Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Projekts noslēdzies 2020. gadā. 


2019. gadā tika noslēgti līgumi starp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Sabiedrības integrācijas fondu par motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Rīgas reģionā (līgums noslēgts 16.09.2019) un Vidzemes reģionā (līgums noslēgts 18.07.2019.).

Projekta īstenošanas periods Vidzemes reģionā: 2019. gada jūlijs – 2020. gada marts (9 mēneši)

Projekta īstenošanas periods Rīgas reģionā: 2019. gada septembris – 2020. gada maijs (8 mēneši).

Projekta kopējais budžets abiem reģioniem: 100 800 EUR 

Projekta mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus MK noteikumos un profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas.

Projekta īstenošanas vieta: Vidzemes, Rīgas reģions

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi pieejami bez maksas:

 • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ,
 • personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības  cietušām personām, personām, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvjiem;
 • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personām pēc 50 gadu vecuma);
 • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
 • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi mērķa grupai paredz nodrošināt individuālās konsultācijas ar Pārmaiņu aģentu (sociālo darbinieku), psihologa, karjeras konsultanta, jurista konsultācijas un specialistu vadītas atbalsta grupas par aktuālām tēmām, kurās personas tiks motivētas pārmaiņām, tiks attīstītas dzīves prasmes un iemaņas, it īpaši prasmes, kas palīdz personai iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Vairāk informācijas par Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu saņemšanu pa tālruni 67336653 vai e-pastu: aija.strazda@redcross.lv

LSK ģenerālsekretāra Ulda Līkopa viedoklis par programmas realizāciju:

LSK jau vairāk kā 100 gadus sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk. Motivācijas programmas realizācija sniedz papildus resursus, kā atbalstīt iedzīvotājus un sekmēt viņu dzīves apstākļu uzlabošanos, papildus piesaistot kvalificētus speciālistus – psihologu, juristu un karjeras speciālistu situācijas kompleksai apzināšanai un risināšanai. Turklāt, tas veikts veiksmīgā sadarbībā ar pašvaldības sociālā atbalsta sniedzējiem, kas nodrošina sniegtā atbalsta ilgtspēju.

LSK Motivācijas programmas koordinatores Aijas Strazdas viedoklis par programmas realizāciju:

LSK īsteno Motivācijas programmu, sākot no 2018. gada februāra. Programmas īstenošana sniedz iespēju apzināt diskriminācijas riskam pakļautās personas, kurām bieži vien nav cita veida atbalsta no valsts un pašvaldības iestādēm vai arī ir zaudēta uzticība pašvaldības sociālā atbalsta institūcijām. Motivācijas programmas speciālisti ir kā “universālie kareivji”, kuri dalībniekiem sniedz zināšanas un atbalstu dažādu problēmu risināšanai un virza tos uz pozitīvām pārmaiņām dzīvē.
Aptaujājot Motivācijas programmas dalībniekus par nozīmīgākiem ieguvumiem, visbiežāk sniegtās atbildes ir atbalsta un iedrošinājuma saņemšana, ieilgušu problēmu risināšana, pašapziņas paaugstināšana un iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas, kas veicina iekļaušanos nodarbinātībā vai izglītībā. Tas gan nenozīmē, ka vienmēr izmaiņas dalībnieku dzīvē notiek programmas laikā, dažkārt ir jāpaiet ilgākam laikam, lai tie apzinātos savus resursus un būtu gatavi pārmaiņām, t.sk. arī uzlabot savu sociālekonomisko situāciju.


Motivācijas programma Vidzemes reģionā sniedza iespēju 58 cilvēkiem iekļauties nodarbinātībā un izglītībā

Ziņa publicēta 16.05.2020.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK), pamatojoties uz 2019. gada 18. jūlijā noslēgto līgumu starp Sabiedrības integrācijas fondu un LSK, nodrošinājusi motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ, Vidzemes reģionā.

2020. gada marta beigās Vidzemes reģionā noslēdzās motivācijas programma, kuras laikā 60 personas, t.sk. 37 sievietes un 23 vīrieši, kas saskārušies ar dažādiem šķēršļiem iekļauties daba tirgū vai iegūt izglītību, saņēma profesionālu sociālo darbinieku, juristu, psihologu u.c. profesionāļu palīdzību. Ar individuālu un grupu konsultāciju, kā arī atbalsta un pašpalīdzības grupu palīdzību cilvēki tika motivēti pārmaiņām. Tika attīstītas prasmes un iemaņas, kas turpmāk palīdzēs iekļauties sabiedrībā:

 • sākt darba meklējumus;
 • iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā;
 • iesaistīties izglītībā/ apmācībā vai kvalifikācijas ieguvē.

Programmas noslēgumā 58 no 60 personām izdevās palīdzēt iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Aicinām iepazīsties ar vairākiem iedvesmojošiem stāstiem, kuras LSK saņēma no programmas dalībniekiem!

 • Juris (vārds mainīts), 55 gadi

Juris dzīvo viens lauku pagastā privātmājā. Klientam ir vidējā izglītība, šķīries. Ir 4 pieauguši bērni, kuri dzīvo ārzemēs. Attiecības ar bērniem uztur sazvanoties. Juris ilgstoši bija bez darba, jutās vientuļš un izolēts, regulāri lietoja alkoholu, kā rezultātā viņam bija grūti iekļauties sabiedrībā un atrast darbu. Juris dažkārt strādāja gadījuma darbus, bija zemi un neregulāri ienākumi. Viņam nebija ne vēlmes, ne prasmes uzlabot savus sadzīves apstākļus pašam, jo ilgstošā bezdarba radītās sekas un atkarības problēmas sekmēja zemu pašnovērtējumu, bezpalīdzības sajūtu un neticību pozitīvām pārmaiņām.

Ar speciālistu –  sociālā darbinieka un psihologa atbalstu klients spēja panākt uzlabojumus savā dzīvē. Juris, izpratis alkohola radīto seku ietekmi uz veselību un savu labklājību, samazinājis patērētā alkohola apjomu, kā arī atteicies no smēķēšanas un, ieklausoties grupas nodarbību laikā sniegtajos padomos, sācis rūpēties par savu emocionālo un fizisko veselību. Tāpat Juris mācās plānot savu laiku un budžetu, kas līdz šim viņam nešķita svarīgi. Pateicoties programmas aktivitātēm un apgūtām prasmēm, Juris ir atradis darbu zemnieku saimniecībā.

Programmas noslēgumā Juris apmeklēja mācības par darba drošību, kas viņam deva drošības sajūtu, veicot jaunos darba pienākumus – malkas zāģēšanu un skaldīšanu zemnieku saimniecībā.

Klients ir ļoti gandarīts par doto iespēju, jo šāda veida atbalstu vērtē kā būtisku viņa dzīves situācijas uzlabošanā.

 • Irina (vārds mainīts), 32 gadi

Irina, kas ir 2. grupas invalīde, viena audzina mazgadīgu dēlu. Irina vairākkārt saskārusies ar situāciju, kad, uzsākot darba attiecības, tās ļoti ātri tiek pārtrauktas, tāpēc viņa centās rast izskaidrojumu šai situācijai. 

Programmas ietvaros klientei tika sniegts psiholoģisks un sociāls atbalsts savas situācijas apzināšanai un uzlabošanai. Konsultācijās ar psihologu tika noskaidrots, ka biežā darba maiņa ir saistīta ar viņas lielajām garastāvokļa svārstībām un pacietības trūkumu. Tā rezultātā viņa regulāri nonāk konfliktsituācijās ar apkārtējiem un saviem ģimenes locekļiem, kuriem grūti izprast Irinas rīcību.

Pateicoties psihologa konsultāciju apmeklējumam (vairāk kā 10 reizes) un ģimenes ārsta aktīvai iesaistei, tika atrasti risinājumi, lai Irina iemācītos sevi kontrolēt, lai mazinātu trauksmi un viņa varētu saticīgāk sadzīvot ar apkārtējiem cilvēkiem. Programmas speciālisti palīdzēja klientei izskaidrot esošo situāciju un mācīja, kā ar to sadzīvot. Tāpat sniedza informāciju, kā veidot darba attiecības ar darba devēju, kā kontrolēt savas emocijas un izvairīties no konfliktiem.

Irina pati atzina, ka programma palīdzēja viņai uzlabot attiecības ģimenē un arī ar apkārtējiem, kas nākotnē viņai palīdzēs gan iekļauties darba tirgū, gan sakārtot citus viņai svarīgus jautājumus. Tāpat kliente atklāja, ka bez programmas palīdzības nebūtu apmeklējusi speciālistus un saņēmusi ārstu ieteikumus veselības uzlabošanai. Programmas noslēgumā kliente apmeklēja pirmās palīdzības apmācības kursu (12 stundu programma), lai palielinātu savas iespējas atrast darbu aprūpes jomā.

 • Liene (vārds mainīts), 38 gadi

Liene kopš bērnības dzīvo lauku pagastā. Viņa jaunībā guva traumatisku pieredzi, kas ir radījusi saskarsmes un socializācijas problēmas, veidojot ģimeni un audzinot divus bērnus.

Kliente ir ļoti izolēta no sabiedrības, to skaidrojot ar to, ka visu dzīvi pavada sajūta, ka visi zina, kas ar viņu pagātnē noticis. Noslēgusies sevī, nedroša, izvairās no sabiedrības. Sevi cenšas pierādīt un apliecināt caur dārza darbiem – rūpējas par savu dārzu, kā arī palīdz citiem izravēt dārzu un novākt ražu.

Projektā piekrita darboties, pārmaiņu aģenta iedvesmota. Sākumā Lienei bija ļoti lielas bailes un nedrošība, bet to palīdzēja pārvarēt pārmaiņu aģents, kurš ieguva klientes uzticību. Kopā ar visiem programmas speciālistiem Lienei bija iespēja analizēt sevi, saskatīt sevī resursus un atrast spēku un drosmi, kā arī cīnīties ar pēc-traumatisma sekām. Speciālistu komanda palīdzēja celt viņas pašvērtējumu, iemācīties dzīvot “šeit un tagad”, kā arī droši ieskatīties savā nākotnē, kļūstot drošākai un emocionāli stiprākai.

Atbalsta grupās klientei bija iespēja dzirdēt citu dalībnieku stāstus un kļūt atvērtākai. Mazajā pašvaldībā visi zināja, ka Liene ir ļoti kārtīga un ka uz viņu var paļauties. Apkārtējo pozitīvais novērtējums klientei bija ļoti svarīgs pārmaiņu ceļā. Viņā parādījās vēlme kaut ko mainīt.

Programmas noslēgumā Liene apmeklēja pirmās palīdzības apmācības kursu (12 stundu programma), jo pastāv iespēja, ka klientei vasarā varētu piedāvāt darbu pašvaldībā saistībā ar aprūpes pienākumiem, kur iegūtās zināšanas varētu noderēt, veicot darba pienākumus.

 • Jeļena (vārds mainīts), 54 gadi

Jeļena dzīvo viena lauku mājā, dēls ir pilngadīgs, dzīvo lielpilsētā, vīrs ir miris. Dēls reizi mēnesī māti apciemo un palīdz. Klientes saziņas valoda ir krievu valoda. Latviešu valodu saprot, taču saziņa ir apgrūtināta. Minētās valodas barjeras dēļ Jeļena ilgstoši ir bezdarbniece un nav varējusi atrast darbu. Viņai ir zems pašvērtējums, dzīvē vairs neko nevēlās mainīt, sabiedriskajās aktivitātēs iesaistās nelabprāt.

Jeļena motivācijas programmā tika iesaistīta, lai celtu viņas pašvērtējumu un sniegtu iespēju apzināties, kā uzlabot savus dzīves apstākļus un iekļauties sabiedrībā. Apmeklējot piedāvātās konsultācijas un sadarbojoties ar visiem speciālistiem, Jeļena kļuva atvērtāka, sāka interesēties par izaugsmes iespējām un labprāt dalījās ar savām prasmēm ēdienu gatavošanā. Viņa bija pārsteigta, ka var runāt un dalīties savā pieredzē, un ka viņā ieklausās. Viņa jutās vajadzīga un bija ļoti pārsteigta atskārst, ka var iedvesmot arī apkārtējos. Mainoties Jeļenas attieksmei un notikumus uztverot pozitīvāk, viņa tika uzaicināta darboties vietējā sieviešu biedrībā. Jeļena labprāt pieņēma iespēju iesaistīties biedrības darbā un turpināt savu personisko izaugsmi.


Motivācijas programma Rīgas reģionā sniedza iespēju 55 personām noticēt pārmaiņām un uzlabot savus dzīves apstākļus

Ziņa publicēta 03.06.2020.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK), pamatojoties uz 2019. gada 16. septembrī noslēgto līgumu starp Sabiedrības integrācijas fondu un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, nodrošināja motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ, Rīgas reģionā.

2020. gada maija beigās Rīgas reģionā noslēdzās motivācijas programma, kuras laikā 55 personas, t. sk. 45 sievietes un 10 vīrieši, kas saskārušās ar dažādiem šķēršļiem iekļauties daba tirgū vai iegūt izglītību, saņēma profesionālu sociālo darbinieku, juristu, psihologu un citu profesionāļu palīdzību. Ar individuālu un grupu konsultāciju, ar atbalsta un pašpalīdzības grupu palīdzību cilvēki tika motivēti pārmaiņām, tika attīstītas prasmes un iemaņas, kas palīdzēs turpmāk iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā vai kvalifikācijas ieguvē. Programmas noslēgumā 35 no 55 personām jeb 64% izdevās palīdzēt iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. Programmas īstenošanas periods Rīgas reģionā: 2019. gada septembris – 2020. gada maijs (8 mēneši).

Motivācijas programmas īstenošana Rīgas reģionā notika izaicinājumu pilnā laikā, kad, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” saistībā ar COVID-19 koronavīrusa izplatību, bija nepieciešams  tās realizāciju nodrošināt, ievērojot jaunos sabiedrības veselības aizsardzības un drošības pasākumus. Motivācijas programmas noslēgumā nebija iespējams nodrošināt klātienes apmācību/ kursu apmeklēšanu, tāpēc dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties attālinātās apmācībās tiešsaistē, kas tika aktīvi izmantota.

Aicinām iepazīties ar iedvesmojošiem stāstiem no motivācijas programmas dalībniekiem!

 • 1. situācija

Gandrīz 60 gadus vecā Vijolīte (vārds mainīts), uzsākot dalību programmā, par sevi atstāja maldīgu pirmo iespaidu. Aiz drūmās sejas, kuru pavadīja bailes un satraukums, slēpās labsirdība, sirsnība un neizmērojama enerģija. Programmas īstenošanas laikā tika pamanīts, ka aiz milzīgās enerģijas un darba spēju uzplūduma, viņa slēpa smagu slimību, kurai pati nevēlējās ticēt. Vijolīte programmas darbības laikā atplauka, drūmo sejas izteiksmi nomainīja smaids un gandarījums, ka, neskatoties uz vecumu un slimību, viņa spēj būt aktīva un noderīga. Vijolītei liels atklājums bija brīvprātīgais darbs, un viņa ar milzu prieku iepriecināja seniorus aprūpes centrā, pacienājot tos ar pašceptām pankūkām un marinētiem ķirbīšiem.

Vijolīte programmas īstenošanas laikā apmeklēja ķīmijterapijas kursu un kopā ar programmas speciālistiem sekoja savai slimības gaitai. Ar programmas speciālistu atbalstu un iedrošinājumu pēc ilgstošas darba nespējas Vijolīte atsāka strādāt. Darba uzsākšanu Vijolīte min kā lielāko ieguvumu programmas laikā, jo veselības problēmu un vecuma dēļ, līdz šim  viņa vairākkārtīgi bija piedzīvojusi  diskrimināciju darba tirgū.

Programmas noslēgumā Vijolīte apguva arī attālinātās/ tiešsaistes apmācības “Darba aizsardzība un drošība” un “Saskarsme un lietišķā etiķete”.

Motivācijas programmai noslēdzoties, pārmaiņu aģents turpina sazināties ar Vijolīti virtuāli, jo viņai joprojām nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Viņa ļoti gaida tikšanos klātienē pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, kas valstī noteikta saistībā ar COVID-19 koronavīrusa izplatību. Vijolīte ir pateicīga, ka bija iespēja piedalīties Motivācijas programmā. Viņa priecājas par dzīvi un, ja kļūst skumji, palutina sevi ar kādu pašas ceptu kārumu. Vijolīte visiem novēl nebaidīties dzīvot skaisti!

 • 2. situācija

Ar Larisu (vārds mainīts) pārmaiņu aģentei kontakts izveidojās jau pašā pirmajā tikšanās reizē. Viņa atklāti stāstīja par savām problēmām, par to, ka, pateicoties savai meitai, pārvarējusi alkohola atkarību un radies cits skatījums uz dzīvi.

Larisai raksturīga rūpju izrādīšana par līdzcilvēkiem, viņa ir izpalīdzīga, rūpējas par veciem un slimiem cilvēkiem. Lai gan pašai ir lielas veselības problēmas – ir pārcietusi insultu un ir piešķirta invaliditātes grupa, tomēr aktīvi meklē kaut vai gadījuma darbus, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus un varētu palīdzēt saviem tuvākajiem. Ar prieku Larisa iesaistījās atbalsta grupu nodarbībās, jo to laikā jutās uzklausīta. Larisa daudzkārt uzsvēra labvēlīgo atmosfēru, kas valdīja grupā. Februāra sākumā viņa uzsāka darba attiecības.  Pirms tam ilgstoši viņa bija bez pastāvīga darba, bet, pateicoties programmas laikā saņemtam iedrošinājumam, noticēja sev, kļuva drošāka, kā rezultātā arī darba devējs deva iespēju sevi pierādīt praktiskā darbā.

Larisa nebaidās un nekaunas par darba veikšanu, ir optimistiska un saka “Esmu ļoti apmierināta”, ar riteni vairākus kilometrus brauc uz darbu, lai koptu telpas. Tas dod laiku domu sakārtošanai, svaiga gaisa elpošanai, kā arī iespēju šādā veidā nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Larisai ir ļoti svarīgi savu darbu padarīt labi, un viņa uzsver, ka ar paveikto darba devējs ir apmierināts. Pateicoties dalībai programmā un atrastajam darbam, Larisai ir atgriezies dzīvesprieks, uzlabojusies veselība un, pats galvenais, radusies sajūta, ka nav ne no viena atkarīga un jūtas novērtēta. Larisa atzīst, ka, viņasprāt, galvenais nav ieņemamais statuss un nauda, bet gan cilvēka sirds un tās atvērtība pārmaiņām, t.sk. labām lietām dzīvē.

Programmas noslēgumā Larisa apguva arī attālinātās/ tiešsaistes apmācības “Darba aizsardzība un drošība” un “Saskarsme un lietišķā etiķete”.

 • 3. situācija

31 gadus veca kliente Laura (vārds mainīts) vairāk kā divus gadus pirms dalības Motivācijas programmā bija pilnībā sarāvusi saites ar ģimenes locekļiem atkarību izraisošo vielu lietošanas dēļ. Pagātnē pieļauto kļūdu un sava izvēlētā dzīves veida dēļ, Laura, esot grūtniecības 8. mēnesī, nokļuva Krīzes centrā.

Neilgi pēc iesaistīšanās Motivācijas programmā, viņa zaudēja tikko dzimušo bērnu. Tam sekoja sēru periods, kura laikā Motivācijas programmas speciālisti viņai sniedza psiholoģisku un praktisku atbalstu.

Programmas laikā bija iespējams novērot Lauras emocionālā stāvokļa pakāpenisku stabilizēšanos. Kad Laura bija pārdzīvojusi sēru periodu, ar programmas speciālistu palīdzību pamazām atjaunoja attiecības ar ģimenes locekļiem. Tieši šo attiecību atjaunošana viņai sniedza iekšējo mieru un vēlmi dzīvot tālāk.  Tāpat attiecību sakārtošana ar ģimenes locekļiem sniedza Laurai iespēju atgriezties dzīvot pie vecmāmiņas, pārtraukt destruktīvās attiecības ar dzīvesdraugu, uzsākt darba attiecības, pārskatīt iespēju pabeigt izglītību, kuru bija pārtraukusi pirms vairākiem gadiem. Laura atzīst, ka bez speciālistu palīdzības un atbalsta viņa nebūtu izkļuvusi no “problēmu loka”, jo sākt to risināšanu ir ļoti smags darbs.

Laura ir nolēmusi nākotnē apgūt šuvējas –modelētājas profesiju, lai varētu sevi apliecināt, darinot skaistas, pašdarinātas lietas. Programmas noslēgumā Laura apguva attālinātās/tiešsaistes apmācības “Darba aizsardzība un drošība” un “Saskarsme un lietišķā etiķete”.

Laura ir ļoti pateicīga programmas speciālistiem, kas viņai ļāva noticēt labām izmaiņām un sniedza emocionālu atbalstu smagā dzīves brīdī.

 • 4. situācija

61 gadus vecā Jekaterina (vārds mainīts) programmas speciālistu uzmanību pievērsa, lūdzot naudu lielveikala stāvvietā medikamentu iegādei.

Uzsākot dalību programmā, tika noskaidrots, ka Jekaterinai ir nozīmīgas parādsaistības, kuru dēļ viņa patstāvīgi tiek meklēta no pārādpiedziņas kompānijām, un pastāv risks zaudēt vienīgo mājokli, par kuru iekrājušies komunālo maksājumu parādi. Tāpat viņai tika novērota smaga medikamentozā atkarība, ar kuru viņa mazināja satraukumu un bailes. Jekaterinai  medikamentu izraisītais miera stāvoklis mijās ar depresijas un panikas lēkmēm. 

Sadarbojoties programmas speciālistiem, Jekaterinai tika sniegts atbalsts emocionālās un sociālās situācijas uzlabošanai – piesaistot atkarības profilakses speciālistu, psihologu un ģimenes ārstu, tika nozīmēts samazināt medikamentu lietošanas apjomu, savukārt ar jurista atbalstu tika sakārtoti jautājumi, kas sniedz klientei drošību saistībā ar mājokli.

Pateicoties dalībai Motivācijas programmā, Jekaterina atjaunoja attiecības ar dēlu, uzsāka risināt parādsaistību jautājumus, kļuva drošāka atbalsta meklēšanai attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs (tostarp Rīgas Sociālajā dienestā) un, ar speciālistu palīdzību, uzsāka meklēt sev piemērotu darbu. Dēls ir apņēmies māti atbalstīt arī pēc programmas beigām.

Programmas pēdējā mēnesī Jekaterina uzdrošinājās izmēģināt savas spējas nodarbinātībā dažas stundas nedēļā, pieskatot pansionātā ievietotu vīrieti (neredzīgs, kuram nepieciešama papildus palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai, atrodoties pansionātā).

 • 5. situācija

Uzsākot dalību projektā, 36 gadus vecais rīdzinieks Kārlis (vārds mainīts) bija apjucis un depresīvs, jo viņa ģimenē valdīja nesaskaņas. Kārlis cieta no sievas emocionālās vardarbības, draudiem un šantāžas saistībā ar bērna aprūpes un aizgādības jautājumiem. Viņam bija grūti pieņemt lēmumu par šķiršanos, jo ģimenē aug mazgadīgs dēls, kurš Kārlim ir ļoti svarīgs. Lai arī Kārlis saprata, ka emocionāli vardarbīgās attiecības ģimenē kaitē bērna veselīgai attīstībai, tomēr lēmumu šķirties vai dzīvot atsevišķi no sievas viņš nebija gatavs pieņemt.

Programmas laikā, pēc kārtējā ģimenes konflikta, Kārlis pieņēma lēmumu, ka vēlas pārtraukt attiecības ar sievu un uzsāka šķiršanās procesu.  Viņš atzīst, ka šo sarežģīto lēmumu pieņemt palīdzēja programmas speciālistu konsultācijas un atbalsts, īpaši uzsverot pārmaiņu aģenta un psihologa kopdarbu klienta motivēšanā uz pārmaiņām.

Programmas noslēgumā Kārlis ir šķīris laulību,  sakārtojis bērnu aprūpes tiesību jautājumu un uzsācis mācības arodskolā. Kārlis pats atzīst, ka esot sarežģītās attiecībās ar sievu, viņam nebūtu izdevies panākt pozitīvas izmaiņas savā dzīvē, jo visa viņa enerģija un laiks tika tērēts vardarbīgu attiecību seku mazināšanai.