Veiksmīgi noslēgušās 5 reģionālās apmācības par bēgļu un imigrantu integrāciju

Ziņa publicēta 01.10.2019.

Foto: apmācības Rīgā 27.09.2019.

Foto: apmācības Rīgā 27.09.2019.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR), 2019. gada septembrī Rēzeknē, Puikulē, Bauskā, Saldū un Rīgā organizēja reģionālās apmācības “Darbs bēgļu un imigrantu integrācijai: starpkultūru saskarsme, labās prakses piemēri un pieredze”. To mērķis bija stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu, pakalpojumu sniedzēju, kā arī vietējo kopienu pārstāvju kapacitāti un veicināt situācijas izpratni.

Apmācības tika organizētas Sarkanā Krusta starptautiska projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros (informācija par projektu: ŠEIT).

Par vispārējo situāciju saistībā par patvēruma, migrācijas un pārvietojuma jautājumiem, likumdošanas izmaiņu ietekmi uz bēgļu un imigrantu integrācijas rezultātiem, integrācijas politiku un procesiem nacionālā un reģionālā līmenī stāstīja Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) pārstāvji Marsels Koluns (Marcel Colun) un Karolis Žibas.

Tamims Nešeds (Tamim Nashed), apmācību vadītājs no Austrijas, kurš ir neatkarīgs eksperts integrācijas un starpkultūru kompetenču jautājumos un iepriekš ir strādājis Eiropas bēgļu lietu un trimdā esošo padomē (ECRE), iepazīstināja ar starpkultūru kompetenču aspektiem. Cits runātājs bija Latvijā aktīvi praktizējošs ārsts, bēglis no Sīrijas Suleimans Alzouabi (Sulaeman Alzouabi), kurš dalījās ar savu dzīvesstāstu un bēgļa pieredzi.

Dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus lektoriem, izrādot interesi padziļināti izprast apmācību tematus, tāpat, diskutēja savā starpā par dzirdēto. Apmācību auditorija bija valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, t.sk. politikas plānotāji, skolu pārstāvji, sociālā darba un aprūpes speciālisti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopā apmācības apmeklēja 100 cilvēku. Pārstāvētas tika Rīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Valmieras un Jūrmalas pilsētu pašvaldības, Balvu, Rēzeknes, Alojas, Valkas, Burtnieku, Bauskas un Baldones novadu pašvaldībām. Tāpat, pārstāvētas tika izglītības un veselības aprūpes iestādes, Valsts darba inspekcija, Sabiedrības integrācijas fonds, Latgales plānošanas reģions un Alojas pašvaldības policija.

Pēc apmācībām apmeklētāji atzina, ka uzzinājuši daudz jaunas, svarīgas un interesantas informācijas, kas turpmāk noderēs gan ikdienas darbā, gan komunicējot ar cittautiešiem, tāpat, cilvēki atklāja, ka turpmāk daudz kritiskāk vērtēs medijos pausto informāciju saistībā ar migrācijas krīzi, bēgļiem un dažādu kultūru mijiedarbību.

Projektu finansē Eiropas Savienība Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda ietvaros (AMIF).

AMIF AVAIL Projekta logo LV