Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Atvērt ar:


Valkas komiteja

Darbības jomas

 • Atbalsta centrs bērniem no sociālā riska ģimenēm;
 • Pirmās palīdzības apmācība autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, strādājošajiem u.c. interesentiem;
 • Vecu, vientuļu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpe mājās, mājas vizītes;
 • Veselības istabu pakalpojumi, medicīnas māsu pakalpojumi
 • Bezatlīdzības asins donoru piesaiste, asins donoru dienas
 • Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem;
 • Palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Jaunatnes aktivitātes;
 • Humāno vērtību popularizēšana;
 • Radošās darbnīcas bērniem un senioriem;
 • Pasākumi ar sabiedrības iesaisti (tikšanās, izstādes u.c.).

Turpinās sadarbība ar Valkas, Smiltenes un Strenču pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, izglītības iestādēm, speciālistiem. Tāpat LSK Valkas komiteja realizē sadarbību ar tādām biedrībām un nevalstiskajām organizācijām kā:

 • «Kastanis»;
 • «Zelta rudens»;
 • «Atbalsts Valkai»;
 • «Latvijas Igaunijas institūts»;
 • Ev.krist.draudze Jaunā paaudze.

LSK Valkas komiteja sadarbojas ar vairākiem uzņēmumiem:

 • SIA «Saukas kūdra»;
 • SIA «Vārpas 1»;
 • SIA «8CBR»;
 • SIA «Servilat».

Turpinās starptautiskā sadarbība ar:

 • Vācijas Sarkanā Krusta Delbrukas pilsētas organizāciju;
 • Igaunijas Sarkanā Krusta Valgas apriņķa organizāciju.

LSK Valkas komitejas dalība programmā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”:

 • 15 izdales vietas;
 • Radošās darbnīcas Valkas un Strenču un Smiltenes novados;
 • Pasākumi ģimenēm ar bērniem Valkas un Strenču novados;
 • Starpkultūru komunikācijai veltītas nodarbības-lekcijas Valkas. Smiltenes un Strenču novados.

2016. gadā LSK Valkas komiteja organizēja 4 donoru dienas. Kopā nodotas 223 devas:

 • Asinis ziedoja 141 donors, no tiem ilggadējie donori – 6, kuri asinis nodevuši vairāk nekā 50 reizes;
 • Vairāk nekā 100 cilvēki asinis nodevuši 2 reizes;
 • Asins donoru  kustībā iesaistījušies 48 jaunieši, no tiem 24 donori no Valkas J.Cimzes ģimnāzijas;
 • Aktīvi ir donori no firmām „efnNORD” un “PepiRer”.

Zemāk atradīsiet fotogaleriju, kur iespējams ieskatīties LSK Valkas komitejas 2016. gada aktivitātēs!

Īstenotie projekti

2014. gadā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Valkas komiteja uzsākusi jaunu projektu „Radošās darbnīcas”.
Projekta mērķis: mazināt sociālo atšķirību un uzlabot dzīves kvalitāti bērniem, jauniešiem un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, senioriem, nodrošinot bezmaksas lietderīga laika pavadīšanas iespējas Valkas un Smiltenes novados.
Projektā plānotās aktivitātes:
– Organizēt izglītojošās (pirmās palīdzības programma) un atpūtas vasaras skolas
10 bērniem Smiltenes novadā un 10 bērniem Valkas novadā;
– Organizēt radošās darbnīcas pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem un senioriem.
Projekta darbības laiks: no 2014.gada 7.marta līdz 30.novembrim. Projektu finansē SIA „Saukas kūdra”.

Valka - Radosas darbnicas

________________________________________________________________________________________________________

Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja no 2013. gada 01. decembra realizē projektu „Sociālais brīvprātīgais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti dažāda vecuma iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam un ieviest jaunas sociālo pakalpojumu formas Vidzemes reģionā. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” mērķa – veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā – sasniegšanai, jo:
– tiks nodrošināta jaunu un inovatīvu sociālu pakalpojumu pieejamība personām, kas pakļautas sociālās
atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem;
– tiks pārņemta Norvēģijas Sarkanā Krusta pieredze sociālā brīvprātīgā darba attīstībā;
– tiks veicināta bērnu un jauniešu, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļauto, iesaiste pilsoniskajā sabiedrībā un
brīvprātīgajā darbā;
– tiks izveidoti sociālie centri bērnu, jauniešu un senioru labklājības uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai.
Projekta beigu datums – 30.11.2014. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
______________________________________________________________________________________________________________________

2013. gadā Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja realizēja projektu „Pirmās palīdzības apmācības centra izveide Smiltenes novada iedzīvotājiem”. Projektu atbalsta Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

Kā viens no Latvijas Sarkanā Krusta uzstādītajiem mērķiem ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju gatavību reaģēt veselībai kritiskās situācijās, pielāgojot kursus konkrēto grupu vajadzībām un nodrošināt pirmās palīdzības (PP) apmācību visā valstī. Veiksmīgai mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: Veikt bērnu izglītošanu un par drošības pasākumiem ietverot PP elementus (veikt PP un drošības programmu apmācību un demonstrējumus Latvijas bērnudārzos un skolās, apmācīt jauniešus (instruktorus) bērnu izglītošanai, sagatavot un nodrošināt jauniešus ar auditorijai pielāgotu izglītojošo materiālu). Pusaudžu un jauniešu iesaistīšana PP programmas darbībā (organizēt pusaudžu un jauniešu PP apmācības, katru gadu organizēt komiteju un piedalīties republikāniskās PP sniegšanas sacensības skolu jauniešiem, sagatavot jauniešus darbam ar bērniem PP sniegšanai un drošībai). Organizēt PP apmācības dažādām iedzīvotāju grupām, profesijām un interesentiem u.tml.

Smiltenes novadā pavisam kopā mācās 1649 jaunieši, no tiem Smiltenes pilsētas trijās skolās (Smiltenes Trīs pakalnu skola, Smiltenes vidusskola un Smiltenes ģimnāzija) 1088 jaunieši no visa novada. Smiltenes ģimnāzijā uz šo brīdi vidējo izglītību apgūst visvairāk skolēnu – 451 un skolas ēkā (Dakteru iela 27, Smiltene) ir pieejamas brīvas telpas, kas kļuva par galveno priekšnoteikumu apmācību centra izveidei tieši Smiltenes ģimnāzijas telpās. Līdz šim LSK Valkas komiteja PP apmācības organizējusi dodoties izbraukumos uz dažādām Smiltenes novada skolām u.c. iestādēm, izmantojot novecojušu sev pieejamu tehnisko aprīkojumu (kodoskopu), kas ir ļoti neparocīgs, smags, morāli novecojis un nesniedz iespēju ātri nomainīt novecojušo informāciju, pielāgot informāciju katras grupas vajadzībām u.tml. Kā pagaidu risinājums – tiek aizrunāts Smiltenes Tehnikumā esošais tehniskais aprīkojums (projektors, portatīvais dators), kas ne vienmēr ir pieejams.

Realizējot projektā paredzētās aktivitātes – Dakteru ielas 27, Smiltenē ēkas divu telpu remonts, mēbeļu iegāde un apmācībām nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegāde (projektors, portatīvais dators – apmācību prezentāciju, mācību materiālu uzskatāmībai, kopētājs/printeris/skeneris/fakss – izdales materiālu pavairošanai) būs iesējams realizēt PP apmācības, atbilstoši 2007. gada 12. oktobra MK noteikumiem Nr. 669 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.”
__________________________________________________________________________________________________________

2012-2013.g. Valkā tika īstenots projekts „Palīdzības punkta pārtikas paku izsniegšanai maznodrošinātajiem telpu renovācija un aprīkojuma iegāde”. Projekta mērķis – palīdzības punkta pārtikas paku izsniegšanai maznodrošinātajiem telpu renovācija un aprīkojuma iegāde kvalitatīvai pārtikas paku izsniegšanai.

Laikā, kad ekonomiskā krīze sasniegusi teju vai visu pasauli nākas atzīt, ka tā Latvijas mērogā visspēcīgāk ir izjūtama ārpus Rīgas reģiona lauku teritorijās. Pēdējo gadu laikā ekonomiskās krīzes pēdas ir arī skārušas Smiltenes novada un pilsētas iedzīvotājus, būtiski pasliktinot iedzīvotāju dzīves līmeni. Pēc Nodarbinātības Valsts Aģentūras datiem, 2011. gada 28. februārī bezdarba līmenis Smiltenes novadā sasniedzis 9,1%, kas skaidrojams ar to, ka novadā nav lielu uzņēmumu, firmu, kas spētu nodrošināt ar darbu visus iedzīvotājus. Šādā situācijā ekonomiski neaizsargāti it īpaši ir bērni, veci un vientuļi cilvēki, kā arī darbspējīgie. Smiltenes novadā trūcīgo statuss piešķirts 1142 cilvēkiem, bet Bilskas pagastā 124 personām. Nav iespējams precīzi uzskaitīt tos cilvēkus, kuriem nav nekādu ienākumu un, kuri iztikas līdzekļus iegūst nododot tukšās pudeles un meklējot pārtiku konteineros u.tml. Sociālā dienesta darbinieki prognozē, ka šādas personas ir vismaz 20. Bez iztikas līdzekļiem ir arī no apcietinājuma atbrīvotās personas. Ideja par pārtikas pieņemšanas un izdales noliktavas izveidi radās jau 2008. gadā, kad trūkumā nonākušie aizvien biežāk pēc palīdzības griezās Sarkanajā Krustā. Lai palīdzētu iedzīvotājiem ar trūcīgo statusu LSK Valkas komitejas Smiltenes un Bilskas nodaļas piedalās Eiropas Komisijas vistrūcīgākajām personām pārtikas programmas īstenošanā. Ar pārtikas programmas starpniecību katru mēnesi pārtikas pakas tiek izsniegtas 503 cilvēkiem. Katrā pakā ir 4,6 kg pārtikas un kopā mēnesī jāpieņem un jāizsniedz 2313,8 kg pārtikas.

Sakarā ar trūcīgo skaitu palielināšanos, palielinās arī pārtikas daudzums, kas prasa papildus telpas un plauktus to pieņemšanai un uzglabāšanai. 2010. gadā ar Smiltenes novada domi tika noslēgts patapinājuma līgums par noliktavas Dārza ielā 3, Smiltenē izmantošanu. Uz šo brīdi noliktavas telpas ir nepatīkamā izskatā un neatbilst PVD prasībām. Turklāt tās tiek izmantotas arī dažādu veselības uzlabošanas konsultāciju sniegšanai, veselīga dzīves veida popularizēšanai un pirmās palīdzības apmācībām. Lai sasniegtu projektā uzstādīto mērķi galvenās veicamās projekta aktivitātes ir noliktavas telpu renovācija, pārtikas plauktu iegāde un uzstādīšana un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma (kopētājs-printeris-skaneris) iegāde izsniegto pārtikas paku uzskaitei.

Kontaktinformācija

Adrese: Semināra iela 23, Valka, LV-4701
Tālrunis: + 371 29194340
E-pasts: lsk.valka@redcross.lv

Kontaktpersonas

Priekšsēdētājs: Kārlis Albergs
Izpilddirektore: Gaļina Sokolova

Struktūra

11 nodaļas
42 brīvprātīgie
546 biedri