LSK uzsācis projekta “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” īstenošanu

Ziņa publicēta 17.03.2018.

2018. gada 8. janvārī LSK uzsāka projekta “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” īstenošanu. Tā mērķis ir pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos.
Projekta ietvaros plānots izstrādāt LSK brīvprātīgo datu bāzi, organizēt LSK darbinieku (brīvprātīgo) apmācības par datu bāzes izmantošanu/aktualizēšanu; rīkot izglītojošus seminārus attālos Latvijas reģionos par brīvprātīgā darba būtību un LSK brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā.
Tāpat, tiks organizēta akcija “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”, kuras ietvaros aicināsim iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu Latvijas valsts simtgadei.
Projekta laikā tiks popularizēta brīvprātīgā darba būtība, kā arī apzināti brīvprātīgo personiskie ieguvumi iesaistoties brīvprātīgo kustībā.
Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds
Ikvienam ir iespēja iesaistīties šajā projektā un dāvināt Latvijai savas 100 brīvprātīgā darba stundas, kas būs īpaša dāvana Latvijai – sabiedrībai, līdzcilvēkiem un pašiem sev!

Manas 100 BD stundas Latvijai