Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. NVO projektu programmu, LSK veic projektu Nr. 2012.EEZ/PP/2/MAC/016/037 „Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”.

Projekta mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti dažāda vecuma grupu pārstāvjiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam Latgales reģionā, iesaistot mazākumtautību pārstāvjus un īstenojot pasākumus, kas veicina saliedētas sabiedrības attīstību. Projekta īstenošana sniedza ieguldījumu programmas „NVO fonds” mērķa – stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai – sasniegšanai.

Projekta ietvaros īstenoti pasākumi, kas:

  • mazināja sociālo atstumtību tām mērķa grupām, kas atbilstoši statistikas un pētījumu datiem pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem, senioriem un jaunajām ģimenēm ar bērniem, kā arī personām ar zemiem ienākumiem, t. sk. iesaistot mazākumtautību pārstāvjus;
  • veicināja bērnu, jauniešu un senioru līdzdalību daudzveidīgos pasākumos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē, kā arī LSK kā biedriem vai brīvprātīgajiem, t. sk. iesaistot mazākumtautību pārstāvjus;
  • nodrošināja jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām.

Projekta mērķa grupa: bērni, jaunieši, jaunie vecāki, seniori, personas ar zemiem ienākumiem, mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi..

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils pilsēta, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas un Preiļu novads.

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ilūkstes novada., Preiļu novada un Krāslavas novada pašvaldībām ir iesaistīti seniori, jaunie vecāki, personas ar zemiem ienākumiem, bērni un jaunieši. Notikusi aktīva projekta izvirzītās mērķgrupas iesaiste vietējās sabiedrības dzīvē, īstenoti starppaaudžu pasākumi, veicināts starpkultūru dialogs un sociālā integrācija.

Ir veiksmīgi sekmēta dažādu tautību bērnu, jauniešu, senioru un jauno ģimeņu kopīga sadarbība, savstarpējā sapratne, kā arī nodrošināta citu tautību tradīciju, ieražu un kultūras iepazīšana un aktīva pilsoniskā pozīcija arī pēc projekta pabeigšanas.

Ir sekmēts pilsonības iegūšanas procesu, jo mazākumtautību pārstāvji apguva zināšanas, kas nepieciešamas naturalizācijas procesam.

7 apmācību dalībnieki nokārtojuši nepieciešamās formalitātes, lai nokārtotu naturalizācijas eksāmenu un iegūtu Latvijas pilsonību.

Projekta ietvaros senioriem, iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un jaunajiem vecākiem tika organizētas latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras apmācības, kuras apmeklēja 130 iedzīvotāji.

Projekta ietvaros tika organizēti kopīgi pasākumi senioru grupām, lai veicinātu starpkultūru komunikāciju, pieredzes apmaiņu, latviešu valodas lietošanu ikdienas saziņā – veselīga dzīvesveida nodarbības (veselīgs uzturs, vingrošana u. c.), rokdarbu darbnīcas un izstādes, Grāmatu draugu klubs, kvillinga un origami apgūšanā; deju mākslas apgūšana, lakatu adīšana u.c. Visos pasākumos tika iesaistīti dažādu tautību pārstāvji, lai veicinātu savstarpēju sadarbību un regulāru un ilglaicīgu kontaktu uzturēšanu, kopumā šajos pasākumos tika iesaistīti 272 seniori.

Paralēli tika īstenoti kopīgi sporta, atpūtas un kultūras pasākumi un nodarbības bērniem un jauniešiem, lai veicinātu kopīgu mijiedarbību un ilglaicīgu kontaktu uzturēšanu dažādu tautību pārstāvju vidū, latviešu valodas lietošanu ikdienā, kā arī citu tautu tradīciju iepazīšanu un aizspriedumu mazināšanu:

  • Sporta nodarbības bērniem un jauniešiem
  • Latvijas un vēstures interesentu pulciņš/kopa
  • Mācīšanās klubiņš bērniem, lai dažādu tautību bērni palīdzētu viens otram tajos mācību priekšmetos, kas sagādā grūtības (piemēram, latviešu vai krievu valoda)

Kopumā šajās aktivitātes tika iesaistīt 330 bērni un jaunieši.

Projekta ietvaros tika organizētas lekcijas jauniem vecākiem par bērna aprūpes pamatiem, vecumposmu īpatnībām u.c. tēmām. Jauno vecāku pasākumus regulāri apmeklēja 53 dalībnieki.

Projekta ietvaros tika organizētas starpnovadu komandu sporta sacensības, radošo darbu konkursi un izstādes. Šos pasākumus plānoja un īstenoja vietējā iniciatīvas grupa ar LSK komitejas un pašvaldības atbalstu. Iepriekšminētos pasākumos apmeklēja 3000 skatītāji.

Projekta ietvaros notika 4 starppaudžu pasākumi, kuros piedalījās 487 dalībnieki.

Lai veicinātu cilvēku izpratni par iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī stiprinātu spēju sadarboties formālās vai neformālās grupās kopīgu mērķu sasniegšanā, kā arī sekmētu cilvēku iesaisti LSK vai neformālajās grupās, tiks organizēti šādi pasākumi visās pašvaldību teritorijās:

  • pilsoniskās līdzdalības apmācību cikls senioriem, jauniešiem, iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, jaunajiem vecākiem.
  • apmācību tēmas: „ Kas tas ir NVO? Kāpēc ir svarīgi būt NVO? Ko es varu darīt, lai mainītu dzīvi savā pagastā/ novadā/ pilsētā?”

Pilsoniskās līdzdalībās apmācībās piedalījās 94 dalībnieki.

Projekta laikā seniori, jaunieši, cilvēki ar zemiem ienākumiem un jaunie vecāki tika iesaisti LSK organizētajos pasākumos un sniegtajos pakalpojumos, lai praktiski iegūtu iemaņas brīvprātīgajā darbā, kopumā tika iesaistīs 61 projekta dalībnieks.

Projekta sadarbības partneri: Preiļu novada dome, Krāslavas novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Daugavpils novada dome un Norvēģijas Sarkanais Krusts

Partnerorganizācijas pārstāvji piedalījās projekta vadības grupas sanāksmēs, kas tika organizētas gan Rīgā, gan novados – atkarībā no projekta gaitas aktualitātēm un vajadzībām. Vadības grupas kompetencē bija arī lēmumu pieņemšana par projekta aktivitāšu izmaiņām, tādējādi partneri pilnvērtīgi iesaistījās projekta īstenošanas gaitā.

Partnerorganizācija publicēja informāciju par projekta norises gaitu un rezultātiem savā mājas lapā, tādējādi iesaistoties projekta publicitātes nodrošināšanā un rezultātu popularizēšanā.

Norvēģijas Sarkanā Krusta partneris iesaistījās projekta aktivitāšu plānošanā, kā arī prezentēja projekta dalībniekiem lekciju „Par sociālās integrācijas problēmām un labās prakses piemēriem Norvēģijā” projekta dalībniekiem, kopumā pasākumā piedalījās 71 dalībnieks.

Arī pēc projekta noslēguma tiks turpinātas aktivitātes un pasākumi, kuros piedalīsies dažādu paaudžu un tautību iedzīvotāji.

Pateicoties īstenotajam projektam, ir paliecinājusies LSK kapacitāte mazākumtautību un sociālā riska grupu aizstāvībai un līdzdalībai politikas veidošanas procesā.