Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” kopš  2019. gada 1. aprīļa īsteno projektu “Kāpt augstāk, redzēt tālāk” (Nr. DIKS-19-718-lī), ko finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. aprīlis – 1. novembris

Projekta mērķis: projekta mērķis ir veicināt ĪUM „Burtnieks” klientu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā un izaugsmē, paaugstināt to konkurētspēju vietējā darba tirgū un nodrošināt tiem iespēju iepazīt veidus, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku kopā ar ģimeni (bērniem), tādējādi sekmējot viņu integrāciju vietējā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir 50 LSK ĪUM „Burtnieks” (ĪUM) klienti – bērni un pieaugušie vecumā no 3-70 gadiem.  Mērķa grupas raksturojums –  atsevišķas personas un ģimenes, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, bez patstāvīgas dzīves vietas, cilvēki, kuriem bieži trūkst motivācijas savas dzīves sakārtošanai un uzlabošanai, ar zemām pamata prasmēm un sadzīvisku iemaņu trūkumu.

Projekta īstenošanas laikā tiks organizētas:

  1. Nodarbības bērniem,
  2. Logopēda individuālās nodarbības
  3. Profesiju pamatu zināšanu nodarbības,
  4. klientu kopējie pasākumi.

Projekta aktivitāšu rezultātā tā dalībnieki tiks mudināti apzināties, ka viņiem ir iespēja mainīt savu dzīvi, uzlabojot tās apstākļus. Projekts ļaus iesaistītajām personām apzināties savas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Sevis un savu spēju apzināšana ļaus tiem   veiksmīgāk iekļauties darba tirgū un sakārtot savu dzīvi, tādējādi tiks veicināta viņu sociālā integrācija Rīgā.

Projekta kopējais budžets: EUR 7894,22

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Noslēdzies Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētais LSK projekts “Kāpt augstāk, redzēt tālāk”

Projekta virsmērķis bija veicināt Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Īslaicīgās uzturēšanās mītnes (LSK ĪUM) „Burtnieks” klientu vecumā no 3-70 gadiem dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā, sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā. Projekta tiešais mērķis bija veicināt ĪUM „Burtnieks” klientu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā un izaugsmē, paaugstināt to konkurētspēju vietējā darba tirgū un nodrošināt tiem iespēju iepazīt veidus, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku kopā ar ģimeni (bērniem), tādējādi sekmējot viņu integrāciju vietējā sabiedrībā.

Projektā piedalījās vairāk kā 60 LSK ĪUM „Burtnieks” klienti – bērni un pieaugušie vecumā no 3-70 gadiem.  Mērķa grupas raksturojums –  atsevišķas personas un ģimenes, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, bez patstāvīgas dzīves vietas, cilvēki, kuriem bieži trūkst motivācijas savas dzīves sakārtošanai un uzlabošanai, ar zemām pamata prasmēm un sadzīvisku iemaņu trūkumu.

Projekta īstenošanas laikā, no 2019.gada 1.aprīļa līdz 1.novembrim tika organizētas profesiju pamatu zināšanu nodarbības 4 ciklos – skaistumkopšana, sociālā aprūpe, ēdināšana un tirdzniecība, kur tika pieaicināts konkrētās jomas pārstāvis vai eksperts, kas iepazīstināja projekta dalībniekus ar jomas specifiku, nepieciešamo izglītību un citiem nosacījumiem, kā arī iepazīstināja tos ar izglītības un darba iespējām jomā. Tika dota iespēja arī apmeklēt kādu potenciālo darba vietu, kā arī mācību iestādi, kur ir iespējams apgūt prasmes, kas nepieciešamas kādā no darba sfērām.

ĪUM esošajiem bērniem un jauniešiem 2 reizes nedēļā tika vadītas izglītojošās nodarbības, kā arī reizi nedēļā tika piedāvātas logopēda individuālās konsultācijas bērniem. Tika organizēti 4 klientu kopējie pasākumi – piedalīšanās Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajos pasākumos Rīgā 4.maijā, dalība Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītajos pasākumos gan maijā, gan jūnijā, kā arī tika organizēts projekta noslēguma pasākums rudens ieskaņās 25.oktobrī LSK ĪUM “Burtnieks”.   

Rezultātā, tika paaugstināts mērķa grupas pašnovērtējumu un pašapziņas līmenis, īpaši uzsverot iespēju iegūt profesionālo izglītību, atrast darbu sev interesējošā profesijā, iedrošinot uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus īslaicīgās uzturēšanās mītnes; Tika sniegts atbalsts ĪUM „Burtnieks” esošajiem bērniem un jauniešiem, nodrošinot viņiem iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, apmeklēt kultūras pasākumus un uzlabot lasīšanas, rakstīšanas un matemātiskās prasmes bērniem, kam tas nepieciešams; LSK ir ieguvis pieredzi jauna projekta realizēšanā, kas balstās uz sociālam atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju ieinteresēšanu profesionālās izglītības iegūšanā un klientu dzīves kvalitātes paaugstināšanu;

Projekta īstenošana ir veicinājusi sadarbību starp LSK un profesionālām izglītības iestādēm. Veiksmīga sadarbība nākotnē palīdzēs realizēt jaunas idejas un attīstīt projektus mazaizsargātākās sabiedrības grupas integrācijai profesionālā izglītības vidē.

Arī pēc projekta beigām, notiek komunikācija ar projektā iesaistītajām personām un viņi tiek iedrošināti, iesaistīties apmācībā vai darba tirgū, kā arī tiek mudināti uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus mītnes.

 Projekta kopējais budžets – 7894,22 EUR, no tiem 7000 EUR jeb 88,67% RD IKSD finansējums, 894,22 EUR (11,33%) LSK līdzfinansējums.

Projekts “Kāpt augstāk, redzēt tālāk”: nodarbību cikls “Tirdzniecība”

Noslēdzies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā projekta “Kāpt augstāk, redzēt tālāk” (Nr. RDIKS-19-718-lī) ceturtais profesiju pamata nodarbību cikls “Tirdzniecība”.

Cikla laikā, projekta ciklā piedalījās 9 dalībnieki. Notika 8 nodarbībās, no kurām 6 bija teorētiskās nodarbības un 2 praktiskās. Nodarbības vadīja Biznesa augstskolas “Turība” un SIA “Buts” pasniedzēja, kas dalībniekus iepazīstināja ar tirdzniecības veidiem un  nepieciešamajām prasmēm, kā arī pie dalībniekiem devas pārstāvis no SIA MAXIMA Latvija, lai pastāstītu par darba iespējām un nepieciešamajām zināšanām tirdzniecības vietās, kā arī par iespējām strādāt kādā no veikalu Maxima virtuvēm ēdināšanas nozarē. Dalībnieki devās uz mācību centru, kas ir profesionālās tālākizglītības iestāde Latvijā un kur var apgūt dažādus ar projekta tēmām saistītus izglītības kursus. Tur dalībnieki uzzināja gan par atbalsta iespējām tiem, kas vēlas mācīties, gan par izglītības programmām un semināriem, kā arī tika iepazīstināti ar profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu klāstu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) reģistrētiem bezdarbniekiem.

Projekts “Kāpt augstāk, redzēt tālāk”: nodarbību cikls “Ēdināšana”

Noslēdzies Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā projekta “Kāpt augstāk, redzēt tālāk” (Nr. RDIKS-19-718-lī) trešais profesiju pamata nodarbību cikls “Ēdināšana”.

Ciklā piedalījās 11 dalībnieki, kuriem bijs iespēja uzzināt par dažādām prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas ēdināšanas nozerē, kopā gatavojot sezonai atbildstošas maltītes. Dalībnieki bija parsteigti par to, cik daudz gardas receptes var pagatavot no produktiem, kas pieejami attiecīgajā sezonā un aug dārzā. Cikla laikā tika radīta droša darbošanās vide, lai caur to pasniegtu dalībniekiem svarīgu informāciju par nozari.

Tuvākajā laikā tiks organizēta tiksānās mācību centrā, kur ir iespēja apgūt šo profesiju, kā arī notiks tikšanās ar nozares speciālistu, kas iepazīstinās dalībniekus ar darba iespējām.

Nākamais un pēdējais projekta cikls – tirdzniecība.

 

Projekts “Kāpt augstāk, redzēt tālāk”: nodarbību cikls “Skaistumkopšana”

Noslēdzies Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā LSK īstenotā projekta “Kāpt augstāk, redzēt tālāk” (Nr. RDIKS-19-718-lī) pirmais profesiju pamata nodarbību cikls “Skaistumkopšana”.

Cikla laikā, projekta cikla 7 dalībniecēm bija iespēja piedalīties 8 nodarbībās, no kurām 6 bija teorētiskās nodarbības un 2 praktiskās. Bija iespēja tikties ar 7 dažādiem lektoriem un gūt ieskatu tādās profesijās kā vizāžists, frizieris, manikīra un pedikīra specialists, masieris un skropstu estētikas specialists. Dalībniecēm bija arī iespēja apmeklēt Profesionālā Skaistuma skolu, kur tika iepazīstinātas gan ar iespējām apgūt kādu no profesijām, gan arī iespējām darba tirgū.

Cikla noslēgumā dalībniecēm tika dota iespēja izmēģināt jauniegūtās prasmes profesionālu speciālistu pavadībā.

Projekts “Kāpt augstāk, redzēt tālāk”: nodarbību cikls “Sociālā aprūpe”

Noslēdzies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā LSK īstenotā projekta “Kāpt augstāk, redzēt tālāk” (Nr. RDIKS-19-718-lī) otrais profesiju pamata nodarbību cikls “Sociālā aprūpe”.

Cikla laikā, projekta cikla 9 dalībniekiem bija iespēja piedalīties 8 nodarbībās, no kurām 6 bija teorētiskās nodarbības un 2 praktiskās. 6 teorētiskās nodarbības tika organizētas kā neformālas sarunas, kuru laikā tika runāts par nepieciešamajām prasmēm, izglītību un kādi nosacījumi jāievēro, strādājot sociālajā aprūpē. Tāpat arī bija iespēja paviesoties biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” birojā “Aprūpe mājās”, kur dalībnieki varēja iepazīties ar darba specifiku.

Projekta nākamais cikls – Ēdināšana.

LSK uzsāk projekta “Kāpt augstāk, redzēt tālāk” īstenošanu

2019. gada 1. aprīlī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsāka projekta “Kāpt augstāk, redzēt tālāk” (Nr. DIKS-19-718-lī) īstenošanu. Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Projekts noslēgsies 2019. gada 1. novembrī. 

Projekta mērķis ir veicināt ĪUM „Burtnieks” klientu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā un izaugsmē, paaugstināt to konkurētspēju vietējā darba tirgū un nodrošināt tiem iespēju iepazīt veidus, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku kopā ar ģimeni (bērniem), tādējādi sekmējot viņu integrāciju vietējā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir 50 LSK ĪUM „Burtnieks” (ĪUM) klienti – bērni un pieaugušie vecumā no 3-70 gadiem.  Mērķa grupas raksturojums –  atsevišķas personas un ģimenes, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, bez patstāvīgas dzīves vietas, cilvēki, kuriem bieži trūkst motivācijas savas dzīves sakārtošanai un uzlabošanai, ar zemām pamata prasmēm un sadzīvisku iemaņu trūkumu.

Projekta mērķis: projekta

Projekta īstenošanas laikā tiks organizētas:

  1. Nodarbības bērniem,
  2. Logopēda individuālās nodarbības
  3. Profesiju pamatu zināšanu nodarbības,
  4. klientu kopējie pasākumi.

Projekta aktivitāšu rezultātā tā dalībnieki tiks mudināti apzināties, ka viņiem ir iespēja mainīt savu dzīvi, uzlabojot tās apstākļus. Projekts ļaus iesaistītajām personām apzināties savas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Sevis un savu spēju apzināšana ļaus tiem   veiksmīgāk iekļauties darba tirgū un sakārtot savu dzīvi, tādējādi tiks veicināta viņu sociālā integrācija Rīgā.

Projekta kopējais budžets: EUR 7894,22

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.