Manas 100 BD stundas Latvijai

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” kopš  2018. gada 8.janvāra īsteno projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” (Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/012/25), ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros.

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 8. janvāris – 31. oktobris 

Projekta mērķis: pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos.

Projekta īstenošanas vieta: visa Latvija

Projekta galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:

Galvenās aktivitātes: 

 • LSK brīvprātīgo datu bāzes izstrāde un darbinieku (brīvprātīgo) apmācības par datu bāzes izmantošanu/aktualizēšanu;
 • izglītojošs seminārs attālos reģionos par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā;
 • akcija “Manas 100 brīvprātīgā  darba stundas Latvijai”, kuras ietvaros aicināsim iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu Latvijas valsts simtgadei;
 • PR kampaņas (video, fotokolāžas un dienasgrāmatas stāsti) ar mērķi popularizēt brīvprātīgā darba būtību un apzināt brīvprātīgo personiskos ieguvumus iesaistoties brīvprātīgo kustībā,

Plānotie rezultāti:

 • izstrādāta 1 datu bāze un
 • apmācīti 15 LSK darbinieki un brīvprātīgie par datu bāzes izmantošanu,
 • notikuši 5 izglītojoši semināri bērniem un jauniešiem, kuros piedalījušies 150 dalībnieki,
 • akcijā “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” piedalījušies vismaz 100 iedzīvotāji kopā nostrādājot vismaz 1000,
 • notikušas četras 4 PR akcijas par brīvprātīgā darba būtību un nozīmi.

Projekta kopējais budžets: EUR 13 799,91 

Projekta vadītāja: Aija Strazda, biedrības “Latvijas Sarkanā Krusts” struktūrvienības “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” vadītāja,  tālr.: +371 67336653, e-pasts: aija.strazda@redcross.lv.

Sāc skaitīt sava brīvprātīgā darba stundas arī Tu!

Vai jau eso sācis skaitīt savas brīvprātīgā darba stundas?
Vai šogad esi paspējis izdarīt labu citam?

Dalies ar savu stundu skaitu un mazu aprakstu par padarīto http://100stundas.redcross.lv/
kā arī dallies ar šo ierakstu sociālajos tīklos izmantojot tēmturi #100brīvprātīgādarbastundasLV.

🌍 Nav nozīmes, vai LSK vai kādas citas organizācijas brīvprātīgais.
🇱🇻️Šī lapa ir paredzēta ikvienam, kas vēlas sveikt Latviju dzimšanas dienā un dāvināt tai savas 100 brīvprātīgā darba stundas.

Neaizmirsti pieskaitīt tās stundas, kurās esi brīvprātīgi darbojies šogad, līdz šodienai.

Atver lapu – izveido savu profilu – ievieto attēlu un īsu aprakstu par padarīto – dallies ar to sociālajos tīklos – vēro citu brīvprātīgo aktivitātes interaktīvajā kartē.

#LSK un Sabiedrības Integrācijas Fonds projekts “Manas 100 brīvprātīga darba stundas Latvijai”

Ar prieku un lepnumu paziņojam, ka uz 2018.gada 20. jūliju akcijā “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” reģistrējušies pirmie 100 dalībnieki.

Šobrīd brīvprātīgā darba līdera lomai izvirzījusies Rīga ar 1272 stundām, galvaspilsētai seko Daugavpils un Brocēni.

Cilvēki reģistrējušies 37 dažādos Latvijas reģionos un kopā veikuši 2199 brīvprātīgā darba stundas, kas, mērot diennaktīs, ir jau 91 diena, kas piepildīta ar prieku, laipnību, atbalstu, zināšanām, palīdzību un viennozīmīgi iedvesmu par Latviejas iedzīvotāju pašaizliedzību un cilvēcību.

Piedalies arī Tu!

Kā tas darbojas? Pavisam vienkārši!

 1. Reģistrējies http://100stundas.redcross.lv/map ;
 2. Ieraksti savā profilā, cik stundas un kur esi veicis brīvprātīgo darbu;
 3. Uzzini, cik stundas šajā Latvijas jubilejas gadā jau esi uzdāvinājis mūsu Latvijai pats un cik Tavi draugi;
 4. Brauc oktobrī uz Rīgu svinēt Latvijas dzimšanas dienu. Aicināsim kopā visus, kuri 2018. gadā būs paspējuši savākt vismaz 100 stundas.

Vairāk par brīvprātīgo darbu, iespējām un saviem ieguvumiem, darot brīvprātīgo darbu meklē šeit: http://www.redcross.lv/…/iesaisties/ka-klut-par-brivpratigo/

#Manas100BDstundasLV #100hLatvijai

Sabiedrības integrācijas fonds un #LSK projekts “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”

 

 

Sveic Latviju svētkos – dāvini savas 100 brīvprātīgā darba stundas

Kampaņa 1 - Copy

246 jaunieši Latvijas novados mācījušies par brīvprātīgo darbu

Aprīļa mēnesī LSK pārstāvji viesojās vairākās Latvijas novadu skolās, lai jauniešiem pastāstītu par to, kas ir brīvprātīgais, kādi ir brīvprātīgā darba veidi, principi, iespējas, jomas, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā.
Tāpat, klausītāji tika informēti par projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, tā mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, aktivitātēm un aicināti iesaistīties projektā uzskaitot sava brīvprātīgā darba stundas, dāvinot tās Latvijai dzimšanas dienā!
Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros. 
100-db-studas-s_30195607 (1)

31 jaunietis Rīgā piedalās pasākumā par brīvprātīgo darbu

21. aprīlī LSK Rīgas centra komitejā notika pasākums jauniešiem, kas veltīts neformālajai izglītībai, LSK vēsturei, brīvprātīgajam darbam, tā iespējām un projektam “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”.

Tāpat, 21 jaunietis uzzināja par jomām, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Tāpat, klausītāji tika informēti par projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, tā mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, aktivitātēm un aicināti iesaistīties projektā uzskaitot sava brīvprātīgā darba stundas, dāvinot tās Latvijai dzimšanas dienā!

21.aprīlis

Madonā jaunieši piedalās izglītojošā seminārā par brīvprātīgo darbu

19. aprīlī LSK pārstāvji devās uz Madonu, lai stāstītu jauniešiem par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā un projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”.

Izglītojošajā seminārā tika stāstīts, kas ir brīvprātīgais, kādi ir brīvprātīgā darba veidi, principi, iespējas, jomas, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Tāpat, klausītāji tika informēti par projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, tā mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, aktivitātēm un aicināti iesaistīties projektā uzskaitot sava brīvprātīgā darba stundas, dāvinot tās Latvijai dzimšanas dienā!

Seminārā piedalījās 64 jaunieši.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros.

19.04. - Madona (4)

Koknesē jaunieši mācās par brīvprātīgo darbu

17. aprīlī LSK pārstāvji devās uz Koknesi, I.Gaiša Kokneses vidusskolu, lai jauniešiem pastāstītu par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā un projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”.

Izglītojošajā seminārā tika stāstīts, kas ir brīvprātīgais, kādi ir brīvprātīgā darba veidi, principi, iespējas, jomas, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Tāpat, klausītāji tika informēti par projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, tā mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, aktivitātēm un aicināti iesaistīties projektā uzskaitot sava brīvprātīgā darba stundas, dāvinot tās Latvijai dzimšanas dienā!

Seminārā piedalījās 34 jaunieši.

17.04. Koknese (1)

41 jaunietis Saldus novadā piedalījies izglītojošā seminārā par brīvprātīgo darbu

12. aprīlī LSK pārstāvji devās uz Saldus novada Rubas pamatskolu un LSK Saldus komiteju, lai jauniešus informētu par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā un projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”.

Izglītojošajā seminārā tika stāstīts, kas ir brīvprātīgais, kādi ir brīvprātīgā darba veidi, principi, iespējas, jomas, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Tāpat, klausītāji tika informēti par projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, tā mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, aktivitātēm un aicināti iesaistīties projektā uzskaitot sava brīvprātīgā darba stundas, dāvinot tās Latvijai dzimšanas dienā!

Seminārā Rubas pamatskolā piedalījās 33 jaunieši, savukārt, LSK Saldus komitejā – 8 jaunieši.

12.04.2018. Saldus, Ruba (5)

49 studenti Bulduros piedalījušies LSK izglītojošajā seminārā par brīvprātīgo darbu

10. aprīlī LSK pārstāvji devās uz Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), lai studentus informētu par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā un projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”.

Izglītojošajā seminārā tika stāstīts, kas ir brīvprātīgais, kādi ir brīvprātīgā darba veidi, principi, iespējas, jomas, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Tāpat, klausītāji tika informēti par projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, tā mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, aktivitātēm un aicināti iesaistīties projektā uzskaitot sava brīvprātīgā darba stundas, dāvinot tās Latvijai dzimšanas dienā!

Kopā seminārā piedalījās 49 LU PSK studenti.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros.

49 studenti piedalījušies LSK izglītojošajā seminārā par brīvprātīgo darbu

47 jaunieši Balvos izglītoti par brīvprātīgā darba iespējām

5. aprīlī LSK 3 izglītības iestādēs Balvu novadā rīkoja izglītojošus seminārus par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā un projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”.

Jaunieši mācījās par to, kas ir brīvprātīgais, kādi ir brīvprātīgā darba veidi, principi, iespējas, jomas, kurās brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt un ko iegūst cilvēks, kurš brīvprātīgi darbojas un palīdz līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā.

Kopā semināros piedalījās 47 jaunieši no Viļķenes Valsts ģimnāzijas, Balvu amatniecības vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros.

Vļiakas Valsts ģimnāzija

Balvu amatniecības vidusskola

Balvu Valsts ģimnāzija

20180405_BalvuVģimnāzija_M100BDH (37)

 

LSK uzsācis projekta “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” īstenošanu

2018. gada 8. janvārī LSK uzsāka projekta “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” īstenošanu. Tā mērķis ir pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos.
Projekta ietvaros plānots izstrādāt LSK brīvprātīgo datu bāzi, organizēt LSK darbinieku (brīvprātīgo) apmācības par datu bāzes izmantošanu/aktualizēšanu; rīkot izglītojošus seminārus attālos Latvijas reģionos par brīvprātīgā darba būtību un LSK brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā.
Tāpat, tiks organizēta akcija “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, kuras ietvaros aicināsim iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu Latvijas valsts simtgadei.
Projekta laikā tiks popularizēta brīvprātīgā darba būtība, kā arī apzināti brīvprātīgo personiskie ieguvumi iesaistoties brīvprātīgo kustībā.
Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds
Ikvienam ir iespēja iesaistīties šajā projektā un dāvināt Latvijai savas 100 brīvprātīgā darba stundas, kas būs īpaša dāvana Latvijai – sabiedrībai, līdzcilvēkiem un pašiem sev!