SC „Gaiziņš”

Uz sarakstu
Kontaktinformācija Kontaktpersona
Gaiziņa iela 7, Rīga
Tālrunis: +371 67336650
E-pasts: ilona.luste@redcross.lv
No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:30-17:00
Piektdienās no plkst. 8:30-16:00
Sociālā centra “Gaiziņš” vadītāja: Ilona Luste
Informācija nakts patversmes darba laikā (nakts laikā)
Tālrunis: +371 29884047
Informācija par humānās palīdzības pieņemšanu un izsniegšanu
Tālrunis: +371 67336650, +371 67686306
Zvanīt darba laikā no plkst. 9:00-17:00
E-pasts: secretariat@redcross.lv

Latvijas Sarkanā Krusta sociālais centrs “Gaiziņš”

Centrs darbojas jau 5 gadus un piedāvā sekojošas sociālās aprūpes iespējas:

 1. Naktspatversmes pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām;
 2. Patversme;
 3. Veselības istaba (ar Rīgas Domes Labklājības Departamenta finansiālu atbalstu);
 4. Humānās palīdzības saņemšanas un izsniegšanas punkts;
 5. Pašpalīdzības grupas narkotiku un alkohola lietotājiem.

Centra 1.stāvā tiek nodrošināts nakts patversmes pakalpojums krīzē nonākušām pilngadīgām personām, tai skaitā arī personām alkohola reibumā – SC “Gaiziņš” naktspatversme ir vienīgā iestāde Rīgā, kurā tiek uzņemtas personas alkohola reibumā. Klientiem ir pieejama guļvieta (matrači), viena ēdienreize, sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī viss nepieciešamais personīgai higiēnai.

Centra 2.stāvā uzturas arī nakts patversmes klienti, kuri nelieto alkoholu un ir motivēti risināt savas sociālās problēmas. Klienti uzturas istabās ar atsevišķu gultas vietu, skapīti personīgo lietu uzglabāšanai, ir pieejamas sanitāri higiēniskās telpas, virtuve. Klientiem ir iespēja izmantot datorklasi CV sastādīšanai, darba, dzīves vietas meklēšanai, sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī iesaistīties centrā notiekošajos pasākumos, projektos.
Naktspatversmē strādā medicīnas darbinieks un uzraugs, tiek nodrošināta klienta veselības stāvokļa novērtēšana un novērošana, drošība un klienta personīgo mantu uzglabāšana.

Savukārt, Centra 3.stāvā ir patversme, kur klienti paši apmaksā savu uzturēšanos sociālajā centrā „Gaiziņš”, kas ļauj uzturēties patversmē nakti vai diennakti, nakšņot telpās ar atsevišķām guļvietām, izmantot personiskās higiēnas iespējas, izmantot sociālā darba pakalpojumus. Klientiem ir pieejama kopēja virtuve ar nepieciešamo aprīkojumu.

Centra 3.stāvā patversmē ziemas periodā tiek nodrošinātas 44 maksas vietas, vasaras periodā līdz 80. Diennakts uzturēšanās maksa ir 3 EUR, bet nakts (14 stundas) maksa ir 2,20 EUR. Maksa nodrošina iespēju uzturēties patversmē nakti vai diennakti, nakšņot apkurinātās telpās ar atsevišķām guļvietām gan sievietēm, gan vīriešiem, kā arī izmantot personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu u. c. sociālos pakalpojumus.

Naktspatversmē strādā medicīnas darbinieks un uzraugs, tiek nodrošināta klienta veselības stāvokļa novērtēšana un novērošana, drošība un klienta personīgo mantu uzglabāšana.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta „Sabiedrības integrācijas programmas” projektu konkursā atbalstīto projektu „Otrā iespēja” LSK struktūrvienībā sociālais centrs „Gaiziņš”. Projekta „Otrā iespēja” mērķis bija veicināt LSK SC “Gaiziņš” klientu dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā. Projekta galvenais uzdevums – uzlabot mērķa grupas prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas darba atrašanai (datora lietošana, komunikācija, saskarsme, konfliktu risināšana, likumdošana u.c.) un patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Projekta īstenošanas gaitā LSK SC „Gaiziņš” klientiem tika nodrošinātas psihologa un karjeras konsultanta individuālās konsultācijas un apmācības grupās, datorzinību apmācības un papildus apmācībās centra darbiniekiem, lai varētu uzlabot un pilnveidot centra darbību un piedāvāto pakalpojumu klāstu. Projekta rezultātā 3 cilvēki ir iesaistījušies algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībā, 10 cilvēki ir piedalījušies datorzinību apmācības un cēluši savu kvalifikāciju, vairāk kā 20 dalībnieki ir piedalījušies individuālajās karjeras konsultantes un psiholoģes individuālajās konsultācijās, vairāk kā 30 Latvijas Sarkanā Krusta darbinieki ir ieguvuši papildus zināšanas ar mērķa grupu- motivēšana, stresa menedžments, izdegšanas sindroms.

SC “Gaiziņš” pagrabstāvā, ieeja no Maskavas ielas puses, visiem interesentiem ir iespējams sniegt humāno palīdzību – apģērbu, apavus, sadzīves priekšmetus u.tml. Savukārt saņemt humāno palīdzību iespējams trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī krīzes situācijā esošām personām: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pl. 10:00 līdz 14:00. Humāno palīdzības punktā gada laikā palīdzību saņem aptuveni 12750 personas (personas, kam ir trūcīgas/maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, kā arī cilvēki ar invaliditāti), kā arī aptuveni 10 cilvēki dienā veic ziedojumus – apģērbus, apavus, traukus, grāmatas, bērnu rotaļlietas u.c. priekšmetus.

LSK sociālajā centrā “Gaiziņš” no 2010. gada septembra atrodas HIV profilakses punkts injicējamo narkotiku lietotājiem, kur var veikt šļirču apmaiņu, saņemt prezervatīvus, dezinficējošas salvetes injekcijas vietu apstrādei, veikt HIV un tuberkulozes ekspresdiagnostiku, saņemt medicīnas darbinieka konsultāciju par medicīnisko un sociālo palīdzību.

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu SC „Gaiziņš” telpās darbojas arī veselības istaba.

Tajā Jūs varat bez maksas:

 • Saņemt medicīnas darbinieka konsultāciju par ar veselību saistītiem jautājumiem
 • Noteikt svaru un auguma garumu
 • Izmērīt arteriālo asinsspiedienu
 • Saņemt informāciju par medicīnas pakalpojumu pieejamību dažādām sociālekonomiskām grupām
 • Saņemt psiholoģisku atbalstu
 • Saņemt informāciju par Latvijas Sarkanā Krusta pakalpojumiem

Kā maksas pakalpojumu piedāvājam:

 • Noteikt cukura līmeni asinīs (1.00 EUR)
 • Noteikt holesterīna līmeni asinīs (2.00 EUR)

Veselības istabas darba laiks:

OTRDIENĀS          10:00-16:00

TREŠDIENĀS       10:00-15:00

CETURTDIENĀS    10:00-15:00

Eiropas Komisijas programma vistrūcīgākajām personām – Eiropas pārtikas komplektu izsniegšanas punktā izsniegti 195366 pārtikas paku komplekti.

2013.gadā nakts patversmes pakalpojumu izmantoja 2427 dažādas personas, no kurām 291 bija sievietes. 4214 klientus alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmes gadījumos Pašvaldības un Valsts policija atveda uz LSK SC „Gaiziņš” nakts patversmi.

Centrā tiek realizēti valsts un pašvaldības projekti un programmas:

 1. Eiropas Komisijas programma vistrūcīgākajām personām – Eiropas pārtikas komplektu izsniegšanas punkts;
 2. Pašvaldības sabiedrisko darbu nodrošināšana;
 3. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās;
 4. Darba prakse jaunietim;
 5. Personu nodarbināšana, kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu un piekritušas iesaistīties izlīgumā, piekrītot pildīt piespiedu sociālo darbu no pamatdarba/mācībām brīvajā laikā.