Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

2022. gada oktobrī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu uzsāka projekta “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā” (Nr. 2022.LV/BDP_UKR/1) īstenošanu. 

Īstenošanas periods: 2022. gada oktobris – decembris 

Projekta mērķis ir turpināt sniegt  mērķtiecīgu un uz vajadzībām balstītu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā.

Mērķa grupa: jebkurš Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš ieradies Latvijā pēc 2022. gada 24. februāra, bēgot no Krievijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā.  

Projekta ietvaros plānots sniegt atbalstu vismaz 1000 Ukrainas civiliedzīvotajiem. Projekta aktivitātes tiks realizētas LSK reģionālajās komitejās, kas atrodas Latvijas – Krievijas robežas tuvumā, kur visbiežāk atrodas Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir piedzīvojuši smagas fiziskas un emocionālas traumas un kuriem ir nepieciešama daudzpusīga palīdzība. 

LSK Vidzemes, Daugavpils, Augšdaugavas, Krāslavas un Latgales reģionālās komitejas sniedz sistemātisku, kvalitatīvu uz sabiedrības vajadzībām balstītu, atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem un citām valsts un nevalstiskām organizācijām (humānās palīdzības komplektēšana un izdale, brīvprātīgā darba plānošana un organizēšana, atbalsta un integrācijas aktivitāšu realizēšana).

Sagaidāmie ieguvumi/uzlabojumi attiecībā pret projekta nepieciešamības pamatojumā aprakstīto problēmu:

Ukrainas civiliedzīvotāji ir ieguvuši savlaicīgu atbalstu – humāno palīdzību, psihoemocionālo atbalstu, arī pārtiku, sev ērtākā laikā, tuvu savai dzīvesvietai.

Rezultatīvie rādītāji: Limbažu novadā, Krāslavā, Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Daugavpils novadā tiks piesaistīti zinoši pedagogi, kas pēcpusdienas LSK telpās sniegs papildus pedagoģisko atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju ģimeņu bērniem. Pedagogs strādā ar katru skolnieku individuāli, apzina viņa vajadzības, palīdz izprast nepieciešamības un sekmē spēju iekļauties izglītības procesā atbilstoši viņa vecumam un izglītības līmenim.

Saziņai ar LSK reģionālajiem projekta koordinatoriem

Vidzemes komiteja: Vivita Ķīkule, vivita.kikule@redcross.lv , +371 25668251 
Augšdaugavas komiteja: Ērika Naglinska, lsk.augsdaugava@redcross.lv, +371 29341751
Krāslavas komiteja: Sandra Drozdova, sandra19672@inbox.lv , +371 22429754
Daugavpils komiteja: Helēna Soldatjonoka; lsk.daugavpils@redcross.lv; +371 29477790
Latgales komiteja: Eva Rubene, eva.rubene@redcross.lv, +371 27321052

 


Oktobrī, novembrī un decembrī 1093 Ukrainas bēgļiem 5 LSK reģionālajās komitejās sniegts vajadzīgais atbalsts

Ziņa publicēta 12.01.2023.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) 5 reģionālajās komitejās no oktobra līdz decembrim īstenoja projektu “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”. Tā mērķis bija sniegt  mērķtiecīgu un uz vajadzībām balstītu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Projekta īstenošana notika ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu, taču Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību LSK nodrošinājis vismaz 10 mēnešus, kopš karadarbības sākuma 2022. gada 24. februārī.

Projekta īstenošanas periodā Vidzemes, Daugavpils, Augšdaugavas, Krāslavas, Latgales komitejas bēgļiem un viņu bērniem sniegušas nepieciešamo atbalstu, tai skaitā, organizējušas integrācijas aktivitātes.

Ikdienā bēgļiem tika sniegts psiholoģiskais atbalsts, nodrošināta humānā palīdzība tiem, kam tā nepieciešama, tai skaitā mēbeles, kuras izdevies nodrošināt pateicoties ziedotājiem. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) izdales punktos bēgļu ģimenēm piedāvātas pārtikas un higiēnas produktu pakas. Projektā iesaistītie pedagogi palīdzēja skolas vecuma bērniem apgūt mācību vielu, to plašāk izskaidrojot, palīdzot izpildīt mājasdarbus. Tāpat komiteju brīvprātīgie palīdzējuši bēgļiem algota darba meklējumos, regulāri sniedzot konsultācijas par iespējām ne tikai darba tirgū.

Projekta laikā īpaši aktīvi notikuši dažādi integrācijas pasākumi par godu svētkiem: novembrī (plašāka informācija ŠEIT), atzīmējot Valsts svētkus, bet decembrī – Ziemassvētkus un Jauno gadu.

LSK Krāslavas komitejas Dagdas nodaļā bērniem organizējusi dažādas radošās darbnīcas, kopā ar sievietēm no Ukrainas notikusi pankūku cepšanas meistarklase, kā arī, sagaidot Jauno gadu, bērni saņēmuši dāvanas.

Daugavpilī decembrī aktīvi turpinājušās latviešu valodas nodarbības. 28. decembrī notika svētku pasākums, kurā piedalījās 180 ukraiņi – viņiem bija iespēja noklausīties koncertu, piedalīties rotaļās pie Ziemassvētku eglītes. Katrs bērns saņēma komitejas sarūpētu dāvanu. Pateicoties ziedotāju atbalstam, komitejai izdevies bēgļu ģimenes nodrošināt ar sadzīves tehniku, saimniecībā vajadzīgām lietām, siltu apģērbu, apaviem, mēbelēm un higiēnas precēm.

LSK Latgales komiteja svētku laikā projektā iesaistītajiem bēgļiem organizējusi radošās darbnīcas Ziemassvētku noskaņās, kas notika Rēzeknes 5. pamatskolā, komitejas telpās, kā arī Adamovas muižā, kur paviesoties paspēja arī Ziemassvētku vecītis – viņš bērnus iepriecināja ar saldumu paciņām. Svētku dāvanas saņēma arī visi tie bērni, kuri piedalās pedagogu nodarbībās.

Kopā 1093 Ukrainas civiliedzīvotāji saņēmuši dažāda veida atbalstu vienu vai vairākas reizes projekta laikā, 70 bērni saņēmuši pedagoģisko atbalstu mācību procesā un latviešu valodas prasmju uzlabošanai, 212 personas saņēmušas informatīvo atbalstu telefoniski vai elektroniski par dažādiem jautājumiem (humānā palīdzība, veselības aprūpe, mājoklis, juridiskie jautājumi utt.)

Atziņas no komitejām:

Cilvēki ir kļuvuši atvērtāki un labprāt komunicē, stāsta par saviem nākotnes plāniem, iespējām un arī savām vajadzībām.

Bēgļi labprāt apmeklē dažādus kultūras un sporta pasākumus. Būtu ļoti vēlams līdzvērtīgu projektu īstenot arī 2023. gadā, jo daudziem ukraiņiem atbalsts būs nepieciešams arī pēc šī projekta beigām, jo īpaši medicīniskā, juridiskā, psiholoģiskā un sociālā palīdzība. Tāpat ļoti nepieciešama viņu interešu pārstāvniecība institūcijās, izglītošana par Latvijas likumdošanu.

LSK aktīvi turpina sniegt vajadzīgo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem arī pēc projekta beigām. 

Paldies visiem projekta dalībniekiem par iesaistīšanos projektā un LSK reģionālo komiteju brīvprātīgajiem un darbiniekiem par aktīvi organizētajām aktivitātēm!

Paldies ziedotājiem par atbalstu palīdzības sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā!

Kopā varam palīdzēt!

 


Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem turpinājusies arī novembrī (NOVEMBRIS)

Ziņa publicēta 21.12.2022.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) 5 reģionālajās komitejās kopš oktobra īsteno projektu “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”. Tā mērķis ir sniegt  mērķtiecīgu un uz vajadzībām balstītu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Projekta īstenošana notiek ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu, taču Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību LSK nodrošinājis vismaz 9 mēnešus, kopš karadarbības sākuma 2022. gada 24. februārī.

Novembrī Vidzemes, Daugavpils, Augšdaugavas, Krāslavas, Rēzeknes komitejas bēgļiem un viņu bērniem sniegušas nepieciešamo atbalstu, tai skaitā, organizējušas integrācijas aktivitātes.

Projektā turpina darboties pedagogi, kuri skolēniem palīdz apgūt mācību vielu. Notikuši arī latviešu valodas apguves pasākumi.

Ikdienā bēgļiem tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts, nodrošināta humānā palīdzība tiem, kam tā nepieciešama, tai skaitā mēbeles, kuras izdevies nodrošināt pateicoties ziedotājiem. Tāpat komiteju brīvprātīgie palīdz bēgļiem algota darba meklējumos, regulāri sniedzot konsultācijas par iespējām ne tikai darba tirgū. Augšdaugavas novadā kādai sievietei izdevies iekārtoties darbā skolā, kļūstot par pulciņu pasniedzēju. Bēgļi ikdienā saņem ieteikumus un informāciju par pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem pašvaldībā.

Latvijas svētku mēnesis
Novembrī komiteju darbinieki un brīvprātīgie Valkā Ukrainas jauniešus veda ekskursijā pa Valkas novada vēsturiski nozīmīgām vietā, skaidrojot Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē un mūsdienās. Katram bija iespēja piedalīties viktorīnā un pārbaudīt apgūtās zināšanas.

Augšdaugavas novadā bēgļiem tika organizēts pasākums “Esi stiprs kā Lāčplēsis”. Krāslavas komiteja projekta dalībniekiem organizēja radošās darbnīcas, kur tika veidotas piespraudes, zīmēti zīmējumi, likta puzle.

Arī Daugavpilī LSK brīvprātīgie kopā ar bēgļiem piedalījās radošās darbnīcās, kur brīvprātīgie jaunieši palīdzēja ukraiņu bērniem veikt uzdevumus un paši iesaistījās aktivitātēs. Katrs bērns saņēma suvenīrus, notika kopīga fotografēšanās.

Kopā projekta ietvaros novembrī atbalsts sniegts 475 Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā 215 bērniem.


 

LSK reģionālās komitejas turpina sniegt atbalstu bēgļiem no Ukrainas (OKTOBRIS)

Ziņa publicēta 30.11.2022.

LSK Vidzemes, Daugavpils, Augšdaugavas, Krāslavas, Latgales reģionālās komitejas Ukrainas bēgļiem turpina sniegt mērķtiecīgu un uz vajadzībām balstītu palīdzību. Atbalsta sniegšana no 2022. gada oktobra notiek projekta “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā” ietvaros, ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), taču Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību LSK nodrošina vairāk kā 9 mēnešus, kopš karadarbības sākuma 2022. gada 24. februārī.

Projektā iesaistītajās komitejās Ukrainas bēgļiem: 

 • piedāvātas konsultācijas un informācija par komiteju piedāvātajiem pakalpojumiem un palīdzības veidiem, tai skaitā veselības istabām, Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) pārtikas un higiēnas paku izdali un humāno palīdzību; 
 • sniegts psiholoģisks atbalsts un palīdzība darba tirgus aktualitāšu apzināšanā;
 • organizētas radošās darbnīcas, valodas apguves veicinošas aktivitātes, kā piemēram pastaigas dabā.

Komiteju teritorijās LSK ir apzinājis bērnus un jauniešus, kuri mācās skolā un kuriem ir nepieciešams individuāls pedagoģiskais atbalsts, lai pilnvērtīgi apgūtu mācību programmu. Notikušas iepazīšanās ar bērniem un viņu vecākiem.  Tāpat ir piesaistīti skolotāji, kuri turpmāk sniegs nepieciešamo atbalstu skolēniem. 

Oktobra mēnesī LSK darbinieki un brīvprātīgie ukraiņu bēgļiem organizējuši integrācijas aktivitātes. 

Augšdaugavas komiteja kopā ar Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņiem iepriecināja Augšdaugavas novadā dzīvojošos bēgļus ar pašu ceptiem cepumiem un vietējās pļavās ievāktu zāļu tēju. 

Latgales komiteja Rēzeknes 5. pamatskolas bērniem organizēja radošo darbnīcu, kur kopā ar LSK brīvprātīgajiem tika veidotas plastelīna figūriņas. Tāpat komiteja tiem bērniem, kuri apmeklē privātās nodarbības pie projektā piesaistītajiem pedagogiem, dāvinātas grāmatnīcas dāvanu kartes. 

Kopā projekta ietvaros oktobrī atbalsts sniegts 370 Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā 92 bērniem. 

 

Saziņai ar LSK reģionālajiem projekta koordinatoriem

 • Vidzemes komiteja: Vivita Ķīkule, vivita.kikule@redcross.lv , +371 25668251 
 • Augšdaugavas komiteja: Ērika Naglinska, lsk.augsdaugava@redcross.lv, +371 29341751
 • Krāslavas komiteja: Sandra Drozdova, sandra19672@inbox.lv , +371 22429754
 • Daugavpils komiteja: Helēna Soldatjonoka; lskdaugavpils@redcross.lv; +371 29477790
 • Latgales komiteja: Eva Rubene, eva.rubene@redcross.lv, +371 27321052

2022. gada oktobrī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu uzsāka projekta “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā” (Nr. 2022.LV/BDP_UKR/1) īstenošanu

 

 


Ukrainas civiliedzīvotāji kopā ar LSK brīvprātīgajiem radoši sveic Latviju

Ziņa publicēta 16.11.2022.

2. novembrī Limbažu novada Korģenē notika biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Vidzemes komitejas brīvprātīgo rīkotais pasākums “Apsveiksim Latviju dzimšanas dienā”, kurā piedalījās 16 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Dalībniekiem bija iespēja radošā un draudzīgā atmosfērā veidot apsveikuma kartiņas, vienlaikus vairāk uzzinot par Latviju, tās kultūru un tradīcijām. Tāpat ukraiņi dalījās savos pieredzes stāstos, tai skaitā, iepazīstinot, kā svētkus atzīmē Ukrainā.

2022. oktobrī LSK ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālu atbalstu īsteno projektu “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kura mērķis ir turpināt sniegt mērķtiecīgu un vajadzībām atbilstošu atbalstu.

LSK, saskaņā ar projekta mērķi, atbalstu plāno sniegt vismaz 1000 Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atrodas Latvijas – Krievijas robežas tuvumā: tur visbiežāk uzturas Ukrainas civiliedzīvotāji. Bēgot no karadarbības, viņi ir guvuši smagas fiziskas un emocionālas traumas, tāpēc sniegtajam atbalstam ir jābūt daudzpusīgam un kvalitatīvam.

Projektā iesaistījusies arī LSK Vidzemes komiteja, kas, sadarbībā ar valsts institūcijām un citām nevalstiskajām organizācijām, savā teritorijā turpina sniegt sistemātisku un uz vajadzībām balstītu atbalstu, tiem ukraiņu bēgļiem, kam tas nepieciešams:

 • humānā palīdzība,
 • brīvprātīgā darba organizēšana,
 • integrācijas aktivitāšu īstenošana.

LSK izsaka pateicību Vidzemes komitejas brīvprātīgajām un Janai Beķerei, Limbažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniecei bēgļu krīzes atbalsta pasākumu koordinatorei!

Kopā varam palīdzēt!


Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi cep cepumus ukraiņu civiliedzīvotājiem

Ziņa publicēta 03.11.2022.

Vējainā, lietainā, drēgnā rudenīgā dienā cilvēku patīkami sasilda un nomierina pašu lasītas zāļu tējas uzlējums ar kārdinoši garšīgiem cepumiem. Labo darbu nedēļā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā dzīvojošie audzēkņi LSK projekta „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā” ietvaros vēlējās sagādāt nelielu pārsteigumu Augšdaugavas novadā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Audzēkņi kopā ar dienesta viesnīcas audzinātājām mīcija, veltnēja, grieza, veidoja un cepa cepumus ar smaidiņiem. Veidojot cepumus, smaids bija ne tikai uz cepumiem, bet  arī pašiem veidotājiem un cepējiem. No vietējās pļavās lasītām zālītēm tika gatavoti zāļu tēju maisījumi. 

Paldies Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas darbīgajiem rūķiem un audzinātājām!

Kopā varam palīdzēt!

2022. gada oktobrī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu uzsāka projekta “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā” (Nr. 2022.LV/BDP_UKR/1) īstenošanu. 

 

 


LSK īsteno projektu “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”

Ziņa publicēta 03.11.2022.