Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Pamatojoties uz 2020. gada 13. novembrī noslēgto līgumu Nr. S-SIF-2020-41  starp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Sabiedrības integrācijas fondu, Pierīgas reģionā tiek turpināta Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojuma nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām. 

Īstenošanas periods: 2020. gada novembris – 2022. novembris (3 posmi)

Mērķa grupa: katrā posmā 60 diskriminācijas riskam pakļautās personas

Projekta mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus MK noteikumos un profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi pieejami bez maksas:

  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ;
  • personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības  cietušām personām, personām, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvjiem;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personām pēc 50 gadu vecuma);
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

 

Lai iegūtu vairāk informācijas par Motivācijas programmas realizēšanu Vidzemes reģionā, lūdzam sazināties ar reģionālo koordinatori Aiju Strazdu, rakstot uz  e-pastu: aija.strazda@redcross.lv vai pa tālruni: 27071252

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

LSK ģenerālsekretāra Ulda Līkopa viedoklis par programmas realizāciju:

LSK jau vairāk kā 100 gadus sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk. Motivācijas programmas realizācija sniedz papildus resursus, kā atbalstīt iedzīvotājus un sekmēt viņu dzīves apstākļu uzlabošanos, papildus piesaistot kvalificētus speciālistus – psihologu, juristu un karjeras speciālistu situācijas kompleksai apzināšanai un risināšanai. Turklāt, tas veikts veiksmīgā sadarbībā ar pašvaldības sociālā atbalsta sniedzējiem, kas nodrošina sniegtā atbalsta ilgtspēju.

LSK Motivācijas programmas koordinatores Aijas Strazdas viedoklis par programmas realizāciju:

LSK īsteno Motivācijas programmu, sākot no 2018. gada februāra. Programmas īstenošana sniedz iespēju apzināt diskriminācijas riskam pakļautās personas, kurām bieži vien nav cita veida atbalsta no valsts un pašvaldības iestādēm vai arī ir zaudēta uzticība pašvaldības sociālā atbalsta institūcijām. Motivācijas programmas speciālisti ir kā “universālie kareivji”, kuri dalībniekiem sniedz zināšanas un atbalstu dažādu problēmu risināšanai un virza tos uz pozitīvām pārmaiņām dzīvē.
Aptaujājot Motivācijas programmas dalībniekus par nozīmīgākiem ieguvumiem, visbiežāk sniegtās atbildes ir atbalsta un iedrošinājuma saņemšana, ieilgušu problēmu risināšana, pašapziņas paaugstināšana un iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas, kas veicina iekļaušanos nodarbinātībā vai izglītībā. Tas gan nenozīmē, ka vienmēr izmaiņas dalībnieku dzīvē notiek programmas laikā, dažkārt ir jāpaiet ilgākam laikam, lai tie apzinātos savus resursus un būtu gatavi pārmaiņām, t.sk. arī uzlabot savu sociālekonomisko situāciju.


Pierīgas reģionā vēl 34 cilvēki no jauna iekļāvušies izglītībā vai nodarbinātībā

Ziņa publicēta 18.10.2022.

Noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īstenotā motivācijas un atbalsta programma cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem, iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2022. gada marta – augustam motivācijas programmas noslēdzošajā periodā no 57 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem Rīgas, Siguldas un Ropažu novadu iedzīvotājiem, kuri piedalījās programmā, atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā 34 cilvēkam jeb 60%.

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizspriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.

Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu un mazinātu sociālo atstumtību, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. Rīgā, Siguldas un Ropažu novados kopš 2020. gada atbalsts kopā sniegts 176 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Pierīgas reģionā, no kuriem  91 jeb 52% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. 

“Motivācijas programma ir īstenota no 2018. gada, dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta pakalpojumus – sociālo darbinieku, karjeras konsultantu, psihologu, juristu u.tml pēc iespējas tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvēkam. Saņemtais atbalsts ir neatsverams un ir bijis būtisks pagrieziens pozitīvām pārmaiņām, palīdzot dalībniekiem apzināties risināmās problēmas, piedāvājot situācijai atbilstošākos risinājumus un iespējamās izaugsmes iespējas,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pārmaiņu aģents jeb sociālais darbinieks katram dalībniekam bija ne tikai kā iedvesmotājs un motivētājs, bet bieži vien arī kā vistuvākais cilvēks, kam varēja uzticēt lietas, kuras ilgi bijušas nepateiktas. Piemēram, programmas dalībniece pēc ilgstošas alkohola lietošanas, atzina savu atkarību un uzsāka ārstēšanos. Veiksmīgas ārstēšanās rezultātā viņa varēja piepildīt savu sapni par auto vadītāja apliecības iegūšanu.  Motivācijas programma sniedza arī iespēju noticēt savām spējām un realizēt senus nepiepildītos sapņus. Kādai no projekta grupām bija iespēja piedalīties skaistumkopšanas nodarbībā, kuras laikā dalībnieces sajutās kā princeses. 

“Programmas ietvaros speciālisti daudz strādāja ar īpašo bērnu mammām, sniedzot tām psiholoģisku un praktisku palīdzību, kopā meklējot labākos risinājumus mammu emocionālās veselības un darbspēju uzlabošanai un saglabāšanai. Ar speciālistu atbalstu daudzi programmas dalībnieki ieguva zināšanas par papildus sociālā atbalsta veidiem, kas būtiski var uzlabot labbūtību un dzīves kvalitāti. Programmas klientiem speciālisti sniedza rīkus un zināšanas, kas ļauj tiem noticēt savām spējam un tiekties uz jauniem mērķiem. Vairāki klienti programmas noslēgumā ar SIF Motivācijas programmas finansiālu atbalstu izvēlējās apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, piemēram, bērnu aprūpes pamati, dārza iekārtošana, interjera dizains, IT apmācības,  kas sniedz tiem iespēju veiksmīgi sekot aktuālām tendencēm darba tirgū,” stāsta reģionālā koordinatore Aija Strazda.

Motivācijas programma Latvijā tiek īstenota kopš 2018.gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros, un šogad programma noslēgsies. Šajā laikā visā Latvijā dažāda veida motivācijas un atbalsta pakalpojumus ir saņēmuši 3240 iedzīvotāju.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

 


Motivācijas programmas Pierīgas dalībnieki mācās par šokolādi “Laimas” muzejā

Ziņa publicēta 06.09.2022.

21. augustā LSK projekta “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojuma nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Pierīgas reģionā” dalībnieki apmeklēja Laimas šokolādes muzeju, izzinot šokolādes tapšanas vēsturi. Dalībnieki piedalījās konfekšu gatavošanas meistarklasē. 

Projektā īstenošanas pieredze liecina, ka ir ļoti svarīgi katram sociālās atstumtības riskam pakļautam cilvēkam, ejot cauri grūtiem savas dzīves posmiem, socializēties un saņemt atbalstu no speciālistiem un saviem līdzcilvēkiem – tas dod stimulu viņiem atsākt mācības, iesaistīties nodarbinātībā vai vienkārši uzdrošināties kaut ko mainīt savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros ir izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās pārmaiņu aģentam – sociālajam darbiniekam – tiek piesaistīti dažādi speciālisti, piemēram, sociālais darbinieks, psihologs, jurists.

Darbs notiek gan individuāli, izzinot katra programmas dalībnieka problēmas, vajadzības un iespējamās izaugsmes iespējas, gan arī grupu nodarbībās – klātienē un attālināti. Tādā veidā tiek veidots kontakts gan ar speciālistiem, gan pašiem dalībniekiem savā starpā.

 


Pierīgas reģionā 33 cilvēki no jauna iekļāvušies izglītībā vai nodarbinātībā

Ziņa publicēta 15.03.2022.

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem, iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2021. gada augusta līdz 2022. gada februārim atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem no Rīgas, Jūrmalas un Siguldas novada, no kuriem vairāk nekā pusei jeb 33 cilvēkiem atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma pētījumu centrs SKDS 2021. gada oktobrī veica aptauju, kurā iegūtie dati rāda, ka vismaz 28% Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar diskrimināciju darba tirgu. Visizplatītākie iemesli – vecuma (45%), valodu zināšanu (32%), tautības (24%) un dzimuma (24%) dēļ. Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Vēl joprojām daļa cilvēku Latvijā sastopas ar dažādiem šķēršļiem un aizspriedumiem. SIF ir apņēmies  izskaust diskriminācijas radītās negatīvās sekas un sekmēt t tai pakļauto cilvēku iekļaušanos. Vienlaikus strādājam pie sabiedrības informētības un vispārējās izpratnes par diskriminācijas novēršanas ieguvumiem, Motivācijas programma ir būtisks instruments, lai sniegtu gan atbalstu diskriminētajām grupām, gan lai informētu šos cilvēkus par savām tiesībām,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros ir izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās pārmaiņu aģentam – sociālajam darbiniekam, tiek piesaistīti dažādi speciālisti, piemēram, sociālais darbinieks, psihologs, jurists u.c.. Darbs notiek gan individuāli, izzinot katra programmas dalībnieka problēmas, vajadzības un iespējamās izaugsmes iespējas, gan arī grupu nodarbībās – klātienē un attālināti. Tādā veidā tiek veidots kontakts gan ar speciālistiem, gan pašiem dalībniekiem savā starpā.

Programmas īstenošanas pieredze apliecina, cik svarīgi ir katram cilvēkam, ejot cauri grūtiem savas dzīves posmiem, saņemt atbalstu no speciālistiem un saviem līdzcilvēkiem – tas dod stimulu viņiem atsākt mācības, iesaistīties nodarbinātībā vai vienkārši uzdrošināties kaut ko mainīt savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Iesaistoties projektā, izmantojot pārmaiņu aģenta, psihologa un karjeras speciālista konsultācijas, tika sniegts atbalsts un iedrošinājums vairākām īpašo bērnu mammām, kuras līdz šim nebija strādājušas. Sievietes saņēma iedvesmu un motivāciju uzsākt sniegt savus tulkošanas,  maketēšanas, māju uzkopšanas, bērnu pieskatīšanas pakalpojumus plašākai sabiedrībai, kā arī pelnīt pārdodot savus rokdarbus vietējos un starptautiskos interneta resursos. Programmas laikā personām, kurām ir ierobežotas iespējas iekļauties izglītībā un nodarbinātībā, bija iespēja uzlabot prasmes un iemaņas, kā rezultātā atrast  darbu, kas atbilst viņu veselības stāvoklim, prasmēm un iemaņām.

“Šajā programmas posmā ļoti spilgti iezīmējās situācija ar obligāto vakcināciju pret COVID -19 daudzās profesijās, kā darba pienākumu izpildei darba devējs bija tiesīgs pielaist tikai tos darbiniekus, kuri būs uzrādījuši Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Lai gan lielākā daļa programmas dalībnieki pēc pārdomām un atkārtotiem aicinājumiem piekrita vakcinēties un varēja turpināt strādāt, tomēr daļa kategoriski atteicās un darbu zaudēja. Tāpat daļa piedzīvoja darba zaudēšanu reģionālās reformas rezultātā. Programmas noslēgumā vairāki dalībnieki pieteicās VIAA organizētajām Mācībām pieaugušajiem, kur plāno, galvenokārt, apgūt digitālās prasmes, lai  paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū,” norāda LSK Motivācijas programmas koordinatore Aija Strazda.

Kopš 2018. gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros jau vairāk nekā 2400 cilvēku saņēmuši atbalstu, lai atkal iekļautos nodarbinātībā vai izglītībā. Plānots, ka 2022.gadā šāda palīdzība tiks sniegta aptuveni 600 cilvēkiem visā Latvijā, tostarp 60 cilvēkiem no Vidzemes reģiona.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

 


Motivācijas programma kā integrācijas un socializēšanās rīks: atskats uz 2021. gadu programmā

Ziņa publicēta 11.02.2022.

LSK sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu  īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ Vidzemes un Pierīgas reģionos.

Kopā 2021. gadā atbalstu Pierīgas un Vidzemes reģionos saņēmuši 238 iedzīvotāji – 55% no viņiem izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. 

Vidzemes reģions

2021.gadā  Vidzemes reģionā sniegts  atbalsts 119 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 73 jeb 61% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Motivācijas programmā Vidzemes reģionā galvenokārt piedalās vīrieši vecumā pēc 55 gadiem. Sniedzot pakalpojumu attālajos novados, novērots, ka daudzi vīrieši paliek kopā ar saviem vecākiem līdz mūža beigām viensētās, neuzdrīkstas paši uzsākt savu dzīvi ārpus vecāku mājām, bieži lieto alkoholu un ir vientuļi, ar zemu pašvērtējumu un nepietiekamām sociālām prasmēm. Vairums ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri saņem sociālo palīdzību, t.sk. Eiropas Atbalsta fonda pārtikas pakas. Programmas laikā klienti tiek sagatavoti pārmaiņām, tomēr dzīvesvieta nav pārmaiņu veicinoša ilgtermiņā – nav darbavietu, trūkst sakārtotas infrastruktūras. Papildus izaicinājums bija attālinātā mācīšanās klientu bērniem un mazbērniem. Novērots, ka lielākās problēmas ģimenēm bija pārtikas sagāde pietiekamā apjomā un ēdiena pagatavošana mājās bērniem darbadienās, kā arī kvalitatīva bērnu pieskatīšana apstākļos, kad daļai vecāku arī jāstrādā no mājām,” atzīst LSK pārstāve, Vidzemes reģionālā koordinatore Sandra Našeniece.

Pierīgas reģions

Pierīgas reģionā no 119 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās programmā 57 jeb 48% iesaistījās nodarbinātībā vai izglītībā.

“Motivācijas programmā Pierīgas reģionā klientu galvenie izaicinājumi bija saistīti ar sociālo prasmju trūkumu un emocionālās un fiziskās veselības problēmām, kas mazina iespēju pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un izglītībā. Jūtams, ka dalībniekiem, kas jau ir darba attiecībās, ir ļoti liela pārslodze un novērojams izdegšanas sindroms, kā rezultātā viņiem samazinās darba spējas, un ir vēlme mainīt darba jomu. Programmas laikā klienti bija pateicīgi par iespēju apmeklēt speciālistus un risināt sarežģītas, ilgstošas problēmas. Protams, problēmu risināšana ir emocionāli smags darbs, īpaši, ja šī problēma ir aktuāla daudzus gadus,” atzīst LSK pārstāve, Pierīgas reģionālā koordinatore Aija Strazda.

Kopš 2018. gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros jau vairāk nekā 2400 cilvēku saņēmuši atbalstu, lai atkal iekļautos nodarbinātībā vai izglītībā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.


Pierīgas reģionā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā 59 diskriminācijai pakļautām personām

Publicēts: 15.07.2021.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Pierīgas reģionā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā 13.11.2020-30.05.2021 atbalsts sniegts 59 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Rīgā, Jūrmalā un Siguldas novadā, no kuriem 27 jeb 46% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Esam patiesi priecīgi, ka pakalpojuma īstenošanas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās mērķa grupās, no kurām vairākas visbiežāk nesaņem pienācīgu atbalstu vai vīlušās līdz šim sniegto atbalsta pakalpojumu kvalitātē un nav informētas par tām pieejamiem nozīmīgiem atbalsta pakalpojumiem. Sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas mazināšanai ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas. Pārmaiņu aģenti un citi speciālisti strādā ar cilvēku, kas pakļauti sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, rīcībspēju, spēju apzināties problēmu cēloņus un savus resursus, saprast, kur meklēt palīdzību, un rosināt vēlmi mainīt savu līdzšinējo situāciju,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

 

“Motivācijas programmā Pierīgas reģionā klientu galvenie izaicinājumi bija saistīti ar sociālo prasmju trūkumu un emocionālās un fiziskās veselības problēmām, kas mazina iespēju pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un izglītībā. Jūtams, ka dalībniekiem, kas jau ir darba attiecībās, ir ļoti liela pārslodze un novērojams izdegšanas sindroms, kā rezultātā viņiem samazinās darba spējas un ir vēlme mainīt darba jomu. Programmas laikā klienti bija pateicīgi par iespēju apmeklēt speciālistus un risināt sarežģītas, ilgstoši ielaistas problēmas. Protams, problēmu risināšana ir emocionāli smags darbs, īpaši ja šī problēma ir aktuāla daudzus gadus,” atzīst biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāve, Pierīgas reģionālā koordinatore Aija Strazda.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji, personas pēc 50 gadu vecuma, invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni, etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas. Tas sniedz iespēju ne tikai strādāt grupu nodarbībās, tādējādi motivējot cilvēkus uz tālāku darbību, bet arī apzināt un rast risinājumus katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Kā atzīst pārmaiņu aģenti, kas ar šiem cilvēkiem bija ciešā tiešsaistē visu atbalsta programmas īstenošanas laiku no pirmās dienas, speciālistu konsultācijas maina ne vien paša cilvēka, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni, gan nodrošinot bērniem labākas iespējas izglītības apguvei un dažādām ārpusskolas nodarbībām.

Motivācijas programmas laikā Pierīgas reģiona klientiem tika dota iespēja ne tikai tikties ar tādiem speciālistiem kā sociālais darbinieks, jurists, psihologs un karjeras konsultants, bet arī apmeklēt atbalsta grupas, kuras vadīja dažādu nozaru profesionāļi, piem., fizioterapeits, apdrošināšanas brokeris, koučs, personāldaļas vadītājs. Turklāt, bija iespēja virtuāli apmeklēt arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. Tāpat LSK izvērtēja katra klienta individuālo situāciju un rada iespēju no programmas līdzekļiem līdzfinansēt kvalifikācijas celšanas apmācības, kā piemēram, nometņu vadīšanas kursus, pedagoģiskās pilnveides programmu, digitālā biznesa apmācības sievietēm.  Programmas noslēgumā dalībniekiem bija iespēja apgūt apmācību programmu “Darba aizsardzība un drošība”, kuras laikā viņiem bija iespēja apzināties, kā sevi pasargāt darba vidē un kāpēc darba aizsardzības pasākumi ir būtiski ik vienam. Daļa dalībnieku izvēlējās apgūt arī Pirmās palīdzības apmācības 15 stundu apjomā.

Kopš 2018.gada projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā. Jau vairāk nekā 2000 cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, saņem profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzību, individuālās un grupu konsultācijas, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā. Vidusposma izvērtējums par līdzšinējā motivācijas programmas pakalpojuma īstenošanas procesu un sasniegtajiem rezultātiem.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.