Ventspils pašvaldība Dienas centram “Ventiņmāja” piešķir finansējumu projekta “Solis augšup” īstenošanai

logo_LSK vpils

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtā atbalstīti 4 projekti, no kuriem Ventspils pašvaldības finansējums projekta īstenošanai piešķirts Ventspils Dienas centram “Ventiņmāja”.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja saņēma pašvaldības finansējumu 1500 eiro apmērā, lai realizētu projektu „Solis augšup”, kura mērķis ir veicināt Dienas aprūpes centra „Ventiņmāja” klientu sociālo integrāciju, attīstot un pilnveidojot viņu sociālās prasmes un iemaņas.

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtā kopumā tika iesniegti 4 projektu piedāvājumi. Konkursā tika aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām.

Projekta ietvaros, oktobra mēneša sākumā, lai iepriecinātu un sniegtu atbalstu personām ar demenci Veco ļaužu dienas ietvaros, Dienas centru apmeklēja brīvprātīgs fizioterapeits. Fizioterapeite sniedza noderīgas konsultācijas par nepieciešamajiem vingrinājumiem fiziskā stāvokļa un labsajūtas uzlabošanai.

Ziņa publicēta 26. 10. 2015.