Dienas aprūpes centrs "Ventiņmāja"

Uz sarakstu

Kontaktinformācija Kontaktpersona
Adrese: Talsu iela 39, Ventspils

Tālr.:+371 29442695;

E-pasts: anna.savcuka@redcross.lv

Dienas centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem “Ventiņmāja” vadītāja Anna Savčuka

Lai cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem nebūtu spiesti pavadīt savas dienas vienmuļi mājokļa četrās sienās, bet gan varētu būt kopā ar citiem sabiedrības locekļiem, pilnveidotu savas prasmes kā arī atslogotu savu ģimenes locekļu ikdienu, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja piedāvā pakalpojumu “Daudzfunkcionālais dienas centrs “Ventiņmāja” Ventspilī”.

Kopš 2013.gada novembra Ventspils pilsētā aktīvi darbojas Daudzfunkcionālais dienas centrs “Ventiņmāja”, kurā ik dienu pulcējas līdz pat 20 ļaudis ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes.  Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas, atmiņas trenēšanas nodarbības,  svētku svinēšana un ekskursijas kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.