Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Pamatojoties uz 2021. gada 9. marta Sabiedrības integrācijas fonda lēmumu, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros ieguva finansiālu atbalstu projekta “Droši būt, droši mācīties” (Nr.: 2021.LV/NVO_COVID/03) realizēšanai.

Projekta īstenošanas periods: 1. februāris – 30. jūnijs, 2021 

Programmas „Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” mērķis: sniegt atbalstu NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai mazinātu COVID-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos.

Projekta mērķa grupa:

 • 50 bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem no sociāli mazaisargātām ģimenēm, kas atrodas LSK Krīzes centrā “Burtnieks” un īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” Rīgā, regulāri apmeklē Sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem un uzvedības traucējumiem “Rīta vēsma” Daugavpilī, atrodas Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” vai ir saņēmusi bēgļu vai alternatīvo statusu un uzsākuši patstāvīgu dzīvi ārpus patvēruma meklētāju centra;
 • 100 jaunieši no visas Latvijas, kas piedalīsies tiešsaistes semināros par garīgo veselību, problēmu pamanīšanu un rūpēm par to;
 • 1000 iedzīvotāji, kuri saņem LSK sociālos pakalpojumus, t.sk. humāno palīdzību;
 • 1800 LSK darbinieki un brīvprātīgie.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 1. Pedagoģiskais atbalsts sociāli mazaisargāto ģimeņu bērniem attālinātajā mācību procesā Patvēruma meklēju centrā “Mucenieki” Ropažu novadā un Sociālo pakalpojumu centrā bērniem ar funkcionāliem un uzvedības traucējumiem “Rīta vēsma” Daugavpilī;
 2. 5 attālinātie (tiešsaistes) semināri jauniešiem par garīgo veselību;
 3. Individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu iegāde (roku dezinfekcijas iekārta, Baktericīdais  gaisa recirkulātors BactoSfera un cimdi, sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzeklis);
 4. Datorprogrammu iegāde informācijas aprites uzlabošanai un digitālo materiālu gatavošanai;
 5. Projekta publicitāte.

 

Plānotie rezultāti:

 1. 50 bērni un jaunieši no mazaizsargātām, t.sk. bēgļu un patvēruma meklētāji, kā arī trešo valstu valspiederīgie vai krīzes situācijā esošām ģimenēm – patvēruma meklētāju, kā arī trešo valstu valstspiederīgo vai krīzes situācijā esošām ģimenēm saņēmuši pedagoģisko atbalstu attālināto mācību procesā;
 2. Notikuši 5 attālinātie semināri jauniešiem par garīgo veselību, kur piedalījušies vismaz 100 jaunieši;
 3. Iegādāti 10 kolektīvās un individuālās aizsardzības komplekti, kuru sastāvā ir 2 rokas dezinfekcijas iekārtas, 1 Baktericīdais recirkulātors gaisa dezinfekcijai, kā arī individuālie aizsardzības līdzekļi – cimdi, sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekļi. Iegādātie komplekti tiks nogādāti uz 9 LSK reģionālo komiteju humānās palīdzības punktiem, kur ik dienā ir vislielākais cilvēku apmeklējums kopējās drošības uzlabošanai;
 4. Iegādātas 3 interneta lietotņu maksas versijas – ZOOM, Canvas PRO un Piktochart. 

Projekta vadītāja: Aija Strazda, tālrunis: + 371 67336653, e-pasts: aija.strazda@redcross.lv.


LSK nodrošina pedagogus PMC “Mucenieki” un “Rīta vēsmā”

Ziņa publicēta 14.04.2021.

Projekta “Droši būt, droši mācīties” ietvaros biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) nodrošina pedagogus Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, Ropažu novadā, un sociālo pakalpojumu centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem “Rīta Vēsma”, Daugavpilī. Pedagogu pienākumos ietilpst sniegt atbalstu bērniem attālināto mācību procesā, palīdzēt izprast skolā uzdoto mācību vielu, sniegt atbalstu mājasdarbu sagatavošanā un apgūt darbu ar digitāliem rīkiem, t.sk. e-klase.lv un uzdevumi.lv.

Mēneša laikā kopš projekta uzsākšanas pedagoģisko atbalstu saņēmis 41 skolēns – 17 no tiem Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un 24 Sociālo pakalpojumu centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem “Rīta Vēsma”.  Daugavpilī vairums no bērniem, kuri saņem pedagoga atbalstu mācību vielas apgūšanā, ir sākumskolas vecuma bērni, no kuriem daļai šis ir pirmais mācību gads skolā. Savukārt PMC “Mucenieki” pedagoga atbalstu saņem bēgļu un patvēruma meklētāju bērni no 6 valstīm – Baltkrievijas, Čečenijas, Azerbaidžānas, Ķīnas, Turcijas un Kolumbijas. Vairums patvēruma meklētāju un bēgļu bērni, kuri saņem LSK piesaistītā pedagoga atbalstu, izglītību iegūst pamatskolas klašu grupā.

Uzsākot darbu ar bērniem, pedagogs individuāli izvērtē katra bērna vajadzības un prasmes, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu veiksmīgai integrācijai izglītības procesā. Pedagogi bērniem palīdz apgūt mācību vielu, kā arī veicina lasīšanas un matemātikas prasmju uzlabošanu.

Pedagogu atbalsts ir nenovērtējama palīdzība sociālam riskam pakļautajām ģimenēm, jo ne vienmēr vecākiem ir prasmes un iemaņas kļūt par bērna skolotāju. LSK piesaistīto pedagoga atbalsts sniedz iespēju bērniem neizkrist no skolas vides un sekmīgi apgūt mācību vielu.

Projekta aktivitāšu nodrošināšanai un pilnvērtīgam atbalstam attālinātajā mācību procesā LSK projekta ietvaros nodrošina datortehniku un multifunkcionālo iekārtu.

Projekts “Droši būt, droši mācīties” tiek finansēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros. 


LSK projekta ietvaros komitejas nodrošina ar aizsardzības līdzekļiem

Ziņa publicēta 09.04.2021.

Projekta “Droši būt, droši mācīties” ietvaros LSK ieguvusi iespēju nodrošināt LSK reģionālās komitejas ar papildus kolektīviem un individuāliem aizsardzības līdzekļiem, t.sk. baktericīdiem gaisa recirkulātoriem, bezkontakta roku dezinfkcijas iekārtām, cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.
Šonedēļ pirmie iepirktie kolektīvie aizsardzības līdzekļi jau devās uz LSK Kurzemes, Tukuma un Valkas komitejām.
Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi tiks izvietoti LSK reģionālo komiteju veselības istabās un humānās palīdzības punktos, kur mazturīgie iedzīvotāji var saņemt apģērbu un citas sadzīves preces, tāpat dažos no tiem tiek dalītas Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām pārtikas un higiēnas pakas un tiek sniegti citi sociālie pakalpojumi. Papildus aizsardzības līdzekļi sniegs iespēju nodrošināt sociālo pakalpojumu saņemšanu vēl drošāk un mazināt COVID-19 vīrusa izplatības iespējas.

Projekts “Droši būt, droši mācīties” tiek finansēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros.

 


LSK uzsācis projekta “Droši būt, droši mācīties” īstenošanu

Ziņa publicēta 30.03.2021.

Pamatojoties uz Sabiedrības integrācijas fonds lēmumu,biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsākusi projekta “Droši būt, droši mācīties” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai mazinātu COVID-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos.