Vasaras skolā padziļinās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā

Katru gadu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Valkas komitejas darbinieki, Sarkanā Krusta nodaļu aktīvisti un brīvprātīgie, sadarbībā ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi, organizē sacensības pirmās palīdzības sniegšanā. Sacensībās aicināti piedalīties Smiltenes, Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu audzēkņi.

Šī gada maijā jauniešu kopas pulcējās Palsmanē, lai parādītu savas mācību gada laikā apgūtās zināšanas un prakstiskās iemaņas. Šoreiz labākos rezultātus ieguva Smiltenes ģimnāzijas komanda. Atbilstoši sacensību nolikumam, uzvarētājiem jāpārstāv Valkas reģionu republikāniskajās sanitāro kopu sacensībās.

LSK Valkas komiteja kā vienu no balvām šai komandai organizē vasaras skolu. Trīs dienās no 24.augusta līdz 26 augustam jauniešiem būs iespēja kopā atpūsties, padziļināt zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, uzzināt par Sarkanā Krusta darbības prioritātēm un dažādām aktivitātēm. Ieplānota iepazīšanās ar Valkas un Valgas pilsētas skaistākajām un interesantākajām vietām, tikšanās ar Valgas pilsētas Sarkanā Krusta organizācijas pārstāvjiem.

P1030165 P1030164 P1030163