Общество «Латвийский Красный Крест» (далее в тексте – ЛКК) осуществляет и участвует в проектах национального и международного масштаба, направленных на улучшение условий жизни слабозащищенных жителей, поощрение социальной интеграции и здорового образа жизни, а также просвещение населения в вопросах оказания первой помощи, безопасности, уменьшения дискриминации и других актуальных в обществе вопросах.

Предлагаем ознакомиться с актуальными проектами ЛКК!

Par ENPI finanšu instrumenta BeLiLa projekta apstiprināšanu. Plašāka informācija šeit.

Par EEZ finanšu instrumenta MECO projekta apstiprināšanu. Plašāka informācija šeit.

Par EEZ finanšu instrumenta MAKRO projekta apstiprināšanu. Plašāka informācija šeit.

Par EEZ finanšu instrumenta DAP projekta apstiprināšanu. Plašāka informācija šeit.

VIAA apstiprina Latvijas Sarkanā Krusta iesniegto projektu. Plašāka informācija šeit.

LSK uzsācis projekta „Aware and Resilient” īstenošanu. Plašāka informācija šeit.

LSK pārstāvji īsteno Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektu uz Norvēģiju. Plašāka informācija šeit.

Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju projekts „Latgale – saliedēta un savdabīga”. Plašāka informācija šeit.

LSK un Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno ES fondu projektu «Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei» Latgales reģionā. Plašāka informācija šeit.

2012.gada janvārī Balvu novadā ir uzsākta apakšprojekta „Prasmes ceļā uz patstāvību” ieviešana. Plašāka informācija šeit.

2013.gada ES pārtikas programma trūcīgajiem un maznodrošinātiem LR iedzīvotājiem. Plašāka informācija šeit.

LSKJ īsteno projektu Iepazīsties, tā ir mūsu Latvija un mēs lepojamies ar tās valodu un kultūru!”. Plašāka informācija šeit.

LSK Kurzemes komiteja realizē projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemes reģionā” Plašāka informācija šeit.

LSK sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā. Plašāka informācija šeit.

ES mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts. Plašāka informācija šeit.

LSK sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu domēm īsteno projektu „Mūža atvasara”. Plašāka informācija šeit.

Projekts «Bērnu attīstības centra izveide Valkas pilsētā». Plašāka informācija šeit.