SAC „Stūrīši”

Uz sarakstu
Kontaktinformācija Kontaktpersona
Adrese: Stūrīši 8, Laidzes pagasts,Talsu novads, LV – 3201
Tālrunis: +371 63237737  (darba dienās, izņemot svētku dienas)
Fakss: +371 63237740
E-pasts: sac.sturisi@redcross.lv; lasma.snefelde@redcross.lv
Direktore: Anita Boitmane

Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrs ( turpmāk tekstā – SAC) „Stūrīši” tika atklāts 2008. gada oktobrī bijušā Talsu rajona Laidzes pagasta „Stūrīšos”(5km no Talsu pilsētas). Centrs atrodas 18. gs. izveidotā Mācītājmuižas un Leprazorija kompleksā  īpaši gleznainā un skaistā vietā.

SAC „Stūrīši” sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Centra teritorijā atrodas zaļā zona ar pastaigu celiņiem, soliņiem, lapenēm, futbola laukumu un vēsturisku baznīcu. Centrs paredzēts līdz 90 iemītniekiem. Iespējams dzīvot vienvietīgās, divvietīgās un četrvietīgās istabiņās.

Par centra iemītniekiem ikdienā rūpējas speciālisti:

 • ģimenes ārsts
 • psihiatrs
 • medicīnas māsa
 • sociālais darbinieks
 • sociālais aprūpētājs
 • sociālais rehabilitētājs

Centrā diennakts aprūpi nodrošina 2 aprūpētāji un uzraudzību nodrošina drošības speciālists/sanitārs. Ir pieejami tehniskie palīglīdzekļi, kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai: funkcionālās gultas, personiskās aprūpes palīgierīces, balsta palīgierīces, ratiņkrēsli.

Katram centra iemītniekam tiek izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāns. Sociālā darba speciālisti novērtē katra iemītnieka spējas pašam rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības.

Centra iemītniekiem, atkarībā no viņu spējām un vēlmēm, ir iespēja veikt dažādas brīvā laika aktivitātes:

 • Apmeklēt brīvā laika pavadīšanas centru – gaisa hokejs, galda teniss, novuss; trenažieri, viesmākslinieku uzstāšanās, izglītojošas lekcijas;
 • Apmeklēt baznīcu, dažādu konfesiju dievkalpojumus;
 • Apmeklēt kino, muzejus, teātri, koncertus, doties  ekskursijās;
 • Piedalīties sporta spēlēs, mini futbola sacensībās;
 • Apmeklēt datorklasi un izmantot interneta pieslēgumu;
 • Apmeklēt lasītavu, bibliotēku;
 • Spēlēt teātri;
 • Apmeklēt radošās,  latviešu valodas un  matemātikas nodarbības;
 • Piedalīties centra organizētajos pasākumos:  svētku svinēšana, dejas;

Šobrīd notiek SAC paplašināšanas darbi, lai jau 2014. gada nogalē piedāvātu  gaišas un mājīgas telpas vēl 35 iemītniekiem.

Dokumetācija , lai iestātos SAC „Stūrīši”:
Bez maksas, pārejot pilnīgā valsts apgādībā – Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka 21.04.2008. MK noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” ( http://likumi.lv/doc.php?id=174327 )
Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kurā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

 1. iesniegumu, kur norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējuma smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju ( plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekciju slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 3. psihiatra atzinumu par speciālo ( psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem ( noteikumu Nr.288 1. pielikums);
 4. invaliditāti apliecinoša dokumenta ( invalīda apliecības) kopiju;

Sociālās integrācijas   valsts aģentūra, pēc  personas dokumentu saņemšanas, izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, iekļaujot  pakalpojumu saņēmēju rindā un turpmāk koordinējot pakalpojuma piešķiršanas procesu.

Par pilnu vai daļēju maksu – jebkura persona, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un vēlas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā:

 • Persona pati vai ar apgādnieka palīdzību apmaksā pakalpojuma saņemšanu, griežas SAC „Stūrīši”pa tālruni: +371 63237736;
 • Ja persona pati nespēj pilnībā apmaksāt pakalpojumu un tai nav apgādnieku, vēršas ar iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā, lai vienotos par nepieciešamās pakalpojuma apmaksas starpības segšanu.

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar SAC “Stūrīši” sociālo drabinieci Lāsmu Šnēfeldi (tālrunis: +371 63237733, e-pasts: sac.sturisi@redcross.lv vai lasma.snefelde@redcross.lv).

HelloweenSturisi
Sturisi_Darbnicas
SturisiEka