“Rosība Burtniekā” aktīvi turpinās

Ziņa publicēta 04.09.2019.

 

Arī vasarā Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brīvprātīgie jaunieši sniedz prieku un iedvesmo! Kopā ar ģimenēm no LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnes “Burtnieks”* jaunieši devušies kopīgos piedzīvojumos projekta “Rosība “Burtniekā””* ietvaros.

  • 30. jūlijā bērni kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem “izkāpa” no savas komforta zonas Jūrmalā parkā “Tarzāns”, pārbaudot savu balansu, spēku, sadarbības prasmes un iedrošinot cits citu pieveikt šķēršļus, kas dažbrīd liekas nepārvarami. Gluži kā ikdienas situācijās mūsu dzīvēs, vai ne?
  • 30. augustā Latvijas Nacionālās Bibliotēkas 100 gadu jubilejas programmā brīvprātīgie vadīja spēles un aktivitātes gan par veselīgu uzturu, gan pirmās palīdzības sniegšanu un rādīja paraugdemonstrējumus. Ar lielu interesi izglītojošajās aktivitātēs piedalījās ne tikai ĪUM “Burtnieks” ģimenes, bet ikviens pasākuma interesents.

Sakām lielu paldies mūsu brīvprātīgajiem un visiem aktivitāšu dalībniekiem.

Vairāk par ĪUM “Burtnieks” šeit: http://www.redcross.lv/lv/social/ium-burtnieks/

Vairāk par projektu “Rosība “Burtniekā”” šeit: http://www.redcross.lv/lv/projekti/projekts-rosiba-burtnieka/

*Projekts “Rosība Burtniekā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbasltu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.