Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Projekts noslēdzies 2015. gada martā. 


Eiropas Savienības projekts – Aware & Resilient (tulk. modrs un adaptīvs) – “Uzlabot sabiedrības sagatavotību katastrofām veicinot informētību, stiprinot kopienas un darbojoties vienoti”

Vadošais partneris: Austrijas Sarkanais Krusts.

Projekta dalībnieki: Bulgārijas, Francijas, Rumānijas un Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas un Francijas Ekoloģijas ilgtspējīgas attīstības ministrija (transports un izmitināšana).

Projekta īstenošanas laiks: 04.2013 – 03.2015

Pārskats
Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā tiek īstenots pasākumu kopums ar mērķi samazināt katastrofu risku un vicināt sagatavotības tām.  Tomēr ir kļuvis skaidrs, ka iedzīvotāji, īpaši gados jaunāki cilvēki, neapzinās ne savu lomu, ne iespējamo ieguldījumu katastrofu novēršanā. Turklāt organizācijas un iestādes veic treniņus civilās aizsardzības jomā, bet aktīvi tajos neiesaista attiecīgo kopienu sabiedrību. Atsevišķas Sarkanā Krusta organizācijas ir izstrādājušas rīkus, lai veicinātu iedzīvotāju informētību un sagatavotību katastrofām un stiprinātu sabiedrības līdzdalību to novēršanā.

Mērķi un uzdevumi
Galvenais „Aware & Resiliant” projekta mērķis ir palielināt sabiedrības, īpaši jaunu cilvēku, informētību par vērtībām un priekšrocībām, ko sniedz sagatavotība katastrofām un sabiedrības kopienu stiprināšana. Galvenie uzdevumi: a) informēt sabiedrību par gatavības katastrofām pamatiem un lomu ko viņi var uzņemties, lai pasargātu sevi un citus; b) kopienas līmenī uzlabot saikni starp sabiedrību un katastrofu pārvaldībā iesaistītajām organizācijām; c) atsevišķo Sarkanā Krusta organizāciju izstrādāto sagatavotības veicināšanas rīku izplatīšana, tulkošana un pielāgošana izmantošanai citās Eiropas valstīs.

Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti
1) Balstoties uz Francijas Sarkanā Krustā izstrādātajiem materiāliem, izveidota uz sabiedrību orientēta, vienu stundu gara aktivitāte par katastrofu izpratnes un sagatavotības pamatiem, kas izmēģināta projekta partneru valstīs. Treneriem tika nodrošināta apmācība, lai vadītu šo izpratnes veicināšanas aktivitāti. Būs pieejamas mācību materiālu kopijas.

2) Esošā apjomīgā interaktīvā spēle “Worst Case Hero”, ko izstrādājis Austrijas Sarkanais Krusts, iztulkota un pieejama visās projekta partnervalstīs. Šī rīka mērķis ir pārbaudīt cilvēku zināšanas par sagatavotību katastrofām, izmantojot trīs dažādus scenārijus: plūdi, elektroenerģijas padeves pārtraukums un gripas pandēmiju. Skat.: http://www.ar-project.eu/lv/spele/worst-case-hero/ Rīka ievietošana “Facebook” vecināja komunikāciju ar mērķauditoriju. Tas ir vērtīgs ieguldījums katastrofu pārvaldīšanu veicošo organizāciju stratēģijā par informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos.

3) Kopienā-balstīta apmācība tika veikta vienā kopienā katrā partnervalstī (Latvijā – Jelgavas pašvaldībā), vadoties pēc “Informed Prepared Together” projekta atziņām. Tie bija vienas dienas izpratnes sekmēšanas pasākumi, kas bija balstītu uz iedzīvotāju un katastrofu pārvaldībā iesaistīto organizāciju sadarbību. Mērķis bija gūt praktiskas zināšanas par efektīvu rīcību katastrofā vai negadījumā, kā arī iedzīvotāju un organizāciju izpratnes veicināšana par savām lomām šajās situācijās. Citām kopienām, kas ir ieinteresētas šādā apmācībā, būs pieejama rokasgrāmata.

Interneta vietne: www.ar-project.eu/lv/

Kontaktpersona: elina.zarina@redcross.lv

Šis projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otrā projekta partneru A&R sanāksme Parīzē

2013. gada 15.-17. septembrī Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāvji piedalījās projekta „Aware and Resilient” otrajā partneru sanāksmē Parīzē, Francijā .

Projekta vadības grupa tikās, lai pārrunātu projekta progresu, īstenošanu, iepazīstinātu ar  pētniecības posma dažādu uzdevumu rezultātiem, lai vienotos par novērtējuma plāna uzmetumu katram no uzdevumiem, lai vienotos par turpmākajiem soļiem attiecībā uz katru no uzdevumiem, veiktu laika plānošanu nākamajam pusgadam, lai dalītos ar veiktajiem diseminācijas pasākumiem un nākotnes plāniem, kā arī vienoties par administratīvajiem un organizatoriskajiem jautājumiem.

Galvenais Aware & Resiliant projekta mērķis ir palielināt sabiedrības, īpaši jaunu cilvēku,  informētību par vērtībām un priekšrocībām, ko sniedz sagatavotība katastrofām un sabiedrības kopienu stiprināšana. Galvenie uzdevumi: a) informēt sabiedrību par gatavības katastrofām pamatiem un lomu ko viņi var uzņemties, lai pasargātu sevi un citus; b) kopienas līmenī uzlabot saikni starp sabiedrību un katastrofu pārvaldībā iesaistītajām organizācijām; c) atsevišķo Sarkanā Krusta organizāciju izstrādāto sagatavotības veicināšanas rīku izplatīšana, tulkošana un pielāgošana izmantošanai citās Eiropas valstīs.

Vairāk: http://www.ar-project.eu

AR 2 Partneru tiksanas 09.2014.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trešā A&R projekta tikšanās un Instruktoru apmācība Sofijā

Trešās partneru tikšanās projekta “Aware&Resilient” ietvaros notika Bulgārijas Sarkanā Krusta Nacionālajā apmācību un loģistikas centrā Gorni Lozen, Sofijā, Bulgārijā, 2014.gada 30. janvārī un 3. februārī.
Partneru tikšanās mērķis bija: sagatavot instruktoru apmācības; iegūt viedokli pēc instruktoru apmācības; vienoties par turpmāko kārtību treneru apmācībām  un apmācībām iedzīvotājiem, vienoties par turpmāko procedūru uz Kopienu balstītiem vingrinājumiem (CBE).

Vienlaicīgi ar trešo projekta partneru tikšanos, projekta komanda organizēja arī divu dienu Instruktoru Apmācības, 2014.gada 31.janvārī un 1.februārī. Instruktoru apmācības vadīja trīs treneri no Francijas Sarkanā Krusta. Mērķis instruktoru apmācībām bija: apmācīt instruktorus, lai tie varētu rīkot treneru apmācību katrā partnervalstī; ieviest CBE modeli un apspriest treneru iespējamo lomu CBE ietvaros, kā arī novērtēt instruktoru apmācības no apmācīto instruktoru viedokļa. Jāpiebilst, ka no Latvijas divu dienu apmācību laikā tika apmācīti divi instruktori.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treneru apmācības rīcībai ārkārtas situācijās un katastrofās

2014.gada 22.martā un 6.aprīlī projekta „Aware and Resilient” ietvaros Rīgā notika treneru apmācības ārkārtas situācijās un katastrofās. Vienas dienas ilgā treniņā tika apmācīti 42 treneri no dažādām Latvijas vietām kā LiepājAR apmacibas 03.2014.a, Valka, Smiltenes, Kārķu pagasta, Olaines,  Jelgavas, Kalnciema, Daugavpils, Rēzeknes, Aglonas, Brocēniem, Jaunogres, Misas (Vecumnieku pagastā), Siguldas, kā arī Rīgas, tādējādi pārstāvot visus Latvijas novadus. Apmācību veica instruktori, kuri piedalījās instruktoru mācībās Bulgārijā šī gada sākumā.

Apmācību rezultātā treneri apguva sabiedrības izglītošanas svarīgākos elementus, apmācību metodoloģiju, pamatinformāciju par iespējamajām ārkārtas situācijām un katastrofām, kā arī, pēc informācijas iegušanas, spēj ar fotogrāfiju palīdzību identificēt briesmas, ārkārtas situācijas/ katastrofas, paši saviem spēkiem izveidot pirmās palīdzības un katastrofas komplekta somu, izskaidrot komplektā ietverto priekšmetu un līdzekļu nepieciešamību un to pielietojumu ārkārtas, izdzīvošanas situācijā.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceturtā A&R projekta partneru tikšanās Latvijā

Ceturtā starptautiskā projekta „Aware and Resilient” partneru sanāksme notika 2014.gada 26-28.maijā Rīgā, Latvijā, un to organizēja Latvijas Sarkanais Krusts. Tikšanās mērķi bija sekojoši: noslēgt CBE (Community Based Excersises – Uz kopienu vērsti vingrinājumu) plānošanu katrā projekta partnera valstī un identificēt pasākuma novērotājus; sniegt ieguldījumu CBE rokasgrāmatas izstrādē; pilnveidot mācību materiālus; apspriest neatrisinātos jautājumus par spēli Worst Case Hero (Sliktākās Situācijas Varonis); apspriest izvērtējumu visām projekta aktivitātēm; apspriest projekta publicitātes izplatīšanu, kā arī organizatoriskos un administratīvos jautājumus.

Projekta partneri izmantoja darba sesijas, lai sinhronizētu savus centienus īstenot uz kopienas balstītas koncepcijas. Pieci uz kopienu vērsti vingrinājumi tiks balstīti uz kopīgu, bet tomēr elastīgu sistēmu, un tiks pilotēti no jūlija līdz oktobrim 2014 Francijā, Rumānijā, Latvijā, Austrijā un Bulgārijā. Uz kopienu vērsti vingrinājumi ir plānoti kā vienas dienas interaktīvs pasākums, iesaistot iedzīvotājus un galvenās civilajā aizsardzībā iesaistītās iestādes, sekmējot abu pušu „aci pret aci” diskusijas, kā arī izmēģinot tiešsaistes apmācību elementus. To kopējais mērķis ir testēt jaunas un inovatīvas metodes, lai paaugstinātu izpratni par riskiem attiecīgajā kopienā, veidot iedzīvotāju un civilajā aizsardzībā iesaistīto iestāžu/pārstāvju kopīgu izpratni par attiecīgajiem uzdevumiem pirms ārkārtas situācijas un/ vai katastrofas, tādējādi uzlabojot savas pašaizsardzības spējas.

AR 3 Partneru sanaksme 05.2014.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pirmie A&R uz kopienu vērsti vingrinājumi

Pirmie A&R projekta uz kopienu vērsti vingrinājumi notika 2014.gada 5.jūlijā Alfortville pilsētā, Francijā. Uz kopienu vērstiem vingrinājumiem dots nosaukums “EVACRUE 2014″ un pasākums organizēts sadarbībā ar pilsētu Alfortville, kas atrodas 8 km uz dienvidaustrumiem no Parīzes centra. Interaktīvajā vingrinājumu daļā iedzīvotājiem bija iespēja apgūt praktiskas iemaņas ārkārtas izmitināšanā, evakuācijā, uzņemšanā tādā veidā gūstot dažādu pieredzi un izprotot iedzīvotāju un civilajā aizsardzībā iesaistīto personu lomu evakuācijas laikā.

Latvijas Sarkano Krustu uz kopienu vērstos vingrinājumos kā novērotājs pārstāvēja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” koordinētā pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs G.Reinsons. Informējam, ka Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar POIC 2014.gada 11.spetembrī Jelgavā rīkos līdzīga veida uz kopienu vērstus vingrinājumus, līdz ar to POIC pārstāvja iegūtā pieredze lieti noderēs, organizējot šo pasākumu.

AR Uzdevumi 07.2014.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Š.g. 11.septembrī Jelgavā, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā” (ZRKAC), Svētes ielā 33, tika īstenoti uz kopienu balstīti vingrinājumi (KBV). KBV mērķis ir palielināt iedzīvotāju spēju pārvarēt ārkārtas situācijās, uzlabojot sabiedrības un iesaistīto pušu sagatavotību ārkārtas situācijām katastrofām. KBV specifiskie mērķi ir:

  • Sniegt informāciju par efektīvu reaģēšanu ārkārtas gadījumos un katastrofās;
  • Stiprināt krīžu pārvarēšanas mehānismus kopienā;
  • Nodrošināt kopienās iespēju teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē;
  • Izveidot saikni starp apdraudējumu pārvarēšanā iesaistītajām pusēm: brīvprātīgajiem, atbildīgajām valsts iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedriskajām organizācijām.

Pasākumā vienas dienas garumā piedalījās ap 100 dalībnieku – iedzīvotāji un iesaistīto pušu pārstāvji: biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” koordinētā pašvaldības operatīvās informācijas centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde, Valsts policijas Zemgales reģiona Pārvalde, Jelgavas pašvaldības policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālo centrs. Pasākumu atbalstīja arī sadarbības partneri SIA „FN-Serviss”, apdrošināšanas sabiedrība „BTA Insurance Company” SE.

Uz kopienu vērsti vingrinājumi īstenoti Eiropas Savienības Civilās aizsardzības finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Aware and Resilient”, ECHO/SUB/2012/640926 ietvaros. www.ar-project.eu/lv Pasākuma programma atrodama šeit.

Papildus informācija:

Elīna Zariņa – Latvijas Sarkanā Krusta Projekta vadītāja, e-pasts: elina.zarina@redcross.lv ; Gints Reinsons – Pašvaldības operatīvā informācijas centra vadītājs „Pilsētsaimniecība” POIC, Jelgavas pilsētas pašvaldība, e-pasts: gints.reinsons@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Šis projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaunā spēle palīdzēs jauniešiem labāk sagatavoties ārkārtas situācijām, negadījumiem, kā arī katastrofām

Latvijā jauniešiem un citiem interesentiem ir izstrādāta unikāla tiešsaistes apmācību programma “Worst Case Hero” (Varonis sliktākajā scenārijā), kas ir uz reālām situācijām balstīta datorspēle.

Spēles „Worst Case Hero” versija latviešu valodā ir brīvi pieejama: http://www.ar-project.eu/lv/play/worst-case-hero/

Spēle apvieno izklaidi ar neformālu sociālās mācīšanās procesu. Tā dod iespēju soli pa solim apgūt ikdienā lietderīgu informāciju par sagatavotību ārkārtas situācijās, negadījumos, nelaimēs un katastrofās.

Ikvienam var rasties šāda situācija, tādēļ dalīšanās ar spēles rezultātiem sociālajā tīklā “Facebook” veicinās kolektīvo mācīšanos.

AR Worst Case Hero

Lietotājiem būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, kā arī dalīties ar savām sekmēm un sasniegtajiem rezultātiem trīs scenārijos:

  • „Elektroenerģijas pārrāvums”
  • „Plūdi”
  • vai „Gripas pandēmija”.

Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” aicina ikvienu izmēģināt tiešsaistes apmācību programmu „Worst Case Hero”, radot izaicinājumu sacensties, pārspēt pretinieku vai uzlabot savu rezultātus. Neskatoties uz to, ka mēs visi ceram, ka ar mums nekas ļauns neatgadīsies – būsim gatavi dažādām situācijām.

Spēle latviešu valodā izstrādāta projekta „Aware & Resilient” ietvaros.

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta atbalstu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopienas apmācības (CBE) Tetovo, Bulgārijā “GATAVI KATASTROFĀM – TETOVO – 2014”

Ar šādu saukli 2014. gada 12. oktobrī Tetovo ciematā, Rusas pašvaldībā, Bulgārijas Sarkanais Krusts pēc rūpīgiem priekšdarbiem sadarbībā ar reģiona partneriem, kas ietilpst valsts Apvienotajā glābšanas sistēmā, organizēja un novadīja kopienas apmācības ciemata iedzīvotājiem. Apmācības ietilpa Eiropas Savienības finansētajā “Aware and Resilient” (“Modrs un adaptīvs”) projektā.

Apmācību mērķis ir veicināt dalībnieku apzināšanos un zināšanas par reālajiem un potenciālajiem riskiem, kam viņi un visa kopiena ir pakļauti, kā vislabāk ar šiem riskiem tikt galā, lomām, iespējām un darba procedūrām attiecīgajās situācijās, kā arī to, kā izmantot kopienas apmācību rokasgrāmatu, kas tika izstrādāta projektā.

AR Kopienas apmacibas (CBE) Tetovo, Bulgarija

Apmācības izraisīja sevišķi lielu interesi, piesaistot vairāk nekā 150 dažāda vecuma un etniskās izcelsmes ciemata iedzīvotājus. Dalībnieki apmeklēja sesijas par ģimenes gatavību nelaimes gadījumiem (“Ievads riska mazināšanā”). Pēc tam dalībnieki tika sadalīti sešās darba grupās interaktīvajām sesijām, ko vadīja partneru iestāžu un organizāciju pārstāvji, lai apspriestu ārkārtas situācijas un reakciju uz tām: “Informācija un komunikācija” – 112 reģionālie centri; “Drošība un glābšana” – Reģionālais Ugunsdrošības un sabiedrības aizsardzības departaments; pirmā palīdzība – Bulgārijas Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Rusas; “Medicīniskā palīdzība” – Neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs Rusā; “Psiholoģiskais atbalsts” – Bulgārijas Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Rusas; “Katastrofu vadība un humānā palīdzība” – Rusas pašvaldības Krīzes centrs un Bulgārijas Sarkanais Krusts.

Bulgārijas Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Rusas kopā ar pārējiem vietējās kopienas dalībniekiem vadīja paralēlās sesijas par ciemata risku un bīstamo vietu kartēšanu. Viņi izstrādāja ciemata vēsturisko profilu, kas attēlo galvenos pagātnes notikumus, kā arī sagatavoja ciemata iedzīvotāju kopējo profilu, ietverot cilvēkus ar prasmēm, kas varētu sniegt atbalstu nelaimes gadījumos, un visneaizsargātākās grupas.

Vietējā skolā tika novadītās paralēlās sesijas maziem bērniem, kuri spēlēja datorspēli “Sliktākā scenārija varonis”, – tā ietver trīs ārkārtas situācijas, kurās bērniem jāatrod vislabākais veids, kā tām sagatavoties un tikt ar tām galā. Bērni sagatavoja paši savus ārkārtas situāciju komplektus un ieguva pamatprasmes pirmās palīdzības sniegšanā ievainotam skolasbiedram, kā arī iemācījās, kā rīkoties ārkārtas situācijās, kas tika izspēlētas, balstoties uz īsfilmu, ko sagatavojis Francijas Sarkanais Krusts.

Pasākuma beigās tika novadīts praktisks vingrinājums un sacensības, kurās ugunsdzēsēju un ciemata ļaužu uzdevums bija nodzēst uguni, izmantojot ugunsdzēšanas aprīkojumu.

Dalībnieki saņēma noderīgus informatīvos materiālus un balvas. Viņi pauda apmierinātību par noderīgajām un interesantajām apmācībām un gūtajām zināšanām, kas viņiem ļoti noderēs ārkārtas situācijās.

Kopienas ārkārtas situāciju apmācībās Tetovo cilvēki apguva nepieciešamību sagatavot pašiem savu ģimeņu katastrofu plānus, ģimenes ārkārtas situāciju komplektus un uzzināja vairāk par pirmās palīdzības sniegšanu, nepieciešamību pēc vietējās brīvprātīgo reaģēšanas vienības izveides, kā arī par glābēju un iestāžu darbu un to, kādu palīdzību viņi var sagaidīt ārkārtas situācijās.

Kopienas ārkārtas situāciju apmācības augstu novērtēja starptautiskie novērotāji no „Aware and Resilient” projekta dalībvalstīm.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopienas apmācības Hadresā, Austrijā

12.oktobrī ES projektā „Aware and Resilient” Hadresā, Lejasaustrijā, notika Austrijas Sarkanā Krusta un Lejasaustrijas Civilās aizsardzības asociācijas organizētās kopienas apmācības. Vietējos iedzīvotājus piesaistīja vairākas darba grupas un atvērtās stacijas. Apmēram 350 dalībniekiem bija iespēja atsvaidzināt un paplašināt zināšanas nelaimes gadījumu novēršanā. Mērķis bija likt vietējiem iedzīvotājiem apzināties riskus, kam viņi ir pakļauti šajā reģionā.

Kopienas apmācības Hadresā bija labi organizētas, un mēs meklējām iespēju īstenot citos reģionos un valstīs iegūtās atziņas.

Fotogrāfijās: Uz kopienu vērstu vingrinājumu atklāšanas cermonija, Programmas „Ievads risku samazināšana” norise;

Uzdevums „1minūte ārkārtas situācijas somas satura izveidošanai”  //  Demonstrācija mājokļa un durvju pasargāšana no ūdens plūdu gadījumā; Uzdevums „Smilšu maisu pildīšana” plūdu gadījumā

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta piektā Partneru sanāksme

Piektā partneru tikšanās A&R projektā notika Vīnē, Austrijā 12-13 janvārī, 2015. Sanāksmes forma bija līdzīga kā citām partneru sanāksmēm. Tās mērķis bija iegūt pārskatu par to, kas ticis paveikts pēdējo mēnešu laikā, un apzināt svarīgākos jautājumus, lai nodrošinātu turpmākā darba progresu un koordināciju.

Īpaša uzmanība tika pievērsta uz kopienu vērstu vingrinājumu izvērtēšanai, nepieciešamajam ieguldījumam, lai pabeigtu CBE rokasgrāmatas izstrādi, tika risināti mācību materiālu dizaina jautājumi; apspriesta spēles Worst Case Hero (Varonis sliktākajā scenārijā) uzsākšana; tika diskutēts par gala ziņojumu; dismeninācijas pasākumiem, kā arī vienojāmies par noslēguma sanāksmes organizatoriskajiem un projekta administratīvajiem jautājumiem.

AR 5 Partneru tiksanas 01.2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta  „Aware & Resilient” noslēguma pasākums

Projekta „Aware & Resilient” noslēguma pasākums notika 2015. gada 26.-27. martā Austrijā. Tā galvenie mērķi bija: prezentēt rīkus, kas izstrādāti projekta A&R īstenošanas laikā kopā ar projekta kolēģiem no citām Sarkanā Krusta biedrībām; uzzināt kādus instrumentus un kāda pieredze ir citām nacionālajām Sarkanā Krusta biedrībām pirmās palīdzības un ārkārtas situācijas programmu īstenošanā; novērtēšana un pieredzes apmaiņu par uz kopienu vērstiem vingrinājumiem (CBE) A&R projektā starp tiem sadarbības partneriem, kas bija iesaistīti uz kopienu vērstos vingrinājumos organizēšanā (brīvprātīgie, vietējie pašvaldību sadarbības partneriem, operatīvie dienesti). Savukārt A&R projekta komandai bija iespēja apspriest CBE rokasgrāmatas izstrādi, nacionālos diseminācijas pasākumus, atskaišu iesniegšanas jautājumus un apkopot viedokļus par pēdējā projekta pasākuma norisi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izstrādāta rokasgrāmata – palīgs uz kopienu vērstu vingrinājumu organizēšanai

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Aware & Resilient” (tulk. modrs un adaptīvs) ietvaros izstrādāta rokasgrāmata par uz kopienu vērstu vingrinājumu organizēšanu sagatavotībai ārkārtas situācijās un katastrofās, kuru sagatavoja projekta komanda, balstoties uz projekta īstenošanas laikā gūto pieredzi.

Izstrādātās rokasgrāmatas mērķis ir sniegt praktisku informāciju uz kopienu vērstu vingrinājumu īstenotājiem, tādējādi sniedzot atbalstu un palīdzību ikvienam interesentam saistībā ar uz kopienu vērstu vingrinājumu plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu.

Rokasgrāmata lejupielādei latviešu valodā pieejama ŠEIT (latviešu valodā).

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latvijas Sarkanais krusts un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.