SAC “Valka”

Uz sarakstu

Sociālās aprūpes centrs VALKA (1)

Kontaktinformācija Kontaktpersona
Adrese: Valka, Rūjienas iela 3E

Tālr.: 64725982

E-pasts: dace.baske@redcross.lv

Medicīnas māsas tālr.: 64725981

Aprūpētāju tālr.: 64725983

Vadītāja: Dace Bašķe

LSK sociālā aprūpes centra “Valka” mērķis ir stabilizēt un uzlabot klientu dzīves kvalitāti un nodrošināt:

 • pastāvīgu dzīvesvietu un sociālo aprūpi pensijas  vecuma personām un personām ar invaliditāti (fiziska rakstura traucējumiem, kā arī ar viegliem garīga rakstura traucējumiem);
 • pilnu aprūpi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumus 4 reizes dienā, pirmreizējo nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pastāvīgu uzraudzību un aprūpi;
 • minimālu sociālo aprūpi klientiem, kam nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe.

Centra klienti tiek nodrošināti ar:

 • dzīvojamo platību un, nepieciešamības gadījumā, ar sadzīvei nepieciešamajām lietām;
 • veļu, apģērbu, apaviem (pilnas aprūpes gadījumā);
 • pirmreizējo medicīnisko palīdzību;
 • sociālā darbinieka pakalpojumiem atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • kultūras pasākumiem;
 • garīgo aprūpi (ja persona tādu vēlas) atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • palīdzību sociālo un juridisko jautājumu risināšanā (pēc nepieciešamības).

Centrā tiek uzņemtas šādas personas:

 • Valkas novadā deklarētās pensijas vecumu sasniegušas personas, kuras pastāvīgi nodzīvojušas un deklarējušās novada teritorijā vismaz pēdējo gadu un kuras veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
 • personas ar invaliditāti;
 • personas, kas izīrē sociālos vai dienesta dzīvokļus;
 • atsevišķos gadījumos citā novadā deklarētas personas ar samaksu pilnā apmērā(par 1 cilvēka uzturēšanas maksu, ko nosaka dome);
 • personas uz laiku.