Par ziedojumu izlietošanu bērniem, kuru māmiņa gāja bojā autoavārijā 2017. gada martā

Ziņa publicēta 03.11.2017.

2017. gada 28. martā traģiskā autoavārijā gāja bojā 24 gadus vecā Viktorija Zavereiko, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Elejas nodaļas brīvprātīgā. Pēc traģiskās nelaimes, rūpes par Viktorijas diviem mazgadīgajiem bērniem uzņēmās viņu vecmāmiņa, kas līdz ar bāriņtiesas 2017. gada augusta lēmumu, ir atzīta par savu mazbērnu aizbildni. Uzreiz pēc notikušās nelaimes LSK Elejas nodaļa uzsāka naudas līdzekļu vākšanu bērnu vajadzību nodrošināšanai. Līdz 2017. gada 31. decembrim LSK ziedojumu kontā tika uzkrāti ziedotie līdzekļi ar atzīmi “Viktorijas Zavereiko bērniem” kopējā summā EUR 33 310,67. LSK izsaka visdziļāko pateicību visiem, kas ar savu atbalstu veicinājuši līdzekļu uzkrāšanu.

Kopš traģēdijas LSK pārstāvji regulāri ir tikušies ar ģimeni un bērnu aizbildni, tai skaitā jautājumos par nepieciešamo palīdzību. LSK rīcībā līdz šim nav bijusi informācija par nepieciešamu neatliekamu palīdzību bērnu vajadzību nodrošināšanai, ģimenes locekļi un aizbildne vairākkārt apliecinājuši, ka ar ikdienas problēmām veiksmīgi tiek galā, bērni saņem valsts noteikto palīdzību (pabalstus), tai skaitā apkārtējo iedzīvotāju atbalstu.

2018. gada 4. janvārī LSK ir saņemts apstiprinājums par uz bērnu vārdiem atvērtiem krājkontiem un pēc aizbildnes lūguma visa saziedotā nauda vienādās daļās 2018. gada 9. janvārī ir pārskaitīta bērnu krājkontos, kas nodrošinās to, ka līdzekļi tiks lietoti tikai un vienīgi to sākotnēji noteiktajam vākšanas mērķim – Viktorijas Zavereiko bērnu vajadzībām. Turpmākā naudas lietošana pirms bērnu pilngadības sasniegšanas iespējama likumā noteiktā kārtībā Jelgavas novada bāriņtiesas uzraudzībā.

Un vēlreiz – Liels Paldies visiem ziedotājiem par atsaucību! Kopā varam palīdzēt!