Šodien, 24. augustā noritējusi diskusija “NVO loma bēgļu integrācijas jomā”

NVO diskusijaŠodien, 24. augustā, LSK pārstāvji piedalījās publiskā diskusijā “NVO loma bēgļu integrācijas jomā”, kuru organizēja Arābu kultūras centrs.

Diskusijas mērķis bija atspoguļot katras no bēgļu integrācijā iesaistīto iestāžu un organizāciju viedokli par iespēju savstarpēji sadarboties aktuālo bēgļu jautājumu risināšanā.

Tika uzklausīti sīriešu bēgļu pieredzes stāsti, valsts pārvaldes institūciju viedoklis par NVO lomu bēgļu integrācijas jomā, kā arī dažādu NVO redzējums šajā jautājumā. LSK izteica gatavību piedalīties procesos.

 

 

Ziņa publicēta 24.08.2015.