Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Projekts noslēdzies 2016. gada 31. maijā. 


Eiropas Savienības projekts Nr. ECHO/SUB/2013/661043 PrepAGE

“Vecāka gadagājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā”

Projekta koordinators, galvenais partneris: biedrība „Austrijas Sarkanais Krusts”

Projekta partneri: biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Bulgārijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Horvātijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Lielbritānijas Sarkanais Krusts”, Insbrukas universitāte

Projekta norises laiks: 01.04.2014. – 31.05.2016.

Pārskats:

Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ECHO programmas projekta PrepAGE jeb “Vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā” mērķis bija ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadu gājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju gatavības un to novēršanas programmās. Projekta “PrepAGE” īstenošana sniedza iespēju apzināt vajadzības, struktūras un pasākumus, ar kuru palīdzību vecāka gada gājuma cilvēkus būs vienkāršāk sasniegt ārkārtas situācijās un nelaimēs. Projekta īstenošanas laikā tika vērtēti arī vecāka gada gājuma cilvēku resursi un to spējas, kā arī apkopoti dažādu ekspertu (veselības, sociālā sektora, glābšanas dienestu) viedokļi un ieteikumi. Projekts tika īstenots šādās valstīs: Austrija, Bulgārija, Horvātija Latvija un Lielbritānija no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.maijam.

Mērķa grupa: no vienas puses par ārkārtas situācijām un nelaimes gadījumiem atbildīgās amatpersonas un vietējā sabiedrība esošās situācijas analīzes veikšanai, un no otras puses –  vecāka gadagājuma cilvēki, veselības aprūpes un sociālie darbinieki, kā arī brīvprātīgie izpratnes veicināšanai un atbilstošai rīcībai ārkārtas situācijās.

Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti:

 • Katrā projekta dalībvalstī tiks organizēti kopienas vingrinājumi, lai izvērtētu esošo sagatavotības līmeni reaģēšanai katastrofu situācijās saistībā ar palīdzības sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem;
 • Tiks veikta esošo ārkārtas situāciju un nelaimes gadījumu organizatorisko procedūru adaptācija, iekļaujot mērķa grupas gatavības novērtēšanu;
 • Ņemot vērā labās prakses piemērus, katra projekta dalībvalsts izstrādās attiecīgās valsts rekomendācijas, kā arī tiks izstrādātas vienotas rekomendācijas visai Eiropas Savienībai;
 • Tiks izstrādātas vadlīnijas glābšanas dienestiem, kā plānot un organizēt rīcību ārkārtas situācijās, ievērojot vecāka gadagājuma cilvēku īpašās vajadzības;
 • Tiks sagatavots informatīvs materiāls vietējiem lēmumu pieņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem vecāka gadagājuma cilvēku informēšanai par rīcību ārkārtas situācijās.

Par projekta īstenošanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Agnese Trofimova, projekta vadītāja Latvijā, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv , tālr.: +371 67686312.

________________________________________________________________________________________________________

PrepAGE projekts noslēdzies ar visiem pieejamiem materiāliem situācijas uzlabošanai

Ņemot vērā labās prakses piemērus, katra projekta dalībvalsts izstrādājusi attiecīgās valsts rekomendācijas – nacionālā līmeņa un Eiropas līmeņa rekomendācijas. Aicinām ar tām iepazīties šeit:

Izstrādātie ieteikumi ir apkopoti un strukturēti piecos galvenajos tematos:

 1. Iesaistīto pušu sadarbības un darbu koordinācijas uzlabošana
 2. Efektīvu un regulāri atjaunotu datubāžu izstrāde, lai nodrošinātu neaizsargātu vecāka gadagājuma cilvēku sasniegšanu ārkārtas situācijās (vietējā līmenī)
 3. Izpratnes uzlabošana un informācijas izplatīšana
 4. Sabiedrības iesaistīšanās veicināšana
 5. Psiholoģiskā atbalsta piedāvāšana, koncentrējoties uz vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām

Aicinām ar rekomendācijām latviešu, angļu, vācu, bulgāru un horvātu valodās iepazīties šeit:

Katrā projekta dalībvalstī tika organizētas apmācības – kopienas vingrinājumi, lai izvērtētu esošo sagatavotības līmeni reaģēšanai katastrofu situācijās saistībā ar palīdzības sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem. Šie vingrinājumi ietver apmācību reālā dzīves situācijā, kā piemēram, apmācības likvidēt ugunsgrēku, kas izcēlies sociālā centrā, kurā mitinās veci cilvēki. Kopienas vingrinājumu laikā iedzīvotāji, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī ugunsdzēsēji var pārbaudīt savas zināšanas rīcībai ārkārtas situācijā.

Izstrādātas apmācību – kopienas vingrinājumu rokasgrāmatas, kurās apkopota projekta ietvaros veikto apmācību pieredze visās piecās partnervalstīs, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus organizatoriskajā darbā līdzīgu apmācību organizēšanai.

Aicinām ar rokasgrāmatām latviešu, angļu, vācu, bulgāru un horvātu valodās iepazīties šeit:

________________________________________________________________________________________________________

Vīnē notikusi starptautiskā projekta PrepAGE noslēdzošā sanāksme

2016.gada 18.-19.februārī Vīnē, Austrijā notika starptautiskā projekta PrepAGE darba grupas noslēdzošā sanāksme. Tās mērķis bija apmainīties ar katras projekta dalībvalsts līdzšinējo pieredzi projekta “Vecāka gadagājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā” aktivitāšu realizēšanā.

Visi projekta partneri – Austrijas Sarkanā Krusta, Latvijas Sarkanā Krusta, Lielbritānijas Sarkanā Krusta, Bulgārijas Sarkanā Krusta, Horvātijas Sarkanā Krusta un Insbrukas Universitātes pārstāvji – apmainījās ar pieredzi 2015.gada otrajā pusē organizētajās apmācībās – kopienas vingrinājumos, pārrunāja nepieciešamos soļus šādu apmācību organizēšanas vadlīniju izstrādei (tās pēc projekta beigām būs pieejamas lietošanai pašvaldībām, lēmumu pieņēmējiem un citām NVO visās šajās valstīs), kā arī tika kopīgi izvērtēta projekta gaita.

Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ECHO programmas projekta PrepAGE mērķis ir ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju gatavības un to novēršanas programmās. Tā īstenošana sniedz iespēju apzināt vajadzības, struktūras un pasākumus, ar kuru palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkus turpmāk būs vienkāršāk sasniegt un izglābt ārkārtas situācijās. Projekts tiek īstenots Latvijā, Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā un Lielbritānijā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.maijam. Plašāka informācija par projektu pieejama tā mājaslapā: http://prepage.eu/lv/

________________________________________________________________________________________________________

Rīgā notikusi PrepAGE projekta darba grupas sanāksme

2015.gada 5-6.oktobrī, Rīgā notika starptautiskā projekta „PrepAGE – vecāka gadagājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā” darba grupas sanāksme.

Sapulces laikā projekta partneri – Insbrukas universitātes, biedrības “Austrijas Sarkanais Krusts”, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrības “Lielbritānijas Sarkanais Krusts”, biedrības “Horvātijas Sarkanais Krusts” un biedrības “Bulgārijas Sarkanais Krusts” pārstāvji dalījās pieredzē ar līdzšinējiem rezultātiem projekta aktivitāšu izpildē (rekomendāciju izstrāde, apmācību norise valstīs u.c.), kā arī vienojās par plāniem projekta īstenošanai līdz 2016.gada sākumam.

Projekta mērķis ir ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju sagatavotības un ārkārtas situāciju novēršanas programmās. Detalizēta informācija par projektu šeit: http://www.redcross.lv/lv/projekti/projekts-prepage/

collagevvv

________________________________________________________________________________________________________

2015. gada 3. septembrī LSK, starptautiska projekta PrepAGE ietvaros, organizēja apmācības reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas notika Talsu novadā Laidzes pagastā, LSK Sociālās aprūpes centrā „Stūrīši”. Apmācību laikā tika simulēta ārkārtas situācija – meža ugunsgrēks netālu no aprūpes centra, kā rezultātā tika evakuēti 130 centra iedzīvotāji.

Apmācībās piedalījās Talsu novada domes pārstāvji, dalībnieki no glābšanas dienestiem – VUGD, NMPD, Valsts policija, Pašvaldības policija, Valsts meža dienests, Zemessardze, apsardzes firma „Tallcom” – un LSK sociālā centra darbinieki. Skatītāju vidū bija LR Labklājības ministrijas, RD Labklājības departamenta sociālo centru pārstāvji, kā arī Igaunijas Sarkanā Krusta kolēģi.

Pēc apmācību praktiskās daļas, klātesošie vēroja paraugdemonstrējumus – kā pareizi lietot ugunsdzēšamos aparātus, kā sniegt pirmo palīdzību, kā arī uzklausīja LSK līdzšinējo pieredzi, informējot un sagatavojot sabiedrību ārkārtas situācijām.

Kā apmācību trešā daļa notika diskusija, lai izvērtētu apmācību gaitu, kā arī precizētu galvenos un aktuālos jautājumus, kas saistīti ar visiem glābšanas darbu posmiem. Tāpat, diskusiju laikā tika definētas vairākas rekomendācijas, lai turpmāk uzlabotu glābšanas darbu operativitāti un efektivitāti. Iegūtās rekomendācijas un ieteikumi no visām iesaistītajām pusēm tiks apkopoti visu projekta dalībvalstu starpā, izstrādājot kopējas Eiropas līmeņa rekomendācijas.

Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas projekts PrepAGE “Vecāka gadugājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā” tiek īstenots, sadarbībā ar Austrijas, Lielbritānijas, Bulgārijas un Horvātijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un Insbrukas universitāti. Projekta mērķis ir ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju gatavības un to novēršanas programmās. Projekta mērķa grupa ir atbildīgās amatpersonas un sabiedrības locekļi. Projekta ietvaros dalībvalstīs ir analizēti šobrīd spēkā esošie normatīvie dokumenti saistībā ar gatavību krīzes un ārkārtas situācijās, un tiks sagatavoti ieteikumi situācijas un sadarbības partneru koordinācijas uzlabošanai.

Vairāk fotomateriālu iespējams apskatīt ŠEIT!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta PrepAGE ietvaros šī gada 1.-3. jūnijā Bulgārijas Sarkanais Krusts organizēja Eiropas semināru un Partneru tikšanos Lozenā, Bulgārijā

Semināra galvenie mērķi bija:

 • Saaicināt kopā projekta partnerus un ekspertus no visām projekta dalībvalstīm, lai apmainītos pieredzē par vecāku gadagājuma cilvēku glābšanu un tās organizēšanu katastrofu un citu nelaimju gadījumos;
 • Salīdzināt nacionālās procedūras un stratēģijas Eiropas kontekstā;
 • Attīstīt vienotas rekomendācijas Eiropā;
 • Apmainīties un nodrošināt plānus saistībā ar kopienas vingrinājumiem – praktiskajām apmācībām.

Pēc sekmīga grupu darba un diskusijām starp dalībniekiem, partneri izstrādāja nacionālās un Eiropas līmeņa rekomendācijas. Semināra dalībnieki bija Sarkanā Krusta projekta partneri, kā arī Austrijas, Bulgārijas, Horvātijas, Lielbritānijas un Latvijas eksperti, kuri specializējušies civilās aizsardzības, veselības, sociālās aprūpes un labklājības jomās.

Ņemot vērā labās prakses piemērus, katra projekta dalībvalsts izstrādā attiecīgās valsts rekomendācijas, kā arī projekta ietvaros ir izstrādātas vienotas rekomendācijas visai Eiropas Savienībai. Ar izstrādātajām rekomendācijām aicinām iepazīties šeit (angļu valodā):

Nākošais solis PrepAGE projektā būs Kopienas vingrinājums – praktiskās apmācības, kas tiks balstītas kopīgi definētās stratēģijās un metodēs. Šīs apmācības plānotas kā interaktīvi pasākumi, iesaistot brīvprātīgos iedzīvotājus, glābšanas dienestu pārstāvjus, veselības un sociālās aprūpes speciālistus un amatpersonas. Kopienas vingrinājums – praktiskās apmācības visās projekta dalībvalstīs plānots organizēt 2015. gadā, laika periodā sākot no septembra līdz decembrim.

Galvenais mērķis šīm apmācībām ir informēt dalībniekus, paaugstināt viņu spējas palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem krīzes situācijās un nelaimēs. Apmācību laikā tiks izvērtēts esošais sagatavotības līmenis reaģēšanai katastrofu situācijās saistībā ar palīdzības sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiks veikta esošo ārkārtas situāciju un nelaimes gadījumu organizatorisko procedūru adaptācija, iekļaujot mērķa grupas gatavības novērtēšanu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nacionālā diskusija par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās vecāka gada gājuma cilvēkiem Latvijā

2015. gada 16. aprīlī norisinājās biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” organizēta nacionālā diskusija starptautiskā projekta „PrepAGE” ietvaros. Tikšanās laikā, kopā ar ekspertiem no dažādām Latvijas institūcijām, NVO un sociālajiem centriem, tika diskutēts par esošo situāciju Latvijā saistībā ar sagatavotību palīdzības sniegšanai ārkārtas situācijās vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Piedalīties diskusijā tika aicināti eksperti no tādām valsts institūcijām kā VUGD, NMPD, LR Veselības ministrija, Valsts policija, kā arī Rīgas pašvaldība, SIA „Rīgas 1.slimnīca”, Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, Apvienība „Apeirons”, Rīgas Aktīvo Senioru Alianse „RASA”, LSK sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”, LSK birojs „Mājas aprūpe”, civilās aizsardzības eksperti u.c.

Diskusijas laikā tika izstrādātas rekomendācijas situācijas uzlabošanai Latvijā. Laipni aicināti ar tām iepazīties ŠEIT.

Šāda veida nacionālās diskusijas ir notikušas visās projekta partnervalstīs. Šobrīd notiek darbs pie rekomendāciju apkopošanas, kas rezultēsies vienotu rekomendāciju izstrādē visai Eiropas Savienībai.