Projekta ietvaros bērniem pasniedz angļu valodu

Sestdien, 18.aprīlī, LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” bērniem notika pirmā angļu valodas apmācība, ko pasniedza studente no Indijas vārdā Anuška.KM subsidetais darbinieks pasniedz nodarbibas berniem

Nodarbības Anuška pasniedz biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda projekta Nr.IF/2013/1.A/12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros kā subsidētais darbinieks.

Mītnes bērniem šī ir lieliska iespēja rotaļājoties apgūt jaunas zināšanas un prasmes angļu valodā. Turpmāk angļu valodas nodarbības notiks 2 reizes nedēļā.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”. kopa