Ziņojums par LSK sniegto sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu oktobrī un novembrī

Ziņa publicēta 16.12.2016.

Logo_LSK beglu menotru programma - SIF_LSK

Kopš 2016.gada 6.aprīļa biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošinājusi sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu ar Sabiedrības integrācijas fondu noslēgtā līguma Nr. S-SIF-2016-5 “Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu” ietvaros. Līdz 2016.gada 30.septembrim atbalsts tika sniegts 210 unikālām personām. No 2016.gada 1.oktobra līdz 30.novembrim LSK sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšana tika turpināta ar Sabiedrības integrācijas fondu noslēgtā līguma ietvaros. Kopējā periodā no 2016.gada 6.aprīļa līdz 30.novembrim atbalsts sniegts 319 unikālām personām.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniegšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tika veikta ar Sabiedrības integrācijas fondu 2016.gada 29.septembrī noslēgtā līguma Nr. S-SIF-2016-12 “Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu” ietvaros.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu oktobrī un novembrī saņēmušas kopā 200 unikālas personas, t.sk. gan patvēruma meklētāji, gan personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Atbalstu saņēmušo  skaits dalījumā pa mēnešiem – 134 personas oktobrī un 168 personas novembrī. Atbalsts sniegts 42 ģimenēm un 25 individuālām personām. Kopā tās bijušas 44 sievietes, 64 vīrieši, 92 bērni (skat.attēlu).

LSK Mentoru programma_cilveku kopejais skaits

Izvērtējuma ziņojums, kurā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru paveikto darbu 2 mēnešu – oktobra un novembra laikā, pieejams šeit: 2016.11.30_LSK mentoru programmas gala izvertejums 10-11.2016

Izvērtējuma ziņojums par kopīgo 8 mēnešu pakalpojuma sniegšanas periodu – no 2016.gada aprīļa līdz novembrim pieejams šeit: 2016.12.16_LSK mentoru programmas 8 menesu izvertejums 04-11.2016

Visa LSK informācija, kas saistīta ar patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu uzņemšanu Latvijā un procesiem Eiropā, pieejama LSK mājaslapā jaunumu sadaļā “Bēgļi un patvēruma meklētāji”

Kontaktinformācija
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”Agnese Trofimova

Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja

Tālr. 67686312, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv