SC „Gaiziņš”

Uz sarakstu
Kontaktinformācija Kontaktpersona
Gaiziņa iela 7, Rīga
Tālrunis: +371 67336650
E-pasts: ilona.luste@redcross.lv
No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:30-17:00
Piektdienās no plkst. 8:30-16:00
Sociālā centra “Gaiziņš” vadītāja: Ilona Luste
Informācija SC ‘’Gaiziņš’’ darba laikā (diennakts)
Tālrunis: +371 29884047
Informācija par humānās palīdzības pieņemšanu un izsniegšanu
Tālrunis: +371 67336650, +371 67686306
Zvanīt darba laikā no plkst. 9:00-17:00
E-pasts: secretariat@redcross.lv

Latvijas Sarkanā Krusta sociālais centrs “Gaiziņš”

Latvijas Sarkanā Krusta sociālais centrs “Gaiziņš” (turpmāk – Centrs) ir daudzfunkcionāla iestāde, kas katru gadu attīstās, paplašina pakalpojuma klāstu un pašlaik nodrošina sekojošus pakalpojumus:

 1. Naktspatversmes pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām.
 2. Diennakts patversmes pakalpojums personām alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.
 3. Ar Rīgas Domes Labklājības Departamenta finansiālu atbalstu darbojas Veselības istaba, tās galvenais uzdevums ir informēt iedzīvotājus par veselības riska faktoriem un sniegt konsultācijas par veselības jautājumiem.
 4. Veselības istabas Gaiziņa ielā 7, Rīgā, darba laiks Otrdiena 10:00 – 16:00Trešdiena 10:00 – 15:00

  Ceturtdiena 10:00 – 15:00

 5. Vairākus gadus darbojas HIV profilakses punkts, kur var veikt HIV testu, B un C vīrushepatīta un sifilisa eksprestestu, saņemt konsultāciju pirms un pēc testa par tālāko rīcību. Profilakses punktā iespējams apmainīt šļirces/adatas, saņemt konsultācijas par dažāda veida atkarībām, informāciju par ārstēšanās iespējām un rehabilitāciju, saņemt psiholoģisku atbalstu.
 6. Sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru 2017.gadā atklāts Metadona ilgtermiņa farmakoterapijas programmas medikamenta izdales kabinets, kurā personas ar atkarības problēmām var saņemt narkoloģiskos pakalpojumus.
 7. Darbojas humānās palīdzības saņemšanas un izsniegšanas punkts.
 8. Divas reizes nedēļā Centrā notiek nodarbības anonīmajiem narkotiku un alkohola lietotājiem.
 9. Darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Meklēšanas dienests.
 10. Centrā tiek īstenota Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības un ārkārtējo situāciju programma. Atbilstoši Latvijas likumdošanai visā Latvijā tiek organizētas pirmās palīdzības apmācības. Programmas ietvaros tiek nodrošināta pirmā palīdzība publiskos pasākumos, katru gadu tiek rīkotas republikāniskās pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem un tiek organizētas operatīvo vienību apmācības.

Centra 1.stāvā tiek nodrošināts naktspatversmes pakalpojums krīzē nonākušām pilngadīgām personām, tai skaitā arī personām alkohola reibumā – SC “Gaiziņš” naktspatversme ir vienīgā iestāde Rīgā, kurā tiek uzņemtas personas alkohola reibumā. Klientiem tiek nodrošināta guļvieta (matrači), viena ēdienreize, sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī viss nepieciešamais personīgai higiēnai. Naktspatversmē strādā medicīnas darbinieks un uzraugs, tiek nodrošināta klienta veselības stāvokļa novērtēšana un novērošana, drošība un klienta personīgo mantu uzglabāšana.

Centra 2.stāvā uzturas naktspatversmes klienti, kuri nelieto alkoholu un ir motivēti risināt savas sociālās problēmas. Klienti uzturas istabās ar atsevišķu gultas vietu, skapīti personīgo lietu uzglabāšanai, ir sanitāri higiēniskās telpas, virtuve. Klientiem ir iespēja izmantot datorklasi CV sastādīšanai, darba, dzīves vietas meklēšanai u.c. Klientiem nodrošināta iespēja konsultēties ar sociālo darbinieku, kurš palīdz klientu sociālo problēmu risināšanā.

Savukārt Centra 3.stāvā ir īslaicīgās uzturēšanās mītne, kur klienti paši apmaksā savu uzturēšanos. Centra 3.stāvā nodrošinātas 38 maksas vietas. Diennakts uzturēšanās maksa ir 3,00 EUR, bet nakts (no plkst.17:00 – 9:00) maksa ir 2,20 EUR. Klientiem ir iespēja uzturēties nakti vai diennakti, nakšņot apkurinātās telpās ar atsevišķām guļvietām kā arī izmantot personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus. Klientiem ir pieejama kopēja virtuve ar nepieciešamo aprīkojumu.

SC “Gaiziņš” pagrabstāvā atrodas Humānās palīdzības pieņemšanas un izsniegšanas punkts (ieeja punktā no Maskavas ielas puses). Punktā tiek pieņemtas iedzīvotāju ziedotās drēbes un mantas. Trūcīgas un krīzes situācijā nonākušas personas punktā var saņemt humāno palīdzību. Humānās palīdzības punkts darbojas no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00 līdz 14:00.

SC “Gaiziņš” realizē valsts un pašvaldības projektus un programmas:

 1. Sadarbībā ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām darbojas komplektu izsniegšanas punkts, kurā tiek izsniegti pārtikas komplekti, pārtikas komplekti maziem bērniem, higiēnas komplekti zīdaiņiem un maziem bērniem, higiēnas un saimniecības preču komplekti, skolas piederumu komplekti un skolēnu mugursomas.
 2. Tiek nodarbinātas personas Pašvaldības sabiedrisko darbu programmā un Algotu pagaidu sabiedrisko darbu programmā.
 3. Kopš 2011.gada Centrs nodarbina Valsts probācijas dienesta klientus (personas, kuras ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu). Piespiedu, sabiedriski noderīgu darbu bez atlīdzības persona veic no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā, savas dzīvesvietas tuvumā.

Cēsu naktspatversme un patversme ar atskurbināšanu

Cēsīs, Slimnīcas ielā 9, no 2017.gada 3.oktobra darbojas naktspatversme un patversme ar atskurbināšanu. Pakalpojumu nodrošina Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” un SIA “Cēsu Klīnika”.

Naktspatversmes pakalpojums tiek nodrošināts 12 klientiem, kuri nav alkohola reibumā un 6 klientiem, kuri ir alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā. Patversmes ar atskurbināšanu pakalpojums tiek nodrošināts diennakts režīmā.

Ikvienam iestādes klientam tiek nodrošināta nepārtraukta uzraudzīšana, personas drošība, pirmās palīdzības sniegšana nepieciešamības gadījumā, operatīvo dienestu izsaukšana, drēbju nomaiņa, apģērba mazgāšana, brokastis, vakariņas, sociālā darbinieka konsultācijas. Iestāde sadarbojas ar sociālo dienestu, pašvaldības un Valsts policiju, tuberkulozes un plaušu slimību kabinetu, SIA “Cēsu klīnika”, ģimenes ārstiem un citām institūcijām.

 

SC Gaiziņš

 

 SC Gaiziņš 1