Noris apmācības par konfliktu risināšanu un argumentācijas prasmēm

Ziņa publicēta 28.07.2017.

Logo PATS LEMJU PATS DARU

19. jūlijā, projekta “Pats lemju, pats daru” ietvaros notika otrās LSK darbinieku un brīvprātīgo apmācības. Šoreiz par tēmu “Konfliktu risināšana un argumentācijas prasmes”. Pirmajā apmācību daļā dalībnieki izzināja, ar ko sākas konflikts, kādi ir komunikācijas līmeņi, elementi, mērķi. Tāpat, tika apskatītas konfliktu dažādās formas.

Pēc pusdienu pārtraukumu interesenti mācījās par konfliktu dažādajām formām, argumentāciju kā konfliktu mazināšanas pieeju, argumentu klasifikāciju un to labo praksi. Ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību apmācību dalībnieki apguva kvalitatīvu konfliktu risināšanu, tās procesus, kā arī izzināja, kādi ir galvenie riska faktori konfliktu un strīdu situācijās un kā tos izvērtēt pareizi.

rojekts “Pats lemju, pats daru” tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.