SARC „Venta”

Uz sarakstu
Kontaktinformācija Kontaktpersona
Adrese: Graudu iela 21, Kuldīga, LV-3301
Tālrunis: +371 63369101
E-pasts: lsk.venta@redcross.lv
Biroja administratore Marina Raksa

2017. gada sākumā biedrības „Latvijas Sarkanā Krusts” Kurzemes komiteja atvēra sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru “Venta”. Centrs paredzēts pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti (48 personām kopā). SARC “Venta” atrodas 4 km no Kuldīgas pilsētas centra. Tā teritorijā atrodas plaša zaļā zona, ar ogu un ābeļu dārzu, mazu dīķi. Blakus centram ir uzbūvēta plaša lapene ar skatu uz ūdens pusi, kas ir pieejama ikvienam.

Aprūpes centrs piedāvā gaišas un mājīgas divvietīgas, trīsviettīgas istabas, brīvā laika pavadīšanas telpas (aktu, nodarbību zāle, bibliotēka) četras ēdienreizes dienā.
Katram centra iemītniekam tiek izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāns. Sociālā darba speciālisti novērtē katra iemītnieka spējas pašam rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības.

Par centra iemītniekiem ikdienā rūpējas speciālisti un personāls:
  • ģimenes ārsts;
  • psihiatrs;
  • medicīnas māsa;
  • sociālais darbinieks;
  • sociālais aprūpētājs;
  • sociālais rehabilitētājs

Kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai, centrā ir pieejami tehniskie palīglīdzekļi.