ik vienam. Īpaši noderīga šī programma bija tiem dalībniekiem, kas strādā fiziski smagos darbos augstumā, karstumā un ar elektroinstrumentiem. Dalībnieki bija pateicīgi par iegūtām zināšanām, jo tagad varēs sevi “pasargāt” un zināt, kādi individuālie drošības līdzekļi viņiem pienākas no darba devēja. Tāpat pārmaiņu aģenti lielu nozīmi pievērsa klientu psihoemocionālās veselības uzlabošanai un sociālā loka paplašināšanai, t.sk. atjaunojot ģimenes saites un palīdzot mazināt konfliktsituācijas ar radiniekiem un kaimiņiem.  Klientu psihoemocionālā veselība COVID 19 pandēmijas laikā ir kļuvusi vēl aktuālāka nekā pirms tam, jo daudzi iedzīvotāji ir būtiski samazinājuši sociālo loku, kļuvuši noslēgtāki, baidās apmeklēt sabiedriskās vietas un izmantot publisko transportu. Protams, pārmaiņu aģenti arī turpināja izglītojošo darbu saistībā ar COVID 19 pandēmiju, valstī noteiktiem ierobežojumiem un to ievērošanu.

Kopš 2018.gada projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā. Jau vairāk nekā 2000 cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, saņem profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzību, individuālās un grupu konsultācijas, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā. Vidusposma izvērtējums par līdzšinējā motivācijas programmas pakalpojuma īstenošanas procesu un sasniegtajiem rezultātiem.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.


LSK aicina pieteikties Motivācijas programmas grupām Vidzemē

Ziņa publicēta 13.05.2021.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” un Sabiedrības integrācijas fonds aicina diskriminācijas un sociālās atstumtības riskam pakļautās personas (tai skaitā 50+ vecuma grupā) pieteikties dalībai Motivācijas programmā. Pieteikties aicinām cilvēkus:

  • no citām etniskām grupām,
  • ar invaliditāti,
  • kuri ir piedzīvojušas vardarbību,
  • kuri kopj savus tuviniekus.

Programmas laikā dalībniekiem bez maksas būs iespēja saņemt pārmaiņa aģenta, psihologa, karjeras konsultanta un jurista konsultācijas, kā arī kļūt drošākiem, pārliecinātākiem un attīstīt jaunas prasmes atbalsta grupās. Pēc Motivācijas programmas sekmīgas beigšanas ir iespēja piedalīties kursos un apmācībās savas profesionālās kvalifikācijas celšanai. Programmas ilgums – 6 mēneši.

Līdz 2021. gada 1. jūnijam ir iespēja pieteikties Motivācijas programmas grupās Staiceles pilsētā, Braslavas pagastā, Limbažu pilsētā, Umurgas un Pāles pagastā.

Lai pieteiktos programmā un saņemtu papildus informāciju, lūgums sazināties ar Motivācijas programmas Vidzemes reģiona koordinatori Sandru Našenieci, e-pasts: lsk.vidzeme@redcross.lv vai tālrunis 26547927.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.