Sāc skaitīt sava brīvprātīgā darba stundas arī Tu!

Ziņa publiecēta 31.05.2018.

Vai jau eso sācis skaitīt savas brīvprātīgā darba stundas?
Vai šogad esi paspējis izdarīt labu citam?

Dalies ar savu stundu skaitu un mazu aprakstu par padarīto http://100stundas.redcross.lv/
kā arī dallies ar šo ierakstu sociālajos tīklos izmantojot tēmturi #100brīvprātīgādarbastundasLV.

🌍 Nav nozīmes, vai LSK vai kādas citas organizācijas brīvprātīgais.
🇱🇻️Šī lapa ir paredzēta ikvienam, kas vēlas sveikt Latviju dzimšanas dienā un dāvināt tai savas 100 brīvprātīgā darba stundas.

Neaizmirsti pieskaitīt tās stundas, kurās esi brīvprātīgi darbojies šogad, līdz šodienai.

Atver lapu – izveido savu profilu – ievieto attēlu un īsu aprakstu par padarīto – dallies ar to sociālajos tīklos – vēro citu brīvprātīgo aktivitātes interaktīvajā kartē.

#LSK un Sabiedrības Integrācijas Fonds projekts “Manas 100 brīvprātīga darba stundas Latvijai”