Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

No 2022. gada 1. janvāra biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Vidzemes komiteja īsteno projektu “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/019), kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2022. – 30.10.2022.

Projekta finansējums: EUR 17645,65

Projekta mērķis: stiprināt LSK Vidzemes komitejas darbību, veicināt atpazīstamību un vairot darbinieku un brīvprātīgo piederības sajūtu LSK.

Projekta aktivitātes:

 • Esošās situācijas sociālo pakalpojumu sniegšanas ziņā noskaidrošana, izaicinājumu definēšana un risinājumu apzināšana Vidzemes plānošanas reģionā (veikts pētījums, sagatavots ziņojums). 
 • Profesionāļa konsultācijas motivācijas stiprināšanā un negatīvo emociju pārvarēšanā, stiprinot darbinieku un brīvprātīgo prasmes komunikācijā ar klientiem, klientu tuviniekiem, sociālo dienestu un vietējās pašvaldības pārstāvjiem (kouča konsultācijas).
 • Uzlabot prasmes komunikācijā ar medijiem (ziņu sagatavošana), informācija sociālajos medijos, prezentāciju veidošana, uzstāšanās pašvaldībās, sociālajos dienestos (dažādu lektoru lekcijas).
 • Saliedējoša aktivitāte LSK Vidzemes komitejas darbiniekiem un brīvprātīgajiem, lai stiprinātu piederības sajūtu LSK (ekskursija).
 • Atvērto durvju dienas LSK Vidzemes komitejā – iespēja dažādām mērķa grupām uzzināt par LSK darbību konkrētajā teritorijā.
 • Brīvprātīgo godināšanas pasākums.
   

Plānotie rezultāti:

 1. Pētījuma rezultātā LSK iegūs datus, ko varēs izmantot organizācijas darba uzlabošanā un jaunu pakalpojumu attīstībai. Tāpat pētījuma laikā iegūtie dati sniegs pārskatāmu informāciju par sociālo pakalpojumu nepieciešamību un pieejamību Vidzemes pašvaldībās. Pētījumi rezultāti tiks izmantoti LSK Vidzemes komitejas darba plānošanai, apmācību strukturizēšanai, kā arī sarunās ar pašvaldībām, citām NVO un biznesa sektora pārstāvjiem reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. 
 2. LSK Vidzemes komitejas darbinieki apgūs jaunas prasmes un iemaņas sadarbībā ar biznesa kouču, spēs kvalitatīvi izvērtēt organizācijas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, apskatīs jaunus attīstības virzienus, apgūs prasmes sadarbības uzlabošanai ar publisko sektoru un citām NVO un kopumā tiks veicināta organizācijas kapacitāte un veiktspēja.
 3. Komandas saliedēšanās pasākums veicinās darbinieku un brīvprātīgo piederības sajūtu organizācijai, kā arī paaugstinās darbinieku produktivitāti un uzlabos darba efektivitāti. Komandas saliedēšanās pasākuma ietvaros darbinieki un brīvprātīgie uzlabos spēju sadarboties, komunicēt, risināt problēmas un labāk iepazīt viens otru. Saliedēšanās pasākums būs kā platforma jaunu ideju realizēšanā nākotnē.
 4. LSK Vidzemes komitejas darbinieki un brīvprātīgie uzlabojuši savas prasmes un zināšanas par jaunu brīvprātīgo aktivitāšu organizēšanu (t.sk. darbu ar brīvprātīgajiem) un atbalsta sniegšanu krīzes situācijās esošām personām/ diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām.
 5. “Atverot durvis“ sabiedrībai un plānošanas reģiona publiskā sektora darbiniekiem, tiks veicināta uzticēšanās publiskajam sektoram, kā arī veicināta savstarpējā NVO sadarbība reģionā.
 6. Organizācijas brīvprātīgie tiks novērtēti un iedvesmoti turpināt iesaistīties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, kā arī kopumā tiks veicināta brīvprātīgā darba popularitāte reģionā. Tāpat tiks veicināta brīvprātīgo piederīgas sajūta LSK, kas sekmēs interesi būt aktīviem arī turpmāk un sekmēt organizācijas mērķu un misijas īstenošanu.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Vivita Ķīkule, Valka, Semināra iela 23, Valka, Valkas nov., LV-4701, e-pasts: vivita.kikule@redcross.lv, tālr.: 25668251. 


Oktobrī noslēdzies  projekts “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana”

Ziņa publicēta 09.11.2022.

Laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Vidzemes komiteja īstenoja projektu “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana”, kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta laikā īstenotas dažādas aktivitātes ar kopējo mērķi stiprināt LSK Vidzemes komitejas darbību, veicināt atpazīstamību un vairot darbinieku un brīvprātīgo piederības sajūtu LSK.

Projektā īstenotās aktivitātes:

 1. Sagatavots pētījums “Sociālo pakalpojumu pieejamība Vidzemes pašvaldībās”. Notikusi pētījuma prezentācija un tas nodots pašvaldībām;
 2. Vidzemes komitejas darbinieku un brīvprātīgo tikšanās ar biznesa kouču;
 3. Darbinieku un brīvprātīgo saliedēšanās pasākums;
 4. Darbinieku un brīvprātīgo apmācības;
 5. Atvērto durvju dienas Vidzemes komitejas struktūrās;
 6. Vidzemes komitejas brīvprātīgo godināšanas pasākums;
 7. Stiprināta Vidzemes komitejas atpazīstamība – izgatavoti un izvietoti baneri par Vidzemes komiteju tās struktūrās un izveidots buklets par Vidzemes komitejas pakalpojumiem un atbalsta iespējām.

Projekta vadītāja Vivita Ķīkule, Semināra iela 23, Valka, Valkas nov., LV-4701, e-pasts: vivita.kikule@redcross.lv, tālr.: 25668251. 

 


Noslēdzies pētījums par Sociālo pakalpojumu pieejamību Vidzemes pašvaldībās

Ziņa publicēta 12.09.2022.

Projekta “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/019) ietvaros laika posmā no marta līdz augustam tika veikts pētījums par sociālo pakalpojumu pieejamību Vidzemes pašvaldībās – Valkā, Valmierā, Smiltenē un Limbažos. Pētījuma mērķis bija izvērtēt pašvaldībās pieejamos sociālos pakalpojumus, novērtēt to pieprasījumu un apzināt aktuālās vajadzības un sniegt ieteikumus jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanas iniciatīvām.

Pētījuma rezultāti par katru novadu apkopotā veidā ietver informāciju par iedzīvotāju sociālo portretu, sociālajiem pakalpojumu sniedzējiem un to sniegtajiem pakalpojumiem, vietējo pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvju viedoklis par sociālajiem pakalpojumiem, kā arī ieteikumiem jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanai un esošo pakalpojumu pieejamības paplašināšanai.

Galvenie secinājumi un izaicinājumi ir sekojoši:

 • Iedzīvotāju novecošanās – nepieciešamība pēc ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas iestādēm.
 • Sociālās jomas speciālistu trūkums – sociālie darbinieki, rehabilitētāji, psihologi, asistenti, u.c.
 • Kopīgie sociālo dienestu izaicinājumi ar mērķa grupām (seniori, vientuļie vecāki, riska ģimenes).
 • Plaša NVO sektora attīstība sociālo pakalpojumu jomā vai arī nepietiekams NVO piedāvājums novados.
 • Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanās vai samazināšanās saistībā ar ATR.
 • Pašvaldību kapacitāti un nākotnes redzējumu ietekmē pašvaldības finansiālais stāvoklis (teritorijas lielums, vēsturiskais aspekts, pašvaldības ekonomiskā attīstība).
 • Sociālās jomas speciālistiem piedāvātais atalgojums novados.

Plašāka informācija par pētījumu, tā rezultātiem pieejama, rakstot Vivitai Ķīkulei, projekta vadītājai (vivita.kikule@redcross.lv).

Pētījums veikts projekta “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/019) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Noslēdzas LSK Vidzemes komitejas darbinieku un brīvprātīgo tikšanās ar biznesa kouču

Ziņa publicēta 22.08.2022.

2021. gada oktobrī LSK Vidzemes komiteja ievērojami paplašinājās, līdzšinējo divu novadu vietā apvienojot četrus lielus novadus – Valmieras, Valkas, Limbažu un Smiltenes. Tādējādi, lai uzlabotu organizācijas vadības procesus, darba plānošanu un celtu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, projekta “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana” ietvaros, desmit Vidzemes komitejas darbiniekiem un brīvprātīgajiem bija unikāla iespēja tikties ar biznesa kouču Agniju Šmiti.

Piecās tikšanās reizēs tika apskatītas sekojošas tēmas par LSK Vidzemes komitejas: 

 • galveno darbības virzienu definēšana, ņemot vērā klientu vajadzības un katra dalībnieka lomu Latvijas Sarkanā Krusta darbā;
 • resursu apzināšana, savstarpējās sadarbības uzlabošana, pieredzes apmaiņa;
 • iespējas un izaicinājumi ikdienas darbā;
 • komandas vērtības un kvalitātes, savstarpējā sadarbība;
 • nākotnes vīzija un attīstības plāns 2023.gadam.

Tikšanās biznesa kouča vadībā bija jauns un nebijis veids, kas deva iespēju paskatīties uz LSK Vidzemes komitejas darbu no dažādiem skatpunktiem.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 


12. augustā tika aizvadīts LSK Vidzemes komitejas brīvprātīgo godināšanas pasākums

Ziņa publicēta 15.08.2022.

Visiem diennaktī ir vienāds stundu skaits, bet tik atšķirīgs ir paveikto lietu daudzums šajā laika posmā. LSK vienmēr ir varējis lepoties ar kuplu skaitu cilvēku, kas, papildus ikdienišķajām rūpēm un darbiem, atrod laiku, lai palīdzētu citiem.

12. augustā sirsnīgā pasākumā LSK Vidzemes komiteja godināja un pateicās saviem brīvprātīgiem. Viņi darbojas Vidzemes komitejas humānās palīdzības punktos, veselības istabās, sociālajos centros, kā arī sniedz atbalstu pārtikas paku izdales punktos.

Liela daļa brīvprātīgo iesaistās organizācijas darbībā kopā ar saviem ģimenes locekļiem un atbalsta LSK jau daudzus gadus. Brīvprātīgie saņēma LSK Vidzemes komitejas pateicības rakstu un termokrūzi ar LSK simboliku.

Par nesavtīgu atbalstu LSK Vidzemes komitejas darbībā, sakām paldies Ilzei Karsai, Annai Zušai, Sandrai Dukātei, Mudītei Tauriņai, Zitai Rozei, Indrai Elksnei-Dziļumai, Kristīnei Klaipai, Gunitai Beikmanei, Ingūnai Ludvigai, Rasai Lielnorai, Anitai Martinsonei, Zandai Lustei, Ingunai Vimbai, Anitai Ramanei, Valdim Melbārdim, Marijai Vītolai, Danai Melbārdei, Afrai Kļaviņai, Valentīnai Kukulei, Ilonai Jansonei, Jānim Jansonam, Aināram Sprincim, Elitai Sprincei, Lilijai Brasliņai, Līgai Krūmiņai, Ingai Veidei, Sarmītei Šivarei, Līgai Reirsonei, Liesmai Ziediņai, Aelitai Romdaris.

Pasākums “LSK Vidzemes komitejas brīvprātīgo godināšana” notika projekta “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/019) ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.


Atzīmējot 10 gadu jubileju, LSK Vidzemes komitejas Lādezera nodaļa “atver durvis” interesentiem

Ziņa publicēta 18.05.2022.

 

20. maijā plkst. 17.00 biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Vidzemes komitejas Lādezera nodaļa Agru ielā 4, Lādezerā, Limbažu novadā (Mazajā Skoliņā), atzīmēs desmit gadu darbošanās jubileju.

Lādezera nodaļa ar 10 biedriem tika nodibināta 2012. gada 20. maijā Lādezera pagastā, un par tās vadītāju tika ievēlēta Marija Vītola. Nodaļā gadu gaitā notikuši daudz un dažādi pasākumi – pirmās palīdzības sacensības un apmācības skolu jauniešiem, tematiskas pēcpusdienas par veselīgu dzīvesveidu, slimību profilaksi, lekcijas par cukura diabētu u.c.

Nodaļas biedri aktīvi līdzdarbojas pagasta ikdienas darbos. Organizē labdarības akcijas ģimenēm ar bērniem, senioriem, piedāvā radošās darbnīcas, piemēram, sveču liešanu, apsveikuma kartiņu gatavošanu, iesaistot gan biedrus, gan pagasta iedzīvotājus.

Talku ietvaros izveidota krāšņa puķu dobe pie skolas. Kā tradīcija Lādezera nodaļai ieviesta peoniju izstāde – “Mana sapņu peonija – Lādezera pagastā”. Katru gadu laika posmā no 17. jūnija – 24. jūnijam izstādē ir iespējas skatīt vairāk kā 300 dažādas peonijas. Tie ir lieli svētki visiem. Nodaļas aktīvie biedri īsteno vēl dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt Lādezera iedzīvotāju labklājību.

LSK Vidzemes komiteja kopš janvāra īsteno projektu “LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/019), kura mērķis ir stiprināt LSK Vidzemes komitejas darbību, veicināt atpazīstamību un vairot darbinieku un brīvprātīgo piederības sajūtu LSK. Viena no Projekta aktivitātēm ir Atvērto durvju dienas LSK Vidzemes komitejā – iespēja dažādām mērķa grupām uzzināt par LSK darbību konkrētajā teritorijā.

Aicinām interesentus nākt un klātienē iepazīties ar LSK Vidzemes komitejas Lādezera nodaļas darbu 20. maijā no plkst. 17.00.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja V. Ķīkule (vivita.kikule@redcross.lv).