47 jaunieši Balvos izglītoti par brīvprātīgā darba iespējām

Ziņa publicēta 09.04.2018.

Manas 100 BD stundas Latvijai

5. aprīlī LSK 3 izglītības iestādēs Balvu novadā rīkoja izglītojošus seminārus par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā un projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”.

Jaunieši mācījās par to, kas ir brīvprātīgais, kādi ir brīvprātīgā darba veidi, principi, iespējas, jomas, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā.

Kopā semināros piedalījās 47 jaunieši no Viļakas Valsts ģimnāzijas, Balvu amatniecības vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros.

Viļakas Valsts ģimnāzija

Balvu amatniecības vidusskola

Balvu Valsts ģimnāzija