Starpposma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu laika posmā no 2018.gada 1.jūnija – 30.novembrim

Ziņa publicēta 12.12.2018.

2018_LSK_Beglu_programma_Logo

Kontaktinformācija: Sabiedrības integrācijas fonds Kontaktinformācija: Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Karīna DzeneProgrammas koordinatore

Tālr. 67078226

e-pasts: karina.dzene@sif.gov.lv

Gundega RupenheiteProjekta vadītāja

Tālr. 28379100

e-pasts: gundega.rupenheite@redcross.lv

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk tekstā – LSK), pamatojoties uz 2018.gada 21.maija iepirkuma līgumu Nr. S-SIF-2018-13 par „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”, sniedz sociālo mentoru un sociālo darbinieku pakalpojumus patvēruma meklētājiem, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” (turpmāk – PMIC), Ropažu novadā un ārpus tā – Jelgavā, Jūrmalā, Ķekavas novadā.

Pakalpojuma mērķa grupa: patvēruma meklētājs – persona, pāris vai ģimene ar bērniem vai bez, kas ir pametusi savu mītnes zemi un lūgusi patvērumu Latvijā. Pēc patvēruma lūguma izskatīšanas perioda, kas var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde paziņo pieņemto lēmumu.

Patvēruma meklētājiem sniegtais atbalsts periodā no 2018.gada 1. jūnija līdz 30. novembrim. 

  • apzinātas primārās pamatvajadzības;
  • nodrošināta humānā palīdzība, apmeklējot humānās palīdzības punktus ( drēbju, apavu un sadzīves priekšmetu iegāde);
  • sekots līdzi latviešu valodas apmācību un integrācijas programmu apmeklējumam;
  • veicināta izpratne par dzīvi Latvijā un kopīgi apmeklēti dažādi kultūras pasākumi;
  • sniegts atbalsts ikdienas situāciju risināšanā;
  • sniegts atbalsts lēmumu pārsūdzības formalitāšu kārtošanā;
  • sniegts atbalsts sadzīves prasmju apguvē;
  • nodrošinātas integrācijas veicināšanas mērķim atbilstošas aktivitātes (piem., kopīgi ar ģimenēm apmeklējot Zooloģisko dārzu, muzejus, kino, kultūras un mākslas pasākumus u.c.).
  • patvēruma meklētāju bērni iekārtoti skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī pavadīti uz skolu pirmajās mācību dienās, organizētas individuālas vecāku sapulces skolās.

Šeit pieejams –> Starpposma ziņojums par soc. darbinieka un soc. mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu laika posmā no 2018.gada 1.jūnija – 30.novembrim

Screenshot (2683)

Screenshot (2684)