Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju „FORT” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, piedalījās projektā „Eiropas Savienības uzņēmējvalsts atbalsta vadlīniju īstenošana” (angļu valodā – „Implementation of the EU Host Nation Support Guidelines”) Nr. ECHO/SUB/638451.

Projekta īstenošanas periods: 02.2013-03.2015

Projekta galvenais partneris: Islandes Sarkanais Krusts

Projekta partneri: Islandes Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanais Krusts, Somijas Sarkanais Krusts, Īrijas Sarkanais Krusts, Polijas Sarkanais Krusts un Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību Federācija.

Projekta mērķis: veikt pētījumu par to, cik lielā mērā valsts likumdošana, tiesību akti un regulas Somijā, Islandē, Īrijā, Latvijā un Polijā veicina vai kavē ātru un efektīvu palīdzības plūsmu starp valstīm katastrofu un ārkārtas situācijās, izvērtējot ne tikai barjeras attiecībā uz muitu, nodokļiem, transportu, un telekomunikāciju, bet arī palīdzības koordināciju un kvalitāti.

Pārskats:

2007.gada 30.novembrī Ženēvas konvenciju dalībvalstis un Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību Federācija (turpmāk – SSKSP) vienbalsīgi pieņēma Vadlīnijas starptautiskās palīdzības saņemšanai katastrofu novēršanai un seku likvidēšanai (angļu valodā – „Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance”). ANO Ģenerālā asambleja ir pieņēmusi vairākas rezolūcijas, mudinot valstis izmantot šīs vadlīnijas. 2009.-2010.gadā Austrijas, Francijas, Vācijas, Bulgārijas, Nīderlandes un Lielbritānijas nacionālās Sarkano Krustu biedrības, sadarbībā ar SSKSP, veica pētījumu par spēkā esošiem likumiem un procedūrām attiecīgajās valstīs, kas saistāmas ar starptautisko katastrofu palīdzības sniegšanas pārvaldību. Ņemot vērā šī pētījuma rezultātus, 2010.gadā ES padome izstrādāja “Padomes secinājumus par Uzņemošās valsts atbalstu”, aicinot ES dalībvalstis stiprināt likumdošanas procedūras un noteikumus, un veikt sagatavošanās darbus, lai iespējamu katastrofu gadījumā spētu nodrošināt palīdzības sniegšanu. 2013.-2014.gadā šajā procesā iesaistījās Islandes, Latvijas, Somijas, Īrijas un Polijas Sarkano Krustu nacionālās biedrības, sadarbībā ar SSKSP un Itālijas universitāšu konsorciju, kā arī ar attiecīgās valsts civilās aizsardzības ekspertiem.

Projekta ietvaros Latvijā tika veikts pētījums par tiesisko regulējumu sakarā ar katastrofu novēršanu un likvidēšanu Latvijas Republikas teritorijā un tā atbilstību ES uzņēmējvalsts atbalsta vadlīnijām un Vadlīnijām starptautiskās palīdzības saņemšanai katastrofu novēršanai un seku likvidēšanai.

Pētījumā apskatīti tādi jautājumi kā humānās palīdzības personāla ieceļošana, uzturēšanās, profesionālā darbība un nodarbinātība Latvijas Republikā, preču un aprīkojuma imports (muitas procedūras, īpašas prasības, atkalizvešana, utt.), uz humānās palīdzības sniedzējiem attiecināmie nodokļi, transports un pārvietošanās utt.

Rezultāti:

  • Informatīvā materiāla “Tiesiskais regulējums katastrofu gadījumos Latvijā” (latviešu valodā ; angļu valodā) izgatavošana par reālo situāciju un sniegti priekšlikumi uzlabojumiem, kuru var izmantot vietējie un Eiropas līmeņa lēmumu pieņēmēji, pašvaldību pārstāvji;
  • Sadarbība ar citām Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības nacionālajām biedrībām, aktīvi iekļaujoties starptautiskajās SK aktivitātēs;
  • Notikušas sarunas ar Latvijas Republikas valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas devis iespēju iepazīties un cerību turpināt savstarpējās attiecības.

Projekta kopējais budžets: 275 743 EUR

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” ieguldījums: 6766 EUR