Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” realizē starptautisku jauniešu apmaiņas projektu “The Power of volunteering” (“Brīvprātīgā darba spēks”) Nr. 2019-2-LV02-KA105-002750

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 8. augusts – 2020. gada 7. februāris

Mērķis: Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, izmantojot neformālo izglītību starptautiskā jauniešu grupā, un veicināt jauniešu izpratni par nozīmīgumu, formām un brīvprātīgā darba metodēm vietējā un starptautiskā līmenī tādās jomās kā:

 1. Pirmās palīdzības veicināšana jauniešu vidū;
 2. Sociālās iekļaušanas veicināšana;
 3. Vardarbības un diskriminācijas samazināšana;
 4. Veselības veicināšana;
 5. Starptautiskās humanitārās tiesības;
 6. Jauniešu brīvprātīgā darba veicināšana.

Galvenais organizators: biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

Projekta partneri: biedrība “Itālijas Sarkanais Krusts”

Projekta uzdevumi:

1. Pilnveidot dalībnieku zināšanas par brīvprātīgā darba nozīmi, formām, metodēm un ieguvumiem.

2. Uzlabot jauniešu zināšanas par šādām tēmām:

 • Pirmā palīdzība;
 • Sociālā iekļaušana;
 • Vardarbības un diskriminācijas novēršana;
 • Veselības veicināšana;
 • Starptautiskās humanitārās tiesības

3. Veicināt jauniešu prasmes komunicēt un sadarboties starptautiskā vidē;

4. Veicināt jauniešu izpratni par otras valsts kultūru.

5. apmaiņas laikā organizēt publisku pasākumu Toskānas (Itālija) vietējiem iedzīvotājiem;

6. Pēc jauniešu apmaiņas organizēt pasākumu Latvijā un Itālijā;

7. Novērtējiet projekta ietekmi uz dalībniekiem, vietējo sabiedrību un partnerorganizācijām.

Projekta īstenošanas vieta: Piza, Itālija

Projekta īstenošanas laikā organizētas:

Plānošanas vizīte 17.-20.septembris, kurā piedalījās divi jaunatnes apmaiņas dalībnieki (dalībnieks un līderis) no Latvijas un divi līderi no Itālijas. Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jauniešu apmaiņas uzdevumiem, praktisko informāciju, kopīgi plānojot apmaiņas norisi.
Jauniešu apmaiņas nometne 21.-28. oktobris. Tajā piedalījās 2 jauniešu grupas – 2 grupas līderi un 10 jaunieši no Latvijas Sarkanā Krusta un 3 grupas līderi un 10 jaunieši no Itālijas Sarkanā Krusta.
Projekta vadītāja: Sigita Skujiņa, tālrunis: + 371 67336653, e-pasts: sigita.skujina@redcross.lv

Projekts “The Power of volunteering” (“Brīvprātīgā darba spēks”) finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Noslēgusies programmas “Erasmus+: Jaunatnes darbībā” jauniešu apmaiņa “Brīvprātīgā darba spēks” (“The Power of volunteering”)

No 21. līdz 27. oktobrim Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes (LSKJ) brīvprātīgie piedalījās programmas “Erasmus+: Jaunatnes darbībā”, kuru Latvijā koordinē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, jauniešu apmaiņas projekta “Brīvprātīgā darba spēks” (“The Power of Volunteering”) otrajā mobilitātes aktivitātē – jauniešu apmaiņā Itālijā, ko organizēja Latvijas Sarkanais Krusts, sadarbībā ar Itālijas Sarkanā Krusta (ISK) nacionālo biedrību. Apmaiņā piedalījās jaunieši no Rīgas, Daugavpils un Limbažiem.

Projekta ietvaros Itālijas pilsētā Pizā, 25 dalībnieki no Itālijas un Latvijas ieguva jaunas zināšanas, dalījās ar pieredzi brīvprātīgajā darbā, centās rast risinājumu problēmām, kas saistītas ar projekta tēmām, kā arī plānoja kopīgu sadarbību nākotnē.

Apmaiņas tēmas bija pirmās palīdzība, sociālās iekļaušanas veicināšana, vardarbības un diskriminācijas samazināšana, veselības veicināšana, starptautiskās humanitārās tiesības un jauniešu brīvprātīgā darba popularizēšana un nozīme jauniešu vidū. Katrai delegācijai bija jāsagatavo prezentācija par Sarkanā Krusta Jaunatnes darbību savā valstī, tās virzieniem un galvenajiem mērķiem. Pēc prezentācijām jaunieši strādāja ar Pasaules kafejnīcas (World Cafe) metodi, kur salīdzināja kopīgo un atšķirīgo abās nacionālajās biedrībās, koncentrējoties uz apmaiņas tēmām. Jaunieši pētīja šos tematus arī veidojot par tiem video starptautiskās komandās.

Dienā, kas tika veltīta sociālās iekļaušanas jautājumam, bija organizēta darbošanās improvizācijas teātrī, kurā piedalījās arī jaunieši, kuri Itālijā ikdienā dzīvo bēgļu centrā. Nodarbības vadīja teātra jomas eksperts un režisors, kurš jauniešiem izraisīja īpašas emocijas gan ar metodēm, ko izvēlējās, lai lauztu stereotipus un veidotu kontaktu starp jauniešiem, gan rādot personisko piemēru, ka ratiņkrēsls nav šķērsli, lai darbotos teātrī un izkoptu talantu.

Vienā no apmaiņas dienām tika organizēts brauciens uz Florenci, kur atrodas Itālijas Sarkanā Krusta Toskānas reģiona komiteja.  Jaunieši tikās ar ISK Florences reģiona komitejas  prezidentu, piedalījās lomu spēlē par Starptautiskajām humanitārajām tiesībām un to ciešo saistību ar Sarkanā Krusta vēsturi un tagadni.

 Sadarbībā ar Itālijas Sarkanā Krusta Pizas nodaļu tika organizēts pirmās palīdzības pasākums vietējiem iedzīvotājiem, kuru ietvaros projekta dalībnieki un organizācijas brīvprātīgie no Pizas dalījās ar savām zināšanām pirmās palīdzības jomā. Iedzīvotāji varēja piedalīties aktivitātes, kas saistītas ar pirmās palīdzības sniegšanu dažādos nelaimes gadījumos.

Starptautiskajos kultūras vakaros katras valsts grupai bija iespēja iepazīstināt pārējos dalībniekus ar savu valsti, tās tradīcijām. Latvijas grupa bija sagatavojusi interaktīvu spēli, latviešu valodas apmācību, danču vakaru, kā arī klāja galdu ar no Latvijas atvestiem gardumiem.

“Šis projekts bija kā instruments mūsu rokās, lai veidotu katrs pats sevi par labāku  personību” /projekta dalībniece Paula/

Projekts “The Power of Volunteering”, tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.