LSK ĪUM „Burtnieks” iemītnieki atzīmē Svētā Valentīna dienu

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes un krīzes centra „Burtnieks” iemītnieki atzīmējuši Svētā Valentīna dienu. Gan lielie, gan mazie iemītnieki apvienojās kopīgā kūkas gatavošanas procesā un skaistu Valentīna dienas kartiņu veidošanā.

Pasākums norisinājusies Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda projekta Nr. IF/2013/1.a/12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”.

kopa