ĪUM „Burtnieks”

Uz sarakstu
Kontaktinformācija Kontaktpersona
Adrese: Burtnieku iela 37, Rīga, LV-1084
Tālrunis: +371 67436672
E-pasts: kristine.besedina@redcross.lv

Sociālie rehabilitētāji

 • Kristīne Besedina (darba laiks: pirmdienās pl. 11:00 – 14:00 vai iepriekš vienojoties par tikšanos)
 • Jolanta Klauča (darba laiks: pirmdienās pl. 13:00 – 17:00, otrdienās pl. 9:00 – 13:00, trešdienās pl. 9:00 – 13:00)
 • Santa Kozule (darba laiks: pirmdienās pl. 10:00 – 14:00, otrdienās pl. 10:00 – 14:00, ceturtdienās pl. 10:00 – 14:00)
Vadītāja: Kristīne Besedina

 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) īslaicīgās uzturēšanās mītne „Burtnieks” (turpmāk – Mītne) ir LSK struktūrvienība, kas savu darbību uzsākusi 2013. gada aprīlī un apmeklētājiem pieejama katru dienu no plkst. 9:00-19:00.

Kā nokļūt? 

Vairāk par nokļūšanas iespējām aicinām meklēt šeit: http://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html

Mītnē pieejamie pakalpojumi LSK IUM Burtnieks

Mītnē, bez dzīves vietas palikušām personām, iepriekš saņemot Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu, ir iespēja iegūt īslaicīgu (3-6 mēnešu) patvērumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka bez mājokļa palikušām ģimenēm un bērniem minētais pakalpojums tiek sniegts prioritāri.

Mītnē ir atsevišķas guļamtelpas ģimenēm ar bērniem, kā arī sievietēm un vīriešiem.  Mītnes darbu vada Mītnes vadītājs, savukārt, Mītnes ikdienas darbu nodrošina dežuranti, kuru pienākums ir sekot, lai tiktu ievēroti Mītnes iekšējās kārtības noteikumi un ugunsdrošības normas. Nepieciešamības gadījumā dežurants izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.

 

Kas jādara Klientam, lai to uzņemtu Mītnē?

 • Klientam jādodas uz sev tuvāko Rīgas Sociālā dienesta nodaļu, kur:

– jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu;

– jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;

– jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta LR normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

– jāuzrāda vienu no šajā apakšpunktā minētajiem dokumentiem, kas apliecina personas tiesības lietot dzīvojamo telpu:

– īres un/vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu;

– grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu oriģinālu;

– jāuzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus par iepriekšējo mēnesi.

 • Sociālais darbinieks izvērtē, vai Klients var saņemt nosūtījumu par Mītnes pakalpojuma saņemšanu.
 • Klients dodas uz Mītni ar Rīgas Sociālā dienesta nodaļas izsniegto nosūtījumu.
 • Mītnes vadītājs izskata minēto nosūtījumu un lemj par pakalpojuma sniegšanu.
 • Tiek noslēgts līgums par Mītnes pakalpojuma saņemšanu.
 • Pirms līguma parakstīšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Mītnes iekšējās kārtības noteikumiem.
 • Klientam ir pienākums samaksāt avansa maksājumu par uzturēšanos Mītnē dotajā mēnesī. Avansa maksājums ir EUR 1,05 no personas par diennakti.
 • Apmaksājot minēto rēķinu, Klientam ir tiesības vērsties Rīgas Sociālā dienesta nodaļā ar lūgumu atmaksāt naudu par iepriekš apmaksāto rēķinu.

RDLD_1

Informācija par humānās palīdzības punktu Burtnieku ielā 37

Jau informējām, ka biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Burtnieka ielā 37 ir atvērusi jaunu humānās palīdzības sniegšanas un saņemšanas punktu, kur palīdzību iespējams saņemt arī bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Jau šobrīd palīdzību (sev nepieciešamās lietas) šajā punktā saņēmuši patvēruma meklētāji no Sīrijas un Afganistānas, kuri nesen ieceļojuši Latvijā. Saskaņā ar Latvijas valsts institūciju un NVO darba grupu ieteikumiem, par prioritāro humānās palīdzības punktu bēgļiem un patvēruma meklētājiem noteikts LSK humānās palīdzības punkts Burtnieku ielā 37, Rīgā.

HUM PALĪDZĪBAS PUNKTS LV

HUM PALĪDZĪBAS PUNKTS RU

Hum palīdzības punkts ENG

Turpmāk piedāvājam iepazīties ar aktivitātēm, pasākumiem un labajiem darbiem LSK ĪUM “Burtnieks”.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” kopš  2017. gada 1. marta īsteno projektu “Zinošs, tātad varošs” (Nr. DIKS-17-571-lī), ko finansē Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projekta īstenošanas periods: 2017. gada 1. marts – 13. novembris

Projekta mērķis: veicināt ĪUM „Burtnieks” klientu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā un izaugsmē, paaugstināt to konkurētspēju vietējā darba tirgū un nodrošināt tiem iespēju iepazīt veidus, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku kopā ar ģimeni (bērniem), tadējādi sekmējot viņu  integrāciju vietējā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir 50 LSK ĪUM „Burtnieks” (ĪUM) klienti – bērni un pieaugušie vecumā no 3-70 gadiem – atsevišķas personas un ģimenes, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, bez patstāvīgas dzīves vietas, cilvēki, kuriem bieži trūkst motivācijas savas dzīves sakārtošanai un uzlabošanai, ar zemām pamata prasmēm un sadzīvisku iemaņu trūkumu.

Projekta īstenošanas laikā tiks organizētas:

 • profesiju pamatu zināšanu nodarbības,
 • profesionālo izglītības iestāžu prezentācijas ĪUM telpās,
 • nodarbības ĪUM esošajiem bērniem,
 • klientu kopējie pasākumi.

Projekta aktivitāšu rezultātā tā dalībnieki tiks mudināti apzināties, ka viņiem ir iespēja mainīt savu dzīvi, uzlabojot tās apstākļus. Projekts ļaus iesaistītajām personām apzināties savas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Sevis un savu spēju apzināšana ļaus tiem   veiksmīgāk iekļauties darba tirgū un sakārtot savu dzīvi, tādējādi tiks veicināta viņu sociālā integrācija Rīgā.

Projekta kopējais budžets: EUR 7055.50

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

LSK UN RD IKSD ZINOSS TATAD VAROSS

ĪUM “Burtnieks” apmeklē labdarības koncertu “Kopā varam palīdzēt”

19. maijā, LU Lielajā aulā norisinājās labdarības koncerts “Kopā varam palīdzēt”, ko organizēja LSK kopā ar Vācijas SK Hamburgas-Harburgas komitejām. 32 ĪUM “Burtnieks” klienti kopīgi apmeklēja koncertu, taču pēc koncerta ģimenes ar bērniem devās piknikā.

Kopīgais brauciens un koncertu un pikniks tika rīkots projekta “Zinošs, tātad varošs ietvaros”. 

 LU labdarības koncerts

Divu mēnešu apskats par projektu “Zinošs, tātad varošs”

Pagājuši jau divi mēneši kopš LSK ĪUM “Burtnieks” klienti aktīvi piedalās projekta aktivitātēs.

Divu mēnešu laikā 16 pieaugušie mītnes klienti piedalījās 8 skaistumkopšanas profesiju pamata zināšanu nodarbībās, kā arī devās vizītē uz Rīgas Stila un modes tehnikumu, kur izzināja studiju un profesijas apguves iespējas tieši šajā mācību iestādē.

Kamēr vecāki apguva jaunas zināšanas skaistumkopšanas jomā, bērni kopā ar pedagogu pildīja mājasdarbus skolai un atkārtoja skolā apgūto vielu. Tāpat, tika apvākotas grāmatas, vecāki tika motivēti pārbaudīt savu bērnu dienasgrāmatas, sekot līdzi viņu skolas gaitām un sekmēm. Nodarbībās piedalījās 12 dažāda vecuma bērni.

Paralēli, tika aktīvi strādāts pie kopīgām radošām darbnīcām, tajās bērni varēja izpausties, veidojot tematiskās kompozīcijas un dažādus radošus darbiņus. Tika aktīvi sagaidītas Lieldienas. Papildus nodarbībām pieaugušajiem un bērniem, projekta ietvaros tika rīkoti divi kultūras pasākumi: 2. aprīlī vecāki kopā ar bērniem un mītnes personālu devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, pavadot brīvo laiku svaigā gaisā kopā ar saviem mīļajiem; 22. aprīlī mītnes apkārtnē notika Lielā talkā, kuras laikā tika sakopta mītnes apkārtne, un pēc talkas dalībnieki devās kopīgā piknikā.

 Vizīte Rīgas stila un modes tehnikumā 13.04.2017 (2)

Projekts “Zinošs, tātad varošs”: ĪUM “Burtnieks” aktīvi piedalās projekta nodarbībās

Marta mēnesī mītnes iedzīvotāji apmeklējuši 4 skaistumkopšanas nodarbības, kuras vadīja profesionāla pasniedzēja no Rīgas Stila un Modes Tehnikuma. Nodarbībās dalībnieki mācījās par studiju iespējām tehnikumā, apguva manikīra un matu kopšanas pamatus. Dāmām bija lieliska iespēja iejusties friziera lomā, apgūt galvas masāžas prasmes un izbaudīt profesionālās kosmētikas iedarbību.

Kamēr pieaugušie mācījās skaistumkopšanas pamatus, bērni kopā sr pedagogu pildīja mājasdarbus skolai, tika organizētas  gan radošās darbnīcas. Tāpat, bērni mācījās dekupēt, veidot marcipāna ziedus tortēm, tina zarus ar krāsainu dziju u.t.t.

2. aprīlī mītnes ģimenes kopā ar draugiem devās uz Rīgas Zoodārzu, kur jaukā un saulainā atmosfērā tika pavadīta visa diena!

Martā projekta aktivitātēs piedalījušies 22 bērni un 15 pieaugušie.

 2017-04-04 15.51.08

LSK ĪUM “Burtnieks” iemītnieki iepazīstas ar jauno projektu “Zinošs, tātad varošs”

6. martā, LSK ĪUM “Burtnieks” telpās notika projekta iepazīšanās pasākums, kura laikā projekta vadīšanas komanda un nodarbību vadītāji iepazīstināja dalībniekus ar projektu, tā aktivitātēm, tuvāko divu mēnešu nodarbību kalendāru. Tāpat, pasākuma dalībnieki vairāk iepazinās savā starpā, kā arī uzdeva sev interesējošus jautājumus.

projekta atklāšana - Copy

 LSK sāk īstenot jaunu projektu “Zinošs, tātad varošs” 

Ar prieku paziņojam, ka kopš 1. marta LSK sācis īstenot jaunu projektu “Zinošs, tātad varošs” (Nr. DIKS-17-571-lī)), ko finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projekts ilgs līdz novembrim un tas tiek realizēts Īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burnieks”.

Projekta mērķis ir veicināt mītnes klientu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā, paaugstināt to konkurētspēju vietējā darba tirgū un nodrošināt tiem iespēju iepazīt veidus, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku kopā ar ģimeni (bērniem), tadējādi sekmējot viņu integrāciju vietējā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir 50 mītnes klienti – bērni un pieaugušie vecumā no 3-70 gadiem – atsevišķas personas un ģimenes, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, bez patstāvīgas dzīves vietas, cilvēki, kuriem bieži trūkst motivācijas savas dzīves sakārtošanai un uzlabošanai, ar zemām pamata prasmēm un sadzīvisku iemaņu trūkumu.

 ZINOŠS, TĀTAD VAROŠS bilde

 

 

 

 

Noslēdzies projekts “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī)

Projekta mērķis veicināt LSK ĪUM “Burtnieks” klientu, vecumā no 3 līdz 70 gadiem, bez patstāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušu personu, dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā, tādējādi sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā.

15. novembrī, LSK ĪUM “Burtnieks”  notika projekta noslēgums – izvērtēšana. Tā laikā projekta dalībnieki izvērtēja projektu, tā aktivitātes, sasniegtos rezultātus un dalīties iespaidos Projekta laikā daudzi vecāki atklāja savu bērnu apslēptos talantus un radošumu, piemēram, gleznošanā un rotu veidošanā. Bērni labprāt palīdzēja ēst gatavošanā un izmēģina ēdienus, ko līdz šim nebija baudījuši. Pateicoties šim projektam, ģimenēm bija lieliskas iespējas iegūt jaunas zināšanas gan pirmās palīdzības sniegšanā, gan sociālā dienesta un citu valstisku organizāciju palīdzības sniegšanā. Liela nozīme bija psiholoģiskam atbalstam un informācijai, lai izzinātu sevi un savas problēmas. Bēniem vislaāk atmiņā palikušas sporta aktivitātes un nodarbības, kas domātas bērniem. Interesanti bija bērnu atzinumi, par to, ka mājas darbus pildīt ir patīkami un pat jautri.Pateicoties projektam, katrs dalībnieks jutās īpašs, jo katram tika sniegts atbalsts, iedrošinājums un veicināta ticība saviem spēkiem.

 Projekta CEĻĀ UZ RĪTDIENU noslēgums, 15. 11. 2016. (17)

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

CEĻĀ UZ RĪTDIENU NOSLĒGUMA PASĀKUMS
3. aprīlī Kronvalda parkā norisinājās spēle “Veselības aplis”

3. aprīlī, Kronvalda parkā norisinājās spēle “Veselības aplis”, kurā piedalījās 7 ĪUM ģimenes, kopā 19 personas. Pasākuma laikā dažāda vecuma bērniem bija iespēja caur spēlēm izzināt cilvēka fizioloģiju, noteikt dažādu slimību profilaktiskos pasākumus( saaukstēšanās, akūtas sāpes utt.) un apgūt pirmās palīdzības pamatus ar praktiskiem piemēriem.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

14080936_936176869825136_777402934_n

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

LSK ĪUM “Burtnieks” bērni rada apsveikumus Latvijai, gatavojoties Latvijas simtgadei

Biedrība “Cita Rīga” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros realizē projektu „Valsts simtgades gaidās”, kura mērķis ir nacionālās identitātes stiprināšana, kas vērsta uz vienotas Latvijas vēstures izpratnes veidošanu.

Šī projekta ietvaros biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgas uzturēšanās mītnē “Burtnieks” Rīgā 15. jūlijā notika izglītojoša nodarbība par Latvijas vēsturi, kā arī bērniem bija lieliska iespēja veidot apsveikumus Latvijai ar saviem sirsnīgajiem novēlējumiem. Aktivitātē piedalījās 9 bērni un 3 vecāki. Bērnu radītie apsveikumi tiks izvietoti izstādē NVO namā projekta noslēgumā – 2016. gada nogalē.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

2016.07. LSK Burtnieks Latvijas 100gadei 2

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

Noris seminārs “Krīzes intervence. Izdegšanas sindroms”

 

25. un 28. jūlijā, Šarlotes ielā 1B, Rīgā, norisinājās ģimenes psiholoģes Ilzes Novikovas vadītais seminārs “Krīzes intervence.Izdegšanas sindroms”, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja gūt vērtīgas zināšanas par to, kā efektīvāk komunicēt ar cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijās. Kopā seminārā piedalījās 27 LSK darbinieki, brīvprātīgie un citi interesenti.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 14256799_950919125017577_957061512_n (1)LSK Cela uz ritdienu projekta logo
LSK darbinieki un brīvprātīgie piedalās seminārā/lekcijā “Krīzes intervence. Izdegšanas sindroms”25. un 28. jūlijā LSK darbinieki, brīvprātīgie un citi interesenti tika aicināti uz psiholoģes Ilzes Novikovas semināru par krīzes intervenci un izdegšanas sindromu, kurā semināra dalībniekiem tika sniegta informācija un padomi, kā pasargāt sevi un savus līdzcilvēkus no stresa situācijām, kā risināt konfliktus un kā ieraudzīt līdzcilvēkos izdegšanas sindromu. Lekotre dalījās ar vērtīgiem ieteikumiem, kā turpmāk rīkoties, sastopoties ar nestandarta situācijām, kas bieži vien var izraisīt stresa situācijas, kas savukārt var traucēt tās objektīvā un konstruktīvā risināšanā.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 Cela uz ritdienu LSK apmacibas 25 un 28.07.2016
 28. jūlijā ĪUM “Burtnieks” ģimenes tika aicinātas pievienoties braucienā uz Rīgas Zoodārzu. 

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

 ZOO APMEKLĒJUMS (4)

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

 LSK ĪUM “Burtnieks” bērni rada apsveikumus Latvijai, gatavojoties Latvijas simtgadeiBiedrība “Cita Rīga” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros realizē projektu „Valsts simtgades gaidās”, kura mērķis ir nacionālās identitātes stiprināšana, kas vērsta uz vienotas Latvijas vēstures izpratnes veidošanu.

Šī projekta ietvaros biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgas uzturēšanās mītnē “Burtnieks” Rīgā 15. septembrī notika izglītojoša nodarbība par Latvijas vēsturi, kā arī bērniem bija lieliska iespēja veidot apsveikumus Latvijai ar saviem sirsnīgajiem novēlējumiem. Aktivitātē piedalījās 9 bērni un 3 vecāki.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

15.09. cita rīga (2)

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

ĪUM “Burtnieks” noris Miķeļdienas pasākums

29. septembrī LSK Īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” notika Miķeļdienai veltīts pasākums. Tajā piedalījās gan pieaugušie gan bērni, kopīgi pārrunājot un apgūstot ražas svētku tradīcijas, parašas. Tāpat, pasākuma dalībnieki disukutēja par veselīga uztura nozīmi ikdienā.

Miķeļdienas pasākuma praktiskajā daļā ģimenes kopīgi piedalījās kulinārijas nodarbībā, tās laikā tika sarūpēti daudz un dažādi no rudens veltēm gatavoti ēdieni. Pasākumā piedalījās 16 cilvēki – 7 pieaugušie un 9 bērni.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 29. 09. Miķeļdiena, nodarbības bērniem. (4)

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

LSK ĪUM “Burtnieks” ģimenes dodas uz leļļu teātri

29. oktobrī, divas ĪUM “Burtnieks” ģimenes kopīgi devās uz Latvijas Leļļu teātra lielo zāli, lai vērotu izrādes “Kas notiek dižmežā?” un “Prikļučeņije v volšebnom ļesu”.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

 Latvijas-Leļļu-teātris-Riga-by-Martins-Veidemanis

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

LSK darbinieki un brīvprātīgie piedalās seminārā/lekcijā “Krīzes intervence. Izdegšanas sindroms”

11. oktobrī visi LSK darbinieki, brīvprātīgie un citi interesenti tika aicināti uz psiholoģes Ilzes Novikovas semināru par krīzes intervenci un izdegšanas sindromu, kurā semināra dalībniekiem tika sniegta informācija un padomi, kā pasargāt sevi un savus līdzcilvēkus no stresa situācijām, kā risināt konfliktus un kā ieraudzīt līdzcilvēkos izdegšanas sindromu. Lekotre dalījās ar vērtīgiem ieteikumiem, kā turpmāk rīkoties, sastopoties ar nestandarta situācijām, kas bieži vien var izraisīt stresa situācijas, kas savukārt var traucēt tās objektīvā un konstruktīvā risināšanā.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

 15065052_1898175207078220_477557506_o

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

LSK darbinieki un brīvprātīgie piedalās seminārā/lekcijā “Krīzes intervence. Izdegšanas sindroms” 11. oktobrī LSK darbinieki, brīvprātīgie un citi interesenti tika aicināti uz psiholoģes Ilzes Novikovas semināru par krīzes intervenci un izdegšanas sindromu, kurā semināra dalībniekiem tika sniegta informācija un padomi, kā pasargāt sevi un savus līdzcilvēkus no stresa situācijām, kā risināt konfliktus un kā ieraudzīt līdzcilvēkos izdegšanas sindromu. Lekotre dalījās ar vērtīgiem ieteikumiem, kā turpmāk rīkoties, sastopoties ar nestandarta situācijām, kas bieži vien var izraisīt stresa situācijas, kas savukārt var traucēt tās objektīvā un konstruktīvā risināšanā.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 afiša lekcija 11 oktobris
LSK ĪUM “Burtnieks” ģimenes dodas spēlēt boulingu

2. novembrī, LSK ĪUM “Burtnieks” ģimenes kopīgi devās spēlēt boulingu “Mēness boulings” zālē. Pavisam kopā izbraucienā piedalījās 28 cilvēki – 11 pieaugušie un 17 bērni.

Aktivitāte organizēta projekta “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 2.11. ĪUM BURTNIEKS ģimenes dodas uz Mēness boulingu (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

LSK sācis īstenot projektu “Ceļā uz rītdienu”

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) kopš marta sākuma īsteno projektu “Ceļā uz rītdienu” (projekta nr. DIKS—16-404-lī). Projekta mērķis ir veicināt LSK ĪUM “Burtnieks” klientu, vecumā no 3 līdz 70 gadiem,  bez patstāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušu personu, dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā, tādējādi sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā.

Projekta mērķa grupas vajadzības ir prasmju un zināšanu apgūšana gan praktiski, gan teorētiski, kas palīdzētu tiem celt motivāciju un attīstīt prasmi pārvaldīt savus resursus. Mērķa grupai ir nepieciešamība socializēties un apgūt prasmes patstāvīgas dzīves vietas meklēšanai, iekārtošanai, virzībai darba tirgū un sabiedrībā kā pilnvērtīgiem tās locekļiem.

Lai sasniegtu projekta mērķi, īstenošanas laikā tiks organizētas 56 izglītojošās nodarbības bērniem un jauniešiem, kuri atrodas ĪUM „Burtnieks”, 14 sociālā darbinieka vadītās prasmju un iemaņu apgūšanas nodarbības, 7 psihologa vadītās grupas nodarbības, 32 vingrošanas nodarbības sporta pedagoga vadībā, 3 ĪUM „Burtnieks” klientu kopīgie pasākumi, 3 pirmās palīdzības un drošības apmācības.

Projekta laikā veiktās aktivitātes palīdzēs celt mērķa grupas pašnovērtējumu un pašapziņas līmeni, īpaši uzsverot iespēju uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus īslaicīgās uzturēšanās mītnes. Projekta īstenošanas periods ir 2016. gada marts – novembris. Projekta kopējais budžets – 7777,71 EUR. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/lsk-sacis-istenot-projektu-cela-uz-ritdienu/

 IMG-20160317-WA0003

 

 

 

LSK Cela uz ritdienu projekta logo

LSK jaunieši viesojas ĪUM “Burtnieks”

25. martā LSK Īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” viesojās LSK jaunieši, kuri mītnes bērniem piedāvāja iemācīties ko jaunu un apgūt Pirmo palīdzību. Tāpat, LSK jaunieši bija sagatavojuši bērniem kopīgas aktivitātes: visi tika sadalīti trīs komandās apgūstot PP praktiski; pēc tam bērni piedalījās stafetēs ar dažādiem uzdevumiem, un, visbeidzot, visi kopīgi, gatavojoties Lieldienām, krāsoja olas.

Pasākumā piedalījās 16 LSK jaunieši un 20 ĪUM “Burtnieks” bērni.

Sakām lielu paldies jauniešiem par ieguldīto darbu, pozitīvām emocijām, sirsnīgo atmosfēru un, protams, par jauniegūtām zināšanām.

http://www.redcross.lv/lv/bez-kategorijas/lsk-jauniesi-viesojas-ium-burtnieks/

 13014851_1791749377720804_1191287292_n (1) logo_LSKJ
ĪUM “Burtnieks” sirsnībā sagaida Valentīnu14. februārī, kad visā pasaulē sagaida mīlestības un saticības pilnoValentīna dienu, ĪUM “Burtnieks”  Eiropas Abalsta Fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros tika rīkotas aktivitātes trūcīgām personām – ģimenes vienojās tajās un radīja mīlošu noskaņu sev apkārt.

Dienas laikā notika radošā darbnīca, kurā bērni kopā ar saviem vecākiem gatavoja apsveikuma kartiņas un ziedu kompozīcijas, kuras dāvāja saviem mīļajiem. Tāpat, kā jau ierasts, pasākuma dalībnieki vienojās kopīgā gardumu sagatavošanā – tika cepti cepumi un kūkas.

Kā atzina ĪUM “Burtnieks” iemītnieki, diena pavadīta pozitīvā, jaukā un mīlošā gaisotnē, to pastiprināja tas, ka tā pavadīta kopā ar tiem vismīļākajiem cilvēkiem.

Kopā pasākumā piedalījās 14 bērni un 6 vecāki.

http://www.redcross.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/ium-burtnieks-sirsniba-sagaida-valentinu/

 IMG-20160215-WA0012Atbalsta pakas no SIF
Helovīna sagaidīšana ĪUM “Burtnieks” 1. novembrī  Eiropas Abalsta Fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros LSK ĪUM “Burtnieks” plkst 16:00 notika Helovīna sagaidīšana, kā arī rudens brīvlaika pēdējo dienu pavadīšana. Pasākuma laikā gan pieaugušie, gan bērni tika aicināti veidot konfekšu pušķus ar rudens motīviem. Kā jau ierasts, vienojāmies kopīgā gardumu gatavošanā un to baudīšanā. Brīvbrīžos, pateicoties atraktīvajiem tēviem, notika stafetes un rotaļas. Pavisam kopā pasākumā piedalījās 28 cilvēki.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/helovina-sagaidisana-ium-burtnieks/

 IMG-20151102-WA0004Atbalsta pakas no SIF
ĪUM “Burtnieks” mazākie iemītnieki vienojas kopīgā ēstgatavošanāEiropas Abalsta Fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros LSK ĪUM “Burtnieks” dabinieki mazajiem mītnes iemītniekiem organizēja nodarbību, kuras laikā bija iespējams dalīties zināšanās par veselīgiem un gardiem produktiem, kā arī nodarbības dalībnieki varēja vienoties kopīgā ēstgatavošanā.

 

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/ium-burtnieks-mazakie-iemitnieki-vienojas-kopiga-estgatavosana/

 111Atbalsta pakas no SIF
ĪUM “Burtnieks” sirsnībā sagaida Valentīnu 14. februārī, kad visā pasaulē sagaida mīlestības un saticības pilnoValentīna dienu, ĪUM “Burtnieks”  Eiropas Abalsta Fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros tika rīkotas aktivitātes trūcīgām personām – ģimenes vienojās tajās un radīja mīlošu noskaņu sev apkārt.

Dienas laikā notika radošā darbnīca, kurā bērni kopā ar saviem vecākiem gatavoja apsveikuma kartiņas un ziedu kompozīcijas, kuras dāvāja saviem mīļajiem. Tāpat, kā jau ierasts, pasākuma dalībnieki vienojās kopīgā gardumu sagatavošanā – tika cepti cepumi un kūkas.

Kā atzina ĪUM “Burtnieks” iemītnieki, diena pavadīta pozitīvā, jaukā un mīlošā gaisotnē, to pastiprināja tas, ka tā pavadīta kopā ar tiem vismīļākajiem cilvēkiem.

Kopā pasākumā piedalījās 14 bērni un 6 vecāki.

http://www.redcross.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/ium-burtnieks-sirsniba-sagaida-valentinu/

 IMG-20160215-WA0012Atbalsta pakas no SIF
LSK ĪUM “Burtnieks” norisinājusies nodarbība

2015.gada 20.jūlijā, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” (turmpāk – Mītne),  Eiropas Abalsta Fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, norisinājās nodarbība “Konfekšu pušķi svētkiem un ikdienai”.

Nodarbības laikā tās dalībniekiem bija lieliska iespēja apgūt pamatprasmes pušķu veidošanā, izmantojot gan konfektes, gan ziedus, kā arī papīru un dažādus citus palīgmateriālus. Nodarbībā piedalījās 18 trūcīgās personas, to vadīja floriste Alla Žukova.

Pateicamies kafejnīcai, beķerejai “Junge” par ikdienas Mītnes iemītnieku iepriecināšanu ar gardo beķerejas produkciju.

http://www.redcross.lv/lv/projekti/lsk-ium-burtnieks-norisinajusies-nodarbiba/

 1Atbalsta pakas no SIF
LSK ĪUM “Burtnieks” iemītnieki atzīmē vasaras saulgriežus  21.jūnijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes “Burtnieks” iemītnieki  Eiropas Abalsta Fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros vienojās kopīgā Vasaras saulgriežu sagaidīšanā. Gan lielie, gan mazie kopīgi pina Jāņu vainagus, mācījās un dziedāja tradicionālās Jāņu dziesmas un gāja jautrās tematiskajās rotaļās. Jāņu bērni kopīgi gatavoja arī tradicionālos Jāņu speķa pīrādziņus un gatavoja kārtīgu Jāņu mielastu, kas ir būtiska svētku sastāvdaļa un priecē visu dalībniekus.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/lsk-ium-burtnieks-iemitnieki-atzime-vasaras-saulgriezus/

 1Atbalsta pakas no SIF
27. augusts- diena atrakciju parkāVakar, 27. augustā, laikā no plkst 11:00-16:00, „Latvijas Sarkanais Krusts”, sadarbībā ar SIA “Game Service Group”, piedāvāja lielisku iespēju  apmeklēt atrakcijas parku Rīgā, Krastmalā, Eksporta ielā (pie Vanšu tilta) bez maksas.Aicināti tika LSK sadarbības partneri, brīvprātīgie, biedri, darbinieki.Pavisam kopā atrakciju parku šajā laikā apmeklēja ~600 cilvēki no ĪŪM „BURTNIEKS”, bērnu un jaunieši centra struktūrvienības „Vita”, bērnu un jauniešu centra struktūrvienība ”Ziemeļi”, LSK birojs „Aprupe mājās”, SC „Gaiziņš”, LSK Aizkraukles komitejas, DC “Stropins”, LELB Diakonijas centra Dienas centrs “Paaudzes” u,c.

 

 ATRAKCIJU PARKS
18. augustā LSK ĪUM „Burtnieks” norisinājās lekcija „Fiziskās aktivitātes”18. augustā, rīdzinieki tika aicināti apmeklēt nodarbību „Fiziskās aktiviātes”, kas norisinājās LSK ĪUM „Burtnieks”. Tā bija  lekciju cikla „Dzīvosim veselīgi un droši” noslēdzošā nodarbība.

Apmeklētājiem bija iespēja uzzināt to, kāda ir fizisko aktivitāšu nozīme un ietekme uz veselības stāvokli. Tāpat interesenti teorētiski un praktiski iepazinās ar dažādiem vingrinājumiem, kurus izpildot, iespējams uzlabot savu pašsajūtu un veselību.Praktiskajā nodarbības daļā bērni un viņu vecāki piedalījās 20 minūšu apļa vingrošanā, kas paredzēta katram rītam. Tāpat bērni ņēma dalību stafešu sacensībās.Pavisam nodarbību apmeklēja 25 cilvēki (21 bērns, 4 pieaugušie), tā ilga 2 stundas un noritēja brīvā dabā, to vadīja Dace Miķelsone.Nodarbības noslēgumā bērni tika apdāvināti ar piederumiem skolai – zīmuļiem, pildspalvām, burtnīcām u.c.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/18-augusta-lsk-ium-burtnieks-norisinajas-lekcija-fiziskas-aktivitates/

 ĪUM "BURTNIEKS"ĪUM "BURTNIEKS"ĪUM "BURTNIEKS"
Screenshot (551)

4.augustā krīzes centrā „Burtnieks” norisinājās bezmaksas lekcija „Bērnu traumatisms”

Projekta „Dzīvosim veselīgi un droši”* ietvaros š.g. 4. augustā krīzes centrā „Burtnieks”, Rīgā, norisinājās bezmaksas lekcija „Bērnu traumatisms”, kuras laikā apmeklētājiem tika stāstīts par dažādu bērnu traumu riskiem un to veidiem, tāpat tika sniegti dažādi ieteikumi, kā nodrošināt bērnam drošu vidi mājās. Lekcijas laikā tika aplūkoti vairāki priekšnoteikumi, kas jāņem vērā atpūšoties brīvā dabā vai pārvietojoties ar kājām, auto u.c.
Kā jau ierasts, lekcija tika iedalīta trīs posmos:prezentācija, multfilmas skatīšanās un trešā- sasitumu zīmēšana uz ķermeņiem un pirmās palīdzības paraugdemonstrējumi.

Projekta apmācību ciklā jebkuram interesentam līdz šim bija iespēja noklausīties bezmaksas lekcijas par sekojošām tēmām: sabalansēta un pilnvērtīga uztura pamatprincipi, higiēna, zobu veselība, atkarības vielas un bērnu traumatisms.

Bet jau nākošajā nedēļā norisināsies pēdējā apmācību cikla lekcija „Fiziskās/sporta aktivitātes”, par kuras precīzu norises vietu, datumu un laiku ziņosim tuvākajā laikā.

 

 

 

 

 

 IMG-20150805-WA0002IMG-20150806-WA0000 (1)Screenshot (551)

 Norisinājusies nodarbība par mutes dobuma higiēnu

14.jūlijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” notikusi projekta „Dzīvosim veselīgi un droši” kārtējā nodarbība, kurā piedalījušies 25 dalībnieki. Šoreiz pasākuma dalībnieki tika izglītoti par personiskās higiēnas jautājumiem. Uzmanība tika pievērsta dažādām slimībām, kas var rasties neievērojot higiēnas normas personīgajās un sadzīves situācijās. Praktiskās nodarbības ietvaros projekta dalībniekiem tika rādīta izglītojoša filma par higiēnas nozīmību globālās sabiedrības veselības veicināšanā.

Tāpat, tika stāstīts par mutes dobuma un zobu veselību. Dalībniekiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par pareizu zobu un mutes dobuma kopšanu pieaugušajiem un bērniem. Zobu higiēnists stāstīja par pareizu zobu birstes un pastas izvēli, zobu ārsta apmeklējuma nepieciešamību, par uztura ietekmi uz zobu veselību, kā arī nodemonstrēja kā pareizi tīrīt zobus.

Savukārt, bērni nodarbības laikā krāsoja ilustrācijas veselīgiem zobiņiem, gatavoja zobu fejas un piedalījās viktorīnā par zobu un mutes veselību.

Visi dalībnieki pēc nodarbības saņēma noderīgas balviņas, lai varētu arī turpmāk rūpēties par skaistu smaidu.

 

 

 Kolāžakolāža_2kolāža_1Screenshot (551)

Norisinājusies praktiskā lekcija LSK ĪUM “Burtnieks” iemītniekiem

18.jūnijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” norisinājās praktiskā lekcija “Sabalansēta un pilnvērtīga uztura pamatprincipi”, kurā piedalījušies 27 dalībnieki. Interesentiem bija iespēja gūt jaunas zināšanas par veselīga uztura pamatprincipiem, galvenajām uzturvielu grupām un to nozīmību veselības uzlabošanā, kā arī uzzināt kā pilnveidot savu ikdienas ēdienkarti.
Tāpat, dalībniekiem tika nodemonstrēts kā no ikdienā pieejamiem produktiem var pagatavot veselīgu maltīti. Gan lielie, gan mazie nodarbību apmeklētāji ar lielu interesi iesaistījās veselīgo uzkodu un dzērienu gatavošanā.

 

Minētā lekcija norisinājās projekta “Dzīvosim veselīgi un droši” ietvaros.
Projektu līdzfinansējums tiek nodrošināts no Rīgas domes Labklājības departamenta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” līdzekļiem.

 

21

Screenshot (551)

LSK organizējusi nodarbību projekta “Dzīvosim veselīgi un droši” ietvaros

Notikusi projekta „Dzīvosim veselīgi un droši” kārtējā nodarbība, kurā piedalījušies 23 dalībnieki. Šoreiz pasākuma dalībnieki tika izglītoti par personiskās higiēnas jautājumiem, uzmanība tika pievērsta dažādām slimībām, kas var rasties neievērojot higiēnas normas personīgās un sadzīves situācijās. Praktiskās nodarbības ietvaros projekta dalībniekiem tika rādīta izglītojoša filma par higiēnas nozīmību globālās sabiedrības veselības veicināšanā.Minētā lekcija norisinājās projekta “Dzīvosim veselīgi un droši” ietvaros. Projektu līdzfinansējums tiek nodrošināts no Rīgas domes Labklājības departamenta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” līdzekļiem.
 Screenshot (551)
T/C “Stokmann” pārstāvji viesojas ĪUM “Burtnieks” 18. martā LSK ĪUM “Burtnieks” viesojās pārstāves no T/C “Stokmann” parfimērijas nodaļas, kuras mītnes bērniem bija sagatavojušas interesantas aktivitātes darba nedēļai noslēdzoties. Bērni ar ciemiņiem kopīgiem spēkiem cepa gardas picas, kā arī interesantā tehnikā (uz liela izmēra papīra, kurš pārklāts ar marli) tika veidota džungļu siena, krāsojot un zīmējot.

 

Meitenēm bija iespēja saņemt profesionālu konsultāciju par to, kā pareizi lietot kosmētiku, kā arī tikt nogrimmētām, mazākajām meitenēm vizāžisti body art tehnikā uz sejas veidoja krāsainus dzīvniekus un ziedus.

 

Sakām lielu PALDIES t/c “Stokmann” pārstāvēm par lielisko pasākumu un labi pavadīto laiku.

 

Kopā varam palīdzēt!

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/tc-stokmann-parstavji-viesojas-ium-burtnieks/

 12801570_849042025205288_8308764078511200202_n
LSK organizējusi nodarbību projekta “Dzīvosim veselīgi un droši” ietvaros Notikusi projekta „Dzīvosim veselīgi un droši” kārtējā nodarbība, kurā piedalījušies 23 dalībnieki. Šoreiz pasākuma dalībnieki tika izglītoti par personiskās higiēnas jautājumiem, uzmanība tika pievērsta dažādām slimībām, kas var rasties neievērojot higiēnas normas personīgās un sadzīves situācijās. Praktiskās nodarbības ietvaros projekta dalībniekiem tika rādīta izglītojoša filma par higiēnas nozīmību globālās sabiedrības veselības veicināšanā.

Minētā lekcija norisinājās projekta “Dzīvosim veselīgi un droši” ietvaros. Projektu līdzfinansējums tiek nodrošināts no Rīgas domes Labklājības departamenta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” līdzekļiem.

http://www.redcross.lv/lv/projekti/lsk-organizejusi-nodarbibu-projekta-dzivosim-veseligi-un-drosi-ietvaros/

 Foto kolāža
Norisinājies LSK organizētais radošo darbu konkurss „Esi iecietīgs, esi labestīgs”29.maijā un 1.jūnijā norisinājās vairākas radošās darbnīcas, kuras radošo darbu konkursa „Esi iecietīgs, esi labestīgs” ietvaros organizējusi biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK). Radošās darbnīcas norisinājās vairākās Latvijas pilsētās sadarbībā ar LSK komitejām Talsos, Krāslavā, Valkā un Rīgā. Tāpat, šīs radošās darbnīcas tika organizētas arī Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrā. Kopumā, pasākumos piedalījās aptuveni 156 bērni un viņu vecāki.

Aktivitātes organizētas projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/086/NAC/060/2015 „Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

http://www.redcross.lv/lv/projekti/norisinajies-lsk-organizetais-radoso-darbu-konkurss-esi-iecietigs-esi-labestigs/

 Foto kolāžaDAP 2015
Tolerances diena ĪUM “Burtnieks”18. novembrī, kad visā Latvijā tika atzīmēta mūsu Valsts neatkarības proklamēšanas gadadiena, LSK ĪUM un KC “Burtnieks” iemītnieki vienojās kopīgās aktivitātēs, lai iepriecinātu garāmgājējus pie Brīvības pieminekļa, dalot pašgatavotus konfekšu pušķus un sarkanbaltsarkanās lentītes. Tāpat, aktivitātes dalībnieki kopīgi sveica Latviju svētkos, noliekot ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Aktivitātes tika organizētas  projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomākampaņas, veltītas  Tolerances un iecietības veicināšanas nedēļai, ietvaros (16. novemris –  Starptautiskā tolerances diena).

Aktivitātes, tiek rīkotas projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/086/NAC/060/2015, projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) ietvaros. 

 IMG-20151119-WA0002DAP 2015
Lielā Talka LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks”Latvijas čaklākās tradīcijas – Lielās Talkas – ietvaros, LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” notika liela rosība.

Mītnes darbinieki un brīvprātīgie kopā ar 8 mītnē dzīvojošām ģimenēm sakopa ēkas pagalmu, kā arī LSK telpas, lai iekārtotu humānās palīdzības punktu trūcīgām personām. Fasādes sienas krāsošanā, atkritumu savākšanā un citos darbos pieaugušajiem palīdzēja arī mazie mītnes rūķi, kuri priecājās par jautro un aktīvo rosību.

Pateicībā par čakli padarīto kopīgo darbu un arī lai atbalstītu mītnes ģimenes un rosinātu vairāk pavadīt brīvo laiku, aktīvi spēlējoties ar bērniem, svētdien tika noorganizēta kopīga šašlika cepšana un futbola spēlēšana. Bērni bija lieliskā omā un, pēc aktīvi pavadītā laika un gardām pusdienām, ar prieku piedalījās angļu valodas nodarbībā, ko pasniedza Anuška – studente no Indijas.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/liela-talka-lsk-islaicigas-uzturesanas-mitne-burtnieks/

 LSK Liela talka Burtnieka
Hanzas vidusskolas skolēni viesojas ĪUM “Burtnieks” 2. februārī biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” ĪUM’’ Burtnieks’’ viesojās Hanzas vidusskolas 4a klases 28 skolēni, kuri  Latvijas Olimpiskās komitejas projekta‘’Sporto visa klase’’ un skolas projektu nedēļas ‘’ Labie darbi’’ ietvaros ziedoja mītnes bērniem dažādas noderīgas lietas – grāmatas, puzles, rotaļas, apģērbu un citas. Bērni bija sagatavojuši arī skaistu priekšnesumu – dziesmu, kas tika veltīta mītnes ģimenēm.

 

Vizītes laikā bērniem tika stāstīts par LSK vēsturi un tā darbību šodien. Bērniem bija lieliska iespēja iepazīt mītnes dzīvojošo ģimeņu  ikdienu. Dodoties prom, Hanzas vidusskolēni saņēma SK maiciņas kā pateicību par jauko darbu un labiem nodomiem, palīdzēt un atbalstīt tos, kuri nonākuši grūtībās.

 

Paldies Hanzas vidusskolas kolektīvam,  4a klases skolniekiem  un skolotājām.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/hanzas-vidusskolas-skoleni-viesojas-ium-burtnieks/

ziedojums 2.02.2016 kolāža
Ziemassvētku prieki bērniem ĪUM “Burtnieks” un krīzes centrā “Burtnieks”! Šis svētku laiks LSK Īslaicīgās uzturēšanās mītnes “Burtnieks” un LSK Krīzes centra “Burtnieks” bērniem un viņu vecākiem ir īpaši priecīgs. Pēdējās dienās ģimenes pavadījušas laiku kopā, lai sagatavotu Ziemassvētku prieku sev un apkārtējiem – iesaiņotu ar Norvēģijas Sarkanā Krusta Ullensaker komitejas atbalstu sarūpētās Ziemassvētku dāvaniņas, sapušķotu telpas un sagaidītu Ziemassvētku brīnumus.

Šogad tie bija gan dāvaniņas, gan speciāli veidota koncertu programma “Ziemassvētkus gaidot“, kurā LSK bērnu centra “Stropiņš“ brīvprātīgie bērni, kopā ar LSK “Aprūpe mājās“ organizatoru Jāni Timermani, sniedza brīnišķīgu koncertu ar skaistām un iedvesmojošām dziesmām.

http://www.redcross.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/ziemassvetku-prieki-berniem-ium-burtnieks/

Burtnieks 2
JCI Latvia pārstāvji viesojas LSK ĪUM “Burtnieks” 9. janvārī organizācijas JCI Latvia pārstāvji viesojās biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks”. Mītnes iemītniekiem – ģimenēm un bērniem – tika organizēts pasākums projekta “Christmas Tree” ietvaros.

Bērni un vecāki saņēma dāvanas: rotaļlietas, pamperus, riteņus, PSP atskaņotāju un citas mantas. Apdāvināšanās laikā pasākuma dalībnieki cienājās ar gardumiem, kurus bija sagatavojuši bērnu vecāki. Pavisam kopā dāvanas saņēma 31 dažāda vecuma bērns.

Tāpat, arī bērni pateicās pasākuma organizatoriem gatavojot un dāvājot apsveikumu kartiņas.

LSK ĪUM “Burtnieks” vārdā sakām PALDIES pasākuma organizatoriem JCI Latvia.

Pēc pasākuma bērni un vecāki bija gandarīti par jauko un izdevušos pasākumu, kurš tika realizēts pateicoties cilvēku sirsnībai, atsaucībai un vēlmei dāvāt prieku citiem.

 

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/jci-latvia-parstavji-viesojas-lsk-ium-burtnieks/

 ziedojums kolāža
ĪUM „Burtnieks” ģimenes viesojas SC „Kauguri”15.maijā pie LSK viesojās Somijas Sarkanā Krusta Dienvidrietumu komitejas pārstāvji , lai iepazītos ar LSK darbību un aktualitātēm.

Vizītes laikā tika apciemoti arī LSK ĪUM “Burtnieks” un krīzes centrs “Burtnieks”. Apmeklējuma noslēgumā somu kolēģi atstāja ziedojumu, lai iepriecinātu abu centru ģimenes ar bērniem.

Ziedojuma pirmā daļa tika izmantota, nedēļas nogalē visām ģimenēm kopīgi piepildot bērnu loloto sapni – apmeklējot Zooloģisko dārzu.

Ziedojuma otrā daļa tika veltīta tam, lai ĪUM „Burtnieks” ģimenes (21 cilvēks t.sk. 16 bērni) varētu apmeklēt LSK sociālo centru „Kauguri”. Trīs dienu laikā (14.-16.augusts) ģimenes izbaudīja vasarīgo laiku Baltijas jūras krastā peldoties, spēlējot bumbu, ceļot smilšu pilis un lieliski pavadot laiku.

http://www.redcross.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/ium-burtnieks-gimenes-viesojas-sc-kauguri/

 IMG-20150817-WA0002
Projekta ietvaros bērniem pasniedz angļu valodu18.aprīlī, LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” bērniem notika pirmā angļu valodas apmācība, ko pasniedza studente no Indijas vārdā Anuška.Nodarbības Anuška pasniedz biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda projekta Nr.IF/2013/1.A/12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros kā subsidētais darbinieks.Mītnes bērniem šī ir lieliska iespēja rotaļājoties apgūt jaunas zināšanas un prasmes angļu valodā. Turpmāk angļu valodas nodarbības notiks 2 reizes nedēļā.Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”.

 

http://www.redcross.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/projekta-ietvaros-berniem-pasniedz-anglu-valodu/

 KM subsidetais darbinieks pasniedz nodarbibas berniemkopa
LSK ĪUM „Burtnieks” iemītnieki atzīmē LieldienasDienu pirms Lieldienām biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes „Burtnieks” iemītnieki – vecāki kopā ar bērniem gatavojās Lieldienu atzīmēšanai. Visi aktīvi iesaistījās olu krāsošanas procesā un to dekorēšanā, pušķoja pūpolu zarus un pagatavoja Lieldienu kūku. Pašā Lielās dienas rītā vecāki ar bērniem vienojās kopīgās olu kaujās un mielojās ar pašu sarūpēto gardo cienastu.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/lsk-ium-burtnieks-iemitnieki-atzime-lieldienas/

 Foto kolāža
LSK ĪUM „Burtnieks” iemītnieki piedalās Ulubeles Cilvēcības stundā 1.martā biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” (turpmāk – Burtnieks) mītošās ģimenes apmeklēja Ķīpsalas izstāžu halli, kur Latvijas grāmatu izstādes 2015 ietvaros norisinājās dzīvnieku patversmes „Ulubele” (turpmāk – Ulubele) organizētā Cilvēcības stunda.

Ķīpsalas hallē Ulubeles komanda kopā ar astaini Bellu mīļi sagaidīja Cilvēcības stundas dalībniekus un jau pēc mirkļa dalībnieki tika iesaistīti dažādos interaktīvos pasākumos, ar kuru palīdzību dalībniekiem tika nodota informācija saistībā ar tēmām par atbildību un rūpēm par mājdzīvnieku.

Līdztekus komunikācijai ar astaini Bellu, bērniem bija iespēja iepazīties un sadraudzēties ar desmit gadus jauno karalisko pitona meiteni, kuras dzimtene ir Dienvidāfrika.

Tāpat, Latvijas grāmatu izstādes 2015 ietvaros bērniem tika piedāvāta iespēja aktīvi iesaistīties dažādās rotaļās, spēlēt cirku, zīmēt, izbraukt ar kartingu un kopumā jautri pavadīt laiku.

Sirsnīgs paldies Taxi.lv komandai, kuri droši un komfortabli nogādāja Burtnieka iemītniekus izstādē!

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/lsk-ium-burtnieks-iemitnieki-piedalas-ulubeles-cilvecibas-stunda/

Foto kolāžaLogo Norway SIFUlubele logo
LSK ĪUM „Burtnieks” saņem dāsnu ziedojumuPrivātās pirmsskolas izglītības iestādes „Raibā pupa” komanda Sirsnības nedēļas ietvaros organizējusi labdarības akciju, kura guvusi lielu atsaucību. Labdarības akcijas rezultātā tika saziedoti apģērbi, rotaļlietas, bērnu ratiņi, krēsliņi, skolas somas un citas lietas, kuras noderīgas jaunajiem vecākiem, viņu bērniņiem un ģimenēm kopumā.

 

Saziedotās mantas nodotas lietošanā biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes un krīzes centra „Burtnieks” (turpmāk – Burtnieks) iemītniekiem. Burtniekā mītošās ģimenes ir patiešām laimīgas saņemt šo dāsno dāvinājumu.

 

Sirsnīgs paldies „Raibā pupa” komandai un visiem tiem cilvēkiem, kuri piedalījās labdarības akcijā!

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/lsk-ium-burtnieks-sanem-dasnu-ziedojumu/

 Foto kolāža
LSK ĪUM „Burtnieks” iemītnieki atzīmē Svētā Valentīna dienu Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes un krīzes centra „Burtnieks” iemītnieki atzīmējuši Svētā Valentīna dienu. Gan lielie, gan mazie iemītnieki apvienojās kopīgā kūkas gatavošanas procesā un skaistu Valentīna dienas kartiņu veidošanā.

 

Pasākums norisinājusies Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda projekta Nr. IF/2013/1.a/12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros.

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”.

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/lsk-ium-burtnieks-iemitnieki-atzime-sveta-valentina-dienu/

 Foto kolāžakopa
Paldies kristiešu draudzes “Prieka vēsts” komandai Kristiešu draudze “Prieka vēsts” ar vairākiem interaktīviem pasākumiem iepriecinājusi biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes un krīzes centra “Burtnieks” (turpmāk – Centrs) mazos iemītniekus. Draudzes pārstāvji uzveda leļļu teātri, aicināja bērnus piedalīties dažādās tematiskās rotaļās, kā arī veikt praktisko darbiņu, izdekorējot kēksiņus atbilstoši savām vēlmēm un noskaņojumam.

Mīļš paldies kristiešu draudzes „Prieka vēsts” komandai par sarūpēto pasākumu!

http://www.redcross.lv/lv/socialie-centri/paldies-kristiesu-draudzes-prieka-vests-komandai/

 Foto kolāža

LSK ĪUM “Burtnieks” komanda un iemītnieki izsaka pateicību

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) īslaicīgās uzturēšanās mītnes un krīzes centra “Burtnieks” (turpmāk – Burtnieks) pārstāvji un iemītnieki izsaka lielu pateicību LSK Kurzemes komitejas komandai par sagādātajām gardajām Ziemassvētku paciņām.

Sirsnīgs paldies arī LSK biroja “Aprūpe mājās” komandai un LSK jauniešiem par fantastisko priekšnesumu Burtnieka iemītniekiem, kura laikā mazākie iemītnieki satika Ziemassvētku vecīti, skaitīja dzejolīšus, dejoja, devās jautrās rotaļās un saņēma Ziemassvētku dāvanas.

Paldies par sirsnīgajiem gada noslēguma svētkiem!

 

 Foto_kolāža

LSK ĪUM „Burtnieks” iemītnieki ciemojas dzīvnieku patversmi „Ulubele”

20.decembrī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” mītošās ģimenes ar bērniem ciemojās dzīvnieku patversmē „Ulubele”, kur norisinājās Ziemassvētku brokastis.
Ģimenes, ar skanīgām Ziemassvētku dziesmām, priecēja bērnu ansamblis „Notiņa”. Tāpat visiem bija iespēja doties ekskursijā un apskatīt dzīvnieku patversmes „Ulubele” teritoriju, izvest pastaigā suņus un samīļot kaķus. Pēcāk visi apmeklētāji tika aicināti doties rotaļās un dejās, kā arī pēc Ziemassvētku vecīša sagaidīšanas un dāvanu saņemšanas, ieturēt kopīgas Ziemassvētku brokastis.

Projekts Nr.2013.EEZ/PP/1/MAC/020/047 „Atbildīgs, izglītots, iesaistīts” tiek īstenots EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma ietvaros” . Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem, vardarbību veikušo jauniešu, no vardarbības cietušo personu iesaistīšana, izmantojot inovatīvo pasākumu kopumu – sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveidi Latvijā, veidojot apmācības programmu un veicot praktisku brīvprātīgo darbu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.ulubele.org / www.eeagrants.org

 Foto_kolāžaLogo_apvienotais

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK organizē pasākumus trūcīgajām personām

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, organizē pasākumus īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks” (turpmāk – Mītne).

 Aicinām piedalīties šādos pasākumos:

 • 15.05.2015. plkst. 17.00 “Ģimenes stiprināšanas diena”, kuras gaitā pasākuma dalībnieki – vecāki ar bērniem varēs gatavot gardus ēdienus, kā arī darboties radošajā darbnīcā.
  Nodarbību koordinē Mītnes vadītāja Kristīne Besedina.
 • 15.06.2015. plkst. 17.00 “Gardo ēdienu gatavošanas nodarbība”, kuras laikā ģimenes ar bērniem varēs gatavot iecienītākos ēdienus.
  Nodarbību koordinē Mītnes vadītāja Kristīne Besedina.
 • 16.06.2015. plkst. 12.00 “Čaklo rociņu darbnīca”, kuras ietvaros bērniem būs iespēja veidot skaistus mākslas darbus no papīra, izmantojot origami tehniku, kā arī spēlēt dažādas interaktīvas spēles.
  Nodarbību vadīs Kristīgās akadēmijas, maģistra programmas “Teoloģija” absolvente.
 • 21.06.2015. plkst. 17.00 “Līgo svētkus sagaidot!” nodarbība, kuras laikā stāstīsim par tradīcijām, paražām un ēdienu gatavošanu svētku mielastam, kā arī pīsim vainagus un mācīsimies Jāņu dziesmas.
  Nodarbību vadīs LSK vasaras nometņu vadītāja, Latvijas Universitātes maģistratūras absolvente.
 • 3.07.2015. “Profesionālā skaistuma skola” sadarbībā ar Mītnē mītošajām daiļā dzimuma pārstāvēm, kuras aicina uz labdarības pasākumu “Skaistuma diena”. Pasākumā bez maksas būs iespēja saņemt skaistumkopšanas pakalpojumus – friziera pakalpojumus (matu krāsošana, griešana, veidošana), manikīra pakalpojumus, pedikīra pakalpojumus, kā arī stila konsultācijas.

Visi pasākumi norisināsies atbalsta paku izdales punktā Zemgales priekšpilsētā, LSK Mītnē, Rīgā, Burtnieku ielā 37.

Pasākumos var piedalīties personas, kurām piešķirts trūcīgo personu statuss.
Visus interesentus lūdzam iepriekš pieteikties pasākumiem, zvanot pa tālruni: 26589819.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka pasākumu apmeklētāju skaits ir ierobežots!

Aktivitātes norisinās Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.
esLSK_logo

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LSK ĪUM „Burtnieks” iemītnieki atzīmē trešo adventi

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” norisinājusies trešās adventes atzīmēšana, ko organizējusi kristiešu draudze „Prieka vēsts”.
Pasākuma mazākie apmeklētāji tika aicināti piedalīties jautrās rotaļās, kopīgā Ziemassvētku dziesmu dziedāšanā un dzejolīšu skaitīšanā.
foto_kolāža

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paldies fondam „Ziedot.lv”!

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”, tās krīzes centra „Burtnieks” un īslaicīgās uzturēšanās mītnes „Burtnieks” komanda un iemītnieki izsaka milzīgu pateicību fonda „Ziedot.lv” pārstāvjiem par dāsno ziedojumu, ar kura palīdzību iepriecināti un pabaroti 107 cilvēki, tajā skaitā 35 ģimenes un 61 bērns.

“Tas, kurš ņem – piepilda plaukstas.
Tas, kurš dod – piepilda sirdi.”
/Laodzi/

foto_publicējamā

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Noslēdzies LSK īstenotais projekts “Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā”

Ir noslēdzies biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk-LSK) realizētais projekts Nr.MERI/2014/06 „Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā”.

Projekta ietvaros 25 sociālā riska grupas pārstāvji (10 bērni un 15 pieaugušie) tika sagatavoti sociālā brīvprātīgā darba veikšanai un projekta laikā organizēja un piedalījās brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt apmācības par sekojošām tēmām:

 • Brīvprātīgais darbs+līdzdalības iespējas;
 • Komunikācija un sadarbība;
 • Manas intereses un iespējas;
 • Brīvprātīgais darbs ar dažādām mērķa grupām;
 • Ekskursija pa dažādām brīvprātīgā darba vietām;
 • Pirmā palīdzība un sava drošība.

Projekta ietvaros tika īstenotas vairākas brīvprātīgā darba aktivitātes. Projekta dalībnieki ar pašu sarūpētiem un gatavotiem našķiem devās uz dzīvnieku patversmi „Ulubele”. Sagaidot Latvijas 96. dzimšanas dienu, projekta dalībnieki iedziedāja Latvijas himnu, gatavoja piespraudes, veidoja apsveikuma kartiņas un vakarā devās uz Brīvības pieminekli, lai dalītu pretimnācējiem bērnu sagatavotos ziedus, piespraudes un apsveikumus Latvijas svētkos.

Savukārt, projekta noslēgumā sagaidot pirmo Adventi tika ceptas piparkūkas un gatavoti adventes vainagi, kuri tiks dāvināti gan veciem vientuļiem cilvēkiem sadarbībā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi, gan LSK biroja „Aprūpe mājās” klientiem, lai arī šiem cilvēkiem Ziemassvētkus padarītu par gada gaišākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem.

Projekts tiek finansēts no Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas „Mēs esam RISINĀJUMI UN IESPĒJAS”.
Foto___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” atzīmē Latvijas 96. gadadienu

18.novembrī, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes „Burtnieks” (turpmāk – Mītne) iemītnieki atzīmēja Latvijas 96. gadadienu. Bērni pašrocīgi izgatavoja krūšu piespraudītes ar Latvijas karoga simboliku, dziedāja Latvijas himnu un sagatavoja līdzi ņemšanai iepriekš izveidotos konfekšu pušķus. Kad aktivitātes Mītnē bija pabeigtas, iemītnieki kopīgi devās nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa, kā arī sveikdami svētkos citus Latvijas iedzīvotājus, dāvāja tiem rūpīgi izgatavotās simboliskās dāvaniņas.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Kolāža_18_11

LOGO_SOLI___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” iemītnieki gatavojas Latvijas 96. gadadienai

14.novembrī, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes „Burtnieks” mazie iemītnieki gatavojās Latvijas 96. gadadienai. Bērni piedalījās radošajā darbnīcā, kuras laikā tika gatavoti skaisti konfekšu pušķi un to tapšanas laikā bērniem bija iespēja izzināt informāciju par Latvijas vēsturi un tās proklamēšanu.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Kolāža_konf_puskis

LOGO_SOLI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dzīvnieku patversmes „Ulubele” pārstāvji viesojas LSK ĪUM „Burtnieks”

5.novembrī,   dzīvnieku patversmes „Ulubele” (turpmāk – Ulubele) pārstāvji kopā ar draudzīgo astaini Bellu viesojās biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” (turpmāk – Burtnieks).

Tikšanās laikā Burtnieka mazākajiem iemītniekiem saprotamā veidā tika pastāstīts par dzīvnieku labturību un parādīts, ko nozīmē atbildība un rūpes par dzīvnieku. Tāpat bērni ar aizrautību un degsmi klausījās Ulubeles pārstāvju stāstos par četrkājainās Bellas dzīvesstāstu un Ulubeles ikdienas norisi.

Paldies dzīvnieku patversmes „Ulubele” pārstāvjiem un Bellai par interesanto un sirsnīgo pasākumu!

Projekts Nr.2013.EEZ/PP/1/MAC/020/047 „Atbildīgs, izglītots, iesaistīts” tiek īstenots EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma ietvaros” . Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem, vardarbību veikušo jauniešu, no vardarbības cietušo personu iesaistīšana, izmantojot inovatīvo pasākumu kopumu – sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveidi Latvijā, veidojot apmācības programmu un veicot praktisku brīvprātīgo darbu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.ulubele.org / www.eeagrants.org
Kolāža_Ulubele_Burtnieks

Logo_apvienotais

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” norisinājusies radošā konditorejas darbnīca

1.novembrī, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” (turpmāk – Burtnieks) norisinājusies radošā konditorejas darbnīca, kuras laikā Burtniekā mītošie bērni ar entuziasmu un lielu degsmi gatavoja gardas kūkas un cepumus. Darbnīcas mērķis ir veicināt bērnos izdomu, jaunas prasmes un intereses, kā arī saliedēt bērnu kolektīvu, veicot praktiskas nodarbes.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības intergrācijas programmas ietvaros.
Kolāža_konditorejas_pasākums

LOGO_SOLI___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” notikusi Pasaules pastas mēneša un Helovīna atzīmēšana

31.oktobrī, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes “Burtnieks” iemītnieki un darbinieki kopīgiem spēkiem sarūpējuši svētku maltīti, atzīmējot Pasaules pastas mēnesi un mazākajiem iedzīvotājiem interesējošos Helovīna svētkus.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības intergrācijas programmas ietvaros.
foto-2

LOGO_SOLI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” notikusi lekcija „Brīvprātīgais darbs ar dažādām mērķa grupām”

2014.gada 22.oktobrī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”  īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” notika lekcija „Brīvprātīgais darbs ar dažādām mērķa grupām”, kuras mērķis ir:

 • attīstīt izpratni par brīvprātīgo darbu kā sociālās iekļaušanas līdzekli;
 • veicināt izpratni par veselīgu un organizētu brīvā laika pavadīšanu;
 • radīt jaunu, pozitīvu pieredzi savstarpējā saskarsmē un saskarsmē ar citiem cilvēkiem;
 • attīstīt sīkās motorikas muskuļus un tēlaino domāšanu, atklāt cilvēkā māksliniecisko pusi un palīdzēt attīstīt to pašam sevī.

Lekcijā piedalījās LSK ĪUM „Burtnieks” un LSK Krīzes Centra „Burtnieks” iemītnieki. Kamēr pieaugušie ieguva jaunas zināšanas, bērni tika nodarbināti radošā kulinārā darbnīcā, kā rezultātā vecākiem tika pasniegts pārsteigums – garda kūka.

Šīs aktivitātes tiek īstenotas Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas „Mēs esam RISINĀJUMI UN IESPĒJAS” projekta Nr.MERI/2014/06 „Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā” ietvaros.

_______________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” notikusi nodarbība „Brīvprātīgo darbs un līdzdalības iespējas”

2014.gada 7.oktobrī LSK Īslaicīgās Uzturēšanās mītnē „Burtnieks” notika nodarbība, kuras tēma bija „Brīvprātīgo darbs un līdzdalības iespējas”. Tajā piedalījās LSK ĪUM „Burtnieks” un LSK Krīzes Centra „Burtnieks” iemītnieki. Mazākie lekcijas dalībnieki par cītīgu līdzdalību lekcijā tika cienāti ar našķiem.

Šīs aktivitātes tiek īstenotas Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas „Mēs esam RISINĀJUMI UN IESPĒJAS” projekta Nr.MERI/2014/06 „Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā” ietvaros.

_______________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” notikusi Pirmās Palīdzības sniegšanas apmācības

2014.gada 2.oktobrī LSK Īslaicīgās Uzturēšanās mītnē „Burtnieks” notika Pirmās Palīdzības sniegšanas apmācības, ko apmeklēja 25 LSK ĪUM „Burtnieks” un LSK Krīzes Centra „Burtnieks” iemītnieki. To vadīja LSK Pirmās Palīdzības pasniedzējs Dzintars Liepa. Apmācības guva lielu atsaucību.

Šīs aktivitātes tiek īstenotas Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas „Mēs esam RISINĀJUMI UN IESPĒJAS” projekta Nr.MERI/2014/06 „Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā” ietvaros.

_____________________________________________________________________________________________________

LSK uzsāk Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas „Mēs esam RISINĀJUMI UN IESPĒJAS” projektu „Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā”°

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds pieņēmis lēmumu apstiprināt biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts ” iesniegto Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas „Mēs esam RISINĀJUMI UN IESPĒJAS” projektu „Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā”.

Projekta mērķis ir veicināt sociālā brīvprātīgā darba attīstīšanu Rīgas reģionā, iesaistot brīvprātīgā darba veikšanā sociālam riskam pakļautos iedzīvotājus.

Projekta tiešā mērķauditorija ir 15 sociālam riskam pakļautās personas, kuras apmeklē projekta ietvaros notiekošās apmācības un pēc apmācību beigšanas veic brīvprātīgo darbu.

Projekta sākuma un beigu datums: 15.09.2014. – 30.11.2014.

Projekta ietvaros plānots organizēt apmācību ciklu par sekojošām tēmām:

 • Brīvprātīgais darbs + līdzdalības iespējas
 • Komunikācijas un sadarbība
 • Manas intereses un iespējas
 • Brīvprātīgais darbs ar dažādām mērķa grupām
 • Ekskursija pa dažādām brīvprātīgā darba vietām
 • Pirmā palīdzība un sava drošība

Pēc apmācību noslēguma un dažādu brīvprātīgo darba vietu apmeklēšanas, projekta dalībnieki izvēlēsies sev piemērotāko brīvprātīgā darbu vietu, kur darbosies un attīstīs savas prasmes un iemaņas. Brīvprātīgā darba pieredze ļaus tiem apzināties savas spējas un iespējas, iegūt jaunu redzējumu uz lietām un notikumiem.

Projekts „Brīvprātīgā sociālā darba attīstība Rīgas reģionā” veicinās LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnes „Burtnieks” un krīzes centra „Burtnieks” iemītnieku sadarbību, pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.

Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas „Mēs esam RISINĀJUMI UN IESPĒJAS” līdzfinansējuma apjoms, ko LSK saņēma projekta īstenošanai, ir 1095,00EUR.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” notikusi Lielā talka sadarbībā ar kristiešu draudzi „Prieka vēsts”

2014.gada 26.aprīlī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”  Īslaicīgās Uzturēšanās mītnes „Burtnieks” (turpmāk – Burtnieks) kolektīvs un klienti piedalījās Latvijas ikgadējā Lielajā talkā. Piedaloties gan vecākiem, gan bērniem, kopā tika paveikts ļoti produktīvs darbs, savācot ap 80 atkritumu maisiem.

Pateicībā par atsaucību un piedalīšanos Lielajā talkā, pēc padarītā darba Burtnieka pagalmā tika organizēts pasākums Burtniekā mītošajām ģimenēm un kaimiņiem. Pasākuma laikā gan lieli, gan mazi vienojās kopīgās aktivitātēs un jautrās rotaļās, padarot dienu piedzīvojumiem bagātu.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības intergrācijas programmas ietvaros.
Kolāža_Lielā talka

LOGO_SOLI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” notikusi Lieldienu atzīmēšana

2014.gada 22.aprīlī biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Īslaicīgās Uzturēšanās mītnē “Burtnieks” notikušas Lieldienu svinības. Pasākuma laikā tika krāsotas Lieldienu olas, veidotas krāsainas Lieldienu dekorācijas, cepta Lieldienu maize, pārrunātas Lieldienu tradīcijas, kā arī notikušas olu kaujas.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības intergrācijas programmas ietvaros.
Kolāža_Lieldienas

LOGO_SOLI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta „Speram soļus rītdienas labā” aktivitātes 2014.gada martā – septembrī

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) struktūrvienība Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu realizē sociālās integrācijas projektu „Speram soļus rītdienas labā”. Tā mērķis ir veicināt LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnes „Burtnieks” (ĪUM) klientu, vecumā no 3-70 gadiem, dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā, sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības intergrācijas programmas ietvaros.
LOGO_SOLI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK ĪUM „Burtnieks” notikusi Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”  Īslaicīgās Uzturēšanās mītnē „Burtnieks” (turpmāk – Burtnieks) mītošie vecāki ar bērniem piedalījušies 8.marta svinībās, kuru laikā veidotas dažādas mākslinieciskas kompozīcijas, sievietēm pasniegtas mazas dāvaniņas, kā arī notikušas citas radošās aktivitātes.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības intergrācijas programmas ietvaros.
Sieviešu diena_kolāža

LOGO_SOLI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSK īslaicīgas uzturēšanās mītnē „Burtnieks” tiek realizēts projekts „Speram soļus rītdienas labā”

LSK īslaicīgas uzturēšanās mītnē „Burtnieks” tiek realizēts arī projekts „Speram soļus rītdienas labā”, kuru īsteno Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir veicināt mītnes „Burtnieks” klientu vecumā no 3-70 gadiem dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā, sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā.

Projekta mērķa grupa ir 50 „Burtnieks” klienti – atsevišķas personas un ģimenes, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, bez patstāvīgas dzīves vietas, cilvēki, kuriem bieži trūkst motivācijas savas dzīves sakārtošanai un uzlabošanai, ar zemām pamatprasmēm un sadzīvisku iemaņu trūkumu un 50 LSK darbinieki un LSKJ brīvprātīgie, kuri piedalīsies apmācībās par darbu ar krīzes situācijās nonākušām personām. Mērķa grupas vajadzības ir prasmju un zināšanu apgūšana gan praktiski, gan teorētiski, kas palīdzētu tiem celt motivāciju un attīstīt prasmi pārvaldīt savus resursus. Mērķa grupai ir nepieciešamība socializēties un apgūt prasmes patstāvīgas dzīves vietas meklēšanai, iekārtošanai, virzībai darba tirgū un sabiedrībā kā pilnvērtīgiem tās locekļiem.

Mērķa grupas sasniegšanas un iesaistīšanas plāns – projektā tiks iesaistītas personas, kuras uzturas ĪUM „Burtnieks” projekta laikā. Personas tiks aicinātas piedalīties ar informatīvo plakātu un ĪUM „Burtnieks” darbinieku palīdzību.

Projekta īstenošana laikā tiks organizētas izglītojošās nodarbības bērniem un jauniešiem, kuri atrodas ĪUM „Burtnieks”, sadzīves prasmju un iemaņu apgūšanas nodarbības, psihologa un karjeras konsultanta vadītās grupas nodarbības, mītnes klientu kopīgie pasākumi un divu LSK darbinieku un LSKJ brīvprātīgo apmācības.

Projekta rezultātā tiks celts mērķa grupas pašnovērtējums un pašapziņas līmenis, īpaši uzsverot iespēju atrast patstāvīgu dzīves vietu un uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus krīzes centra vai īslaicīgās uzturēšanās mītnes.

Projekta īstenošanas laiks 2014.gada marts – novembris, projekta budžets – 7963,39 EUR, no tiem 7000 EUR RD IKSD finansējums un 963,39 EUR – LSK finansējums.

Projekta „Speram soļus rītdienas labā” pirmās aktivitātes

Projekta „Speram soļus rītdienas labā” ietvaros LSK īslaicīgās uzturēšanās mītnē „Burtnieks” notikuši jau vairāki pasākumi. Marta sākumā, 4. marta pievakarē tika organizētas radošās darbnīcas mītnes klientiem, savukārt 9. martā mītnē „Burtnieks” bija tīrības diena un kopīgas maltītes pagatavošana. Tāpat īpašs notikums un mītnei „Burtnieks” bijis organizācijas L.I.O.N.S. kluba „Rīgas Liepas” dāvinājums, kā rezultātā saņemtas divas kastes ar rotaļlietām LEGO klučiem, kas padarīs aktīvāku un radošāku arī mītnē esošo bērnu ikdienu.

Projekts DIKS-14-918-lī, no 26.02.2014. “Speram soļus rītdienas labā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības intergrācijas programmas ietvaros.

ĪUM “Burtnieks” izsaka pateicību L.I.O.N.S. klubam “Rīgas Liepas” par dāvinājumu!
LOGO_SOLI