Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Projekts noslēdzies 2015. gada 31. janvārī. 


EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma ietvaros tiek īstenots projekts Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/074/038 „Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei“.

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2013. – 31.01.2015.

Projekta mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti dažāda vecuma iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam un ieviest jaunas sociālo pakalpojumu formas Vidzemes reģionā. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” mērķa – veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā – sasniegšanai, jo:

 • tiks nodrošināta jaunu un inovatīvu sociālu pakalpojumu pieejamība personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem;
 • tiks pārņemta Norvēģijas Sarkanā Krusta pieredze sociālā brīvprātīgā darba attīstībā;
 • tiks veicināta bērnu un jauniešu, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļauto, iesaiste pilsoniskajā sabiedrībā un brīvprātīgajā darbā;
 • tiks izveidoti sociālie centri bērnu, jauniešu un senioru labklājības uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai.

Projekta mērķa grupa: bērni, jaunieši, jaunie vecāki, seniori, personas ar zemiem ienākumiem, mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi.

Projekta īstenošanas vieta: Valkas novads un Cēsu novads

Projekta partneri: Norvēģijas Sarkanais Krusts, Valkas novada dome, Cēsu novada pašvaldība

Projekta ietvaros plānots:

 • nodrošināt sociālos pakalpojumus (piemēram, psihologa, logopēda, ergoterapeita, fizioterapeita u. c. speciālistu konsultācijas) pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai tām personām, kurām līdz šim bija ierobežotas iespējas tos izmantot;
 • nodrošinās jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām, tādējādi mazinot viņu sociālo atstumtību un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti;
 • veicināt jauniešu brīvprātīgā darba attīstību, lai uzlabotu situāciju brīvprātīgo darba veicēju sniegto pakalpojumu saņēmējiem (senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti);
 • motivēt vietējo sabiedrību iesaistīties LSK vai citu NVO, kā arī neformālo grupu darbā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un risinātu sociālas problēmas.

Projekts sniegs ieguldījumu programmas „NVO fonds” mērķa – stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai – sasniegšanai, jo projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas:

 • mazinās sociālo atstumtību tām mērķa grupām, kas, atbilstoši statistikas un pētījumu datiem, pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem un senioriem;
 • veicinās bērnu, jauniešu un senioru līdzdalību daudzveidīgos pasākumos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē, kā arī iesaisti LSK kā biedriem vai brīvprātīgajiem;
 • nodrošinās jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām.

Visas plānotās projekta aktivitātes ir īstenotas. PROJEKTA REZULTĀTI:

 • Atlasīta un iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 457 bērni un jaunieši, 257 seniori, 32 personas ar invaliditāti.
 • Notikuši 2 atklāšanas pasākumi, 1 – Cēsu novadā, 1 – Valkas novadā, kuros piedalījušies 226 dalībnieki.
 • Izveidoti 2 sociālie centri, kas aprīkoti regulārai pakalpojumu nodrošināšanai un pieejamībai. Nodrošināta pensionētā ārsta, diētas māsas, psihologa un logopēda pieejamība katrā novadā.
 • Regulāri koordinēts jauniešu brīvprātīgais sociālais darbs katrā novadā. Kopumā iesaistīti 82 jaunieši.
 • Noorganizētas Norvēģijas partneru lekcijas un konsultācijas.
  • pilsoniskā līdzdalība, līdzdalības demokrātija un pilsoniskā sabiedrība – 34 bērni un jaunieši;
  • pašapziņas celšana – 50 jaunieši;
  • veselīgs dzīvesveids – 123 bērni un jaunieši;
  • netradicionālās lauksaimniecības formas ienākumu avotu dažādošanai- 19 bērni un jaunieši;
  • praktisko iemaņu darbnīcas – 64 dalībnieki.Visos pasākumos aktīvi līdzdarbojušies 457 bērni un jaunieši. Apmācības apmeklējuši:
 • Visos pasākumos aktīvi līdzdarbojās 257 seniori.
 • Projekta aktivitātēs iesaistījušies:
  • grāmatu draugu klubs – 47 seniori;
  • veselīgs dzīvesveids senioriem – 58 seniori;
  • vingrošanas klubs – 142 seniori;
  • dārzkopība – 70 seniori;
  • netradicionālās lauksaimniecības formas ienākumu avotu dažādošanai – 35 seniori.
 • Noorganizēti 5 pasākumi, kas aptvers visas paaudzes:
  • 2 atklāšanas pasākumi – 226 dalībnieki;
  • 2 Visu paaudžu talkas – 135 dalībnieki;
  • Dāliju diena – 102 dalībnieki.
 • Noorganizēti Norvēģijas partneru pieredzes iepazīšanas pasākumi.
 • Izveidotas 2 jauniešu – brīvprātīgā sociālā darba veicēju – grupas. Kopumā iesaistīti 82 jaunieši.
 • Nodrošināta pakalpojumu pieejamība 72 senioriem un personām ar invaliditāti.
 • Veikta regulāra klientu apmierinātības novērtēšana.
 • Nodrošināts konsultatīvais atbalsts jauniešiem – brīvprātīgā sociālā darba veicējiem –224 konsultācijas (individuālas un grupu) kopā abos novados.
 • Nodrošinātas 8 supervīzijas kopā abos novados. Noorganizēti Norvēģijas partneru pieredzes iepazīšanas pasākumi.
 • Noslēgtas vienošanās ar novadu domēm vai LSK komitejām par telpu izmantošanu vietējo jauniešu grupu vajadzībām. Katrā novadā apmācīts vietējais koordinators.
 • Sagatavotas un nosūtītas 11 preses relīzes, 12 raksti reģionālajos laikrakstos, regulāras informācijas LSK, Valkas novada un Cēsu novada mājas lapās, notikuši 2 atklāšanas pasākumi.
 • Pateicoties sadarbībai ar pašvaldībām, projektam nodrošināta ilgtspēja.

Darbības programmas finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 51 074.27 EUR. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. www.redcross.lv / www.eagrants.org / www.norwaygrants.org