Krīzes centrs "Burtnieks"

Uz sarakstu
Kontaktinformācija Kontaktpersona
Burtnieku iela 37 (5.stāvs), Rīga Diennakts tālrunis: +371 67202737; +371 27338 389

Tālrunis: +371 67202832; +371 67202732

E-pasts: ieva.antonsone@redcross.lv

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki:

  • sociālie darbinieki: darba dienās no pl. 8.30 – 17.00 (tālruņi saziņai: +371 67202832; + 371 67202732, + 371 27338389)
  • vadītāja: pl. 8.30 – 17.00 darba dienās (tālrunis saziņai +371 67202732, + 371 29403885)
Krīzes centra “Burtnieks” vadītāja: Ieva Antonsone

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” krīzes centrā “Burtnieks” tiek sniegti pakalpojumi Rīgas pašvaldības ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un grūtniecēm, kas nonākušas krīzes situācijā. 
LSK Krizes centrs kolaza

Pakalpojuma mērķis: 

  • īslaicīgi (līdz 6 mēnešiem) nodrošināt drošu vidi, patvērumu, sociālo aprūpi un rehabilitāciju, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu, attīstīšanu, atbalsta sniegšanu krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem;
  • mērķa grupa:  pilnas un nepilnas ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem un grūtnieces (neminot personu skaitu)

 Pakalpojuma apraksts: Krīzes centrā strādā starpprofesionāļu komanda – sociālie darbinieki, psihologi, sociālie rehabilitētāji un pedagogs –  grupu vadītājs, diennakts uzraudzību nodrošina dežuranti.

Ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un grūtniecēm tiek nodrošināti sekojoši sociālās aprūpes pakalpojumi  – diennakts aprūpe, atsevišķa istaba ar nepieciešamo aprīkojumu (mēbeles, gultas piederumi, dvieļi), tiek izsniegta neliela dienas nauda pārtikas produktu iegādei, ir atbilstošs aprīkojums maltītes pagatavošanai. Papildus tiek nodrošināts aprīkojums drēbju mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai. Centrā ir aprūpes telpa zīdaiņiem un mazu bērnu aprūpei, ir aprīkota bērnistaba. Papildus tiek nodrošināti sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – drošas vides radīšana, situācijas izvērtēšana un vajadzību novērtēšana, klientu individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana un realizēšana, risku novērtēšana, speciālistu konsultācijas, jaunu sociālo prasmju un iemaņu apgūšana gan grupās, gan individuāli. Vēl krīzes centrā tiek nodrošināta psiholoģiskā palīdzība – krīzes intervence, psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā konsultēšana, kā arī  tiek veicināti sociālās integrācijas pasākumi – kultūras un, izglītojošie un izklaidējošie pasākumi gan krīzes centrā, gan ārpus tā.

 Pakalpojuma pieejamība: krīzes centrs uzņem klientus 24 h diennaktī. Pakalpojumus var saņemt:

1) ģimene vai grūtniece vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un saņem nosūtījumu Krīzes centra pakalpojuma saņemšanai

2) krīzes situācijā ģimene vai grūtniece vēršas pēc pakalpojuma Krīzes centrā.